Obitrol 120mg Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Obitrol 120mg Tablet is a medicine used in the treatment of obesity. It helps the body in blocking the absorption of fats from the small intestines and stomach.

Obitrol 120mg Tablet should be taken along with food in the dose and duration as per prescription. It must be swallowed as a whole. It works best when it is used along with regular physical activity and healthy diet. It should not be taken for a long term unless your doctor tells you to do so. For better efficacy of the medicine, fat-rich foods should be avoided along with the medicine.

Some of the common side effects of Obitrol 120mg Tablet include presence of fat in the stool, abdominal pain, and diarrhea. If any of the side effects bother you, tell your doctor without delay.

Pregnant and breastfeeding women must take this medicine only with a valid prescription. Inform your doctor before taking the medicine if you have any other medical conditions or are taking any other medications. This medicine should not be considered as a long-term treatment unless you are prescribed by your doctor.

Obitrol Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Obitrol Tablet in Tamil)

 • உடற்பருமன்

Obitrol Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Obitrol Tablet in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Obitrol

 • வயிற்றில் வலி
 • Fat in stool
 • Bowel incontinence
 • Flatus with discharge
 • Oily spotting
 • வயிற்றுப்போக்கு
 • வயிற்றுப்பிடிப்பு
 • வயிற்றுப்பொருமல்
 • மென்மையான மலம்

Obitrol Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Obitrol Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Obitrol 120mg Tablet -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.
Obitrol 120mg Tablet-ஐ உயர் கொழுப்புச்சத்து நிறைந்த உணவுகளான ஆலிவ் எண்ணெய், நட்ஸ் மற்றும் விதைகள் (பிரேசில் நட்ஸ்), டார்க் சாக்லேட், வெண்ணை மற்றும் இறைச்சி போன்றவற்றுடன் உட்கொள்ளவதை தவிர்க்கவும்.

Obitrol Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Obitrol Tablet works in Tamil)

Obitrol 120mg Tablet குடல் கொழுப்பு முறிவு பொறுப்பு என்சைம்கள் தடுக்கிறது. Obitrol 120mg Tablet அதன் மூலம் கொழுப்புகளை செரிமானம் மற்றும் உறிஞ்சுதல் தடுக்கும்.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
பாதுகாப்பற்றது
Obitrol 120mg Tablet கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு அதிக பாதுகாப்பற்றது.
மனித மற்றும் விலங்கு ஆய்வுகள் கருவின் மீது சாத்தியமான பாதக விளைவுகளை காண்பித்துள்ளது. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Obitrol 120mg Tablet தாய்பாலூட்டும் போது பாதுகாப்பானது. மருந்து தாய்ப்பாலுக்குள் குறிப்பிடத்தக்க அளவு புகுவதில்லை அல்லது குழந்தைக்கு நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்துவதாக எதிர்பார்க்கப்படவில்லை என்று மனித ஆய்வுகள் காட்டியுள்ளன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பானது
Obitrol 120mg Tablet வண்டி ஓட்டுவது அல்லது இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான உங்களின் திறனை வழக்கமாக பபாதிக்காது.
சிறுநீரகம்
SAFE IF PRESCRIBED
சிறுநீரக நோயுடனான நோயாளிகளில் Obitrol 120mg Tablet பாதுகாப்பற்றது ஆகக்கூடும். Obitrol 120mg Tablet க்கான மருந்தளவு சரி செய்தல்கள் தேவைப்படாமல் இருக்கலாம் என கிடைக்கப் பெறுகிற தகலவ்கள் தெரிவிக்கின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
கல்லீரல்
SAFE IF PRESCRIBED
கல்லீரல் நோயுடனான நோயாளிகளில் Obitrol 120mg Tablet பாதுகாப்பற்றது ஆகக்கூடும். Obitrol 120mg Tablet க்கான மருந்தளவு சரி செய்தல்கள் தேவைப்படாமல் இருக்கலாம் என கிடைக்கப் பெறுகிற தகலவ்கள் தெரிவிக்கின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Obitrol 120mg Tablet
₹45.0/Tablet
Wolslim 120mg Tablet
Wolver biotech Pvt Ltd
₹22/Tablet
51% cheaper
Zerofat 120mg Tablet
Mankind Pharma Ltd
₹25/Tablet
44% cheaper
Orlisis 120mg Tablet
Tycoon Pharmaceuticals Pvt Ltd
₹28.9/Tablet
36% cheaper
Redufat 120mg Tablet
Titan Bioscience Pvt Ltd
₹29.7/Tablet
34% cheaper
Orlim 120mg Tablet
Meddox Formulations
₹34.86/Tablet
23% cheaper

