Progress Depot 500mg Injection

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Progress Depot 500mg Injection is used to prevent premature labor in pregnant women in order to reduce the risk of giving birth too early (preterm birth). It prevents miscarriage and lower the risk of premature birth in women who have had one premature delivery in the past.

Progress Depot 500mg Injection is administered only by or under the supervision of a doctor. It should be taken as your doctor advice. Your doctor will decide how much you need to take and for how much time. You should take this injection for as long as it is prescribed for you.

The most common side effects of this medicine include local site reactions at the injection site, nausea, itching, diarrhea, and hives. If any of these bothers you, let your doctor know. There may be ways of reducing or preventing them. It may affect blood sugar levels, so monitor your blood sugar regularly. It is better to inform the doctor if you notice yellowing of eyes or skin, dark urine, or stomach pain while using this medicine.

Before taking this medicine inform doctor, if you have ever had any problems with your blood circulation or have diabetes, or any liver disease. Your doctor should also know about all other medicines you are taking as many of these may make this medicine less effective or change the way it works.

Progress Depot Injection க்கான பயன்கள் (Uses of Progress Depot Injection in Tamil)

 • குறைப்பிரசவம்

Progress Depot Injection இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Progress Depot Injection in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Progress Depot

 • குமட்டல்
 • வாந்தி
 • வயற்றுப் பிடிப்பு
 • வீங்கல்
 • திரவத் தேக்கம்
 • தலைவலி
 • மார்பக வலி
 • புணர்புழை தொற்று
 • புணர்புழை இரத்தப்போக்கு

Progress Depot Injection யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Progress Depot Injection in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர்அல்லது செவிலியர் உங்களுக்க இந்த மருந்தினைத் தருவார். தயவு செய்து சுயமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம்.

Progress Depot Injection எப்படி செயல்படுகிறது (How Progress Depot Injection works in Tamil)

Progress Depot 500mg Injection என்பது ஒரு ப்ரோஜெஸ்டின் (பெண் ஹார்மோன்கள்) ஆகும். அது கருப்பையில் உள்ள ஓஸ்ட்ரோஜன்களின் அளவை மாற்றீடு செய்வதன் மூலம் ஹார்மோன் மாற்றீட்டு சிகிச்சையின் ஒரு பகுதியாக வேலை செய்கிறது. அது சில பெண்களுக்கு இல்லாமல் இருக்கும் இயற்கையான ப்ரோகெஸ்ட்ரோனை மாற்றீடு செய்வதன் மூலம் மாதவிடாயை கொண்டு வர வேலை செய்கிறது.
இடெப்னன் என்பது ஆக்சிஜனெற்ற எதிர்ப்பிகள் (மற்றொரு மூலக்கூறின் ஆக்சிஜனேற்றத்தை தடுக்கும் ஒரு மூலக்கூறு) என்று அழைக்கப்படுகிற மருந்துகளின் வகையை சார்ந்தது. அது அக்சிஜனேற்ற பாதிப்புகளில் இருந்து பல்வேறு வகையான செல்களை பாதுகாப்பதன் மூலம் செயல்படுகிறது அதன் மூலம் செல்களின் ஆற்றல் உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறது. .
இடெப்னன் என்பது ஆக்சிஜனெற்ற எதிர்ப்பிகள் (மற்றொரு மூலக்கூறின் ஆக்சிஜனேற்றத்தை தடுக்கும் ஒரு மூலக்கூறு) என்று அழைக்கப்படுகிற மருந்துகளின் வகையை சார்ந்தது. அது அக்சிஜனேற்ற பாதிப்புகளில் இருந்து பல்வேறு வகையான செல்களை பாதுகாப்பதன் மூலம் செயல்படுகிறது அதன் மூலம் செல்களின் ஆற்றல் உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறது. .

