Oflxcin 50mg/5ml Suspension

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store below 30°C

Your Child’s Medicine At a Glance

Oflxcin 50mg/5ml Suspension is an antibiotic medicine. It is commonly given to children for the treatment of a wide range of bacterial infections targeting the eyes, ears, nose, throat, lungs, skin, and urinary tract. Oflxcin 50mg/5ml Suspension is also a part of the multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) treatment regimen.

Give Oflxcin 50mg/5ml Suspension to your child orally, preferably at a fixed time, either before or after meals. In case your child develops a stomach upset, prefer giving it with meals. The dose and duration depend upon the type and severity of the infection, your child’s age, and body weight, so stick to the dose, time, and way prescribed by the doctor. If your child vomits within 30 minutes of intake, repeat the same dose but do not double dose if it's time for the next dose.

In some cases, minor and temporary side effects may be experienced after the intake of this medicine. These include nausea, vomiting, abdominal cramps, diarrhea, rash, and headache. Usually, these effects subside once your child’s body adapts to the medicine. However, in case of prolonged or bothersome events, it would be best to consult your child’s doctor without any delay.

Narrate your child’s complete medical history to your child’s doctor, including any previous episode of allergy, heart-problem, liver impairment, and kidney malfunction. This information is critical for dose alterations and for planning your child’s overall treatment.

Uses of Oflxcin 50mg/5ml Suspension in Children

 • பாக்டீரியா தொற்றுகள்

Side effects of Oflxcin 50mg/5ml Suspension in Children

Oflxcin 50mg/5ml Suspension does not pose serious side effects and is well-tolerated by children. In case the side effects do occur, they’re likely to subside once the body adapts to the medicine. Consult your child’s doctor if these side effects persist or bother your child. The most common side effects include-

Common side effects of Oflxcin

 • குமட்டல்
 • தலைவலி
 • தூக்க கலக்கம்
 • வாந்தி
 • வயிற்று வலி
 • வயிற்றுப்போக்கு

How can I give Oflxcin 50mg/5ml Suspension to my child?

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால் வழிகாட்டுதல்களுக்காக முகப்பு சீட்டினை சரி பார்க்கவும்.அளவிடும் கோப்பையில் அதை அளவிடவும் மற்றும் வாய்வழியே எடுத்துக்கொள்ளவும். பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால் நன்றாகக் குலுக்கவும். Oflxcin 50mg/5ml Suspension -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Oflxcin Suspension எப்படி செயல்படுகிறது (How Oflxcin Suspension works in Tamil)

Oflxcin 50mg/5ml Suspension ஒரு ஆன்டிபயோடிக். அது டிஎன்ஏ நகலாக்கத்தை தடுப்பதன் மூலம் பாக்டீரியாவைக் கொல்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety advice in Tamil)

சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Oflxcin 50mg/5ml Suspension எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Oflxcin 50mg/5ml Suspensionக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Oflxcin 50mg/5ml Suspension எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Oflxcin 50mg/5ml Suspensionக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

What if I forget to give Oflxcin 50mg/5ml Suspension to my child?

Do not panic. You can give the medicine as soon as you remember unless your child’s doctor has advised a specific regime for your child. In case of any confusion, do consult your doctor, do not double the dose to catch up.

அனைத்து மாற்றீடுகளும்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Oflxcin 50mg/5ml Suspension
₹23.41/Suspension
Ofo 50mg/5ml Suspension
Anglo-French Drugs & Industries Ltd
₹11.25/suspension
52% cheaper
Qmax 50mg/5ml Suspension
Alkem Laboratories Ltd
₹13.75/suspension
41% cheaper
Offmark 50mg/5ml Suspension
Glenmark Pharmaceuticals Ltd
₹17.5/suspension
25% cheaper
₹22.35/suspension
5% cheaper
Cioff 50mg/5ml Suspension
Caplet India Pvt Ltd
₹33.68/suspension
44% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Your child must complete the entire course of antibiotics. Stopping too soon may cause the bacteria to multiply again, become resistant, or cause another infection.
 • Do not give any calcium, magnesium, iron, vitamin, or antacid within 2 hours of taking Oflxcin 50mg/5ml Suspension as these can affect the absorption of the medicine.
 • Encourage your child to drink plenty of water in case diarrhea develops as a side effect.
 • Conditions like common cold and flu are caused by viruses. Never use this medicine for such conditions.
 • Discontinue Oflxcin 50mg/5ml Suspension and inform the doctor immediately if your child develops a rash, itchy skin, swelling of face and mouth, or has difficulty in breathing.
 • Only give Oflxcin 50mg/5ml Suspension to your child for their current infection. Never save medicine for future illnesses.

