Oleanz RT 10 Disintegrating Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை

கண்ணோட்டம்

Introduction

Oleanz RT 10 Disintegrating Tablet is a prescription medicine used in the treatment of schizophrenia. It can also be used to treat depression and bipolar disorders. It works by modulating the action of certain chemical messengers in the brain that affect thoughts.

Oleanz RT 10 Disintegrating Tablet is taken by mouth with food. However, it is advisable to take it at the same time each day as this helps to maintain consistent level of medicine in the body. Take this medicine in the dose and duration as advised by your doctor and if you have missed a dose, take it as soon as you remember. It is important that this medication is not stopped suddenly without talking to doctor as it may worsen your symptoms.

Some common side effects of this medicine includes dryness in mouth, constipation, joint pain, and insomnia (difficulty in sleeping). Initially, this medicine may cause sudden drop in the blood pressure when you change positions, so it is better to rise slowly if you have been sitting or lying down. It also causes dizziness and sleepiness, so do not drive or do anything that requires mental focus until you know how this medicine affects you. However, this medicine may increase your weight, blood sugar and cholesterol levels but, modifying your lifestyle by having a healthy diet and doing exercise regularly can reduce this side effect. You should be cautious as in rare cases it may cause serious side effects like very high blood sugar levels or seizures.

Oleanz RT Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Oleanz RT Tablet in Tamil)

 • ஸ்கீசோஃப்ரேனியா (நோயாளி வழக்குத்திற்கு மாறாக அசாதாரணமாக உண்மையைப் புரிந்து கொள்கிற மனநோய்)
 • வெறி (அசாதாரணமாக அதிகரித்த மனநிலை

Oleanz RT Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Oleanz RT Tablet in Tamil)

Common
 • தூக்க கலக்கம்
 • எடை கூடுதல்
 • இரத்தத்தில் ப்ரோலாக்டின் அளவு அதிகரித்தல்
 • ஆர்தோஸ்டேடிக் ஹைப்போடென்ஷன் (குறைந்த இரத்த அழுத்தம்)
 • தூக்க கலக்கம்
 • வாய் உலர்வு
 • மலச்சிக்கல்
 • அமைதியின்மை
 • நடுக்கம்
 • தசை கடினமாதல்

Oleanz RT Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Oleanz RT Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Oleanz RT 10 Disintegrating Tablet -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Oleanz RT Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Oleanz RT Tablet works in Tamil)

Oleanz RT 10 Disintegrating Tablet is an atypical antipsychotic. It works by affecting the levels of chemical messengers (dopamine and serotonin) to improve mood, thoughts and behavior.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
பாதுகாப்பற்றது
Oleanz RT 10 Disintegrating Tablet மதுவுடன் உட்கொண்டால் அதிகப்படியான கிறுகிறுப்பு மற்றும் அமைதியின்மை உண்டாக்கக்கூடும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Oleanz RT 10 Disintegrating Tablet கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
CONSULT YOUR DOCTOR
Oleanz RT 10 Disintegrating Tablet தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கிறது என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
Oleanz RT 10 Disintegrating Tablet எடுத்துக்கொள்ளும் போது நீங்கள் தலைச்சுற்றலாக, தூக்கம் வருவது போல அல்லது களைப்பாக உணரலாம். இது நிகழ்ந்தால், வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
SAFE IF PRESCRIBED
Oleanz RT 10 Disintegrating Tablet சிறுநீரக நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் பயன்படுத்தப் பாதுகாப்பானது. Oleanz RT 10 Disintegrating Tablet க்கான மருந்தளவு சரிசெய்தல் ஏதும் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.
கல்லீரல்
SAFE IF PRESCRIBED
கல்லீரல் நோயுடனான நோயாளிகளில் Oleanz RT 10 Disintegrating Tablet பாதுகாப்பற்றது ஆகக்கூடும். Oleanz RT 10 Disintegrating Tablet க்கான மருந்தளவு சரி செய்தல்கள் தேவைப்படாமல் இருக்கலாம் என கிடைக்கப் பெறுகிற தகலவ்கள் தெரிவிக்கின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Oleanz RT 10 Disintegrating Tablet
₹7.4/Tablet
Oleanz 10 Tablet
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
₹7.4/Tablet
same price
Oliza 10 Tablet
Intas Pharmaceuticals Ltd
₹7.1/Tablet
save 4%
Olan 10 Tablet
Micro Labs Ltd
₹6.75/Tablet
save 9%
Olanex 10 Tablet
Eris Lifesciences Ltd
₹7.09/Tablet
save 4%
Oliramp 10 Tablet
Arinna Lifescience Pvt Ltd
₹7.06/Tablet
save 5%

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Oleanz RT 10 Disintegrating Tablet works well in schizophrenia and bipolar disorder.
 • It is less likely to cause heart and movement problems as compared to other similar medicines.
 • It may take 4 to 6 weeks to see full effects on thoughts and mood. Keep taking it as prescribed.
 • Use caution while driving or doing anything that requires concentration as Oleanz RT 10 Disintegrating Tablet can cause dizziness and sleepiness.
 • It may increase your weight, blood sugar and cholesterol. Eat healthy, exercise regularly and monitor your blood levels regularly.
 • To lower the chance of feeling dizzy or passing out, rise slowly if you have been sitting or lying down.
 • Do not stop taking Oleanz RT 10 Disintegrating Tablet without talking  to your doctor first as it may cause worsening of symptoms.

