Qsm 150mg Suspension

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Qsm 150mg Suspension is an antiparasitic medicine, used for the treatment of malaria. It may also be used to treat and prevent nighttime leg cramps. It works by killing the malaria causing parasite and stops the infection from spreading.

Qsm 150mg Suspension should be used in the dose and duration as advised by your doctor. Take it with food to decrease the risk of stomach upset. Do not skip any doses and finish the full course of treatment even if you feel better. Take measures to reduce the chance of being bitten by mosquitoes like using insect repellent creams on parts of your body, not covered by clothing. Spray mosquito repellent to kill any mosquitoes that may have entered rooms in spite of screening. Wear light-colored and covered clothing when you are outside after sunset.

Some people may experience vomiting, deafness, headache, and dizziness as side effects of this medicine. Please consult your doctor if these side effects persist for a longer duration. Inform your doctor if you ever had fits (seizures) or any problems with your kidney, heart or liver.

Inform your doctor if you have diabetes as it can lower the sugar levels in the blood. If you are diabetic, you should monitor your blood sugar regularly. It may cause blurring of vision. Therefore, regular eye examinations are recommended while on treatment with this medicine. When used long term, your doctor may monitor the amounts of the different types of blood cells in your blood regularly. Inform your doctor if you have unexplained bruising or bleeding, sore throat, fever, or a general feeling of tiredness.

Qsm Suspension க்கான பயன்கள் (Uses of Qsm Suspension in Tamil)

 • மலேரியா
 • பெருமூளை மலேரியா

Qsm Suspension இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Qsm Suspension in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Qsm

 • குமட்டல்
 • வயிற்றில் வலி
 • மங்கலான பார்வை
 • தூக்க கலக்கம்
 • முகம் சிவந்து போதல்
 • தலைவலி
 • மாற்றப்பட்ட இதயத்துடிப்பு
 • காதில் ரீங்காரமிடுதல்
 • வியர்வை அதிகரித்தல்
 • வெர்டிகோ
 • வாந்தி

Qsm Suspension யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Qsm Suspension in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால் வழிகாட்டுதல்களுக்காக முகப்பு சீட்டினை சரி பார்க்கவும்.அளவிடும் கோப்பையில் அதை அளவிடவும் மற்றும் வாய்வழியே எடுத்துக்கொள்ளவும். பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால் நன்றாகக் குலுக்கவும். Qsm 150mg Suspension உணவுடன் உட்கொள்வது மிகச்சிறந்தது.

Qsm Suspension எப்படி செயல்படுகிறது (How Qsm Suspension works in Tamil)

Qsm 150mg Suspension உடலில் மலேரியா கிருமிகளின் எண்ணிக்கையை குறைக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Qsm 150mg Suspension கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Qsm 150mg Suspension தாய்பாலூட்டும் போது பாதுகாப்பானது. மருந்து தாய்ப்பாலுக்குள் குறிப்பிடத்தக்க அளவு புகுவதில்லை அல்லது குழந்தைக்கு நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்துவதாக எதிர்பார்க்கப்படவில்லை என்று மனித ஆய்வுகள் காட்டியுள்ளன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
நீங்கள் நன்றாக உணரும் வரை வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Qsm 150mg Suspension எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Qsm 150mg Suspensionக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Qsm 150mg Suspension எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Qsm 150mg Suspensionக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Qsm 150mg Suspension
₹70.0/Suspension
Quinogold Suspension
Lexus Organics
₹40/Suspension
43% cheaper
Fal Up Suspension
UPS Healthcare
₹44/Suspension
37% cheaper
Stan Q Suspension
Standard Remedies Pvt Ltd
₹48.25/Suspension
31% cheaper
Qutil Suspension
Little Greave Pharmaceutical Pvt Ltd
₹54.9/Suspension
22% cheaper
Malianil Suspension
Shreeji Healthcare Impex
₹55/Suspension
21% cheaper

