Protheo 75mg Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
ஒத்த
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Protheo 75mg Tablet is a tricyclic antidepressant. It is mostly used to treat depression that is unresponsive to alternative treatment. It is also used in the management of anxiety disorder.

Protheo 75mg Tablet works by increasing the levels of chemical messengers in the brain that stabilizes and enhances the mood. It is better to take it before bedtime because it can make you feel drowsy. It can be taken with or without food, but you should take it at a fixed time each day for better efficacy. The dose and duration will be decided by your doctor so that you get the right amount to control your symptoms. If you have missed any dose, take it as soon as you remember it. Do not skip any dose and finish the full course of treatment even if you feel better. This medication must not be stopped suddenly without talking to the doctor. Your dose may be modified or gradually decreased before stopping the medication.

The most common side effects of this medicine include increased heart rate, blurred vision, dryness in the mouth, and constipation. Initially, this medicine may also cause a sudden drop in blood pressure, especially when you change positions. It may even cause dizziness and sleepiness, so do not drive or do anything that requires mental focus until you know how this medicine affects you. To lower the chances of dizziness,  rise slowly if you have been sitting or lying down. It may also lead to weight gain in some people. Most of the common side effects tend to be mild and temporary. Your doctor may be able to suggest ways of preventing or reducing side effects if they bother you or do not go away. Serious side effects associated with this medicine are rare.

Before taking this medicine, it is important to tell your doctor if you are taking or have recently taken any other medicines for the same or any other diseases. Pregnant and breastfeeding women should take this medicine with proper consultation and caution. This medicine is not known to be addictive, but you can experience additional side effects (withdrawal symptoms) if you stop taking it suddenly. If you notice any sudden mood change or get suicidal or self-harm thoughts, you must consult the doctor without delay. Also, remember to take this medicine strictly as advised by the doctor as an overdose of this medication may lead to a serious health emergency. Consumption of alcohol should strictly be avoided as alcohol interacts with this medicine to cause serious health issues.

Protheo Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Protheo Tablet in Tamil)

 • மனஅழுத்தம்
 • நரம்புநோய் வலி (நரம்புகள் சிதைவுக் காரணமாக ஏற்படும் வலி)
 • கவலைக்கான குறைபாடு

Protheo Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Protheo Tablet in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Protheo

 • வாய் உலர்வு
 • மங்கலான பார்வை
 • தூக்க கலக்கம்
 • இதயத் துடிப்பு அதிகரிப்பது
 • ஆர்தோஸ்டேடிக் ஹைப்போடென்ஷன் (குறைந்த இரத்த அழுத்தம்)
 • எடை கூடுதல்
 • சிறுநீர் கழிப்பதில் சிரமம்
 • மலச்சிக்கல்

Protheo Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Protheo Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Protheo 75mg Tablet -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Protheo Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Protheo Tablet works in Tamil)

Protheo 75mg Tablet மனநிலை ஒழுங்குபடுத்துவதில் உதவுகிறது என்று மூளையில் இரசாயன தூதர்கள் இன் அளவை அதிகரிப்பதன் மூலம் மன அழுத்தம் வேலை.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Protheo 75mg Tablet கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
CONSULT YOUR DOCTOR
Protheo 75mg Tablet தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கிறது என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
ஓட்டுவது
CONSULT YOUR DOCTOR
வண்டி ஓட்டுவது அல்லது இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான திறனை Protheo 75mg Tablet மாற்றுகிறதா என்பதை அறியப்படவில்லை. கவனம் செலுத்துவதற்க அல்லது எதிர்வினையாற்றுவதற்கான உங்களின் திறனை பாதிக்கக்கூடிய சிகிச்சைத் தொடர்பான அறிகுறிகளை நீங்கள் அனுபவித்தால் வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
CONSULT YOUR DOCTOR
சிறுநீரக நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் Protheo 75mg Tablet பயன்பாட்டின் வரையறுக்கப்பட்ட தகவல்களே கிடைக்கப் பெறுகின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
கல்லீரல்
CONSULT YOUR DOCTOR
கல்லீரல் நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் Protheo 75mg Tablet பயன்பாட்டின் வரையறுக்கப்பட்ட தகவல்களே கிடைக்கப் பெறுகின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

நீங்கள் Protheo இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Protheo 75mg Tablet, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Protheo 75mg Tablet
₹7.2/Tablet
Doth 75mg Tablet
Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd
₹6.59/Tablet
save 8%
Gazopin 75mg Tablet
Staneil Pharma
₹9/Tablet
25% costlier
DO RE ME 75mg Tablet
Intas Pharmaceuticals Ltd
₹9.5/Tablet
32% costlier
Dothip 75mg Tablet
Micro Labs Ltd
₹11.3/Tablet
57% costlier
₹18.58/Tablet
158% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • It may take 4 to 6 weeks for Protheo 75mg Tablet to start working. Keep taking it as prescribed.
 • It may cause sleepiness. Take it at bedtime and do not drive or do anything requiring concentration until you know how it affects you.
 • Avoid consuming alcohol when taking Protheo 75mg Tablet as it may cause excessive sleepiness.
 • Monitor your weight during the treatment as this medicine can cause weight gain and increased appetite.
 • Talk to your doctor if you notice sudden mood changes or develop suicidal thoughts.