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Oleanz RT இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Clowil, Odis, Kamestin
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): EF Z, Rocflu, Welcon
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Indizole, Itracip, Itraspan
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Canticid
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

நோயாளி கவலைகள்

arrow
How to control alcoholic halogination
Dr. Vikas Sharma
Neurologist
Try oleanz 2.5 mg bd
Aids tests and it's supplementI've been tested negative for hiv 1 and 2. But I would like to get check for all other types of hiv related infections since I indulge in multiple oral and anal intercourse. Pls help me out with the exact test names to undergo
Dr. Pranay Gandhi
Sexologist
Do RT PCR test
arrow
Oleanz RT 10 Disintegrating Tablet குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Can Oleanz RT be used for anxiety?

The treatment of anxiety with Oleanz RT is not an approved indication. Oleanz RT has been studied for treatment of anxiety disorders but the results have not been very convincing. However, it can be used along with anxiolytics in anxiety disorders for better results.

Q. Is Oleanz RT a sleeping pill?

No, Oleanz RT is not a sleeping pill. It belongs to the atypical antipsychotic class of medicines. It is used to treat schizophrenia. Schizophrenia is a mental illness that causes disturbed or unusual thinking, loss of interest in life, and strong or inappropriate emotions. Oleanz RT also helps with bipolar disorder (manic depressive disorder). It is a disease that causes episodes of depression, mania, and other abnormal moods.

Q. How long does it take for Oleanz RT to kick in?

Oleanz RT may start showing initial improvement within 1-2 week of starting. However, for full benefits it may take about 4-6 weeks. You should continue taking it and consult your doctor in case you feel that Oleanz RT is not helping you.

Q. What is the most important information that I should know about Oleanz RT?

Oleanz RT can cause serious side effects which include increased risk of death in elderly people who are confused, have memory loss and have lost touch with reality (dementia-related psychosis). It is important to know that it may increase blood sugar levels in diabetics and also in patients who never had diabetes. Furthermore, it may cause weight gain and high fat levels in the blood which is more common in teenagers.

Q. Can Oleanz RT be taken during pregnancy?

Oleanz RT should be avoided during pregnancy and should only be given if benefits outweigh the risk. Using Oleanz RT during last 3 months of pregnancy may cause unwanted symptoms in the unborn baby. These symptoms include shaking, muscle stiffness and/or weakness, sleepiness, agitation, breathing problems, and difficulty in feeding.

Q. Can I stop taking Oleanz RT if I am better?

You should not stop taking Oleanz RT without consulting your doctor. This is because sudden discontinuation of the medicine may cause unpleasant side effects which include sweating, unable to sleep, tremor, anxiety or nausea, and vomiting. To avoid such effects, your doctor will reduce the dose gradually before stopping the treatment.

Q. Does smoking or alcohol interfere with working of Oleanz RT?

Yes, smoking interferes with working of Oleanz RT causing an increase in its metabolism. One should avoid alcohol while taking Oleanz RT since it may cause more drowsiness. However, if you are a smoker then your doctor may increase your dose depending on your response to treatment.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

முதன்மை உளநோயியல் மருத்துவர்கள்
Disclaimer: 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.
References
 1. Stahl SM, editor. Olanzapine. In: Stahl's Essential Pschopharmacology: Prescriber's Guide. 5th ed. New York, New York: Cambridge University Press; 2014. pp. 485-92.
 2. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 1013-16.
 3. Olanzapine. North Harrow, Middlesex: Accord Healthcare Limited; 2010 [revised 15 Sep. 2017]. [Accessed 23 Jan. 2019] (online) Available from:External Link
 4. U.S. National Library of Medicine. Olazapine. [Accessed 25 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Drugs.com. Olanzapine. [Accessed 25 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Olanzapine. Indianapolis, Indiana: Lilly USA; 1996. [Accessed 25 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி
90, Delhi - Jaipur Road, Sector 32, Gurugram, Haryana 122001
A licensed pharmacy from your nearest location will deliver Oleanz RT 10 Disintegrating Tablet. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your prescription and the availability of this medicine.
Best Price
₹59.2
MRP74  Get 20% OFF
This price is valid only on the orders above ₹500
10 tablets in 1 strip
கார்ட் இல் போடவும்
Additional offers
PayPal: Get up to ₹500 cashback (min cashback ₹25) on orders above ₹50. Offer valid for first ever transaction on 1mg with PayPal. Valid till 31st Dec.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Enjoy 20% off on allopathy medicines, up to 50% off on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.