Romilast 5mg Tablet MD

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
மருந்து கலவை
Storage
Store below 30°C
arrow
arrow

Your Child’s Medicine At a Glance

Romilast 5mg Tablet MD is used to prevent asthma attacks in children. It may also be used to ease breathing difficulties caused by strenuous physical activities. This medicine also helps treat symptoms of skin and seasonal allergies such as runny nose, sneezing, itching, swelling, congestion, and watery eyes.

Give Romilast 5mg Tablet MD to your child at a fixed time before or after food in the prescribed dose, time, and way. You may need to give it to your child for a few weeks before it starts to prevent asthma attacks. For asthma, prefer giving Romilast 5mg Tablet MD in the evening or 2 hours before physical activity. For allergy, it is best to give it in the evening, depending upon the time of onset of symptoms. In case your child has both, prefer giving it in the evening. If your child vomits within 30 minutes of taking this medicine, give the same dose again, but skip it if it’s already time for the next dose.

Your child may start to feel better after a few regular doses. However, you must still complete the prescribed dose to ensure maximum benefit. Moreover, stopping the medicine abruptly may worsen your child’s condition. This medicine may cause some minor and temporary side effects like fever, headache, abdominal pain, and diarrhea. Usually, these episodes subside once your child’s body adapts to the medicine. However, in case these effects persist or start bothering your child, consult your child’s doctor without any delay.

Let your child’s doctor know if your child is already taking any medicines. Also, narrate your child’s complete medical history, including any prior episodes of allergy, heart problem, blood disorder, vascular disorders, birth defects, airway obstruction, lung anomaly, skin disorder, liver impairment, and kidney malfunction. This information is critical for dose alterations and in planning your child’s overall treatment.

Uses of Romilast 5mg Tablet MD in Children


Side effects of Romilast 5mg Tablet MD in Children

Romilast 5mg Tablet MD does not pose serious side effects and is well-tolerated by children. In case the side effects do occur, they’re likely to subside once the body adapts to the medicine. Consult your child’s doctor if these side effects persist or bother your child. The most common side effects include-

Common side effects of Romilast

 • குமட்டல்
 • வாந்தி
 • வயிற்றுப்போக்கு
 • குளிர்காய்ச்சல் அறிகுறிகள்

How can I give Romilast 5mg Tablet MD to my child?

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Romilast 5mg Tablet MD -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Romilast Tablet MD எப்படி செயல்படுகிறது (How Romilast Tablet MD works in Tamil)

Romilast 5mg Tablet MDcடல் ஆஸ்துமா மற்றும் ஒவ்வாமை மூக்கடைப்புகளை உண்டாக்கும் உடலில் பொருட்களின் செயல்பாட்டினைத் தடுப்பதன் மூலம் வேலை செய்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety advice in Tamil)

சிறுநீரகம்
SAFE IF PRESCRIBED
Romilast 5mg Tablet MD சிறுநீரக நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் பயன்படுத்தப் பாதுகாப்பானது. Romilast 5mg Tablet MD க்கான மருந்தளவு சரிசெய்தல் ஏதும் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
முற்றிய கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Romilast 5mg Tablet MD எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Romilast 5mg Tablet MDக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

What if I forget to give Romilast 5mg Tablet MD to my child?

Do not panic. Unless your child’s doctor has advised a specific regime for your child, give the missed dose as soon as you remember it. Skip the missed dose if it is almost the time for the next dose. Do not give a double dose to catch up and follow the prescribed dosing schedule.

அனைத்து மாற்றீடுகளும்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Romilast 5mg Tablet MD
₹12.19/Tablet MD
Uniair 5mg Tablet MD
Somatico Laboratories Pvt Ltd
₹5.5/tablet md
55% cheaper
Monhale 5mg Tablet MD
Rowez Life Sciences Pvt. Ltd.
₹6.3/tablet md
48% cheaper
Montegress 5 Tablet MD
La Renon Healthcare Pvt Ltd
₹6.67/tablet md
45% cheaper
Lasma 5 Tablet MD
Apex Laboratories Pvt Ltd
₹7.8/tablet md
36% cheaper

வல்லுநர் அறிவுரை

 • மொண்டெலுகாஸ்ட் அல்லது மொண்டெலுகாஸ்ட்-யின் இதர உட்பொருட்கள் மீது உங்களுக்கு ஒவ்வாமை (உயர்உணர்திறன்) இருந்தால் மொண்டெலுகாஸ்ட்உட்கொள்ளக்கூடாது.
 • உங்களுக்கு ஆஸ்துமா அல்லது சுவாசம் மிகவும் மோசமடைந்தால் உங்கள் மருத்துவரை தொடர்பு கொள்ளவும்.
 • மொண்டெலுகாஸ்ட் குறுகிய கால ஆஸ்த்மா தாக்குதல்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்காக கொடுக்கப்படுவதில்லை. அவ்வாறு தாக்குதல் ஏற்பட்டால், நீங்கள் எப்பொழுதுமே உங்களுக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்ட இன்ஹேல்மருந்தை உட்கொள்ளவேண்டும்.
 • உங்கள் மருத்துவர் பரிந்துரை செய்த ஆஸ்துமா மருந்துகளை மட்டுமே உட்கொள்ளவேண்டும். உங்கள் மருத்துவர் பரிந்துரை செய்த ஆஸ்துமா மருந்துகளுக்கு மாற்றாக மொண்டெலுகாஸ்ட் -ஐ பயன்படுத்தக்கூடாது.
 • காய்ச்சல் போன்ற நோய், குத்துதல் அல்லது கைகால்களில் மரத்துபோகுதல், சுவாச பிரச்சனைகள் மோசமாகுதல் மற்றும்/அல்லது சினப்பு போன்ற அறிகுறிகள் இருந்தால் மருத்துவரிடம் தெரிவிக்கவும்.
 • நீங்கள் கருவுற்றிருந்தாலோ அல்லது பால் புகட்டும் தாயாக இருந்தாலோ இந்த மருந்தை உட்கொள்வதற்கு முன் உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

