Paracin Kid 125mg Tablet

உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
ஒத்த
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Paracin Kid 125mg Tablet is a medicine used to relieve pain and to reduce fever. It is used to treat many conditions such as headache, body ache, toothache and common cold. It works by inhibiting the release of certain chemical that cause pain and fever.

Paracin Kid 125mg Tablet may be prescribed alone or in combination with another medicine. You should take it regularly as advised by your doctor. It is usually best taken with food otherwise it may upset your stomach. Do not take more or use it for longer than recommended. Side effects are rare if this medicine is used correctly but this medicine may cause stomach pain, nausea, and vomiting in some people. Consult your doctor if any of these side effects bother you or do not go away.

This medicine is widely prescribed and considered safe but is not suitable for everybody. Before taking it, let your doctor know if you have liver or kidney problems or are using blood-thinning medicines. It may affect the dose or suitability of this medicine. Let your doctor know about all the other medicines you are taking because they may affect, or be affected by, this medicine.

Paracin Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Paracin Tablet in Tamil)

 • வலி
 • காய்ச்சல்

Paracin Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Paracin Tablet in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Paracin

 • Stomach pain
 • Nausea
 • Vomiting

Paracin Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Paracin Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Paracin Kid 125mg Tablet உணவுடன் உட்கொள்வது மிகச்சிறந்தது.

Paracin Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Paracin Tablet works in Tamil)

Paracin Kid 125mg Tablet வலி மற்றும் காய்ச்சலுக்குப் பொறுப்பாக இருக்கிற மூளையில் இருக்கும் குறிப்பிட்ட இரசாயன தகவலாளர்கள் வெளிப்படுவதைத் தடுக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
பாதுகாப்பற்றது
Paracin Kid 125mg Tablet -ஐ மதுவுடன் அருந்துவது பரிந்துரைக்கப்படமாட்டாது.
கர்ப்பகாலம்
SAFE IF PRESCRIBED
Paracin Kid 125mg Tablet மருந்து கற்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பானது.
போதுமான மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனித ஆய்வுகள் இதில் குறைந்த மற்றும் எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்று காண்பித்துள்ளது.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Paracin Kid 125mg Tablet தாய்பாலூட்டும் போது பாதுகாப்பானது. மருந்து தாய்ப்பாலுக்குள் குறிப்பிடத்தக்க அளவு புகுவதில்லை அல்லது குழந்தைக்கு நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்துவதாக எதிர்பார்க்கப்படவில்லை என்று மனித ஆய்வுகள் காட்டியுள்ளன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பானது
Paracin Kid 125mg Tablet வண்டி ஓட்டுவது அல்லது இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான உங்களின் திறனை வழக்கமாக பபாதிக்காது.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
முற்றிய சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Paracin Kid 125mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Paracin Kid 125mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Paracin Kid 125mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Paracin Kid 125mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

நீங்கள் Paracin இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Paracin Kid 125mg Tablet, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Paracin Kid 125mg Tablet
₹0.54/Tablet
Para Kid 125mg Tablet
Concept Pharmaceuticals Ltd
₹0.99/Tablet
82% costlier
₹1.2/Tablet
121% costlier
Arden 125mg Tablet
Adonis Laboratories Pvt Ltd
₹1.57/Tablet
190% costlier
Parawel Junior Tablet
Med Manor Organics Pvt Ltd
₹1.6/Tablet
195% costlier
₹3/Tablet
452% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Paracin Kid 125mg Tablet should be taken with food or milk to prevent upset stomach.
 • Take it as per the dose and duration prescribed by your doctor. Long term use may lead to serious complications such as stomach bleeding and kidney problems.
 • Do not take indigestion remedies (antacids) within two hours of taking Paracin Kid 125mg Tablet.
 • Avoid consuming alcohol while taking this medicine as it can increase your risk of stomach problems.
 • Inform your doctor if you have liver disease as your dose may need to be adjusted.
 • Your doctor may regularly monitor your kidney function, liver function and levels of blood components if you are taking this medicine for long-term treatment.