Fact Box

Chemical Class
Dibenzoxepin Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
NEURO CNS

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Protheo இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Lizolan, Lidoford, Zenlid
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Trima, Rimarex, Morex
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Moxicheck, Moxonex, Unsym
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

நோயாளி கவலைகள்

arrow
Spondilities and severe neck pain
Dr. Ravindra Srivastava
Neuro Surgery
TAB. LYRICA 75MG AT BEDTIME. AVOID USING PILLOW.
Is 3-4 times bowel movemen(not diarrhea but little loose stool) , during 7 week of pregnancy normal? I am taking duphastone, folic acid, delisprin 75mg tablet.
Dr. Suman Rao
Obstetrics and Gynaecology
It's ok if there is no diarrhea, pain and or fever. Otherwise consult your gynae
arrow
Protheo 75mg Tablet குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. What is Protheo 75mg Tablet used for?

Protheo 75mg Tablet is a medicine used to treat anxiety disorder and depression that is unresponsive to other alternative medicines. It is also used to relieve nerve pain and fibromyalgia. Protheo 75mg Tablet should be taken only if prescribed by a doctor, exactly as directed.

Q. Is Protheo 75mg Tablet a muscle relaxant?

No. Protheo 75mg Tablet is not a muscle relaxant. It is a tricyclic antidepressant (TCA) used in the treatment of depression, nerve pain, and anxiety disorder.

Q. What is the difference between Protheo 75mg Tablet and amitriptyline?

Protheo 75mg Tablet is chemically related to Amitriptyline and both are tricyclic antidepressant (TCA) medicine. There is overlap in pharmacological property of this medicine.

Q. Is Protheo 75mg Tablet the same as doxepin?

Protheo 75mg Tablet and doxepin are different medicines but belong to the similar chemical class. Doxepin, at low doses, can improve sleep in patients with insomnia. It is also available in the topical form for use in various neuro-dermatitis syndrome, especially itching.

Q. How to stop Protheo 75mg Tablet?

If your doctor asks you to stop Protheo 75mg Tablet, you should reduce the dose slowly over 4 weeks. You should not discontinue it abruptly. Sudden discontinuation may cause aggression, anxiety, blurred vision, concentration impairment, constipation and crying spell.

Q. Is Protheo 75mg Tablet fatal?

Yes. Protheo 75mg Tablet can be fatal (can cause death) in overdose. This is due to a life-threatening or dangerous side effect in overdose like hyperthermia, seizure, arrhythmia, tachycardia, orthostatic hypotension or sudden death. That's why it is generally not considered a first-line option for depression because of side effect profile.

Q. Can I take Protheo 75mg Tablet with diazepam?

It is better to avoid this combination. Diazepam is a sedative drug and Protheo 75mg Tablet may cause sedation as a side effect too. Taking both of them together can increase the drowsiness or sleepiness. Inform your doctor if you are taking diazepam.

Q. Can Protheo 75mg Tablet be used in the treatment of trigeminal neuralgia?

No. Protheo 75mg Tablet is not approved for the treatment of trigeminal neuralgia. Trigeminal neuralgia is a chronic pain condition that affects the trigeminal or 5th cranial nerve, one of the most widely distributed nerves in the head.

Q. Can Protheo 75mg Tablet be used in the treatment of burning mouth syndrome?

No. Protheo 75mg Tablet is not approved for the treatment of burning mouth syndrome. Burning mouth syndrome is a painful condition of mouth that is burning, scalding, tingling or feeling of numbness that may occur every day for months or longer.

Q. Can I take Protheo 75mg Tablet for depression?

Yes. Protheo 75mg Tablet is indicated for the treatment of depression. It has a potential advantage in the patient with depression if associated with insomnia and anxiety. It is generally not considered a first-line option for depression because of side effect profile but very useful for severe or treatment-resistant depression.

Q. Can Protheo 75mg Tablet used to treat IBS (Irritable Bowel Syndrome)?

No. Protheo 75mg Tablet is not approved for the treatment of Irritable Bowel Syndrome (IBS). Irritable Bowel Syndrome is a functional gastrointestinal disorder characterised by chronic or recurrent abdominal pain or discomfort associated with altered bowel habits.

Q. Can Protheo 75mg Tablet be used to treat insomnia with depression?

Yes. Protheo 75mg Tablet may be used for the treatment of insomnia (too much arousal both at night and during the day) associated with depression. Because it can cause drowsiness or sedation as side effects, it is effective in treating insomnia associated with depression.

Q. Can I use Protheo 75mg Tablet for fibromyalgia?

Yes. Protheo 75mg Tablet is not approved for the treatment of fibromyalgia. Fibromyalgia is a pain syndrome with tenderness but no structural pathology in muscles, ligamanets or joints.

Q. Can I use Protheo 75mg Tablet for nerve pain?

Yes. Protheo 75mg Tablet is indicated for the treatment of nerve pain/neuropathic pain. Chronic pain/Neuropathic pain is described as pain that arises from damage to, or dysfunction of, any part of peripheral or central nervous system. It is associated with the disease which can affect nerves like diabetes mellitus or herpes infections.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆயுர்வேத பொருட்கள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Stahl SM, editor. Dothiepin. In: Stahl's Essential Pschopharmacology: Prescriber's Guide. 5th ed. New York, New York: Cambridge University Press; 2014. pp. 205-10.
 2. Chaves RG, Lamounier JA. Breastfeeding and maternal medications. J Pediatr (Rio J). 2004;80(5 Suppl):S189-S198. [Accessed 20 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 3. PubChem. Dothiepin. [Accessed 22 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 22 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Theo Pharma Pvt Ltd, 401, Sachet-3, Mirambica School Road, Naranpura, Naranpura
Country of Origin: India

Best Price
₹61.2
MRP72  Get 15% OFF
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
10 tablets in 1 strip
விற்றுவிட்டது

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.