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Obitrol 120mg Tablet is used to aid weight loss in obese individuals.
 • It should be used along with regular physical activity and a healthy diet.
 • Take it during or up to 1 hour after each meal.
 • Skip your dose if you miss a meal or if your meal contains no fat.
 • A multivitamin supplement containing vitamins A, D, and K is recommended when taking Obitrol 120mg Tablet.
 • It should not be taken for longer than six months. If you have been unable to lose weight after 12 weeks of taking this medicine, you should stop taking it and consult your doctor.

Fact Box

Chemical Class
Leucine Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
OTHERS

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Obitrol இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Diadose, Abacus, Disorb
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Altrom, Cenorol, Cgtrom
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Alpha D3, Decalcid
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Topnerve B
கடுமையான

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. How long can you stay on Obitrol 120mg Tablet?

It is not advised to take Obitrol 120mg Tablet for more than 6 months. Consult your doctor and stop the medication if you do not experience any weight reduction 12 weeks after starting your treatment with Obitrol 120mg Tablet.

Q. Who should not take Obitrol 120mg Tablet?

You should not take Obitrol 120mg Tablet if you are allergic to it, have difficulty absorbing food (chronic malabsorption syndrome), and have cholestasis (a condition where the flow of bile from the liver is blocked). Refrain from using Obitrol 120mg Tablet if you are taking cyclosporine medicine or blood thinners like warfarin. Along with that, avoid Obitrol 120mg Tablet if you are pregnant or breastfeeding.

Q. What kind of diet should I follow while on Obitrol 120mg Tablet?

You should stick to low-calorie low-fat diet while taking Obitrol 120mg Tablet. Having a high-fat meal with Obitrol 120mg Tablet might increase the chances of developing unpleasant side effects. Try to eat more vegetables and fruits, have small portions, eat regularly, and do not skip any meals.

Q. Can you drink alcohol on Obitrol 120mg Tablet?

Though alcohol does not interfere with the working of Obitrol 120mg Tablet, it is recommended that you cut on or avoid alcohol. Alcohol contains calories which will add to your weight. Hence, for effective weight reduction it is best to avoid alcohol.

Q. How quickly does Obitrol 120mg Tablet work?

Obitrol 120mg Tablet starts working quickly, within 24-48 hours of taking it. You may even notice fat in your stools. However, it may take about a week or two to show effective weight reduction, which will vary from person to person.

Q. Is it important to follow an exercise program while taking Obitrol 120mg Tablet?

Yes, exercise may prove to be very helpful for the effective weight reduction and maintenance of reduced weight. An exercise program and low-calorie intake will help maintain your weight even after discontinuation of the medicine.

Q. How does Obitrol 120mg Tablet help with weight loss?

Obitrol 120mg Tablet belongs to a class of medicines known as lipase inhibitors. It targets the fat that you eat. It prevents about 25% of fat in your meals from being absorbed. This unabsorbed fat will get passed in stools and get removed from the body.

Q. How should I take Obitrol 120mg Tablet?

Take Obitrol 120mg Tablet three times a day and swallow the capsule whole with water. Take it just before, during, or up to one hour after meals. The meal should be well balanced and should include low calorie ingredients. Do not take Obitrol 120mg Tablet if you miss a meal or your meal does not contain fat, as it will not work in the absence of fat.

Q. How much weight can you lose in a week with Obitrol 120mg Tablet?

You should set a realistic goal of weight reduction. Aim to reduce 5-10% of your starting weight. This weight loss process should be gradual and at a steady pace. You should try to reduce 0.5 kg of weight per week.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்

தொடர்புடைய ஆயுர்வேத பொருட்கள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 1030-31.
 2. Orlistat. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare; 2018. [Accessed 05 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 3. Drugs.com. Orlistat. [Accessed 05 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 03 Apr. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

27, RACE COURSE ROAD, BANGALORE-560 001, INDIA
Country of Origin: India

DISCONTINUED
We do not facilitate sale of this product at present

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About 1mgdownArrow

Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.