Sandimmun Injection

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Sandimmun Injection is used to prevent your body from rejecting a new organ after a liver, kidney, or heart transplant. It works by weakening your immune system so that your body does not attack the new organ.

The amount of Sandimmun Injection you take depends on your weight, medical condition, and what you are taking it for. Your doctor will work out the correct dose for you. It is given as an injection under the supervision of a doctor. Keep taking these medicine for as long as you have been told to, even if you feel well. Stopping treatment may increase the risk of your transplanted organ being rejected.

The most common side effects of this medicine include headache, nausea, unusual growth of facial or body hair, high blood pressure, diarrhea, and shaking or tremors. Because it suppresses your immune system, you may catch more infections than usual. You should avoid contact with people who might pass on infections such as measles, chickenpox or flu, and do not have a “live” vaccination. Tell your doctor straight away if you develop an infection. For the same reason, you may be more at risk of developing some cancers, particularly of the skin. You should limit your exposure to sunlight.

Before taking this medicine you should tell your doctor if you have liver or kidney problems, high blood pressure, gout (increased uric acid levels in the blood), or epilepsy. Also, tell your doctor about all other medicines you are taking as it may affect the working of this medicine. This medicine should only be used in pregnancy if it is clearly needed and is not recommended while breastfeeding. You will have frequent medical tests while taking this medicine to check your blood pressure, liver and kidney function and mineral levels. This may lead to changes in your dose.


Sandimmun Injection க்கான பயன்கள் (Uses of Sandimmun Injection in Tamil)

 • உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை

Sandimmun Injection இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Sandimmun Injection in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Sandimmun

 • தலைவலி
 • குமட்டல்
 • வாந்தி
 • முடி வளர்ச்சி அதிகரித்தல்
 • அதிகரித்த இரத்த அழுத்தம்
 • சிறுநீரக செயலிழப்பு
 • பசியின்மை
 • வயிற்றுப்போக்கு
 • நடுக்கம்

Sandimmun Injection யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Sandimmun Injection in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர்அல்லது செவிலியர் உங்களுக்க இந்த மருந்தினைத் தருவார். தயவு செய்து சுயமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம்.

Sandimmun Injection எப்படி செயல்படுகிறது (How Sandimmun Injection works in Tamil)

Sandimmun Injection is an immunosuppressant. It works by suppressing your body’s immune response following transplant of an organ (e.g., liver, kidney, heart). This helps your body to accept the new organ as if it were your own.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Sandimmun Injection கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
பாதுகாப்பற்றது
Sandimmun Injection தாய் பாலூட்டும் போது பாதுகாப்பற்றது. மருந்து குழந்தைக்கு அல்லது நிலைமையினால் அவதியுறும் தாய்க்கு நச்சுத்தன்மையுள்ளதாக இருக்கலாம் என்பால்ல் தாய் பாலூட்டுவது பரிந்துரைக்கவில்லை.
ஓட்டுவது
CONSULT YOUR DOCTOR
வண்டி ஓட்டுவது அல்லது இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான திறனை Sandimmun Injection மாற்றுகிறதா என்பதை அறியப்படவில்லை. கவனம் செலுத்துவதற்க அல்லது எதிர்வினையாற்றுவதற்கான உங்களின் திறனை பாதிக்கக்கூடிய சிகிச்சைத் தொடர்பான அறிகுறிகளை நீங்கள் அனுபவித்தால் வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Sandimmun Injection எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Sandimmun Injectionக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Sandimmun Injection எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Sandimmun Injectionக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

நீங்கள் Sandimmun இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Sandimmun Injection, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
இந்த மருந்திற்கான மாற்றீடு இல்லை

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Sandimmun Injection is used to prevent organ rejection in transplant patients. 
 • It is also used to treat arthritis and immune disorders of the eyes, lungs, muscles, skin, nerves, and blood vessels.
 • It may take 3 to 4 months for the medication to work. Keep taking it as prescribed.
 • Your doctor may get regular blood tests done to check the levels of blood cells in your blood. Inform your doctor if you experience unexplained bruising or bleeding, sore throat, mouth ulcers, fever or general illness. 
 • Your doctor may monitor your kidney function regularly. Drink 8 to 10 glasses of water per day to help with your kidney function.
 • Do not stop taking Sandimmun Injection without talking to your doctor first.

