Ondicure Syrup

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store below 30°C

Your Child’s Medicine At a Glance

Ondicure Syrup is a medicine given to children to help treat nausea and vomiting. It is mainly given to treat nausea and vomiting associated with surgery, chemotherapy, radiotherapy, and stomach/intestinal infection. It also helps treat vomiting that is caused as a side effect of medicines like painkillers.

Ondicure Syrup may be given before or after meals. To control vomiting caused due to chemotherapy, give this medicine to your child 30 minutes before the procedure. Give it 1 to 2 hours before a radiotherapy session and 1 hour before surgery to prevent your child from vomiting post these procedures. If your child expels out the medicine within 30 minutes of the intake, help your child calm down and repeat the dose. Do not double dose if it is already time for the next dose.

Ondicure Syrup may cause some temporary side effects such as headache, constipation, diarrhea, and fatigue. These side effects usually subside once your child’s body adapts to the medicine. In case these side effects persist or become bothersome, do reach out to the doctor on a priority basis.

Let the doctor know about all the medicines your child is taking, including painkillers, antibiotics, or medicines taken to treat depression. Also, inform the doctor if your child has a history of liver problems, kidney malfunction, blockage in the gastrointestinal tract, heart problems, or allergies to any medicine, its ingredients, or a food product. This information is very important for dose alterations and for planning your child’s overall treatment.

Uses of Ondicure Syrup in Children

 • வாந்தி

Side effects of Ondicure Syrup in Children

Ondicure Syrup does not pose serious side effects and is well-tolerated by children. In case the side effects do occur, they’re likely to subside once the body adapts to the medicine. Consult your child’s doctor if these side effects persist or bother your child. The most common side effects include-

Common side effects of Ondicure

 • களைப்பு
 • தலைவலி
 • மலச்சிக்கல்
 • வயிற்றுப்போக்கு
 • இரத்தத்தில் ஆக்சிஜன்அளவு குறைதல்

How can I give Ondicure Syrup to my child?

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால் வழிகாட்டுதல்களுக்காக முகப்பு சீட்டினை சரி பார்க்கவும்.அளவிடும் கோப்பையில் அதை அளவிடவும் மற்றும் வாய்வழியே எடுத்துக்கொள்ளவும். பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால் நன்றாகக் குலுக்கவும். Ondicure Syrup -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Ondicure Syrup எப்படி செயல்படுகிறது (How Ondicure Syrup works in Tamil)

Ondicure Syrup குமட்டல் மற்றும் வாந்தியைத் தூண்டும் இரசாயனமான செரோடினினை தடுக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety advice in Tamil)

சிறுநீரகம்
SAFE IF PRESCRIBED
Ondicure Syrup சிறுநீரக நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் பயன்படுத்தப் பாதுகாப்பானது. Ondicure Syrup க்கான மருந்தளவு சரிசெய்தல் ஏதும் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.
கல்லீரல்
CONSULT YOUR DOCTOR
கல்லீரல் நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் Ondicure Syrup பயன்பாட்டின் வரையறுக்கப்பட்ட தகவல்களே கிடைக்கப் பெறுகின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

What if I forget to give Ondicure Syrup to my child?

Do not panic. Give the missed dose as soon as you remember. However, you must skip the missed dose if it’s almost time for the next dose. Do not give a double dose and follow the prescribed dosing schedule.

அனைத்து மாற்றீடுகளும்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Ondicure Syrup
₹38.3/Syrup
Ondet 2mg/5ml Syrup
Neuro Pharma GmbH
₹32/syrup
16% cheaper
Vomipen 2mg/5ml Syrup
Morepen Laboratories Ltd
₹32.76/syrup
14% cheaper
Ondanbic 2mg/5ml Syrup
Alembic Pharmaceuticals Ltd
₹33.38/syrup
13% cheaper
Vomitras 2mg/5ml Syrup
Biostrass Health Sciences Pvt Ltd
₹33.6/syrup
12% cheaper
Noem 2mg/5ml Syrup
Med Manor Organics Pvt Ltd
₹34/syrup
11% cheaper

