Regusol 10 Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Regusol 10 Tablet is a muscarinic antagonist that is used in the treatment of overactive bladder. It relieves urinary symptoms like frequent urination, urgent need to urinate and inability to control urination.

Regusol 10 Tablet is advised to take it in a dose and duration as per prescription. It can be taken with or without food. Swallow the medicine as a whole without crushing or chewing it. You should not stop taking the medicine without consulting the doctor as it may lead to the worsening of your symptoms. The course of the treatment should be completed for better efficacy of the medicine.

Some common side effects of this medicine are dry mouth, constipation, nausea, and urinary tract infection. To avoid or cope up with the side effects, you must drink plenty of water. It may also lead to blurry vision or dizziness, so it is advised to avoid driving while on the medication.

Before receiving the treatment, inform your doctor if you are on any medication for any other health condition. If you are pregnant or breastfeeding, tell your doctor prior to the treatment. Patients with liver or kidney disease must be cautious while receiving the prescription, and they must receive regular follow-ups as per the doctor’s advice.

Regusol Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Regusol Tablet in Tamil)

 • மீச்செயல் சிறுநீர்ப் பை (சிறுநீர் கழிப்பதற்கான திடீரென்ற உணர்வு மற்றும் தானாக சிறுநீர் கசிவது)

Regusol Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Regusol Tablet in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Regusol

 • வாய் உலர்வு
 • குமட்டல்
 • மலச்சிக்கல்
 • Dyspepsia
 • மங்கலான பார்வை
 • வயிற்று நிலைகுலைவு

Regusol Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Regusol Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Regusol 10 Tablet -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Regusol Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Regusol Tablet works in Tamil)

Regusol 10 Tablet கழிப்பறைக்கு செல்வதற்கு முன்னால் நீண்டா நேரம் காத்திருப்பதற்கு உதவுவதற்காக மீச்செயல் சிறுநீர் பையின் நடவடிக்கையை குறைக்கிறது மற்றும் சிறுநீர்பைத் தக்கவைத்துக்கொள்வதற்கான சிறுநீரின் அளவினையும் அதிகரிக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Regusol 10 Tablet கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Regusol 10 Tablet தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பானதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கவில்லை என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
பால் சுரப்பது குறையலாம்.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
நீங்கள் நன்றாக உணரும் வரை வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
முற்றிய சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Regusol 10 Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Regusol 10 Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Regusol 10 Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Regusol 10 Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

நீங்கள் Regusol இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Regusol 10 Tablet, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Regusol 10 Tablet
₹32.7/Tablet
Floslo 10mg Tablet
Intas Pharmaceuticals Ltd
₹36/Tablet
10% costlier
₹41.9/Tablet
28% costlier
₹45.87/Tablet
40% costlier
Soliten 10mg Tablet
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
₹46.7/Tablet
43% costlier
Bispec 10 Tablet
Dr Reddy's Laboratories Ltd
₹46.86/Tablet
43% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • சொலிபெனாசின் மற்றும் இந்த மாத்திரையின் இதர உட்பொருட்கள் மீது ஒவ்வாமை இருந்தால் சொலிபெனாசின் உட்கொள்ளக்கூடாது.
 • சிறுநீரக டையாளசிஸ் அல்லது உங்களுக்கு சிறுநீரக பிரச்சனைகள் இருந்தால் மருத்துவரின் அறிவுரை அவசியமானது; உங்களுக்கு கல்லீரல் நோய் அல்லது கல்லீரல் பிரச்சனைகளுக்காக மருந்து உட்கொள்வதாக இருந்தாலோ; சிறுநீர் கழிப்பதில் சிரமம்; அல்சரேடிவ் கொலாயிடிஸ் போன்ற வயறு பிரச்சனைகள்; தசை தளர்ச்சி (மையெஸ்த்தீனியா க்ரேவிஸ்) நோய்; அதிகரித்த கண் அழுத்தம் அல்லது கண்அழுத்த நோய் இருந்தால் மருத்துவரின் அறிவுரையை பெறவேண்டும்.
 • நீங்கள் கருவுற்றிருந்தாலோ அல்லது பால் புகட்டும் தாயாக இருந்தாலோ சொலிபெனாசின்-ஐ தவிர்க்கவேண்டும்.

