Penegra Xpress 50mg Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Penegra Xpress 50mg Tablet is a prescription medicine used to treat erectile dysfunction (impotence) in men. It works by increasing blood flow to the penis. This helps men to get or maintain an erection. It belongs to a group of medicines known as phosphodiesterase type 5 (PDE 5) inhibitors.

Penegra Xpress 50mg Tablet may be taken on an empty stomach or with a meal. It should be strictly taken as advised by your doctor. You should take it about 1 hour before you plan to have sex. The amount of time it takes to work varies from person to person, but it normally takes between 30 minutes and 1 hour. This medicine will only help you to get an erection if you are sexually stimulated. However, you should not take this medicine if you do not have erectile dysfunction. It should not be taken more than once a day.

The most common side effects of this medicine are flushing (sense of warmth), headache, dizziness, blurred vision, muscle pain, stomach upset, and rash. Talk to your doctor if any of the side effects bother you or do not go away.

This medicine is not intended for use by women and men should avoid using any other medicines to treat impotence without talking to a doctor first. It can be dangerous to take it along with medicines called nitrates (often given for chest pain or angina). Do not take this medicine if you have severe heart or liver problems, have recently had a stroke or heart attack or if you have low blood pressure. Let your doctor know if you suffer from these or any other health problems before taking it. You should not drive if this medicine makes you feel dizzy. Avoid drinking alcohol while taking this medicine as it increases the chances of side effects.

Penegra Xpress Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Penegra Xpress Tablet in Tamil)

 • விரைப்பு குறைபாடு (பாலியல் செயல்பாட்டின் போது போதுமான அளவு விரைப்பு ஏற்படாமை)

Penegra Xpress Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Penegra Xpress Tablet in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Penegra Xpress

 • சிவத்தல்
 • தலைவலி
 • இறுக்கம்
 • மூக்கில் இரத்தக்கசிவு
 • மங்கலான பார்வை
 • செறிமானமின்மை
 • தசை வலி

Penegra Xpress Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Penegra Xpress Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Penegra Xpress 50mg Tablet உணவுடன் உட்கொள்வது மிகச்சிறந்தது.

Penegra Xpress Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Penegra Xpress Tablet works in Tamil)

Penegra Xpress 50mg Tablet is a phosphodiesterase-5 (PDE-5) inhibitor. It works by relaxing the blood vessels in your penis, thereby increasing blood flow into the penis on sexual stimulation. This helps you achieve and maintain a hard, erect penis suitable for sexual activity.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
பாதுகாப்பற்றது
Penegra Xpress 50mg Tablet -ஐ மதுவுடன் அருந்துவது பரிந்துரைக்கப்படமாட்டாது.
கர்ப்பகாலம்
SAFE IF PRESCRIBED
Penegra Xpress 50mg Tablet பெரும்பாலும் கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பானது.
விலங்கு ஆய்வுகள் இதில் கருவிற்கு குறைந்த அல்லது எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்று காண்பித்துள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுக்கு சில தடைகள் உள்ளன. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Penegra Xpress 50mg Tablet தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பானதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கவில்லை என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
Penegra Xpress 50mg Tablet உங்களை தலைச்சுற்றலாக, மயக்கமாக உணர செய்யக்கூடும் அல்லது உங்கள் பார்வையை பாதிக்கக்கூடும். உங்கள் பார்வை தெளிவாக இருக்கும் வரை வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
SAFE IF PRESCRIBED
Penegra Xpress 50mg Tablet சிறுநீரக நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் பயன்படுத்தப் பாதுகாப்பானது. Penegra Xpress 50mg Tablet க்கான மருந்தளவு சரிசெய்தல் ஏதும் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
முற்றிய கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Penegra Xpress 50mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Penegra Xpress 50mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

நீங்கள் Penegra Xpress இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Penegra Xpress 50mg Tablet, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Penegra Xpress 50mg Tablet
₹40.15/Tablet
Rocky 50mg Tablet
BestoChem Formulations India Ltd
₹18.99/Tablet
save 53%
₹19.43/Tablet
save 52%
Manforce 50mg Tablet
Mankind Pharma Ltd
₹30/Tablet
save 25%
Penegra 50 Tablet
Zydus Cadila
₹36.1/Tablet
save 10%
₹262.5/Tablet
554% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • You have been prescribed Penegra Xpress 50mg Tablet for the treatment of erectile dysfunction.
 • It is best to take it an hour before sexual intercourse. But, you can take it anytime between 30 minutes and 4 hours before sexual activity.
 • Do not take it more than once a day.
 • Seek medical attention if the erection persists for more than 4 hours after sexual intercourse.
 • Do not use Penegra Xpress 50mg Tablet if you have recently taken nitrates (medicines used in angina or chest pain).
 • Do not take it if you have had a heart attack in the past 3 months, or stroke or heart failure in the past 6 months.

Fact Box

Chemical Class
Benzenesulfonamide Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
SEX STIMULANTS REJUVENATORS

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Penegra Xpress இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Leonite, Isonit GTN, Nitrogal
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Isocrate, Nitrohart, Cardicap
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Monopark, Isotrate, Angitrate
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Lorandil
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

நோயாளி கவலைகள்

arrow
congenital heart. Fainting during bath since last week. Currently she is taking penegra xpress and acitron tablets. The above pills are suggested by cardiologist 4 yrs ago
Dr. Nabajit Talukdar
Cardiology
Continue same repeat echo
i have a married man. i have 2 children.but now i have not satisfied intercourse with my wife. because my pennies not temper that is erection problem . my colleague as same problem . he consult the doctor and take mankind 50 mg tablet. and i have also used this medicine . and good performance.can i use this medicine?
Dr. Pranay Gandhi
Sexology
mankind is a company not a medicine. i think u meant suhagra or penegra 50mg 1 hr befr sex. yes, its good for erectile dysfunction
arrow
Penegra Xpress 50mg Tablet குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. How long does it take for Penegra Xpress 50mg Tablet to work?

