Rizatrip Odt 10mg Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Rizatrip Odt 10mg Tablet is a prescription medicine used in the treatment of acute attack of migraine. It relieves the symptoms of migraine and prevents the attack from becoming worse. This medicine helps by narrowing the blood vessels, thereby relieving migraine headaches.

Rizatrip Odt 10mg Tablet may be taken with or without food. However, it is advised to take it at the same time each day as this helps to maintain a consistent level of medicine in the body. Do not skip any doses and finish the full course of treatment even if you feel better and if you have missed a dose, take it as soon as you remember. You should continue to take this medicine for as long as doctor advises and do not stop taking it suddenly.

Side effects associated with the use of this medicine include neck pain, dry mouth, sensation of heaviness, nausea, weakness, jaw pain, throat pain and paresthesia (tingling or pricking sensation). However, these are usually temporary and usually resolve on their own. Please consult your doctor if these do not subside or worry you.

It may also cause sleepiness in the beginning of your treatment, so do not drive, operate machinery, until you know how this medicine affects you. This medicine may cause changes in your mood and you may feel depressed, therefore, regular monitoring of behavior is important. Pregnant or breastfeeding mothers should consult their doctor before taking this medicine.

Inform your doctor if you are suffering from any heart problems, as the use of Rizatrip Odt 10mg Tablet is contraindicated in some heart diseases. Regular monitoring of blood pressure is required while taking this medicine. Consult your doctor and stop this medicine if you develop severe chest or stomach pain, bloody diarrhea, or significantly high blood pressure, after taking this medicine.

Rizatrip Odt Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Rizatrip Odt Tablet in Tamil)

 • மைக்ரைனின் தீவிரத் தாக்குதல்

Rizatrip Odt Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Rizatrip Odt Tablet in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Rizatrip Odt

 • கழுத்து வலி
 • தூக்க கலக்கம்
 • வாய் உலர்வு
 • கனமாக இருப்பதற்கான உணர்வு
 • குமட்டல்
 • பலவீனம்
 • தாடை வலி
 • தொண்டை வலி
 • அளவுக்கு மீறிய உணர்ச்சி (கூச்ச அல்லது குத்துதல் உணர்வு)
 • வெப்பமான உணர்வு

Rizatrip Odt Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Rizatrip Odt Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Rizatrip Odt 10mg Tablet -ஐ காலியான வயிற்றில் (உணவிற்கு 1 மணிநேரம் முன்போ அல்லது உணவிற்கு 2 மணிநேரம் பிறகு)உட்கொள்ளவேண்டும்.

Rizatrip Odt Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Rizatrip Odt Tablet works in Tamil)

மைக்ரைன் தலைவலிகள் தலையில் இரத்த நாளங்கள் விரிவடைவதன் விளைவாக ஏற்படுவதாக கருதப்படுகிறது. Rizatrip Odt 10mg Tablet இந்த இரத்த நாளங்களை குறக்குவதன்மூலம் செயல்படுகிறது, இவ்வாறு மைக்ரைன் தலைவலியிலிருந்து விடுவிக்கிறது

