Nupenta Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)
arrow
arrow

Introduction

Nupenta Tablet is a medicine that reduces the amount of acid produced in your stomach. It is used for treating acid-related diseases of the stomach and intestine such as heartburn, acid reflux, peptic ulcer disease, and some other stomach conditions associated with excessive acid production.

Nupenta Tablet is also used to prevent stomach ulcers and acidity that may be seen with the prolonged use of pain-killers. It belongs to a class of medicines known as proton pump inhibitors (PPIs). This medicine should be taken one hour before a meal, preferably in the morning. The dose will depend on your underlying condition and how you respond to the medicine. You should keep on taking it as prescribed even if your symptoms disappear quickly. You can increase the efficiency of the treatment by eating smaller meals more often and avoiding caffeinated drinks (like tea and coffee), and spicy or fatty foods.

The most common side effects observed with this medicine include nausea, vomiting, headache, dizziness, flatulence, diarrhea, and stomach pain. These symptoms are generally mild but if they bother you or do not go away, consult your doctor. Long-term use of this medicine may lead to an increased risk of side effects. For instance, using this medicine for more than 1 year, may increase your risk for bone fractures, especially with higher doses. Talk to your doctor about ways to prevent bone loss (osteoporosis), like taking calcium and vitamin D supplements.

Before taking this medicine, you need to tell your doctor if you have severe liver problems, are taking medicines for HIV, have ever had an allergic reaction to similar medicines in the past, or suffer from bone loss (osteoporosis). Pregnant or breastfeeding women should also consult their doctor before taking it.

Nupenta Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Nupenta Tablet in Tamil)


Nupenta Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Nupenta Tablet in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Nupenta

 • குமட்டல்
 • தலைவலி
 • வயிற்றுப்பொருமல்
 • வயிற்றுப்போக்கு
 • வயிற்று வலி
 • வாந்தி

Nupenta Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Nupenta Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Nupenta Tablet -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Nupenta Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Nupenta Tablet works in Tamil)

Nupenta Tablet வயிற்றில் அமில உற்பத்தியைக் குறைக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
பாதுகாப்பற்றது
Nupenta Tablet -ஐ மதுவுடன் அருந்துவது பரிந்துரைக்கப்படமாட்டாது.
கர்ப்பகாலம்
SAFE IF PRESCRIBED
Nupenta Tablet பெரும்பாலும் கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பானது.
விலங்கு ஆய்வுகள் இதில் கருவிற்கு குறைந்த அல்லது எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்று காண்பித்துள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுக்கு சில தடைகள் உள்ளன. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
எச்சரிக்கை
Nupenta Tablet தாய்ப்பாலூட்டும் போது எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். தாயின் சிகிச்சை முடியும் வரை மற்றும் மருந்து அவரது உடலில் இருந்து நீங்கும் வரை தாய்ப்பாலூட்டுவது நிறுத்தி வைக்கப்பட வேண்டும்.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
Nupenta Tablet உங்களை தலைச்சுற்றலாக, மயக்கமாக உணர செய்யக்கூடும் அல்லது உங்கள் பார்வையை பாதிக்கக்கூடும். உங்கள் பார்வை தெளிவாக இருக்கும் வரை வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
SAFE IF PRESCRIBED
Nupenta Tablet சிறுநீரக நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் பயன்படுத்தப் பாதுகாப்பானது. Nupenta Tablet க்கான மருந்தளவு சரிசெய்தல் ஏதும் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.
கல்லீரல்
SAFE IF PRESCRIBED
கல்லீரல் நோயுடனான நோயாளிகளில் Nupenta Tablet பாதுகாப்பற்றது ஆகக்கூடும். Nupenta Tablet க்கான மருந்தளவு சரி செய்தல்கள் தேவைப்படாமல் இருக்கலாம் என கிடைக்கப் பெறுகிற தகலவ்கள் தெரிவிக்கின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

நீங்கள் Nupenta இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Nupenta Tablet, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Nupenta Tablet
₹4.56/Tablet
Topp 40 Tablet
Systopic Laboratories Pvt Ltd
₹2.2/Tablet
52% cheaper
₹4.37/Tablet
4% cheaper
Ulpan Tablet
Corona Remedies Pvt Ltd
₹7.39/Tablet
62% costlier
Pantocar 40 Tablet
Micro Labs Ltd
₹8.8/Tablet
93% costlier
Pantotab Tablet
Micro Labs Ltd
₹8.9/Tablet
95% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Nupenta Tablet -ஐ நீண்ட கால சிகிச்சைக்கு பயன்படுத்தும்போது, உங்களுக்கு மாக்னீஷியம் ஊட்டச்சத்து தேவைப்படக்கூடும், வருடத்திற்கு ஒருமுறை உங்கள் உடலில் உள்ள மாக்னீஷியம் அளவை தெரிந்துகொள்ள இரத்த பரிசோதனையை மேற்கொள்ளவேண்டும்.
 • Nupenta Tablet நீண்ட காலம் பயன்படுத்துவது, தளர்ந்த அல்லது உடைந்த எலும்புகளை விளைவிக்கக்கூடும்.

Fact Box

Chemical Class
Sulfinylbenzimidazole Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
GASTRO INTESTINAL

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Nupenta இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Atazor, Atavir, Virataz
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Pencil, Cilobact, Vascilol
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Inbec, Indease, Indivan
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Nel
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

நோயாளி கவலைகள்

arrow
is nupenta LS dose daily good for health
Dr. Pushkar Mani
Physician
yes u can take
Hi, i want to know that can i take NUPENTA 40 MG TABLET or P PPI 40 MG TABLET to gain weight and I don't get hungry at all, So What would be Dosage as beginner?
Dr. Pushkar Mani
Physician
who said PPI is for weight gain
arrow
Nupenta Tablet குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. What is Nupenta Tablet used for?