Fact Box

Chemical Class
Fluoroquinolone
Habit Forming
No
Therapeutic Class
ANTI INFECTIVES
Action Class
Quinolones/ Fluroquinolones

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Oflxcin இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Rasalect, Relgin, Rasipar
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Selgelin, Jumex, Selgin
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Tizonec, Tidired, Tizakind
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Bentoform
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. What if I give too much of Oflxcin 50mg/5ml Suspension by mistake?

An extra dose of Oflxcin 50mg/5ml Suspension is unlikely to harm. However, if you think you have given too much to your child, immediately speak to a doctor. Overdose may cause unwanted side effects such as seizures, tremors, severe headache, sudden weakness, unconsciousness, and palpitations (irregularities of heartbeat). Rush to your child’s doctor on an immediate basis if you notice any of these symptoms.

Q. What should I do if my child shows no improvement even after taking Oflxcin 50mg/5ml Suspension for the prescribed duration?

Ineffective treatment with Oflxcin 50mg/5ml Suspension could mean that the medicine is not able to act against the infection-causing bacteria. In such a case, visit your child’s doctor who may prescribe some other antibiotic that would be more specific in action. Not all medicines are given by oral route, some may have to be given by IV route (intravenous injection) in the hospital.

Q. Can other medicines be given at the same time as Oflxcin 50mg/5ml Suspension?

Oflxcin 50mg/5ml Suspension can sometimes interact with other medicines or substances. Tell your doctor about any other medicines your child is taking before starting Oflxcin 50mg/5ml Suspension. Also, check with your child’s doctor before giving any medicine to your child.

Q. Can I get my child vaccinated while on treatment with Oflxcin 50mg/5ml Suspension?

Antibiotics usually do not interfere with the ingredients in vaccines or cause a bad reaction in a child who has just been vaccinated. However, children taking antibiotics should not get vaccinated until they recover from the illness. As soon as your child feels better, the vaccine can be given.

Q. What should I tell the doctor before giving Oflxcin 50mg/5ml Suspension to my child?

Inform the doctor if your child is suffering from a heart disease, genetic disorders involving blood vessels, seizures, psychiatric disorders, diabetes, photoallergy (allergy from sunlight), neuromuscular disorders, or rheumatoid arthritis. This is because there is a possibility that Oflxcin 50mg/5ml Suspension may aggravate these conditions and result in complications.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்

முதன்மை மருத்தவர்கள

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. World Health Organization. The selection and use of essential medicines: report of the WHO Expert Committee on Selection and Use of Essential Medicines, 2019 (including the 21st WHO Model List of Essential Medicines and the 7th WHO Model List of Essential Medicines for Children). [Accessed 04 Jan. 2021] (online) Available from:External Link
 2. Garcia-Prats AJ, Draper HR, Thee S, et al. Pharmacokinetics and Safety of Ofloxacin in Children with Drug-Resistant Tuberculosis. Antimicrob Agents Chemother. 2015;59(10):6073-6079. [Accessed 04 Jan. 2021] (online) Available from:External Link
 3. MacDougall C. Sulfonamides, Trimethoprim-Sulfamethoxazole, Quinolones, and Agents for Urinary Tract Infections. In: Brunton LL, Hilal-Dandan R, Knollmann BC (Editors). Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 13th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2018. p. 1017.

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Bombay Tablet Mfg. Co. Pvt. Ltd., Off. 304, S. Gandhi Marg, Mumbai - 400 002.
Country of origin: India

Expires on or after: December, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Oflxcin 50mg/5ml Suspension. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
18.7323.41Get 20% OFF
18.26+ Free shipping and 5% cashback with
Care Plan members get extra discounts and free shipping. You also get free health screening, premium doctor consultation and more. Starting at Rs.149
Inclusive of all taxes
Get maximum discount on orders above ₹1299
30 ml in 1 bottle
கார்ட் இல் போடவும்
Online payment only

Additional offers

Paytm: Pay with Paytm on Tata 1mg and get 5000 cashback points. Minimum order value is ₹999. Valid once per user till 5th October 2021
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160M+
Visitors
27M+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

Tata 1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About Tata 1mgdownArrow

Access medical and health information

Tata 1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.