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Rizatrip Odt 10mg Tablet கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Rizatrip Odt 10mg Tablet தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பானதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கவில்லை என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
Rizatrip Odt 10mg Tablet எடுத்துக்கொள்ளும் போது நீங்கள் தலைச்சுற்றலாக, தூக்கம் வருவது போல அல்லது களைப்பாக உணரலாம். இது நிகழ்ந்தால், வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
முற்றிய சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Rizatrip Odt 10mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Rizatrip Odt 10mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Rizatrip Odt 10mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Rizatrip Odt 10mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Rizatrip Odt 10mg Tablet
₹40.29/Tablet
Rizatan 10mg Tablet
Torrent Pharmaceuticals Ltd
₹18.05/Tablet
save 55%
Maxtan 10 Tablet
Consern Pharma Limited
₹21.5/Tablet
save 47%
Riztran 10 Tablet
Vanprom Lifesciences Pvt Ltd
₹49.8/Tablet
24% costlier
₹69.59/Tablet
73% costlier
Rizora 10 Tablet
Intas Pharmaceuticals Ltd
₹75.5/Tablet
87% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • மைக்ரேன்-யில் இருந்து உடனடி நிவாரணம் பெறுவதற்கு, தலைவலி தொடங்கிய உடனேயே Rizatrip Odt 10mg Tablet-ஐ உட்கொள்ளவும்.
 • Rizatrip Odt 10mg Tablet-ஐ பயன்படுத்திய பிறகு ஒரு இருட்டறையில் அமைதியாக படுத்திருப்பது மைக்ரேன்-யில் இருந்து நிவாரணம் கிடைக்க உதவும்.
 • Rizatrip Odt 10mg Tablet -ஐ மருத்துவர் பரிந்துரை செய்தபடி மட்டுமே உட்கொள்ளளவும். அதிகமான Rizatrip Odt 10mg Tablet பக்க விளைவுகள் வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கக்கூடும்.
 • Rizatrip Odt 10mg Tablet பயன்படுத்த தொடங்குவதற்கு முன்னர் இருந்தபோதை விடவும் உங்களுக்கு மைக்ரேன், தலைவலிகள் போன்றவை அடிக்கடி ஏற்பட்டால் உங்கள் மருத்துவரிடம் தெரிவிக்கவும்.
 • நீங்கள் Rizatrip Odt 10mg Tablet-ஐ தொடர்ந்து மூன்று மாதங்களுக்கு பயன்படுத்தி வந்தால், உங்கள் மருத்துவரிடம் தெரிவிக்கவும்.
 • Rizatrip Odt 10mg Tablet ஐ உட்கொண்ட பிறகு ஓட்டுவதை தவிர்க்கவும் ஏனெனில் இது மயக்கம் அல்லது கிறுகிறுப்பை உண்டாக்கக்கூடும்.
 • n
  n
  n
  n
  n
  Rizatrip Odt 10mg Tablet-ஐ உட்கொள்ளும்போது மது அருந்தக்கூடாது, இது உங்கள் தலைவலியை மேலும் மோசமடைய செய்யும்.
  n
  n
  n
  n
  n

Fact Box

Chemical Class
Tryptamine Derivatives
Habit Forming
No
Therapeutic Class
NEURO CNS

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Rizatrip Odt இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Atazor, Atavir, Virataz
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Clarimac, CLR, Claripax
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Arthrox, Ciresto, Eromax
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Inbec
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

நோயாளி கவலைகள்

arrow
Hi doctor, i have the problem of angryness, i have been diagnosed schizophrenia. I get higly angry sometimes due to which my parents relationship with me gets affected. I am taking following medicines 1. Alkepin odt 50 (n) 2. Joykem odt 100 (n) 3. Prodep 20 (m) Please help me if i can alter any medicine for my benefit. I have been taking above medicine by the priscription of a psychiatrist.
Dr. Jyoti Kapoor Madan
Psychiatry
Medicines are prescribed after clinical examination. This portal is to guide you regarding your problems and clarify doubts. Please see a psychiatrist for treatment. Schizophrenia is a chronic problem caused by Neuro chemical disturbance in brain. It is characterised by fear, odd experiences and distorted thought pattern. Treatment is with antipsychotic medicines which may need to continue throughout life. Coping with a mental disorder as serious as schizophrenia can be challenging, both for the person with the condition and for friends and family. Here are some ways to cope: 1. Learn about schizophrenia. Education about the disorder can help motivate the person with the disease to stick to the treatment plan. Education can help friends and family understand the disorder and be more compassionate with the person who has it. 2. Join a support group. Support groups for people with schizophrenia can help them reach out to others facing similar challenges. Support groups may also help family and friends cope. 3. Stay focused on goals. Managing schizophrenia is an ongoing process. Keeping treatment goals in mind can help the person with schizophrenia stay motivated. Help your loved one remember to take responsibility for managing the illness and working toward goals. 4. Ask about social services assistance. These services may be able to assist with affordable counselling services, job placements and other daily activities. 5. Learn relaxation and stress management. The person with schizophrenia and loved ones may benefit from stress-reduction techniques such as meditation, yoga or tai chi. Please see a psychiatrist for further guidance.
What is a quick solution for running nose , watery eyes , sneezing
Dr. Pushkar Mani
Physician
ALERID 10MG TABLET twice daily for 3 days
arrow
Rizatrip Odt 10mg Tablet குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. What should I tell my doctor before taking Rizatrip Odt 10mg Tablet?

