Safax Oral Solution

உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Safax Oral Solution is a type of sugar used to treat constipation. It is known as a laxative and makes your stool easier to pass by drawing water into your bowel. It is also used to treat hepatic encephalopathy (a liver disease causing confusion, tremor, decreased level of consciousness).

Safax Oral Solution can be taken with or without food. You should take this medicine as advised by your doctor. Use this medicine regularly to get the maximum benefit and try to take it at the same time(s) each day. Your dose may go up or down depending on how well it is working. Do not take more than you are advised to and, if you miss a dose, do not take an extra one to make up for it. This medicine takes at least 48 hours to work. Talk to your doctor if you are still constipated after 3 days.

The most common side effects are nausea and vomiting. These are usually mild and go away after a couple of days. Occasionally people develop serious side effects including severe diarrhea and electrolyte imbalance. Talk to your doctor straight away if you notice any of these.

Before taking this medicine, you should tell your doctor if you have diabetes or if you are unable to digest milk sugar (lactose intolerant). If you use this medicine over a long period of time, your doctor may want you to have occasional blood tests to check the mineral levels (e.g. potassium and sodium). Do not take other laxative medicines while taking this medicine and check with your doctor if you are pregnant or breastfeeding.

Safax Oral Solution க்கான பயன்கள் (Uses of Safax Oral Solution in Tamil)

 • மலச்சிக்கல்

Safax Oral Solution இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Safax Oral Solution in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Safax

 • குமட்டல்
 • வாந்தி
 • வயிற்று வலி
 • வயிற்றுப்பொருமல்

Safax Oral Solution யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Safax Oral Solution in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினைப் பயன்படுத்தவும். பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால் வழிகாட்டுதல்களுக்காக முகப்பு சீட்டினை சரி பார்க்கவும். Safax Oral Solution -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Safax Oral Solution எப்படி செயல்படுகிறது (How Safax Oral Solution works in Tamil)

Safax Oral Solution மலத்தை மென்மையாகவும் கழிப்பதற்கு எளிதாகவும் ஆக்குகிற, சவ்வூடுபரவல் மூலமாக குடலுக்குள் நீரை இறைப்பதன் மூலம் செயல்படுகிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
SAFE IF PRESCRIBED
Safax Oral Solution பெரும்பாலும் கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பானது.
விலங்கு ஆய்வுகள் இதில் கருவிற்கு குறைந்த அல்லது எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்று காண்பித்துள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுக்கு சில தடைகள் உள்ளன. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Safax Oral Solution தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பானதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கவில்லை என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பானது
Safax Oral Solution வண்டி ஓட்டுவது அல்லது இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான உங்களின் திறனை வழக்கமாக பபாதிக்காது.
சிறுநீரகம்
SAFE IF PRESCRIBED
சிறுநீரக நோயுடனான நோயாளிகளில் Safax Oral Solution பாதுகாப்பற்றது ஆகக்கூடும். Safax Oral Solution க்கான மருந்தளவு சரி செய்தல்கள் தேவைப்படாமல் இருக்கலாம் என கிடைக்கப் பெறுகிற தகலவ்கள் தெரிவிக்கின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
கல்லீரல்
SAFE IF PRESCRIBED
கல்லீரல் நோயுடனான நோயாளிகளில் Safax Oral Solution பாதுகாப்பற்றது ஆகக்கூடும். Safax Oral Solution க்கான மருந்தளவு சரி செய்தல்கள் தேவைப்படாமல் இருக்கலாம் என கிடைக்கப் பெறுகிற தகலவ்கள் தெரிவிக்கின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

