Osteoflam IM. 25mg Injection

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Osteoflam IM. 25mg Injection is a pain-relieving medicine. It is used to treat pain, swelling, stiffness, and joint pain in conditions like rheumatoid arthritis, osteoarthritis, and acute musculoskeletal injuries. It is given in cases where oral administration is not possible.

Osteoflam IM. 25mg Injection is administered as an injection by a healthcare professional. Kindly do not self administer. Inform your doctor if you have any history of heart disease or stroke. Please consult your doctor in case any injection site reactions like pain, swelling, or redness are observed.

Vomiting, stomach pain, nausea, and indigestion are some of the common side effects that might be observed on taking this medicine. It may also cause dizziness, drowsiness, or visual disturbances. Your doctor may regularly monitor your kidney function, liver function, and levels of blood components, if you are taking this medicine for long-term treatment. Long term use may lead to serious complications such as stomach bleeding and kidney problems.

Osteoflam Injection க்கான பயன்கள் (Uses of Osteoflam Injection in Tamil)

 • வலி
 • காய்ச்சல்
 • தலைவலி
 • மாதவிடாயின் போதான வலி
 • ஓய்ஸ்டியோ ஆர்த்ரைடிஸ்
 • முடக்கு வாதம்
 • ஆங்கிலோசிங் கீல்வாதம்
 • கீல்வாதம்
 • முடக்கு வாதம் வலி
 • தசை-எலும்பு வலி
 • வாய் புண்கள் (புண்கள்)

Osteoflam Injection இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Osteoflam Injection in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Osteoflam

 • வாந்தி
 • வயிற்றுவலி / இரைப்பை வலி
 • வயிற்றுப்புண்
 • குமட்டல்
 • செறிமானமின்மை
 • வயிற்றுப்போக்கு
 • நெஞ்செரிச்சல்
 • பசியின்மை

Osteoflam Injection யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Osteoflam Injection in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர்அல்லது செவிலியர் உங்களுக்க இந்த மருந்தினைத் தருவார். தயவு செய்து சுயமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம்.

Osteoflam Injection எப்படி செயல்படுகிறது (How Osteoflam Injection works in Tamil)

Osteoflam IM. 25mg Injection என்பது ஒரு ஸ்டீராய்டு அல்லாத அழற்சி எதிர்ப்பு மருந்தாகும் [NSAID]. காய்ச்சல், வலி மற்றும் அழற்சியினை (சிவத்தல் மற்றும் வீக்கம்) உண்டாக்கும் குறிப்பிட்ட தகவலாளர்களின் வெளிப்பாட்டினை தடுப்பதன் மூலம் வேலை செய்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
பாதுகாப்பற்றது
Osteoflam IM. 25mg Injection -ஐ மதுவுடன் அருந்துவது பரிந்துரைக்கப்படமாட்டாது.
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Osteoflam IM. 25mg Injection கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு உகந்தது அல்ல.
மனித கருவிற்கு சாத்தியமான ஆபத்துகள் வரக்கூடும். இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம், உதாரணமாக உயிர்கொல்லி நிலைகள். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Osteoflam IM. 25mg Injection தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பானதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கவில்லை என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
நீங்கள் நன்றாக உணரும் வரை வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Osteoflam IM. 25mg Injection எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Osteoflam IM. 25mg Injectionக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Osteoflam IM. 25mg Injection எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Osteoflam IM. 25mg Injectionக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Osteoflam IM. 25mg Injection
₹1.19/ml of Injection
Pain Off 25mg Injection
Mercury Laboratories Ltd
₹1.48/ml of Injection
24% costlier
Diclotal 25mg Injection
Blue Cross Laboratories Ltd
₹1.67/ml of Injection
40% costlier
Iceflam Injection
Shrinivas Gujarat Laboratories Pvt Ltd
₹3.94/ml of Injection
230% costlier
Lysoflam Dig 25mg Injection
Cachet Pharmaceuticals Pvt Ltd
₹4.76/ml of Injection
298% costlier
Justin 25mg Injection
Neon Laboratories Ltd
₹4.9/ml of Injection
310% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • You have been prescribed Osteoflam IM. 25mg Injection to relieve pain and inflammation.
 • Take it as per the dose and duration prescribed by your doctor. Long term use may lead to serious complications such as stomach bleeding and kidney problems.
 • It may cause dizziness, drowsiness or visual disturbances. Use caution while driving or doing anything that requires concentration.
 • Avoid consuming alcohol while taking Osteoflam IM. 25mg Injection as it can cause excessive drowsiness and increase your risk of stomach problems.
 • Inform your doctor if you have a history of heart disease or stroke.
 • Your doctor may regularly monitor your kidney function, liver function and levels of blood components, if you are taking this medicine for long-term treatment.

