Nimecon 50mg Syrup

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Nimecon 50mg Syrup is a pain relieving medicine. It is used for treatment of inflammatory condition including joint disorders such as rheumatoid arthritis, postoperative painful condition, fever, and period pain.

Nimecon 50mg Syrup should be taken with food. This will prevent you from getting an upset stomach. In general, you should try to use the smallest amount necessary to control your symptoms, for the shortest possible time. You should take this medicine regularly while you need it. Try not to miss doses as this will make the medicine less effective.

Some common side effects of this medicine includes diarrhea, nausea, and vomiting. If any of these side effects do not resolve with time or get worse, you should let your doctor know. Your doctor may be able to suggest ways of preventing or reducing the symptoms.

To make sure it is safe for you, before taking this medicine, let your doctor know if you have any medical conditions or disorders. You should also tell your doctor all the other medicines you re using or taking. Pregnant and breastfeeding women should consult their doctors before using this medicine.

Nimecon Syrup க்கான பயன்கள் (Uses of Nimecon Syrup in Tamil)

 • வலி
 • காய்ச்சல்

Nimecon Syrup இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Nimecon Syrup in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Nimecon

 • வாந்தி
 • குமட்டல்
 • கல்லீரல் என்ஜைம் அதிகரித்தல்
 • வயிற்றுப்போக்கு

Nimecon Syrup யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Nimecon Syrup in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால் வழிகாட்டுதல்களுக்காக முகப்பு சீட்டினை சரி பார்க்கவும்.அளவிடும் கோப்பையில் அதை அளவிடவும் மற்றும் வாய்வழியே எடுத்துக்கொள்ளவும். பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால் நன்றாகக் குலுக்கவும். Nimecon 50mg Syrup உணவுடன் உட்கொள்வது மிகச்சிறந்தது.

Nimecon Syrup எப்படி செயல்படுகிறது (How Nimecon Syrup works in Tamil)

Nimecon 50mg Syrup அழற்சி மற்றும் வலியை உண்டாக்கும் இரசாயனங்களைத் தடுக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Nimecon 50mg Syrup கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு உகந்தது அல்ல.
மனித கருவிற்கு சாத்தியமான ஆபத்துகள் வரக்கூடும். இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம், உதாரணமாக உயிர்கொல்லி நிலைகள். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
CONSULT YOUR DOCTOR
பாலூட்டும் காலத்தின் போது Nimecon 50mg Syrup பயன்பாட்டை பற்றிய எந்த தகவலும் இல்லை. தயவுசெய்து உங்கள் மருத்துவரை அணுகவும்.
ஓட்டுவது
CONSULT YOUR DOCTOR
வண்டி ஓட்டுவது அல்லது இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான திறனை Nimecon 50mg Syrup மாற்றுகிறதா என்பதை அறியப்படவில்லை. கவனம் செலுத்துவதற்க அல்லது எதிர்வினையாற்றுவதற்கான உங்களின் திறனை பாதிக்கக்கூடிய சிகிச்சைத் தொடர்பான அறிகுறிகளை நீங்கள் அனுபவித்தால் வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Nimecon 50mg Syrup எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Nimecon 50mg Syrupக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
பாதுகாப்பற்றது
கல்லீரல் நோய் உள்ள நோயாளிகளில் Nimecon 50mg Syrup பாதுகாப்பற்றது ஆகக்கூடும்,அதனால் பயன்பாடு தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

நீங்கள் Nimecon இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Nimecon 50mg Syrup, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Nimecon 50mg Syrup
₹0.36/ml of Syrup
₹0.19/ml of Syrup
save 49%
Nimdus 50mg Syrup
Zydus Cadila
₹0.19/ml of Syrup
save 47%
Nimtech 50mg Syrup
Macleods Pharmaceuticals Pvt Ltd
₹0.32/ml of Syrup
save 12%
Nimcee 50mg Syrup
Lancer Health Care Pvt Ltd
₹0.33/ml of Syrup
save 10%
Arthorid 50mg Syrup
Dr. Johns Laboratories Pvt Ltd
₹0.38/ml of Syrup
5% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Nimecon 50mg Syrup is used to relieve pain, inflammation, and fever.
 • Take it with food or milk to prevent upset stomach.
 • Take it as per the dose and duration prescribed by your doctor. Long term use may lead to serious complications such as stomach bleeding and kidney problems.
 • Inform your doctor if you have a history of heart disease or stroke.
 • Avoid consuming alcohol while taking Nimecon 50mg Syrup as it can increase your risk of stomach problems.
 • Your doctor may regularly monitor your kidney function, liver function and levels of blood components if you are taking this medicine for long-term treatment.

