Nicocycline 250mg Capsule

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை

கண்ணோட்டம்

Introduction

Nicocycline 250mg Capsule is an antibiotic medicine used to treat bacterial infections in your body. It is effective in some infections of the lungs, urinary tract, eyes and others. It kills bacteria, which helps to improve your symptoms and cure the infection.

Nicocycline 250mg Capsule is also used to treat many sexually transmitted diseases. It should be taken on an empty stomach. You should take it regularly at evenly spaced intervals as per the schedule prescribed by your doctor. Taking it at the same time every day will help you to remember to take it. The dose will depend on what you are being treated for, but you should always complete a full course of this antibiotic as prescribed by your doctor. Do not stop taking it until you have finished, even when you feel better. If you stop taking it early, some bacteria may survive and the infection may come back.
Commonly seen side effects seen with this medicine include vomiting, nausea, diarrhea, and skin reaction on exposure to sunlight (photosensitivity). Avoid excessive sun exposure and use sunscreen and protective clothing when outdoors. These are usually temporary and subside with the completion of treatment. Consult your doctor if you find these side effects bother or worry you.
Inform your doctor if you have any previous history of allergy to any antibiotic or liver or kidney problems before taking this medicine. You should also let your healthcare team know all other medicines you are taking as they may affect, or be affected by, this medicine. Pregnant or breastfeeding women should consult their doctor before using it.

Nicocycline Capsule க்கான பயன்கள் (Uses of Nicocycline Capsule in Tamil)

 • பாக்டீரியா தொற்றுகள்

Nicocycline Capsule இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Nicocycline Capsule in Tamil)

Common
 • ஒளிக்கான உணர்வுத்திறன்
 • வாந்தி
 • குமட்டல்
 • வயிற்றுப்போக்கு

Nicocycline Capsule யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Nicocycline Capsule in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Nicocycline 250mg Capsule -ஐ காலியான வயிற்றில் (உணவிற்கு 1 மணிநேரம் முன்போ அல்லது உணவிற்கு 2 மணிநேரம் பிறகு)உட்கொள்ளவேண்டும்.

Nicocycline Capsule எப்படி செயல்படுகிறது (How Nicocycline Capsule works in Tamil)

Nicocycline 250mg Capsule ஒரு ஆன்டிபயோடிக். அது முக்கிய செயல்பாடுகளை மேற்கொள்வதற்கு பாக்டீரியாவிற்குத் தேவைப்படும் அத்தியாவசியப் புரதங்களின் உற்பத்தியைத் தடுப்பதன் மூலம் பாக்டீரியாவின் வளர்ச்சியைத் தடுக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
பாதுகாப்பானது
பொதுவாக Nicocycline 250mg Capsule மதுவுடன் அருந்துவதற்கு பாதுகாப்பானது.
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Nicocycline 250mg Capsule கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு உகந்தது அல்ல.
மனித கருவிற்கு சாத்தியமான ஆபத்துகள் வரக்கூடும். இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம், உதாரணமாக உயிர்கொல்லி நிலைகள். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Nicocycline 250mg Capsule தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பானதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கவில்லை என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பானது
Nicocycline 250mg Capsule வண்டி ஓட்டுவது அல்லது இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான உங்களின் திறனை வழக்கமாக பபாதிக்காது.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Nicocycline 250mg Capsule எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Nicocycline 250mg Capsuleக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Nicocycline 250mg Capsule எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Nicocycline 250mg Capsuleக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Nicocycline 250mg Capsule
₹1.24/Capsule
₹1.5/Capsule
21% costlier
Arcycline 250mg Capsule
Agron Remedies Pvt Ltd
₹0.95/Capsule
save 24%
Tetlin 250mg Capsule
Ind Swift Laboratories Ltd
₹0.56/Capsule
save 55%
₹0.67/Capsule
save 46%
Tetralab 250mg Capsule
Laborate Pharmaceuticals India Ltd
₹1.12/Capsule
save 10%