வல்லுநர் அறிவுரை

 • வயிற்றுப்போக்கு வாய்ப்புகளை குறைப்பதற்கு இந்த மருந்தை உணவுடன் உட்கொள்ளவேண்டும்.
 • உங்களுக்கு வழக்கமற்ற இருதய துடிப்பு தொடர்பான ஏதேனும் இருதய பிரச்சனைகள் அல்லது ஏதேனும் கல்லீரல் அல்லது சிறுநீரக குறைபாடு இருந்தால் உங்கள் மருத்துவரிடம் கூறவும்.
 • உங்களுக்கு விளக்கமுடியாத இரத்தக்கசிவு அல்லது சிராய்ப்பு போன்றவை இருந்தால் உடனடியாக மருத்துவ உதவியை பெறவும். ஏனெனில் க்வினைன் இரத்தத்தில் உள்ள பிளேட்லெட் அளவை குறைக்கக்கூடும் (த்ரோம்போசைட்டோபீனியா).
 • க்வினைன் உடனான சிகிச்சையின்போது இரத்த க்ளுகோஸ் அளவுகளை வழக்கமாக சோதிக்கவேண்டும்.
 • நீங்கள் கருவுற்றிருந்தாலோ, கருவுற திட்டமிட்டிருந்தாலோ அல்லது பால் புகட்டும் தாயாக இருந்தாலோ உங்கள் மருத்துவரிடம் தெரிவிக்கவும்.
 • க்வினைன் அல்லது அதன் உட்பொருட்கள் அல்லது மேப்பிலோக்வினைன் அல்லது க்வின்டைன் மீது ஒவ்வாமை இருந்தால் இதனை உட்கொள்ளக்கூடாது.
 • நீடித்த QT இடைவெளி (இருதய குறைபாடுகளை விளைவிக்கும் இருதய குறைபாட்டு மின்சார செயல்பாடு) உள்ள நோயாளிகள் இதனை தவிர்க்கவேண்டும்.
 • க்ளுகோஸ் 6 பாஸ்பேட் டீஹைட்ரொஜேநெஸ் குறைபாடு (ஒரு பரம்பரை சிவப்பணு பாதிக்கும் குறைபாடு) உள்ள நோயாளிகள் இதனை தவிர்க்கவேண்டும்.
 • மையாசுதீனியா க்ரேவிஸ் (தீவிர தசை தளர்ச்சியை விளைவிக்கும் ஒரு அரிதான குறைபாடு) நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் இதனை உட்கொள்ளக்கூடாது.
 • ஆப்டிக் நியூட்ரிடிஸ் (பார்வை குறைபாடுகளை விளைவிக்கும் கண் நரம்பு அழற்சி) உள்ள நோயாளிகள் இதனை தவிர்க்கவேண்டும்.
 • கருப்பு நீர் காய்ச்சல் (மலேரியா பிரச்சனை), த்ரோம்போட்டிக் த்ரோம்பஸைடோபேனிக் புர்புரா(அரிதான இரத்த குறைபாடு) அல்லது த்ராம்போசைட்டோபீனியா (இரத்தத்தில் அசாதாரண குறைந்த பிளாட்லட் எண்ணிக்கை) போன்றவை உள்ள நோயாளிகள் இதனை உட்கொள்ளக்கூடாது.
 • டின்னிடஸ் (காதுகளில் ரீங்காரம்) அல்லது ஹெமதுரியா (சிறுநீரில் இரத்தம்) போன்றவை இருக்கும் நோயாளிகள் இதனை தவிர்க்கவேண்டும் .

Fact Box

Chemical Class
Cinchona alkaloid
Habit Forming
No
Therapeutic Class
ANTI MALARIALS
Action Class
Antimalarial- others

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Qsm இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Cardisip, Digover, Caxin
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Femo, Fagene, Avifam
சிறிய
பிராண்ட் (கள்): Lafter, Lafudac, Lafty
சிறிய
பிராண்ட் (கள்): Acigo
சிறிய

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Who should not use Qsm 150mg Suspension?

