Nildep 25mg Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Nildep 25mg Tablet is known as a tricyclic antidepressant. It is used to treat depression and bedwetting in children of age 6 years and above. It is also effective in treating depression that is unresponsive to other treatments.

Nildep 25mg Tablet works by increasing the levels of chemical messengers in the brain that stabilizes and enhances the mood. It is better to take it before bedtime because it can make you feel drowsy. It can be taken with or without food, but you should take it at a fixed time each day for better efficacy. The dose and duration will be decided by your doctor so that you get the right amount to control your symptoms. If you have missed any dose, take it as soon as you remember it. Do not skip any dose and finish the full course of treatment even if you feel better. This medication must not be stopped suddenly without talking to the doctor. Your dose may be modified or gradually decreased before stopping the medication.

The most common side effects of this medicine include increased heart rate, blurred vision, dryness in the mouth, difficulty in urination, and constipation. Initially, this medicine may also cause a sudden drop in blood pressure, especially when you change positions. It may even cause dizziness and sleepiness, do not drive or do anything that requires mental focus until you know how this medicine affects you. To lower the chances of dizziness, rise slowly if you have been sitting or lying down. It may also lead to weight gain in some people. Most of the common side effects tend to be mild and temporary. Your doctor may be able to suggest ways of preventing or reducing side effects if they bother you or do not go away. Serious side effects associated with this medicine are rare.

Before taking this medicine, it is important to tell your doctor if you are taking or have recently taken any other medicines for the same or any other diseases. Pregnant and breastfeeding women should take this medicine with proper consultation and caution. This medicine is not known to be addictive, but you can experience additional side effects (withdrawal symptoms) if you stop taking it suddenly. If you notice any sudden mood change or get suicidal or self-harm thoughts, you must consult the doctor without delay. Also, remember to take this medicine as advised by the doctor as an overdose of this medication may lead to a serious health emergency. Consumption of alcohol should be avoided as alcohol interacts with this medicine to cause serious health issues.

Nildep Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Nildep Tablet in Tamil)

 • மனஅழுத்தம்
 • படுக்கையில் சிறுநீர் கழித்தல்

Nildep Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Nildep Tablet in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Nildep

 • தூக்க கலக்கம்
 • மங்கலான பார்வை
 • மலச்சிக்கல்
 • எடை கூடுதல்
 • வாய் உலர்வு
 • சிறுநீர் கழிப்பதில் சிரமம்
 • இதயத் துடிப்பு அதிகரிப்பது
 • ஆர்தோஸ்டேடிக் ஹைப்போடென்ஷன் (குறைந்த இரத்த அழுத்தம்)

Nildep Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Nildep Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Nildep 25mg Tablet -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Nildep Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Nildep Tablet works in Tamil)

Nildep 25mg Tablet மனநிலை ஒழுங்குபடுத்துவதில் உதவுகிறது என்று மூளையில் இரசாயன தூதர்கள் இன் அளவை அதிகரிப்பதன் மூலம் மன அழுத்தம் வேலை.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
பாதுகாப்பற்றது
Nildep 25mg Tablet மதுவுடன் உட்கொண்டால் அதிகப்படியான கிறுகிறுப்பு மற்றும் அமைதியின்மை உண்டாக்கக்கூடும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Nildep 25mg Tablet கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
CONSULT YOUR DOCTOR
Nildep 25mg Tablet தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கிறது என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
நீங்கள் நன்றாக உணரும் வரை வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Nildep 25mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Nildep 25mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Nildep 25mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Nildep 25mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

நீங்கள் Nildep இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Nildep 25mg Tablet, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Nildep 25mg Tablet
₹2.57/Tablet
Impramine 25mg Tablet
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
₹0.7/Tablet
save 73%
Depranil 25mg Tablet
La Pharmaceuticals
₹0.87/Tablet
save 66%
Depsol 25mg Tablet
Intas Pharmaceuticals Ltd
₹1.05/Tablet
save 59%
₹1.19/Tablet
save 54%
Antidep 25mg Tablet
Torrent Pharmaceuticals Ltd
₹1.2/Tablet
save 53%

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Nildep 25mg Tablet is used for the treatment of depression and bedwetting in children.
 • The main dose should be taken at night as this medicine may produce drowsiness or sleepiness.
 • You may be asked for regular blood tests to monitor the blood cell count or level of sodium and sugar in the blood.
 • Inform your doctor if you notice behavioral changes, mood changes and suicidal thoughts while taking this medicine. 
 • Do not drive or do anything that requires concentration until you know how this medicine affects you.
 • Do not stop taking the medication suddenly without talking to your doctor.