Fact Box

Chemical Class
P-Aminophenol Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
PAIN ANALGESICS

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Paracin இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Nimsun, Abinim, Nimulis
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Oxy Triactin, Sioril
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Pyregin, Alpagin, Novalgin RC
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

நோயாளி கவலைகள்

arrow
Omitting after zifi AZ kid tablet.
Dr. Gopal Samdani
Paediatrics
Dr need a provisional diagnosis to suggest you investigations or give opinion or advice medicine. In present situation provisional diagnosis cannot be done without taking into consideration details of history and findings of clinical examination and reports of investigations of patient. Final diagnosis is done after doing investigations if needed. Advice given without doing clinical examination and diagnosis can be imperfect or some time harmful to patient. Please visit me or any other Paediatrician.
Hello sir,,my kid is of 3.5 yrs old.he is often with severe worst cough ,earinfections. My pediatrician prescribed me to use MACOX PLUS KID tablet for 9 months on empty stomach my kid has taken this tablet for 9 months when he was 1year old My doubt is whether it is good to take that tablet hello sir,,my question is whether it is good to use that MACOX PLUS KID tablet for my kid. are there any side effects
Dr. Gopal Samdani
Paediatrics
In present situation advice given without doing clinical examination and diagnosis can be imperfect or some time harmful to patient. Please visit me or any other Paediatrician.Please share your few recent prescriptions and Reports of investigations done in recent past for this problem.Safe under supervision of registered medical practitioner
arrow
Paracin Kid 125mg Tablet குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. What if I vomit after taking Paracin Kid 125mg Tablet?

If you vomit in less than 30 minutes after having a dose of Paracin Kid 125mg Tablet tablets or syrup, take the same dose again. If you vomit more than 30 minutes after a dose of tablets or syrup, you do not need to take another dose, until the next normal dose.

Q. When will I feel better after taking Paracin Kid 125mg Tablet?

Usually you will start feeling better after about half an hour of taking Paracin Kid 125mg Tablet.

Q. How often can I take Paracin Kid 125mg Tablet?

You should only take four doses of Paracin Kid 125mg Tablet in 24 hours. There should be a gap of at least 4 hours between two doses. Do not take Paracin Kid 125mg Tablet for more than 3 days without first talking to your doctor.

Q. Does Paracin Kid 125mg Tablet make babies sleepy?

No, Paracin Kid 125mg Tablet does not make babies sleepy. It is a pain relieving medicine which is used to control high fever.

Q. Is Paracin Kid 125mg Tablet safe for children?

Paracin Kid 125mg Tablet is considered safe for children only when used as directed by the doctor.

Q. Is Paracin Kid 125mg Tablet an antibiotic?

No, Paracin Kid 125mg Tablet is not an antibiotic. It works as a painkiller and as a medicine which brings down high fever.

Q. Can I take Paracin Kid 125mg Tablet and ibuprofen together?

Ibuprofen and Paracin Kid 125mg Tablet are safe medicines, but both should not be used together. Consult your doctor if you are not sure.

Q. How long does Paracin Kid 125mg Tablet take to work?

Paracin Kid 125mg Tablet takes around 30-45 min to start working and show its effects. It is advised to take this medicine for the duration suggested by the doctor. Consult your doctor if you experience any bothersome side effects.

Q. What are the serious side effects of taking excess Paracin Kid 125mg Tablet?

Overdose of Paracin Kid 125mg Tablet may cause severe life-threatening liver injury as a serious side effect. Taking more than the prescribed dose may also cause kidney injury, decreased platelet count and even lead to coma. Early symptoms of an overdose include nausea, vomiting and general tiredness. Immediately consult a doctor or reach an emergency in case of a suspected overdose.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்
Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Furst DE, Ulrich RW, Varkey-Altamirano C. Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs, Disease Modifying Antirheumatic Drugs, Nonopioids Analgesics, & Drugs Used in Gout. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. pp. 635-36.
 2. Grosser T, Smyth E, FitzGerald GA. Anti-Inflammatory, Antipyretic, and Analgesic Agents; Pharmacotherapy of Gout. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 982-84.
 3. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 8-12.
 4. Paracetamol/Acetaminophen. Whiddon Valley: Actavis UK Limited; 1980 [revised 23 Dec. 2016]. [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Paracetamol. County Tipperary, Ireland: Pinewood Healthcare; 2015. [Accessed 17 Jun. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Chaves RG, Lamounier JA. Breastfeeding and maternal medications. J Pediatr (Rio J). 2004;80(5 Suppl):S189-S198. [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 7. National Health Service. Paracetamol for children. [Accessed 17 Jun. 2019]. (online) Available from:External Link
 8. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

H.O "KUMUD APARTMENT", 14A, Monohar Pukur Road, Kolkata : 700026
Country of Origin: India

Best Price
₹4.62
MRP5.43  Get 15% OFF
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
10 tablets in 1 strip
விற்றுவிட்டது

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.