வல்லுநர் அறிவுரை

 • உங்கள் உணவிற்கு 30 நிமிடங்களுக்கு முன் Ondicure Syrup-ஐ உட்கொள்ளவேண்டும்.
 • Ondicure Syrup-ஐ உட்கொண்ட பிறகு 30 நிமிடங்களுக்குள் வாந்தி எடுத்துவிட்டால், அதே அளவை மீண்டும் உட்கொள்ளவும். வாந்தி தொடர்ந்தால், உங்கள் மருத்துவருடன் கலந்தாலோசிக்கவும்.
 • Ondicure Syrup குறுகிய காலத்திற்கு பயன்படுத்துவதாக இருந்தால் அதாவது 6 -10 நாட்கள் என்றால், பக்க விளைவுகள் ஆபத்து சிறிதளவாக இருக்கும் (நன்றாக சகித்துக்கொள்ளக்கூடியது).
 • மாத்திரையை அல்லது காப்சியுளை விழுங்கும்போது குமட்டல் ஏற்பட்டால் நீங்கள் Ondicure Syrup யின் வாய்வழி டிஸ்இன்டெக்ரேடிங் ஸ்ட்ரிப்/பிலிம் -ஐ பயன்படுத்தலாம் (ஈரமான பரப்புடன் தொடர்புக்கொள்ளும்போது கரையக்கூடிய ஒரு மருத்துவ ஸ்ட்ரிப்)
 • நீங்கள் Ondicure Syrup-ஐ வாய்வழி டிஸ்இன்டெக்ரேடிங் பிலிம்/ஸ்ட்ரிப் ஆக பயன்படுத்தினால்:
  n
  n
   n
  • உங்கள் கைகள் காய்ந்திருப்பதை உறுதி செய்யவும்.
  • n
  • உடனடியாக பிலிம்/ஸ்ட்ரிப்-ஐ நாக்கின் மேல்பகுதியில் வைக்கவும்.
  • n
  • பிலிம்/ஸ்ட்ரிப் சில நொடிகளில் கரைந்துவிடும் மற்றும் நீங்கள் இதனை எச்சிலுடன் விழுங்கிவிடலாம்.
  • n
  • பிலிம்/ஸ்ட்ரிப்-ஐ விழுங்குவதற்கு நீங்கள் தண்ணீரோ அல்லது திரவமோ குடிக்கவேண்டாம்.
  • n
  n

Fact Box

Chemical Class
Carbazole Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
GASTRO INTESTINAL
Action Class
Serotonin antagonists (5-HT3 antagonists)

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Ondicure இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Acicod, Montokuf, Codine Sulphate
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Parvodex
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Nalfy, Nacphin, Ruffy
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Wintal
கடுமையான

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. What is Ondicure Syrup used for?

Ondicure Syrup is generally given before any major surgery or before chemotherapy and radiotherapy sessions. In case your child is about to undergo any of the above procedures, the doctor may ask you to give Ondicure Syrup to your child to prevent vomiting post-procedure. Apart from this, Ondicure Syrup is also found useful in treating vomiting caused due to diseases of the stomach. In such a case, your child’s doctor may prescribe giving Ondicure Syrup to your child for a few days. Stick to the dose for best results.

Q. What if my child takes too much Ondicure Syrup?

Ondicure Syrup is unlikely to cause harm if you give an extra dose by mistake. However, you must still speak to your child’s doctor immediately. Sometimes, excessive intake of Ondicure Syrup can cause some serious side effects like excess sleepiness, agitation, rapid heartbeat, hypertension, flushing, dilated pupils, sweating, involuntary muscle jerk, uncontrolled eye movements, overactive reflexes, and seizures. These symptoms are collectively known as serotonin syndrome. If any of these appear, consult the doctor without any delay.

Q. How should Ondicure Syrup be stored?

Ondicure Syrup should be stored at room temperature, in a dry place, away from direct heat and light. Also, keep all the medicines out of the reach and sight of children to avoid any accidental intake.

Q. Can other medicines be given at the same time as Ondicure Syrup?

Ondicure Syrup can sometimes interact with other medicines or substances. Tell your doctor about any other medicines your child is taking before starting Ondicure Syrup. Also, check with your child’s doctor before giving any medicine to your child.

Q. In what conditions do I need to call my child’s doctor right away?

Call your child’s doctor immediately if your child develops symptoms of serotonin syndrome like irregular heartbeat, green-colored vomiting, inability to pass wind, pale skin and eyes, dark-colored urine, restlessness, and insomnia.

Q. My child is having a migraine and is on medication. Can I give Ondicure Syrup along with it?

Avoid combining Ondicure Syrup with such medicines because concomitant use of Ondicure Syrup with medicines meant to treat depression or migraine results in serotonin syndrome. Consult your child’s doctor before giving any medicine to your child.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

முதன்மை மருத்தவர்கள

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Sharkey KA, Wallace JL. Treatment of Disorders of Bowel Motility and Water Flux; Anti-Emetics; Agents Used in Biliary and Pancreatic Disease. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 1341-42.
 2. Katzung BG. Histamine, Serotonin, & the Ergot Alkaloids. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 285
 3. Ondansetron hydrochloride [FDA Label]. Research Triangle Park, NC: GlaxoSmithKline; 2016. [Accessed 04 Jan. 2020] (online) Available from:External Link
 4. 2. Children’s Minnesota. Patient & Family Education Materials: Ondansetron (Zofran). [Accessed 04 Jan. 2020] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

A-254, OKHLA INDUSTRIAL AREA PHASE I NEW DELHI South Delhi DL 110020 IN , - , .
Country of origin: India

Expires on or after: December, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Ondicure Syrup. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
30.6438.3Get 20% OFF
29.87+ Free shipping and 5% cashback with
Care Plan members get extra discounts and free shipping. You also get free health screening, premium doctor consultation and more. Starting at Rs.149
Inclusive of all taxes
Get maximum discount on orders above ₹1299
30 ml in 1 bottle
கார்ட் இல் போடவும்
Online payment only

Additional offers

Paytm: Pay with Paytm wallet on Tata 1mg for ₹999 or more and get 5000 cashback points. Offer ends 5th October 2021.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160M+
Visitors
27M+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

Tata 1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About Tata 1mgdownArrow

Access medical and health information

Tata 1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.