Fact Box

Chemical Class
Dibenzazepines Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
NEURO CNS

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Nildep இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Lizolan, Lidoford, Mapzolide
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Trima, Rimarex, Morex
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Moxicheck, Moxonex, Unsym
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

நோயாளி கவலைகள்

arrow
Stomach acidity after eating any food , loss of appetite insomnia also
Dr. Pranay Gandhi
Sexology
u have psychiatric problem. irritable bowel syndrome take tablet amitryptaline 25mg hs for 14 days
I had been suffering from fever from last monday.the temp had risen upto 104 degree at 2 or three times.consulted doctor at which he advised azithromycin 500 pcm 650 pantoprazole and ondem.i also have suffered vomiting atleast 10 times in past week.now my fever has subsidized.but iam having side effects of rashes all my body.at present i am having insane coughing.i request you to advice a tablet for my cough help
Dr. Pushkar Mani
Physician
take syrup grilinctus 15ml thrice a day, and avil 25mg tablet twice a day for 5 days
arrow
Nildep 25mg Tablet குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. What is Nildep 25mg Tablet used for?

Nildep 25mg Tablet is mainly used to treat depression. It is also used to treat bed wetting in children older than 6 years of age. It works by restoring the chemical imbalance in the brain, thereby enhancing mood and behavior.

Q. What are the side effects of Nildep 25mg Tablet?

Nildep 25mg Tablet may cause side effects like increased heart rate, blurred vision, dryness in mouth, difficulty in urination, constipation and orthostatic hypotension (sudden decrease in blood pressure on standing). Consult your doctor if these side effects do not go away or worry you.

Q. Can I just stop taking Nildep 25mg Tablet?

No, you must not stop taking Nildep 25mg Tablet suddenly even if you are feeling good as it may worsen your condition. Continue taking Nildep 25mg Tablet for the duration prescribed by your doctor to get maximum benefit. If any of the side effects are bothering you, consult your doctor. In case you have completed your course of treatment, your doctor will reduce your dose gradually before taking you off this medicine completely.

Q. Can a pregnant woman take Nildep 25mg Tablet?

No, pregnant women should avoid taking Nildep 25mg Tablet, unless recommended by the doctor. Studies have shown significant risks to the developing baby and it is given only if the benefits are clearly more than the risks involved. Taking this medicine during the last trimester of the pregnancy may cause symptoms such as breathing problems, weakness, irritability, changes in blood pressure, tremors, and spasms in the newborn. Consult your doctor before taking this medicine if you are pregnant, planning to become pregnant or breastfeeding.

Q. Does Nildep 25mg Tablet make you sleepy?

Yes, Nildep 25mg Tablet may make you feel sleepy. Therefore, it is advised that you should not drive, use any heavy machinery or do any work that requires concentration while taking Nildep 25mg Tablet. Also, refrain from taking alcohol if you are being treated with Nildep 25mg Tablet as it will increase your drowsiness.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆயுர்வேத பொருட்கள்

முதன்மை உளநோயியல் மருத்துவர்கள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Stahl SM, editor. Imipramine. In: Stahl's Essential Pschopharmacology: Prescriber's Guide. 5th ed. New York, New York: Cambridge University Press; 2014. pp. 307-12.
 2. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. p. 697.
 3. Drugs.com. Imipramine Pregnancy and Breastfeeding Warnings. [Accessed 25 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Chaves RG, Lamounier JA. Breastfeeding and maternal medications. Jornal de Pediatria. 2004;80(5):4-6. [Accessed 20 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 25 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

G-1/583,585,586 Sitapura Industrial Area, RIICO, Tonk Road, Jaipur (Rajasthan)-302022
Country of Origin: India
NOT FOR SALE
We do not facilitate sale of this product at present

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.