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
SAFE IF PRESCRIBED
Progress Depot 500mg Injection பெரும்பாலும் கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பானது.
விலங்கு ஆய்வுகள் இதில் கருவிற்கு குறைந்த அல்லது எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்று காண்பித்துள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுக்கு சில தடைகள் உள்ளன. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Progress Depot 500mg Injection தாய்பாலூட்டும் போது பாதுகாப்பானது. மருந்து தாய்ப்பாலுக்குள் குறிப்பிடத்தக்க அளவு புகுவதில்லை அல்லது குழந்தைக்கு நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்துவதாக எதிர்பார்க்கப்படவில்லை என்று மனித ஆய்வுகள் காட்டியுள்ளன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பானது
Progress Depot 500mg Injection வண்டி ஓட்டுவது அல்லது இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான உங்களின் திறனை வழக்கமாக பபாதிக்காது.
சிறுநீரகம்
CONSULT YOUR DOCTOR
சிறுநீரக நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் Progress Depot 500mg Injection பயன்பாட்டின் வரையறுக்கப்பட்ட தகவல்களே கிடைக்கப் பெறுகின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
கல்லீரல்
CONSULT YOUR DOCTOR
கல்லீரல் நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் Progress Depot 500mg Injection பயன்பாட்டின் வரையறுக்கப்பட்ட தகவல்களே கிடைக்கப் பெறுகின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Progress Depot 500mg Injection
₹175.0/Injection
Uniprogestin 500mg Injection
Torrent Pharmaceuticals Ltd
₹25.74/ml of Injection
save 85%
₹105/ml of Injection
save 40%
Maintane 500 Injection
Jagsonpal Pharmaceuticals Ltd
₹132.5/ml of Injection
save 24%
₹146.34/ml of Injection
save 16%
Caprogen 500mg Injection
Mac Millon Pharmaceuticals Pvt Ltd
₹189.9/Injection
9% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Progress Depot 500mg Injection is used in pregnant women to help lower the risk of giving birth too early (preterm birth).
 • It is only given to a woman who has had a preterm delivery in the past.
 • It is not for use in women who are pregnant with more than one baby (twins, triplets, etc.).
 • It is administered only by or under the immediate supervision of your doctor. Your doctor can start giving you the injection every week between 16 and 20 weeks and continue through week 37, or until you deliver.
 • It may affect blood sugar levels. Monitor your blood sugar regularly.
 • Inform your doctor if you notice yellowing of eyes or skin, dark urine, or stomach pain. These could be symptoms of a serious liver problem.
 • Inform your doctor immediately if you have pain in the chest, groin or legs, difficulty with breathing, sudden severe headache, slurred speech, sudden unexplained shortness of breath, a sudden loss of coordination, or vision changes while using this medicine.

Fact Box

Chemical Class
Gluco/Mineralocorticoids, Progestogins Derivatives
Habit Forming
No
Therapeutic Class
GYNAECOLOGICAL

நோயாளி கவலைகள்

arrow
Please tell me the brand names of projestron inj
Dr. Suman Rao
Obstetrics and Gynaecology
Proluton depot for supporting pregnancyDepot provera for contraception.
I got my body tests done and found testosterone below the minimum range. Please advice.
Dr. Vinod Raina
Sexology
Take inj sustonone 250mg depot once a month
arrow
Progress Depot 500mg Injection குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. What is Progress Depot 500mg Injection? What is it used for?

Progress Depot 500mg Injection is a type of female sex hormone called progesterone. It helps to lower the risk of preterm delivery (early birth) in a pregnant woman, who had delivered a preterm baby in the past.

Q. How and in what dose should I use Progress Depot 500mg Injection?

Progress Depot 500mg Injection is given as an injection, by a doctor or trained nurse. The dose will be decided by your doctor, depending on your exact medical condition.

Q. What if I miss a dose of Progress Depot 500mg Injection?

Ideally, you should try not to miss any dose. However, if you miss a dose consult with your doctor as soon as you remember.

Q. What are the side effects of using Progress Depot 500mg Injection?

The common side effects of Progress Depot 500mg Injection include local site reactions at injection site, nausea, itching, diarrhea and hives. If any of these side effects bother you, please consult with your doctor.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 671-72.
 2. Mayo Clinic. Hydroxyprogesterone. [Accessed 03 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 3. Drugs.com. Hydroxyprogesterone. [Accessed 03 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Chaves RG, Lamounier JA. Breastfeeding and maternal medications. J Pediatr (Rio J). 2004;80(5 Suppl):S189-S198. [Accessed 03 Apr. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

BIOGENICCS PHARMACEUTICALS, 12-B, Boopathy Avenue, Sambandam Nagar, Kundrathur,, Chennai, Tamil Nadu, 600069, India
Expires on or after: February, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Progress Depot 500mg Injection. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP175  Get 15% OFF
Best Price
₹148.75
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
1 Injection in 1 vial
கார்ட் இல் போடவும்
Additional offers
Paytm: Pay with Paytm and get cashback up to ₹500. Assured cashback of ₹25. Minimum order value ₹750. Offer is applicable on 1st Paytm transaction with 1mg. Valid from 11th November to 30th November 2020.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.