Oncophos 1000mg Injection

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store in a refrigerator (2 - 8°C). Do not freeze.

Introduction

Oncophos 1000mg Injection is used in the treatment of different kinds of cancers. It is also used to treat kidney disease known as nephrotic syndrome in children after other treatments have not worked. It may be also used to treat other conditions, as determined by the doctor.

Oncophos 1000mg Injection is given as an injection into a vein by the healthcare professional, but better if injected at the same time every day. Your doctor will decide what dose is necessary and how often you need to take it. This will depend on what you are being treated for and may change from time to time. You should take it exactly as your doctor has advised. Taking it in the wrong way or taking too much can cause very serious side effects. It may take several weeks or months for you to see or feel the benefits but do not stop taking it unless your doctor tells you to.

The most common side effects of this medicine include vomiting, nausea, hair loss, fever, and blood in urine. If they do not go away or get worse, tell your doctor. There may be ways of preventing or reducing these effects. It is very strong medicine and some people may develop serious side effects while taking it. This medicine may lower your ability to fight infections and lead to problems with your blood, liver or kidneys. Your doctor will advise you regular blood tests to check for these. It is advised that you drink extra fluids so that you pass more urine. This will help prevent bladder and kidney problems and keep your kidneys working well.

Before taking it, tell your doctor if you have liver, or kidney problems or are taking any medicines to treat infections. Many other medicines can affect, or be affected by, this medicine so let your doctor know all medications you are using. This medicine is not recommended during pregnancy or while breastfeeding. The use of effective contraception by both males and females during treatment is important to avoid pregnancy.

Oncophos Injection க்கான பயன்கள் (Uses of Oncophos Injection in Tamil)

 • புற்றுநோய்
 • சிறுநீரகம் சார்ந்த சின்ரோம்

Oncophos Injection இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Oncophos Injection in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Oncophos

 • காய்ச்சல்
 • சிறுநீரில் இரத்தம்
 • முடி கொட்டுவது
 • இரத்த வெள்ளையணுக்கள் குறைவது (நியூட்ரோஃபிலா)
 • வாந்தி
 • குமட்டல்
 • வயிற்றுப்போக்கு

Oncophos Injection யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Oncophos Injection in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர்அல்லது செவிலியர் உங்களுக்க இந்த மருந்தினைத் தருவார். தயவு செய்து சுயமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம்.

Oncophos Injection எப்படி செயல்படுகிறது (How Oncophos Injection works in Tamil)

Oncophos 1000mg Injection is an anti-cancer medication. It is an alkylating agent which works by damaging the genetic material (DNA and RNA) of the cancer cells, thereby stopping their growth and multiplication. This is how it works against cancer.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Oncophos 1000mg Injection கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு உகந்தது அல்ல.
மனித கருவிற்கு சாத்தியமான ஆபத்துகள் வரக்கூடும். இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம், உதாரணமாக உயிர்கொல்லி நிலைகள். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
பாதுகாப்பற்றது
Oncophos 1000mg Injection தாய் பாலூட்டும் போது பாதுகாப்பற்றது. மருந்து குழந்தைக்கு அல்லது நிலைமையினால் அவதியுறும் தாய்க்கு நச்சுத்தன்மையுள்ளதாக இருக்கலாம் என்பால்ல் தாய் பாலூட்டுவது பரிந்துரைக்கவில்லை.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
நீங்கள் நன்றாக உணரும் வரை வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
முற்றிய சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Oncophos 1000mg Injection எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Oncophos 1000mg Injectionக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Oncophos 1000mg Injection எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Oncophos 1000mg Injectionக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Oncophos 1000mg Injection
₹112.64/Injection
Phosmid 1000mg Injection
Neon Laboratories Ltd
₹79/Injection
30% cheaper
Oncomide 1000mg Injection
Khandelwal Laboratories Pvt Ltd
₹99.77/Injection
11% cheaper
Cycram 1000mg Injection
Vhb Life Sciences Inc
₹104.76/Injection
7% cheaper
Oncoxan 1000mg Injection
Chandra Bhagat Pharma Pvt Ltd
₹106/Injection
6% cheaper
Uniphos 1000mg Injection
United Biotech Pvt Ltd
₹107.3/Injection
5% cheaper

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Oncophos 1000mg Injection helps in the treatment of cancer.
 • It is injected into the vein by a doctor or healthcare professional.
 • Drink plenty of fluids or urinate frequently to prevent urinary problems while taking this medication.
 • Your doctor may get regular blood tests to monitor your blood counts while on treatment with this medication.
 • You are more likely to get sick or heal slower while taking this medication. Talk to your doctor before getting any vaccines.
 • Contact your doctor immediately if you experience difficulty in urinating or blood in urine while on treatment with this medication.
 • Do not take Oncophos 1000mg Injection if you are pregnant or breastfeeding.
 • Use effective contraception method to prevent pregnancy while taking this medicine.