The amount of time Penegra Xpress 50mg Tablet takes to work varies from person to person, but it normally takes between half an hour and one hour. However, Penegra Xpress 50mg Tablet may take longer to start working if you take it with a heavy meal. Its effect may last for about 3-4 hours.

Q. Can I get Penegra Xpress 50mg Tablet without a prescription?

No, you need a doctor's prescription to get Penegra Xpress 50mg Tablet since it is a prescription medicine. Your doctor will prescribe it only if they judge that it would be beneficial for you.

Q. Can I take Penegra Xpress 50mg Tablet as often as I want?

No, do not take Penegra Xpress 50mg Tablet for more than once a day. If you take more Penegra Xpress 50mg Tablet than the recommended dose then you may experience an increase in side effects and their severity. These side effects include flushing, headache, muscle pain, stomach upset, allergic reactions and vision changes such as blurred vision. Contact your doctor if Penegra Xpress 50mg Tablet does not help you to get an erection, or if your erection does not last long enough for you to complete sexual intercourse.

Q. When should I take Penegra Xpress 50mg Tablet?

Take Penegra Xpress 50mg Tablet about 1 hour before you plan to have sex. Swallow the tablet whole with a glass of water. Inform your doctor if you feel the effect of Penegra Xpress 50mg Tablet is too strong or too weak.

Q. Can I take Penegra Xpress 50mg Tablet for premature ejaculation?

No, Penegra Xpress 50mg Tablet is not known to have any beneficial effects in treating premature ejaculation. It is used for the treatment of erectile dysfunction.

Q. Why is the use of Penegra Xpress 50mg Tablet contraindicated with nitrates?

Use of Penegra Xpress 50mg Tablet is harmful for patients taking nitrates or blood pressure-lowering medicines as their combined use can cause a severe fall in blood pressure, which can also result in death. However, if these medicines are to be taken together then it is advised to keep a time gap of 24 hours between the intake of Penegra and blood pressure-lowering medicines.

Q. Why does Penegra Xpress 50mg Tablet cause a fall in blood pressure (hypotension)?

Penegra Xpress 50mg Tablet has the property of relaxing the smooth muscle of the blood vessels and widening them which can cause a fall in blood pressure (hypotension). So, when used with blood pressure lowering medicines or nitrates, it can cause a severe fall in blood pressure, which could be fatal. Penegra Xpress 50mg Tablet should not be taken if you are taking nitrates for chest pain or you have a history of heart attack or stroke in the past 6 months.

Q. Can I take Penegra Xpress 50mg Tablet in my twenties?

Yes, if prescribed by your doctor then Penegra Xpress 50mg Tablet can be taken in your twenties.

Q. Does Penegra Xpress 50mg Tablet increase blood pressure?

No, Penegra Xpress 50mg Tablet is not associated with an increase in blood pressure. However, it can cause a decrease in blood pressure especially if taken with other blood pressure-lowering medications. Please consult your doctor before taking Penegra Xpress 50mg Tablet with any other medicine.

Q. Is Penegra Xpress 50mg Tablet safe to use in patients with diabetes?

Yes, if prescribed by your doctor then Penegra Xpress 50mg Tablet is safe to use in patients with diabetes.

Q. Does Penegra Xpress 50mg Tablet affect fertility?

No, Penegra Xpress 50mg Tablet does not affect fertility, neither negatively nor positively.

Q. Does Penegra Xpress 50mg Tablet affect sperm?

Penegra Xpress 50mg Tablet does not affect sperm count or its health. It is a medicine that is used to treat erectile dysfunction.

Q. Can I drink alcohol while on Penegra Xpress 50mg Tablet?

Drinking alcohol can temporarily impair your ability to get an erection. To get the maximum benefit from Penegra Xpress 50mg Tablet, it is advised to not drink excessive amounts of alcohol before taking Penegra Xpress 50mg Tablet.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

முதன்மை உளநோயியல் மருத்துவர்கள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Michel T, Hoffman BB. Treatment of Myocardial Ischemia and Hypertension. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 752-53.
 2. Katzung BG, Chatterjee K. Vasodilator & the Treatment of Angina Pectoris. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 197.
 3. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 1261-62.
 4. Sildenafil citrate. Sandwich, Kent: Pfizer Limited; 1998 [revised Mar. 2019]. [Accessed 04 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Sildenafil. New York, New York: Pfizer; 1998 [revised Mar. 2014]. [Accessed 04 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 04 Apr. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Zydus Tower, Satellite Cross Roads,Ahmedabad – 380015 Gujarat, India.
Country of Origin: India

Expires on or after: July, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Penegra Xpress 50mg Tablet. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP160.6  Get 15% OFF
Best Price
₹136.51
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
4 tablets in 1 strip
கார்ட் இல் போடவும்
Additional offers
Paytm: Pay with Paytm and get cashback up to ₹500. Assured cashback of ₹25. Minimum order value ₹750. Valid only on your first Paytm transaction on 1mg. Valid till 15th December 2020.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.