Fact Box

Chemical Class
Diphenylethers Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
PAIN ANALGESICS

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Nimecon இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Acifon, Reclofen, Aceclocare
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Altrom, Cenorol, Cgtrom
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): M Spirin, Aspirin, Asalite
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Vbrom
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

நோயாளி கவலைகள்

arrow
Want sex power more effective which medicine can give help need for male and female
Dr. Pranay Gandhi
Sexology
suhagra 50mg 1 hr befr sex
I Want To Know Some Best Viagra For mee
Dr. Pranay Gandhi
Sexology
Suhagra 50mg 1 hr before sex
arrow
Nimecon 50mg Syrup குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Is Nimecon 50mg Syrup an antibiotic?

Nimecon 50mg Syrup is not an antibiotic, it belongs to the class of medicines known as non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAIDs; pain-relieving drug) which helps in relieving pain associated with various disease conditions.

Q. Can I take Nimecon 50mg Syrup with paracetamol?

Nimecon 50mg Syrup and paracetamol belong to the same class of medicines known as non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs; pain-relieving drugs). Taking the two medicines together is not advisable as it may increase the potential for gastric ulceration and bleeding. However, please consult your doctor before using the two medicines together.

Q. Does Nimecon 50mg Syrup contain aspirin?

Nimecon 50mg Syrup is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAIDs; pain-relieving drug). It does not contain aspirin.

Q. Is Nimecon 50mg Syrup safe?

Nimecon 50mg Syrup is safe to use if taken at prescribed dose and duration as advised by your doctor.

Q. Can I take Nimecon 50mg Syrup for headache?

Nimecon 50mg Syrup can be taken for a headache only when advised by your doctor.

Q. Does Nimecon 50mg Syrup make you drowsy (feeling sleepy)?

Nimecon 50mg Syrup does not make you feel drowsy at prescribed doses. However, an overdose of Nimecon 50mg Syrup can make you drowsy (feeling sleepy).

Q. Does Nimecon 50mg Syrup contain sulphur?

No, Nimecon 50mg Syrup does not contain sulphur.

Q. What does Nimecon 50mg Syrup treat or used for?

Nimecon 50mg Syrup is used to treat acute pain, painful osteoarthritis (degeneration of joints) and primary dysmenorrhea (painful menstruation) in adolescents and adults above 12 years old.

Q. Can I take Nimecon 50mg Syrup with ibuprofen?

Nimecon 50mg Syrup can be taken with ibuprofen. No drug-drug interactions have been reported between the two. However, taking the two medicines together is not advisable as it may increase the potential for gastric ulceration and bleeding. Please consult your doctor before taking the two medicines together.<br>

Q. Can I take Nimecon 50mg Syrup with aspirin?

Nimecon 50mg Syrup can be taken with aspirin. No drug-drug interactions have been clinically observed between the two. However, this does not mean that interactions cannot occur. Please consult your doctor before taking the two medicines together.

Q. Is Nimecon 50mg Syrup safe?

Yes, Nimecon 50mg Syrup is safe if taken for prescribed duration in prescribed doses as advised by your doctor.

Q. Is Nimecon 50mg Syrup banned?

No, Nimecon 50mg Syrup is not banned in India.

Q. Is Nimecon 50mg Syrup safe during breastfeeding?

It is not known if Nimecon 50mg Syrup is secreted in milk. So, any medicines containing Nimecon 50mg Syrup are not to be used during breastfeeding.

Q. Is Nimecon 50mg Syrup safe in pregnancy?

No, Nimecon 50mg Syrup is not safe to be used in pregnancy especially in the last three months. There have been reports of kidney failure in newborn babies if the mother was taking Nimecon 50mg Syrup in the late stage of pregnancy. Consult your doctor before taking any medicine during pregnancy.

Q. Is Nimecon 50mg Syrup safe in asthma?

Nimecon 50mg Syrup is reported to be safe in patients with asthma if taken as advised by your doctor. However, always share your disease history with the doctor in case you have asthma and you are advised to take other medicines.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்

முதன்மை முடுக்குவாதவியல் மருத்துவர்கள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Grosser T, Smyth E, FitzGerald GA. Anti-Inflammatory, Antipyretic, and Analgesic Agents; Pharmacotherapy of Gout. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 509p. 992.
 2. ScienceDirect. Nimesulide. [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 3. PubChem. Nimesulide. [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Nimesulide. [2004]. [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Plot No. 128-B, Phase 1 & 2 G.I.D.C., Naroda, Ahmedabad - 382330. (Gujarat)
Expires on or after: March, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Nimecon 50mg Syrup. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP21.87  Get 15% OFF
Best Price
₹18.59
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
60 ml in 1 bottle
கார்ட் இல் போடவும்
Additional offers
Paytm: Pay with Paytm and get cashback up to ₹500. Assured cashback of ₹25. Minimum order value ₹750. Valid only on your first Paytm transaction on 1mg. Valid till 15th December 2020.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.