Fact Box

Chemical Class
Phenylacetic acid Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
OPHTHAL

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Osteoflam இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Nimsun, Abinim, Nimulis
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Oxy Triactin, Sioril
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Pyregin, Alpagin, Novalgin RC
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

நோயாளி கவலைகள்

arrow
Hi sir,i affected chicken pox now 21 days over now i accidently cut my hand now dt injection advisable?
Dr. Pushkar Mani
Physician
Take tetanus injection Im
I have been suffering from mouth sore(ulcers) since last two weeks I have been taking b-casule capsule since last 7 days but no relief. Plz suggest me medicine
Dr. Pushkar Mani
Physician
take Methylcoblamin Injection once a week IM for 4 week
arrow
Osteoflam IM. 25mg Injection குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. How should Osteoflam IM. 25mg Injection injection be administered?

Osteoflam IM. 25mg Injection injection should only be given by a healthcare professional. It can be given deep into the muscle (intramuscularly), preferably in buttock, under the skin (subcutaneously), or directly into a vein (intravenously) as a bolus and not as infusion. The dose should not exceed the prescribed quantity and injection should not be given for more than 2 days.

Q. What is the most important information I need to know about Osteoflam IM. 25mg Injection?

It is important to know that Osteoflam IM. 25mg Injection may increase your chance of having a heart attack or stroke. The risk is more if you take higher doses and have been using the medicine for a longer time. Also, taking Osteoflam IM. 25mg Injection may cause ulcers, bleeding, or holes in your stomach and intestine. These problems may happen without warning symptoms at any time during treatment and may even cause death. Therefore, if you encounter any such problems, consult your doctor immediately.

Q. Is Osteoflam IM. 25mg Injection a good painkiller?

Osteoflam IM. 25mg Injection is effective in relieving pain and inflammation. It is used for various sorts of pain such as sprains, strains and other injuries. It is also helpful in various types of arthritis, gout, pain and inflammation following surgery.

Q. Can Osteoflam IM. 25mg Injection hurt your kidneys?

Long-term use and high doses of Osteoflam IM. 25mg Injection may cause renal problems such as protein or blood in urine and painful urination. Patients who are at maximum risk of developing kidney problems include people who are dehydrated, have heart failure, impaired kidney function, hypertension, elderly, who are on medicines which cause excess urination (diuretics), or medicines which have significant impact on kidney function. Hence, for such patients kidney function monitoring is recommended.

Q. Does Osteoflam IM. 25mg Injection make you drowsy?

Osteoflam IM. 25mg Injection can cause drowsiness and also dizziness, fatigue (tiredness) and visual disturbances. However, it is not very common and may not affect everyone. If you experience these symptoms avoid driving or operating heavy machinery.

Q. Can Osteoflam IM. 25mg Injection be taken during pregnancy?

You should not take Osteoflam IM. 25mg Injection during the last 3 months of pregnancy as it may cause harmful effects on your baby. Use of Osteoflam IM. 25mg Injection can also lead to reduced labor (premature delivery). Hence, it is advised to avoid using Osteoflam IM. 25mg Injection during the first 6 months of pregnancy also. In some cases, Osteoflam IM. 25mg Injection may be prescribed in pregnant women only if the benefits outweigh the risks involved with its use in pregnant women. If not sure, consult your doctor regarding its use.

Q. Does Osteoflam IM. 25mg Injection get you high?

No, Osteoflam IM. 25mg Injection does not get you high. It does not have an abuse potential (drug-seeking behavior) and does not cause physical or psychological dependence. However, if you do not feel well, consult your doctor.

Q. Is Osteoflam IM. 25mg Injection a narcotic?

No, Osteoflam IM. 25mg Injection is not a narcotic. It belongs to non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) group of medicines.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Furst DE, Ulrich RW, Varkey-Altamirano C. Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs, Disease Modifying Antirheumatic Drugs, Nonopioids Analgesics, & Drugs Used in Gout. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 626.
 2. Grosser T, Smyth E, FitzGerald GA. Anti-Inflammatory, Antipyretic, and Analgesic Agents; Pharmacotherapy of Gout. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 986-87.
 3. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 295-97.
 4. Diclofenac. Dublin 2, Republic of Ireland: Flynn Pharma Ltd.; 2017. [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Drugs.com. Diclofenac. [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Indoco Remedies Limited, Indoco House, 166 CST Road, Santacruz (E), Mumbai 400 098, INDIA
DISCONTINUED
We do not facilitate sale of this product at present

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.