நீங்கள் Safax இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Safax Oral Solution, skip it and continue with your normal schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Safax Oral Solution
₹79.0/Oral Solution
Lactulin Oral Solution Orange
Meyer Organics Pvt Ltd
₹60.8/Oral Solution
23% cheaper
Fresky Oral Solution
Aamorb Pharmaceuticals Pvt Ltd
₹97.5/Oral Solution
23% costlier
Laxodoc Oral Solution
Khandelwal Laboratories Pvt Ltd
₹102.9/Oral Solution
30% costlier
Ezing Oral Solution
Lifeline Remedies India Pvt Ltd
₹149.9/Oral Solution
90% costlier
Fresky Oral Solution
Aamorb Pharmaceuticals Pvt Ltd
₹159.5/Oral Solution
102% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • மருத்துவர் பரிந்துரை செய்தால் அன்றி Safax Oral Solution-ஐ ஒரு வாரத்திற்கு மேலாக பயன்படுத்தக்கூடாது, ஏனெனில் இது லாக்செட்டிவ் செயல்பாட்டின் மீது சார்புத்தன்மையை விளைவிக்கக்கூடும்.
 • Safax Oral Solution உடன், நார்ச்சத்து நிறைந்த டயட் உள்ள முழு தானிய பிரெட் மற்றும் பருப்புகள், பிரான், பழங்கள் மற்றும் பச்சை காய்கறிகள், போன்றவற்றை உட்கொள்ளவேண்டும் இது ஆரோக்கியமான வயறு செயல்பாட்டிற்கு முக்கியமானது.
 • Safax Oral Solution -ஐ குறிப்பாக படுக்கும் நேரத்தில் உட்கொள்ளவேண்டும் ஏனெனில் இது பலனை அளிக்க 6 முதல் 8 மணிநேரங்கள் எடுக்கக்கூடும்.
 • நீங்கள் குறைந்த சர்க்கரை டயட்டில் இருந்தால் உங்கள் மருத்துவரிடம் தெரிவிக்கவும். ஏனெனில் Safax Oral Solution யில் சர்க்கரை உள்ளது.
 • இதர மருந்துகள் உட்கொண்ட பிறகு 2 மணிநேரத்திற்கு பிறகு Safax Oral Solution-ஐ உட்கொள்ளவேண்டும் ஏனெனில் இது இதர மருந்துகள் உறிஞ்சுதலுடன் தலையிடக்கூடும்.

Fact Box

Chemical Class
Synthetic Disaccharide
Habit Forming
No
Therapeutic Class
GASTRO INTESTINAL
Action Class
Osmotic laxatives/Purgative

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. How long does it take for Safax Oral Solution to work?

It takes about 2-3 days to see the benefits of the treatment. Talk to your doctor if you feel constipated even after 3 days of taking Safax Oral Solution.

Q. What is Safax Oral Solution used for?

Safax Oral Solution is used to treat constipation which is presented as infrequent bowel movements, hard and dry stools. It is also used in patients with hepatic encephalopathy which is a serious liver problem causing confusion, tremors and decreased level of consciousness.

Q. Is Safax Oral Solution a laxative?

Yes, Safax Oral Solution is a laxative which softens the stools by pulling in water from the body to the large intestine. It is also used to reduce the amount of ammonia in the blood of patients with liver disease.

Q. What are the side effects of taking Safax Oral Solution?

Safax Oral Solution very commonly causes diarrhea, flatulence, nausea, vomiting and abdominal pain. Diarrhea and abdominal pain occur due to a high dose. In such cases, the dose should be reduced. Flatulence may occur during the first few days of treatment and may disappear after sometime. This medicine may also cause electrolyte imbalance. However, this is an uncommon side effect.

Q. Is it okay to take Safax Oral Solution every day?

You should take Safax Oral Solution for as long as advised by your doctor. You may also take it for as long as constipation lasts, which may be up to a week. For hepatic encephalopathy, the treatment may be longer, even several months.

Q. Who should not be given Safax Oral Solution?

Safax Oral Solution should not be given to patients who are allergic to it or are intolerant to lactose (cannot process lactose). It should also be avoided in patients having galactosemia, a rare health problem where the body cannot process galactose.

Q. Can I take other laxatives along with Safax Oral Solution?

Usually, one laxative is sufficient to relieve constipation. In case you need more, your doctor may advise you to take one more laxative along with Safax Oral Solution. The risk of side effects is more with two laxatives.

Q. What if I take more than the recommended dose of Safax Oral Solution?

Taking more than the recommended dose of Safax Oral Solution may cause abdominal pain, electrolyte imbalance and diarrhea, which may last for a couple of days.

Q. How should Safax Oral Solution be taken?

You should take the prescribed amount in the measuring cup or spoon that is provided with the medicine. You can take it with water or fruit juice if you find it very sweet. Drink plenty of water for better results. Swallow it as soon as you keep it in mouth to prevent tooth decay which can occur if you take it for a longer time.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்

தொடர்புடைய ஆயுர்வேத பொருட்கள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Sharkey KA, Wallace JL. Treatment of Disorders of Bowel Motility and Water Flux; Anti-Emetics; Agents Used in Biliary and Pancreatic Disease. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. p. 1332.
 2. McQuaid KR. Drugs Used in the Treatment of Gastrointestinal Diseases. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 1079.
 3. Lactulose. Maidenhead, Berkshire: Intrapharm Laboratories Limited; 2015 [revised 12 Jan. 2017]. [Accessed 27 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Drugs.com. Lactulose. [Accessed 27 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 27 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Uchani, G.T. Road, Karnal-132001 Haryana (INDIA)
Country of Origin: India

MRP
79
Inclusive of all taxes
100 ml in 1 bottle
விற்றுவிட்டது

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160M+
Visitors
27M+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About 1mgdownArrow

Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.