Fact Box

Chemical Class
1,3-Diarylpropanoid Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
RESPIRATORY
Action Class
Leukotriene antagonists

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Romilast இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Milorgen, Fosphen, Fosentin
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Shinosun, Epikon, Sonal
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Stoin, Marantin, Notian
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Coxbact
கடுமையான

நோயாளி கவலைகள்

arrow
Broncial asthma what is best treatment for me?
Dr. Kamal Rijhwani
Physician
Start romilast b once a day
He is having cough specially in change of season. doctor recommended Romilast. i gave him Livolin inhaler for 3 days. which is better? Inhaler of Romilast
Dr. Gopal Bansilal Samdani
Paediatrics
Dr need a final diagnosis or provisional diagnosis to suggest you investigations or medicine or give opinion. In present situation provisional diagnosis cannot be done without taking in to consideration details of history and findings of clinical examination of patient. Advice given without doing clinical examination can be imperfect or some time harmful to patient. Please consult me or any other Paediatrician.
arrow

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. How should Romilast 5mg Tablet MD granules be given to children?

It can be directly given in the mouth or dissolve in 1 teaspoonful of cold or room temperature baby formula or breast milk. It can also be used with 1 spoonful of mashed carrots, applesauce, rice, or ice-cream. Remember to give the mixture within 15 minutes of making it.

Q. Which food items should my child avoid taking along with Romilast 5mg Tablet MD?

Do not give high-fat meals and fruit juices to your child along with Romilast 5mg Tablet MD as they may interfere with the absorption of this medicine.

Q. Can other medicines be given at the same time as Romilast 5mg Tablet MD?

Romilast 5mg Tablet MD can sometimes interact with other medicines or substances. Tell your doctor about any other medicines your child is taking before starting Romilast 5mg Tablet MD. Also, check with your child’s doctor before giving any medicine to your child.

Q. Can I decrease the dose of Romilast 5mg Tablet MD by myself if my child starts to feel better?

No, adhere to the dose as prescribed by your child’s doctor. Do not increase or decrease the dose by yourself as it can impact your child’s health. While increasing the dose may cause unwanted effects like sedation and depression, decreasing the dose or stopping it suddenly can result in a rebound reversal of all symptoms.

Q. Can I stop the medicine by myself?

No, all symptoms may reappear on sudden withdrawal of Romilast 5mg Tablet MD usually if taken for a long-term. It is advised to stop this medicine gradually under the guidance of your child’s doctor.

Q. How should Romilast 5mg Tablet MD be stored?

Romilast 5mg Tablet MD should be stored at room temperature in a dry place, away from direct heat and light. Also, keep all medicines out of the reach and sight of children to avoid any accidental intake.
தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்

தொடர்புடைய ஆயுர்வேத பொருட்கள்

Want to share the information?

Disclaimer:

Tata 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Boushey HA. Drugs Used in Asthma. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. pp. 349-50.
 2. Montelukast sodium [FDA Label]. White House Station, NJ: Merck & Co., Inc.; 2012. [Accessed 22 Feb. 2021] (online) Available from:External Link
 3. About Kids Health. Montelukast. [Accessed 31 Mar. 2021] (online) Available from:External Link
 4. Medicines for Children. Montelukast for asthma. Leaflet information. [Accessed 31 Mar. 2021] (online) Available from:External Link
 5. University of Michigan: C.S. Mott Children’s Hospital. Montelukast. [Accessed 31 Mar. 2021] (online) Available from:External Link
Country of origin: India

Expires on or after: February, 2022

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Romilast 5mg Tablet MD. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
137.1182.8Get 25% OFF
133.44+ free shipping and 5% cashback with
Care plan members get extra discounts, free shipping, free health screening, premium doctor consultation and more.
Inclusive of all taxes
This offer price is valid on orders above ₹1299. Apply coupon SAVE35 on the cart.
15 tablet md in 1 strip
கார்ட் இல் போடவும்
Cash on delivery available

Additional offers

Paytm: Pay with Paytm wallet and get flat ₹100 cashback with a minimum cart value of ₹1499. Offer ends 30th November 2021.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160M+
Visitors
27M+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

Tata 1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About Tata 1mgdownArrow

Access medical and health information

Tata 1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.