Nupenta Tablet is used for the treatment of peptic ulcer disease, reflux esophagitis or gastroesophageal reflux disease (GERD). Nupenta Tablet prevents acidity associated with use of painkillers. It is also used to treat a disease associated with excessive acid production in the stomach known as Zollinger Ellison syndrome (ZES). It works by reducing the amount of acid made by your stomach and thus relieves your symptoms.

Q. How long does it take for Nupenta Tablet to work?

You should start to feel better within 2 to 3 days. It may take up to 4 weeks for Nupenta Tablet to work properly so you may still have some symptoms during this time.

Q. Is a single dose of Nupenta Tablet sufficient?

No, a single dose may not be sufficient. However, with only a few doses of Nupenta Tablet you may get relief with the symptoms. Nupenta Tablet is usually needed only for a short term or upto 2 weeks for heartburn, indigestion, acid reflux. However, if need arises, such as for treating peptic ulcer disease and Zollinger Ellison syndrome (ZES), Nupenta Tablet may be prescribed for a long term duration as well. Please consult your doctor if you do not feel better even after taking Nupenta Tablet regularly for 2 weeks as prescribed.

Q. Is Nupenta Tablet safe?

Yes, Nupenta Tablet is relatively safe. Most of the people who take Nupenta Tablet do not get a side effect. It is advised to be taken as directed by the doctor for maximum benefits.

Q. Can I take Nupenta Tablet for a long term?

Nupenta Tablet is usually prescribed for short term use only. However, if need arises, such as for treating peptic ulcer disease, ZE syndrome etc, Nupenta Tablet may be prescribed for a long term duration as well. Long term use may carry an increased risk for side effects and must be discussed with the doctor. Please use Nupenta Tablet as advised by your doctor and under their supervision.

Q. What are the long term side effects of Nupenta Tablet?

If Nupenta Tablet is used for more than 3 months, certain long term side effects may be seen. The most important of these is low magnesium levels in your blood which may make you feel tired, confused, dizzy, shaky or dizzy. You may also have muscle twitches or irregular heartbeat. If the use is further prolonged for more than a year, you may have an increased risk of bone fractures, stomach infections and vitamin B12 deficiency. Vitamin B12 deficiency can make you anemic, as a result of which you may feel more tired, weak, or pale. Additionally you may have palpitations, shortness of breath, lightheadedness, indigestion, loss of appetite, flatulence (gas) or nerve problems such as numbness, tingling and problem in walking.

Q. What is the best time to take Nupenta Tablet?

Usually, Nupenta Tablet is taken once a day, first thing in the morning. If you take Nupenta Tablet twice a day, take 1 dose in the morning and 1 dose in the evening. The tablets should be swallowed whole (remember not be chewed or crushed) and taken at least 1 hour before a meal with some water.

Q. Can I stop taking Nupenta Tablet if I feel better?

If you have been taking Nupenta Tablet for a long time. Stopping it abruptly may lead to increased acid production, thereby worsening your symptoms. Therefore, you must discuss any dose changes or if you wish to come off Nupenta Tablet.

Q. Does Nupenta Tablet cause weight gain?

Although rare but long-term treatment with Nupenta Tablet may cause weight gain. The reason could be the relief from reflux symptoms which could make you eat more. Consult your doctor for any weight-related concern.

Q. Can I take alcohol with Nupenta Tablet?

No, alcohol intake is not advised with Nupenta Tablet. Alcohol itself does not affect the working of Nupenta Tablet, but it can increase the acid production. This may further cause worsening of your symptoms.

Q. Can I take antacids along with Nupenta Tablet?

Yes, you can take antacids along with Nupenta Tablet. Take it 2 hours before or after you take Nupenta Tablet.

Q. What dietary changes should I make to get relief from acidity?

Nupenta Tablet is best taken 1 hour before a meal. You should avoid spicy and fatty foods while taking this medicine. You must refrain from caffeinated drinks such as tea, coffee and cola. Alcohol intake should also be avoided as it may worsen your symptoms.

Q. Are painkillers safe to take along with Nupenta Tablet?

Yes, it is safe to take painkillers along with Nupenta Tablet. Nupenta Tablet prevents acidity and stomach ulcers associated with the intake of painkillers. Nupenta Tablet is taken 1 hour before a meal. On the other hand, painkillers are usually taken with, or after a meal to avoid stomach upset.

தொடர்புடைய ஆயுர்வேத பொருட்கள்

முதன்மை மருத்தவர்கள

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Wallace JL, Sharkey KA. Pharmacotherapy of Gastric Acidity, Peptic Ulcers, and Gastroesophageal Reflux Disease. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.; 2011. [Accessed 24 Jan. 2019] (online) Available from:External Link
 2. Pantoprazole. Konstanz, Germany: Wyeth Pharmaceutical; 2000 [revised Mar. 2012]. [Accessed on 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 3. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Atlanta Arcade, Marol Church Road, Andheri (East), Mumbai - 400059, INDIA.
Country of Origin: India

Expires on or after: November, 2022

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Nupenta Tablet. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP45.65  Get 15% OFF
Best Price
₹38.8
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
10 tablets in 1 strip
கார்ட் இல் போடவும்
Price for Care Plan Members:
₹37.89 + Earn ₹7.6 1mgCash
arrow

Additional offers

Freecharge: Get flat 15% cashback (up to ₹50) on your first ever Freecharge transaction on 1mg. The cashback will be in the form of Freecharge gift and will be credited within 72 hours of purchase. Offer valid from 1st March to 31st Mar 2021.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About 1mgdownArrow

Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.