Romithrax 50mg Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Your Child’s Medicine At a Glance

Romithrax 50mg Tablet is an antibiotic medicine. It is commonly given to children for the treatment of a wide range of bacterial infections such as infections of the ear, nose, lungs, teeth, skin, and urinary tract.

Give Romithrax 50mg Tablet to your child by mouth either 15 minutes before or 3 hours after food as taking it with food may reduce its absorption. However, in case your child develops a stomach upset, you can give it with a small amount of food. Romithrax 50mg Tablet is usually given twice a day, in the morning and evening, or as prescribed. Stick to the dose, time, and way prescribed by the doctor as that depends upon the type of infection, its severity, and your child’s age and body weight.

The usual duration of the treatment is 5 to 10 days, depending upon how severe the infection is and how well your child responds to the treatment. Make sure that your child completes the full prescribed course of the medicine as stopping it abruptly may worsen your child’s condition or increase the risk of reinfection. In case your child vomits within 30 minutes of taking this medicine, help your child calm down and then give the same dose again.

Some of the minor and temporary side effects of this medicine include nausea, vomiting, diarrhea, and stomach pain. Usually, these subside once your child’s body adapts to the medicine. However, in case these effects persist or become bothersome for your child, consult your child’s doctor without any delay.

Inform your child’s doctor if your child has a history of allergies, heart problems, liver impairment, or kidney malfunction. Knowing the child’s medical history is critical for dose alterations and for planning your child’s overall treatment.

Uses of Romithrax 50mg Tablet in Children

 • பாக்டீரியா தொற்றுகள்

Side effects of Romithrax 50mg Tablet in Children

Romithrax 50mg Tablet does not pose serious side effects and is well-tolerated by children. In case the side effects do occur, they’re likely to subside once the body adapts to the medicine. Consult your child’s doctor if these side effects persist or bother your child. The most common side effects include-

Common side effects of Romithrax

 • குமட்டல்
 • வாந்தி
 • வயிற்றில் வலி
 • வயிற்றுப்போக்கு
 • ஒவ்வாமை

How can I give Romithrax 50mg Tablet to my child?

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Romithrax 50mg Tablet -ஐ காலியான வயிற்றில் (உணவிற்கு 1 மணிநேரம் முன்போ அல்லது உணவிற்கு 2 மணிநேரம் பிறகு)உட்கொள்ளவேண்டும்.

Romithrax Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Romithrax Tablet works in Tamil)

Romithrax 50mg Tablet ஒரு ஆன்டிபயோடிக். அது முக்கிய செயல்பாடுகளை மேற்கொள்வதற்கு பாக்டீரியாவிற்குத் தேவைப்படும் அத்தியாவசியப் புரதங்களின் உற்பத்தியைத் தடுப்பதன் மூலம் பாக்டீரியாவின் வளர்ச்சியைத் தடுக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

சிறுநீரகம்
SAFE IF PRESCRIBED
சிறுநீரக நோயுடனான நோயாளிகளில் Romithrax 50mg Tablet பாதுகாப்பற்றது ஆகக்கூடும். Romithrax 50mg Tablet க்கான மருந்தளவு சரி செய்தல்கள் தேவைப்படாமல் இருக்கலாம் என கிடைக்கப் பெறுகிற தகலவ்கள் தெரிவிக்கின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Romithrax 50mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Romithrax 50mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

What if I forget to give Romithrax 50mg Tablet to my child?

Do not panic. Unless your child’s doctor has advised a specific regime for your child, you can give the missed dose as soon as you remember. But, if it is nearly time for the next dose, just give the next dose at the right time. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Romithrax 50mg Tablet
₹1.0/Tablet
₹0.93/Tablet
7% cheaper
Roxigard 50mg Tablet
Mankind Pharma Ltd
₹1.01/Tablet
1% costlier
Hycin 50mg Tablet
Alembic Pharmaceuticals Ltd
₹1.32/Tablet
32% costlier
Q Rox Kid 50mg Tablet
Que Pharma Pvt Ltd
₹1.7/Tablet
70% costlier
Roxinga 50mg Tablet
Inga Laboratories Pvt Ltd
₹1.97/Tablet
96% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Your child must complete the entire course of Romithrax 50mg Tablet. Stopping too soon may cause the bacteria to multiply again, become resistant, or cause another infection.
 • Encourage your child to drink plenty of water in case diarrhea develops as a side effect.
 • Conditions like common cold and flu are caused by viruses. Never use this medicine for such conditions.
 • Never give or share Romithrax 50mg Tablet with anyone else, your doctor has specifically prescribed this medicine for your child’s condition.
 • Stop this medicine and immediately report to your child’s doctor in case your child develops an itchy rash, facial swelling, or breathing difficulties while taking this medicine.