Use of Qsm 150mg Suspension should be avoided in patients who are allergic to Qsm 150mg Suspension or any of its components. However, if you are not aware of any allergy or if you are using Qsm 150mg Suspension for the first time, consult your doctor.

Q. What should I tell my doctor before starting treatment with Qsm 150mg Suspension?

Before starting treatment with Qsm 150mg Suspension, inform your doctor if you have any other health conditions like kidney or heart-related problems. This is because certain medical conditions may affect your treatment and you may even need dose modifications. Also, let your doctor know about all the other medicines you are taking because they may affect, or be affected by, this medicine. Inform your doctor if you are pregnant or breastfeeding.

Q. Is Qsm 150mg Suspension safe?

Qsm 150mg Suspension is safe if used in the dose and duration advised by your doctor. Take it exactly as directed and do not skip any dose. Follow your doctor's instructions carefully and let your doctor know if any of the side effects bother you.

Q. What if I forget to take a dose of Qsm 150mg Suspension?

If you forget a dose of Qsm 150mg Suspension, take it as soon as you remember. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and take the next scheduled dose in the prescribed time. Do not double the dose to make up for the missed one as this may increase the chances of developing side effects.

Q. Can I stop taking Qsm 150mg Suspension when I feel better?

No, do not stop taking Qsm 150mg Suspension without consulting your doctor even if you are feeling better. Your symptoms may improve before the infection is completely cured. Therefore, for better and complete treatment, it is advised to continue your treatment for the prescribed duration.

Q. How long does it take for malaria symptoms to show?

Symptoms of malaria can develop as quickly as 7 days after you are being bitten by an infected mosquito. Typically, the time between being infected and the appearance of symptoms (incubation period) is 7 to 18 days. However, in some cases it can take up to one year for the symptoms to develop. Initial symptoms of malaria are flu-like which include feeling hot and shivery, muscle pains, vomiting, headaches and diarrhea.

Q. How can you prevent yourself from getting malaria?

Malaria can be avoided by taking the right approach towards prevention. Avoid mosquito bites by covering your arms and legs, using mosquito net and insect repellent. Check with your doctor whether you need to take malaria prevention tablets. If you do, make sure you take the right antimalarial tablets at the right dose, and finish the proper course of treatment. Seek immediate medical advice from the doctor if you have malaria symptoms.

Q. Can I take Qsm 150mg Suspension if I have kidney disease?

Qsm 150mg Suspension should be used with caution in patients having an impaired kidney function. Do not self medicate and avoid its use. If the impairment is very severe then the use of this medicine should be avoided. Therefore, inform your doctor before taking Qsm 150mg Suspension.

Q. Can I take Qsm 150mg Suspension when I am pregnant?

No, the use of Qsm 150mg Suspension is not recommended during pregnancy as it may harm your unborn baby. Seek proper advice from your doctor on using this medicine, if you are pregnant.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Vinetz JM, Clain J, Bounkeua V, et al. Chemotherapy of Malaria. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 1405-407.
 2. Rosenthal PJ. Antiprotozoal Drugs. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. pp. 905-906.
 3. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. p. 1188.
 4. Medscape. Quinine. [Accessed 30 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Drugs.com. Quinine. [Accessed 30 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Chaves RG, Lamounier JA. Breastfeeding and maternal medications. J Pediatr (Rio J). 2004;80(5 Suppl):S189-98. [Accessed 29 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

11, Mahavir Mansion, 70 Trinity Street, MUMBAI - 400 002, (Maharashtra) INDIA
Country of Origin: India

Expires on or after: June, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Qsm 150mg Suspension. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP70  Get 15% OFF
Best Price
₹59.5
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
60 ml in 1 bottle
கார்ட் இல் போடவும்
Price for Care Plan Members:
₹58.1 + Earn ₹11.6 1mgCash
arrow

Additional offers

Freecharge: Get flat 15% cashback (up to ₹50) on your first ever Freecharge transaction on 1mg. The cashback will be in the form of Freecharge gift and will be credited within 72 hours of purchase. Offer valid from 1st March to 31st Mar 2021.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About 1mgdownArrow

Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.