Succimed 40mg Injection

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Succimed 40mg Injection is a type of medicine called a steroid. It is used to treat different conditions including rheumatic disorder, asthma, severe allergic reactions and conditions that affect your eyes and skin.

Succimed 40mg Injection is usually given as an injection by your doctor into a vein, joint, or muscle. The amount you are given will depend on what you are being treated for and how much you need to control your symptoms. If you are using this medication at home, learn exactly how to do it correctly from your doctor. You should always take the amount prescribed. Do not take a larger dose or use it more often. Taking a higher dose will not improve your condition faster, and your risk of side effects will increase. Keep taking it regularly even if you feel well. Do not suddenly stop this medication as your condition may become worse. It should always be stopped gradually.

The most common side effects of this medicine include nausea, headache, dizziness, sweating, and swelling in your hands or ankles (edema). If these side effects bother you or will not go away, your doctor may suggest ways of preventing or reducing them. Steroids may also lower your ability to fight infections so avoid being near people who might pass on infections such as measles, chickenpox, or flu. Do not receive a live vaccine while using this medicine. Steroids can affect growth in children.

Before using this medicine, you should tell your doctor if you have brittle bones (osteoporosis), mood disorders, high blood pressure, or liver disease. Also, tell your doctor if you have diabetes, this medicine may increase blood glucose levels which can worsen diabetes. Many other drugs may affect, or be affected by, this medicine so let your doctor know all other medicines you are using. This is done to make sure it is safe to use. You should also tell your doctor if you are pregnant, planning to become pregnant or breastfeeding. If this medicine is used for a long time you will be asked for regular monitoring of blood sugar, blood pressure, bone density as well as an eye examination.

Succimed Injection க்கான பயன்கள் (Uses of Succimed Injection in Tamil)

 • தீவிர ஒவ்வாமை எதிர்விளைவு
 • உணர்விழப்பு
 • ஆஸ்துமா
 • முடக்கு வாத குறைபாடு
 • தோல் குறைபாடுகள்
 • கண் குறைபாடுகள்
 • சிறுநீரகம் சார்ந்த சின்ரோம்

Succimed Injection இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Succimed Injection in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Succimed

 • தொற்றுக்கான அதிகரித்த அபாயம்
 • எடை கூடுதல்
 • மனநிலை மாற்றங்கள்
 • வயிற்று நிலைகுலைவு
 • நடத்தை மாற்றங்கள்
 • எலும்பின் அடர்த்திக் குறைதல்
 • தோல் மெலிதல்
 • நீரிழிவு

Succimed Injection யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Succimed Injection in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர்அல்லது செவிலியர் உங்களுக்க இந்த மருந்தினைத் தருவார். தயவு செய்து சுயமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம்.

Succimed Injection எப்படி செயல்படுகிறது (How Succimed Injection works in Tamil)

Succimed 40mg Injection வீக்கம் மற்றும் சிவத்தல் குறைப்பதன் மூலம் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பு செயல்படுகிறது வழி மாற்றுவதன் மூலம் சிகிச்சை வேலை. Succimed 40mg Injection பொதுவாக உடலில் இயற்கையாகவே உற்பத்தி என்று ஊக்க மருந்துகளை பதிலாக மூலம் கார்டிகோஸ்டீராய்டுகள் குறைந்த அளவு நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை வேலை செய்கிறது.
மெதில்பிரெட்னிசோலோன் என்பது கார்டிகோஸ்டிராய்டுகள் என்னும் மருந்துகளின் வகையை சார்ந்தது. அது உடலில் இயற்கையாகவே இருக்கும் கார்டிகோஸ்டீராய்டுளின் அளவை அதிகரிக்கிறது மற்றும் அதன் மூலம் அழற்சியை கட்டுப்படுத்துகிறது. அது அழற்சிஎதிர்ப்பு, வளர்சிதை மாற்றம், நோய் தடுப்பு, மற்றும் ஹார்மோனால் விளைவுகளை உடலில் கொண்டிருக்கிறது.
மெதில்பிரெட்னிசோலோன் என்பது கார்டிகோஸ்டிராய்டுகள் என்னும் மருந்துகளின் வகையை சார்ந்தது. அது உடலில் இயற்கையாகவே இருக்கும் கார்டிகோஸ்டீராய்டுளின் அளவை அதிகரிக்கிறது மற்றும் அதன் மூலம் அழற்சியை கட்டுப்படுத்துகிறது. அது அழற்சிஎதிர்ப்பு, வளர்சிதை மாற்றம், நோய் தடுப்பு, மற்றும் ஹார்மோனால் விளைவுகளை உடலில் கொண்டிருக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Succimed 40mg Injection கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Succimed 40mg Injection தாய்பாலூட்டும் போது பாதுகாப்பானது. மருந்து தாய்ப்பாலுக்குள் குறிப்பிடத்தக்க அளவு புகுவதில்லை அல்லது குழந்தைக்கு நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்துவதாக எதிர்பார்க்கப்படவில்லை என்று மனித ஆய்வுகள் காட்டியுள்ளன.
குறைகிறது
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
நீங்கள் நன்றாக உணரும் வரை வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
SAFE IF PRESCRIBED
Succimed 40mg Injection சிறுநீரக நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் பயன்படுத்தப் பாதுகாப்பானது. Succimed 40mg Injection க்கான மருந்தளவு சரிசெய்தல் ஏதும் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.
கல்லீரல்
CONSULT YOUR DOCTOR
கல்லீரல் நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் Succimed 40mg Injection பயன்பாட்டின் வரையறுக்கப்பட்ட தகவல்களே கிடைக்கப் பெறுகின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Succimed 40mg Injection
₹121.0/Injection
Deposet 40mg Injection
Vhb Life Sciences Inc
₹49.87/Injection
save 59%
Mepsonate 40mg Injection
Gland Pharma Limited
₹52.5/Injection
save 57%
Ivepred 40mg Injection
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
₹59.13/Injection
save 51%
Mepresso I 40mg Injection
Intas Pharmaceuticals Ltd
₹72.5/Injection
save 40%
Mypred 40mg Injection
Samarth Life Sciences Pvt Ltd
₹123.81/Injection
2% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Succimed 40mg Injection helps treat inflammation, severe allergies, flare-ups of ongoing illnesses, and many other medical problems that require either reduction of inflammation or suppression of the immune system.
 • Do not use it more often or for longer than advised by your doctor.
 • Succimed 40mg Injection can make it harder for you to fight off infections. Notify your doctor if you have any signs of infection such as a fever or sore throat.
 • Side effects such as mood changes or stomach problems can happen when you start taking Succimed 40mg Injection. Inform your doctor if this bothers you.
 • Do not stop taking Succimed 40mg Injection suddenly without talking to your doctor first as it may worsen your symptoms.