Fact Box

Chemical Class
Semi-synthetic macrolide
Habit Forming
No
Therapeutic Class
ANTI INFECTIVES
Action Class
Macrolides

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Romithrax இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Alestol, Astelong, Astem
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Norpace, Regubeat
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Qubast, Basbat, Ebaler
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Elstin
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

நோயாளி கவலைகள்

Pernial infection It is paining too much We have consulted gynecologists she prescribed us Romithrax 150 and nise MDT 100 But no recovery
Dr. Megha Tuli
Obstetrics and Gynaecology
Apply Neosporin ointment to the area as well.
Romithrax 50mg Tablet குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. What if I give too much of Romithrax 50mg Tablet by mistake?

Romithrax 50mg Tablet is unlikely to cause any harm if an extra dose is given by mistake. However, if you think you have given too much of Romithrax 50mg Tablet to your child, immediately speak to a doctor. Overdose may cause unwanted side effects and may even worsen your child’s condition.

Q. What are the serious side effects of Romithrax 50mg Tablet?

Some serious side effects of this medicine include severe gastrointestinal infections (superinfection), severe allergic reactions, liver infections, blood infections, and heart conduction abnormalities like QT prolongation due to arrhythmia. Always consult your child’s doctor for help in such a situation.

Q. What other medicines should not be given along with Romithrax 50mg Tablet?

Romithrax 50mg Tablet should be given with caution if your child is already taking steroids or medicines for fungal infections, seizures TB, or HIV. Make sure the doctor knows about what all medicines your child is already taking.

Q. My child is having low potassium levels in blood. Is it safe to give Romithrax 50mg Tablet?

Avoid giving Romithrax 50mg Tablet if your child has low potassium levels as it can lead to conduction abnormalities of the heart such as arrhythmias (QT prolongation).

Q. My child weighs 35 kg and is suffering from a bacterial chest infection. Can I give him Romithrax 50mg Tablet?

Safety studies in children less than 40 kg are not available. So, Romithrax 50mg Tablet is not recommended to be given to children who weigh less than 40 kg. It will be best if you seek the guidance of your child’s doctor.

Q. Can I vaccinate my child while he is taking Romithrax 50mg Tablet?

It is advised to inform your child’s doctor if your child is taking Romithrax 50mg Tablet at the time of vaccinations like BCG, cholera, and typhoid as Romithrax 50mg Tablet can neutralize the effect of these vaccines.

Q. Which lab tests should my child undergo while taking Romithrax 50mg Tablet for the long term?

The doctor may prescribe periodic ECG and liver function tests to keep a check on your child’s condition.

Q. My child is having a sore throat and ear infection. Can I give antibiotics?

No. More than 80% of sore throats and ear infections are caused by a virus, and antibiotics are not given for viral infections. If your child has a sore throat, runny nose, cough, pain, or discharge from the ear, it is most likely because of a virus. Consult your child’s doctor to seek guidance.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்

முதன்மை மருத்தவர்கள

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Roxithromycin. Macquarie Park, New South Wales: Apotex Pty Ltd.; 2008 [revised 23 Jul. 2018]. [Accessed 31 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 2. 1. Pediatric Oncall. Roxithromycin. [Accessed 06 Jan. 2021] (online) Available from:External Link
 3. Health Navigator, New Zealand. Roxithromycin. [Updated 10 Dec. 2020]. [Accessed 06 Jan. 2021] (online) Available from:External Link
 4. Roxithromycin. Auckland, New Zealand: Teva Pharma (New Zealand) Limited; 2006 [revised 10 Feb. 2017]. [Updated 10 Dec. 2020]. [Accessed 06 Jan. 2021] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

“Elder House” Plot No. C-9, Dalia Industrial Estate, Off Veera Desai Road, Andheri (W), Mumbai – 400053.
Country of Origin: India

Expires on or after: June, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Romithrax 50mg Tablet. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP10  Get 15% OFF
Best Price
₹8.5
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
10 tablets in 1 strip
கார்ட் இல் போடவும்
Price for Care Plan Members:
₹8.3 + Earn ₹1.7 1mgCash
arrow

Additional offers

Freecharge: Get flat 15% cashback (up to ₹50) on your first ever Freecharge transaction on 1mg. The cashback will be in the form of Freecharge gift and will be credited within 72 hours of purchase. Offer valid from 1st March to 31st Mar 2021.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About 1mgdownArrow

Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.