Fact Box

Chemical Class
Quinuclidine Tetrahydroisoquinoline Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
UROLOGY

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Regusol இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Samlodon, Amodep, Amleod
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Benikite, Benifor, Beniq
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Camopan
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Antep
கடுமையான

நோயாளி கவலைகள்

arrow
Can i stop Nexito 10 tablet
Dr. Varun Mehta
Psychiatry
You need to consult the physician who started it
PATIENT years old, is regularly bedwetting while sleeping only and not in daytimes. Two times in one night. Sleeps very deep. Dreams of passing urine also. Otherwise never nervous and fully active in life. He have taken homopathy medicine kresote 30 for 2 months but no effect. Please advise
Dr. Aanchal Maheshwari
Ayurveda
Give mentat syp 10 ml twice, neo tablet 2 tablet twice with water
arrow
Regusol 10 Tablet குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Does Regusol 10 Tablet start working right away?

Regusol 10 Tablet may start showing improvement in symptoms of overactive bladder within a week. However, it may take up to 4 weeks to show maximum benefits. This may vary from person to person. Do not stop taking it even if considerable improvement is not observed, but consult with the doctor.

Q. When should Regusol 10 Tablet be taken?

Regusol 10 Tablet should be taken exactly as prescribed by your doctor. Generally, it is recommended that the medicine should be taken once daily, preferably at the same time. It can be taken with or without food.

Q. Can Regusol 10 Tablet be taken by anyone?

Regusol 10 Tablet is to be prescribed by the doctor only. This medicine is meant for adults. Its consumption should be avoided by patients who are allergic to Regusol 10 Tablet, who are unable to empty their bladder (urinary retention), have delayed or slow emptying of the stomach (gastric obstruction), or have increased pressure in eyes with vision problems (narrow angle glaucoma).

Q. Does Regusol 10 Tablet cause dementia?

In rare cases, Regusol 10 Tablet may cause confusion and hallucinations (seeing things or hearing voices that do not exist) as side effects. It may also cause delirium in very few people (disturbed state of mind characterized by restlessness, illusions, and incoherence). Though there are studies which support that Regusol 10 Tablet may cause dementia, it is still to be confirmed.

Q. What should I avoid while on Regusol 10 Tablet?

You should avoid driving or operating heavy machinery if you experience drowsiness or blurred vision while taking Regusol 10 Tablet, as it can be dangerous.

Q. What is overactive bladder?

Overactive bladder is a condition where the nerve signals coming from the brain directs your bladder to empty even when it is not full. Consequently, this may affect a person’s ability to control bladder contractions. Rapid uncontrollable contractions cause symptoms of overactive bladder which are urinary frequency, urinary urgency, and urinary incontinence (leakage).

Q. Do I need to take Regusol 10 Tablet everyday?

Yes, Regusol 10 Tablet needs to be taken once daily as advised by your doctor. You should not take it only when the symptoms are bothersome as it will not work properly. Furthermore, if you forget to take a dose, continue taking it next day as per the prescribed schedule. Additionally, it is advised to not take 2 doses on the same day.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்

முதன்மை சிறுநீரக மகப்பேறியல் மருத்துவர்கள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Brown JH, Laiken N. Muscarinic Receptor Agonists and Antagonists. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 231-32.
 2. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 1273-74.
 3. Solifenacin. Chertsey, Surrey: Astellas Pharma Ltd.; 2004 [revised 25 Nov. 2013]. [Accessed 04 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Drugs.com. Solifenacin. [Accessed 04 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 04 Apr. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Alembic Road, Vadodara - 390 003, Gujarat,INDIA
Country of Origin: India

DISCONTINUED
We do not facilitate sale of this product at present

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.