Fact Box

Chemical Class
Cyclosporin Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
OPHTHAL

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Sandimmun இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Rotasiil, Rotarix, RotaTeq
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Zostavax
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Abhay M, Measles, M-Vac
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Rubella
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

நோயாளி கவலைகள்

arrow
Diabetic macular edema treatment
Dr. Richa Jain
Ophthalmology
Laser or antivegf injection
Hi sir,i affected chicken pox now 21 days over now i accidently cut my hand now dt injection advisable?
Dr. Pushkar Mani
Physician
Take tetanus injection Im
arrow
Sandimmun Injection குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Is Sandimmun Injection a steroid?

No, Sandimmun Injection is not a steroid. It belongs to a group of medicines known as immunosuppressive agents. It decreases the action of the body’s immune system.

Q. Can Sandimmun Injection cause weight gain?

Sandimmun Injection may either cause an increase or decrease in weight. However, the changes in weight are uncommon side effects of this medicine. Consult your doctor if these side effects worry you.

Q. Does Sandimmun Injection cause fatigue?

Yes, Sandimmun Injection may cause fatigue as a common side effect. However, fatigue could also be due to an underlying disease. Discuss with your doctor if this side effect worries you.

Q. Do I need to get any tests done while being treated with Sandimmun Injection?

Yes, the doctor may suggest tests to check the levels of Sandimmun Injection in your blood, especially if you have had a transplant. You may also be advised to get your blood pressure checked before the start of your treatment and regularly during treatment. In addition, liver and kidney function tests along with your blood lipids (fats), will be checked.

Q. Can Sandimmun Injection cause cancer?

Sandimmun Injection is known to suppress the immune system. This as a result, increases your risk of developing cancers, particularly of the skin and lymphoid system. You should limit your exposure to sunlight and UV light by wearing appropriate protective clothing. Sunscreen should be applied frequently with a high protection factor.

Q. Does Sandimmun Injection cause hair growth?

Yes, the use of Sandimmun Injection may cause abnormal hair growth (hypertrichosis) as a common side effect of Sandimmun Injection, though it does not affect everyone.

Q. What are the side effects of Sandimmun Injection?

Sandimmun Injection may cause side effects such as headache, diarrhea, heartburn, increased hair growth on the face, arms, or back, growth of extra tissue on the gums, acne, flushing, and uncontrollable shaking of a part of your body. You may also experience burning or tingling sensation in the hands, arms, feet, or legs, muscle or joint pain, cramps, pain or pressure in the face, ear problems, breast enlargement in men, depression and difficulty falling asleep or staying asleep.

Q. What is Sandimmun Injection used for?

Sandimmun Injection is used in combination with other medications which are used to prevent transplant rejection (attack of the transplanted organ by the immune system of the person who received the organ) in people who have received kidney, liver and heart transplants. These combination medicines also help to treat the symptoms of rheumatoid arthritis (a disease, affecting the joints with pain and swelling) in patients whose symptoms were not relieved by methotrexate alone. It is also used to treat psoriasis (a skin disease in which red, scaly patches form on some areas of the body), and atopic dermatitis (skin allergies).

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

முதன்மை கண் மருத்துவர்கள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Burkhart C, Morrell D, Goldsmith L. Dermatological Pharmacology. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. p. 1821.
 2. Wallace JL, Sharkey KA. Pharmacotherapy of Inflammatory Bowel Disease. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 1358-59.
 3. Furst DE, Ulrich RW, Varkey-Altamirano C. Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs, Disease Modifying Antirheumatic Drugs, Nonopioids Analgesics, & Drugs Used in Gout. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. pp. 630-31.
 4. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 340-42.
 5. Ciclosporine. Camberley, Surrey: Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.; 1983 [revised 24 Jul. 2015]. [Accessed 25 Jan. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Drugs.com. Cyclosporine. [Accessed 06 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 7. Cyclosporine. East Hanover, New Jersey: Novartis Pharmaceuticals Corporation. [Accessed 06 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 8. Chaves RG, Lamounier JA. Breastfeeding and maternal medications. J Pediatr (Rio J). 2004;80(5 Suppl):S189-S198. [Accessed 03 Apr. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Sandoz House, Shiv Sagar Estate, Worli Mumbai -400 018, India
Expires on or after: April, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Sandimmun Injection. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP319.76  Get 15% OFF
Best Price
₹271.8
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
1 ml in 1 ampoule
கார்ட் இல் போடவும்
Additional offers
Mobikwik: Pay with Mobikwik and get up to ₹500 instant cashback. Minimum cashback to be won is ₹35. Valid once per user only with minimum order value of ₹300. Valid from 10th Jan to 31st Jan, 2021.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.