Before taking Rizatrip Odt 10mg Tablet, you should tell your doctor if you have heart disease, high blood pressure, diabetes, liver or kidney disease or a family history of heart disease. You should also inform your doctor if you smoke, have had your menopause, or are a man aged 40 years or more. Let your doctor know if your headache is associated with dizziness, difficulty in walking, lack of coordination or weakness in the leg and arm. Your doctor should also know if you are taking medicines to treat depression such as sertraline, escitalopram oxalate, fluoxetine, venlafaxine, or duloxetine. It is also important to inform your doctor if you have had short-lived chest pain and tightness.

Q. What are the symptoms of Rizatrip Odt 10mg Tablet overdose?

Taking an overdose of Rizatrip Odt 10mg Tablet may cause fainting, dizziness, slow heartbeat, change in electrical activity of the heart, vomiting and inability to retain urine or stools.

Q. What are the symptoms of headache caused due to medication overuse?

If you are having frequent or daily headaches despite (or because of) the regular use of headache medications, it is suggestive of medication overuse headache. You should consult your doctor who may discontinue the medication for sometime.

Q. Can Rizatrip Odt 10mg Tablet be used for the prevention of migraine attacks?

No, Rizatrip Odt 10mg Tablet is not used for the prevention of migraine attacks. It should only be used where a clear diagnosis of migraine has been established.

Q. What triggers migraine attacks?

Migraine may be triggered by several factors. Some of the common triggers are caffeine withdrawal, changes in hormone levels during menstruation or with the use of birth control pills. Migraine also gets triggered with changes in sleep patterns, such as not getting enough sleep, drinking alcohol, missing meals, or smoking. Rigorous exercise or other physical stress, loud noises or bright lights, odors or perfumes, or exposure to smoke and stress and anxiety may also act as a trigger.

Q. Does migraine run in families?

Migraines may run in families. Migraines occur more often in women than men. It has been noticed that some women, but not all, have fewer migraines when they are pregnant.

Q. Can Rizatrip Odt 10mg Tablet increase my blood pressure?

Yes, Rizatrip Odt 10mg Tablet can cause an increase in blood pressure. However, it is does not occur in everyone. But, you should keep a check on your blood pressure during therapy with Rizatrip Odt 10mg Tablet.

Q. How do I know migraine attack is about to start?

Some people develop aura before getting a migraine attack. It may include visual problems, such as seeing flashing lights, zig-zag patterns or blind spots, numbness, dizziness, or a tingling sensation like pins and needles, or feeling off balance. You may also have difficulty speaking and loss of consciousness, although this is unusual.

Q. Can I take Rizatrip Odt 10mg Tablet with propranolol?

Yes, you can take propranolol and Rizatrip Odt 10mg Tablet together. However, since Propranolol may cause an increase in levels of Rizatrip Odt 10mg Tablet, so you should take 5 mg dose of Rizatrip Odt 10mg Tablet and not 10 mg.

Q. When should I start taking the medicines used to prevent migraine?

Medicines for prevention of migraine are usually used if you have tried avoiding possible triggers but are still experiencing migraines. You may also be prescribed these medicines if you experience very severe migraine attacks, or if your attacks happen frequently.

Q. Can Rizatrip Odt 10mg Tablet cause liver damage?

No, Rizatrip Odt 10mg Tablet does not cause liver damage, but you should let your doctor know if you have any liver problem, before taking Rizatrip Odt 10mg Tablet.

Q. How soon should I take Rizatrip Odt 10mg Tablet when attack starts?

Once your migraine headache has started, take Rizatrip Odt 10mg Tablet as soon as possible. Do not use it to prevent an attack. Always take this medicine exactly as your doctor has told you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 1229-30.
 2. Rizatriptan. Haarlem, The Netherlands: MERCK SHARP & DOHME B.V; 2018. [Accessed 22 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 3. Drugs.com. Rizatriptan. (online) Available from:External Link
 4. Drugs and Lactation Database (LactMed) [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2006. Rizatriptan. [Updated 2020 Jan 20]. [Accessed 20 Feb. 2020] (online) Available from:External Link
 5. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 22 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Geno Pharmaceuticals Pvt. Ltd., Pharmaceutical Complex, Tivim Industrial Estate, Karaswada, Mapusa, Goa - 403 526
Best Price
₹205.5
MRP241.76  Get 15% OFF
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
6 tablets in 1 strip
விற்றுவிட்டது

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.