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Your doctor has prescribed Nicocycline 250mg Capsule to cure your infection and improve symptoms.
 • It should be taken on an empty stomach.
 • Do not skip any doses and finish the full course of treatment even if you feel better. Stopping it early may make the infection to come back and harder to treat.
 • Do not take antacids or medicines containing zinc or iron at least 2 hours before or 6 hours after taking Nicocycline 250mg Capsule.
 • Discontinue Nicocycline 250mg Capsule and inform your doctor immediately if you get a rash, itchy skin, swelling of face and mouth, or have difficulty in breathing.
 • Diarrhea may occur as a side effect but should stop when your course is complete. Inform your doctor if it doesn't stop or if you find blood in your stools.
 • It may cause dizziness. Don't drive or do anything that requires mental focus until you know how Nicocycline 250mg Capsule affects you.
 • Inform your doctor if you are pregnant, planning to conceive or breastfeeding.

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Nicocycline இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Tretoact, Acetroin, Psotretin
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Bentoform, Strotas
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Milorgen, Fosphen, Fosentin
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Magflux
கடுமையான

நோயாளி கவலைகள்

arrow
I'm running from skin treatment and i'm taking capsule acnex 20mg , also running iching treatment and taking pills of terbitotal 250mg , and levosiz 10 mg So can i take muscleblaze weight gainer with this treatment and pills. Plz siggest me????
Dr. Shikha Mishra
Dietician
Yes u can Still confirm with your doctor
I got my body tests done and found testosterone below the minimum range. Please advice.
Dr. Vinod Raina
Sexologist
Take inj sustonone 250mg depot once a month
arrow
Nicocycline 250mg Capsule குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Can I drink milk while taking Nicocycline?

No, you should avoid using milk and milk products while taking Nicocycline. Consuming dairy products along with Nicocycline can decrease its absorption from the stomach, which may lead to inadequate affect of this medicine.

Q. How long after taking Nicocycline can I eat?

It is best to wait for 2 hours after consuming Nicocycline. Consuming food along with Nicocycline may decrease its absorption from the stomach.

Q. Can I take Nicocycline with food if its causing stomach upset?

Yes, you can take Nicocycline with food if its causing you stomach upset. However, avoid consuming milk and milk products 1 hr before and 2 hr after taking this medicine.

Q. How long does Nicocycline takes to work?

Usually, Nicocycline starts working soon after taking it. However, it may take some days to kill all the harmful bacteria and make you feel better.

Q. Can the use of Nicocycline cause diarrhea?

Yes, the use of Nicocycline can cause diarrhea. It is an antibiotic which kills the harmful bacteria. However, it also affects the helpful bacteria in your stomach or intestine and causes diarrhea. If diarrhea persists, talk to your doctor about it.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்
Disclaimer: 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.
References
 1. MacDougall C, Chambers HF. Protein Synthesis Inhibitors and Miscellaneous Antibacterial Agents. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 1521-26.
 2. Chambers HF, Deck DH. Tetracyclines, Macrolides, Clindamycin, Chloramphenicol, Streptogramins, & Oxazolidiones. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 796-99.
 3. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 1339-142.
 4. Tetracycline. Whiddon Valley: Actavis UK Limited; 2001 [revised 31 Jan. 2017]. [Accessed 29 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Chaves RG, Lamounier JA. Breastfeeding and maternal medications. J Pediatr (Rio J). 2004;80(5 Suppl):S189-98. [Accessed 29 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி
16th Floor, Godrej BKC, Plot – C, “G” Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051, India
A licensed pharmacy from your nearest location will deliver Nicocycline 250mg Capsule. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your prescription and the availability of this medicine.
Best Price
₹9.92
MRP12.4  Get 20% OFF
This price is valid only on the orders above ₹500
10 capsules in 1 strip
கார்ட் இல் போடவும்
Additional offers
PayPal: Get up to ₹500 instant cashback voucher on orders above ₹50 on your first transaction via PayPal. Offer valid till 31st Dec.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Enjoy 20% off on allopathy medicines, up to 50% off on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.