Fact Box

Chemical Class
Nitrogen Mustard Compounds
Habit Forming
No
Therapeutic Class
ANTI NEOPLASTICS
Action Class
Alkylating agent

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Oncophos இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Clowil, Odis, Kamestin
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Cardisip, Digover, Caxin
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Imorab, Equirab, Carig
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): EF Z
கடுமையான

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Can Oncophos 1000mg Injection cause infertility?

Yes, Oncophos 1000mg Injection can cause infertility in both men and women. It may interfere with the normal menstrual cycle in women and may stop sperm production in men. If you are considering becoming parents after the treatment please discuss this with your doctor. Talk to your doctor about cryopreservation (freezing) of sperm or eggs prior to treatment because of the possibility of irreversible infertility due to therapy with Oncophos 1000mg Injection.

Q. Do I need to avoid sun exposure during treatment with Oncophos 1000mg Injection?

No, there is no evidence that you need to avoid sun exposure while on Oncophos 1000mg Injection. Skin and nail discoloration are reported rarely with Oncophos 1000mg Injection.

Q. Can Oncophos 1000mg Injection cause cancer?

Cancer medicines and radiation therapy can increase the risk of developing other cancers. These may not develop soon and may take a number of years after the completion of your treatment. The risk of developing cancer with Oncophos 1000mg Injection is high in the urinary bladder. Other rare cancers that may occur with use of Oncophos 1000mg Injection include Acute leukemia, Myelodysplastic syndrome, and cancer of the ureters.

Q. Is Oncophos 1000mg Injection chemotherapy medicine?

Yes, Oncophos 1000mg Injection is a chemotherapy medicine, it belongs to the class of alkylating agents. It works by killing cancer cells. It is also known as cytotoxic medicine.

Q. Can Oncophos 1000mg Injection be used for non-cancer condition?

Yes, Oncophos 1000mg Injection can be used to treat nephrotic syndrome (a disease that is caused by damage to the kidneys) in children whose disease has not improved, has gotten worse, or has come back after taking other medications. Along with that, it can be used in children who experienced intolerable side effects with other medications. However, in adults, the safety and effectiveness of Oncophos 1000mg Injection for nephrotic syndrome has not been established.

Q. Can Oncophos 1000mg Injection causes weight loss?

Yes, Oncophos 1000mg Injection may cause weight loss because of reduced appetite. This reduction in weight could be due to underlying cancer. Consult your doctor, if weight loss is worrying you.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்

முதன்மை மருத்துவ புற்றுநோய் மருத்துவர்கள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Lake DF, Briggs AD, Akporiaye ET. Immunopharmacology. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 975.
 2. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 335-38.
 3. Cyclophosphamide monohydrate. Camberley, Surrey: Sandoz Limited; 2014 [revised 07 Jun. 2017]. [Accessed 26 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Cyclophosphamide. Baxter Health Corporation; 1959. [Accessed 26 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Chaves RG, Lamounier JA. Breastfeeding and maternal medications. J Pediatr (Rio J). 2004;80(5 Suppl):S189-S198. [Accessed 26 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Sarkhej-Dholka Road, Bhat, Ahmedabad-382 210, INDIA.
Country of Origin: India

Expires on or after: August, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Oncophos 1000mg Injection. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
99.12112.64Get 12% OFF
96.87+ Free shipping and 5% cashback with
Care Plan members get extra discounts and free shipping. You also get free health screening, premium doctor consultation and more
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
1 Injection in 1 vial
கார்ட் இல் போடவும்
Not returnable Read policy

Additional offers

Freecharge PayLater | Wallet: Get flat 15% cashback (up to ₹50) on your first ever Freecharge transaction on 1mg. The cashback will be in the form of Freecharge gift and will be credited within 72 hours of purchase. Offer valid till 31st May 2021.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160M+
Visitors
27M+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About 1mgdownArrow

Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.