Fact Box

Chemical Class
Glucocorticoids
Habit Forming
No
Therapeutic Class
HORMONES

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Succimed இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Diadose, Abacus, Disorb
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): M Spirin, Aspirin, Asalite
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Samlodon, Amodep, Amleod
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Hospicin B
கடுமையான

நோயாளி கவலைகள்

arrow
My left hand thumb when trying to bend is suffering pain and I consult a doctor. He said it is trigger finger and needs surgery. Sir without surgery is there any treatment for this disease. Can explain d treatment ?
Dr. Trilok Kumar Jha
Orthopaedics
Yes, trigger thumb can be successfully treated by Inj. Depo mederol 40mg. Locally, one or two injection at weekly interval, by Orthopaedic surgeon only, together with local anaesthesia.
I have high BP and Iam using 40 mg tablet. Now BP is normal from long time so can I decrease the dose to 20 mg tablet.
Dr. Sfurti Mann
Internal Medicine
If it's normal on 40mg, continue 40mg
arrow
Succimed 40mg Injection குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. How does Succimed 40mg Injection work?

Succimed 40mg Injection works by reducing the inflammation which helps in treating many illnesses caused due to active inflammation. In addition to that, it stops the autoimmune reactions which occur when your body's immune system attacks the body itself and causes damage.

Q. Is Succimed 40mg Injection a steroid?

Yes, Succimed 40mg Injection is a steroid medicine also known as corticosteroids which occur naturally in the body. These corticosteroids help to maintain health and wellbeing. Succimed 40mg Injection increases the levels of corticosteroids in the body by treating various illnesses involving inflammation (redness, tenderness, heat and swelling).

Q. What is Succimed 40mg Injection used for?

Succimed 40mg Injection has anti-inflammatory and immunosuppressant properties. It is used to treat conditions like allergic conditions, anaphylaxis, asthma, rheumatoid arthritis and inflammatory skin diseases. It is also helpful in treating autoimmune diseases (these diseases happen when your body’s immune system attacks the body itself and causes damage) and certain eye disorders.

Q. How is Succimed 40mg Injection administered?

Succimed 40mg Injection should be administered by a doctor or under the supervision of a healthcare professional and should not be self-administered. Usually, it is given into a muscle (intramuscular), joint (intra-articular), directly into a vein (direct intravenous), infusion or into the area being treated (soft tissue infiltration). The doctor will decide the dose based on the condition you are being treated for and also your body weight. Follow your doctor’s instructions carefully to get maximum benefit from Succimed 40mg Injection.

Q. Is Succimed 40mg Injection better than Prednisone?

Clinical studies have shown that Succimed 40mg Injection is more strong and efficient than Prednisone. It stays in our body for a longer duration and is better tolerated when used in the treatment of inflammatory conditions. However, consult your doctor for the right treatment of your condition.

Q. Does Succimed 40mg Injection cause weight gain?

Succimed 40mg Injection can cause weight gain especially when high doses taken for a long time or repeated short courses are taken. Please consult your doctor if you experience weight gain after taking Succimed 40mg Injection.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்

தொடர்புடைய ஆயுர்வேத பொருட்கள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Methylprednisolone. High Street, Tunbridge Wells: Beacon Pharmaceuticals; 2011 [revised Jan. 2017]. [Accessed 04 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 2. Mayo Clinic. Methylprednisolone. [Accessed 04 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 3. Methylprednisolone. New York, New York: Pfizer; 2008. [Accessed 04 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 04 Apr. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

50-AB, Government Industrial Estate, Charkop Naka, Kandivali West , Mumbai - 400067, Maharashtra, India
Country of Origin: India

Expires on or after: April, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Succimed 40mg Injection. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP121  Get 15% OFF
Best Price
₹102.85
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
1 ml in 1 vial
கார்ட் இல் போடவும்
Additional offers
Mobikwik: Pay with Mobikwik and get up to ₹500 instant cashback. Minimum cashback to be won is ₹35. Valid once per user only with minimum order value of ₹300. Valid from 10th Jan to 31st Jan, 2021.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.