Nicardia Retard 20 Tablet SR

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)
arrow
arrow

Introduction

Nicardia Retard 20 Tablet SR is a medicine used to treat high blood pressure (hypertension) and to prevent angina (heart-related chest pain). It belongs to a class of medicines known as calcium channel blockers. It lowers blood pressure and reduces the workload of the heart. This helps prevent heart attacks and strokes.

Nicardia Retard 20 Tablet SR may be prescribed alone or along with other medicines. The dose and how often you need it will be decided by your doctor so that you get the right amount to treat your condition. Your doctor may adjust the dose depending on how you respond to this medicine and your blood pressure levels. You can take it at any time of the day, with or without food, but it is best to take it at the same time each day. Take this medicine as soon as you have taken it out of the packet. It is sensitive to light and may not work properly if it is left out of the pack for too long.

Keep taking it for as long as advised by your doctor. Even if you feel well, do not stop this medicine on your own because high blood pressure often has no symptoms. If you stop taking it, your condition may get worse.

Keeping active with regular exercise, reducing your weight, and eating a healthy diet will also help control your blood pressure. Follow your doctor’s advice while taking this medicine.

The most common side effects include fatigue, edema (swelling), dizziness, unusual heartbeat (palpitations), flushing, constipation, and headache. Consult your doctor if any of these bother you, or do not go away.

Before taking it, let your doctor know if you have any heart, liver, or kidney problems. Pregnant or breastfeeding women should also consult their doctor for advice before taking this medicine. You also need to tell your doctor what other medicines you are taking, especially those used to treat high blood pressure or heart conditions. Avoid excessive alcohol intake while taking this medicine as it can significantly decrease your blood pressure and make you feel dizzy or light-headed. You should have your blood pressure checked regularly to make sure that this medicine is working properly.

Nicardia Tablet SR க்கான பயன்கள் (Uses of Nicardia Tablet SR in Tamil)

 • இரத்த அழுத்தம் அதிகரித்தல்
 • அஞ்சினா (நெஞ்சு வலி)

Nicardia Tablet SR இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Nicardia Tablet SR in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Nicardia

 • களைப்பு
 • கணுக்கால் வீக்கம்
 • தூக்க கலக்கம்
 • சிவத்தல்
 • தலைவலி
 • குமட்டல்
 • படபடப்பு
 • திரவக்கோர்வை
 • வயிற்றில் வலி

Nicardia Tablet SR யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Nicardia Tablet SR in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Nicardia Retard 20 Tablet SR -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Nicardia Tablet SR எப்படி செயல்படுகிறது (How Nicardia Tablet SR works in Tamil)

Nicardia Retard 20 Tablet SR இதயம் மற்றும் இரத்த நாளங்களில் கால்சியத்தின் செயல்பாட்டினை தடுக்கிறது. அதன் விளைவாக, இரத்த நாளங்கள் தளர்வடைகின்றன மற்றும் இதயம் குறைந்த சக்தியுடன் துடிக்கிறது இது இரத்த அழுத்தத்தை, அசாதாரண வேகத்திலான இதயத்துடிப்பினை குறைக்கிறது மற்றும் ஒரு மாரடைப்பினைத் தொடர்ந்து இதயத்தைப்பாதுகாக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Nicardia Retard 20 Tablet SR கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Nicardia Retard 20 Tablet SR தாய்பாலூட்டும் போது பாதுகாப்பானது. மருந்து தாய்ப்பாலுக்குள் குறிப்பிடத்தக்க அளவு புகுவதில்லை அல்லது குழந்தைக்கு நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்துவதாக எதிர்பார்க்கப்படவில்லை என்று மனித ஆய்வுகள் காட்டியுள்ளன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
நீங்கள் நன்றாக உணரும் வரை வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
SAFE IF PRESCRIBED
Nicardia Retard 20 Tablet SR சிறுநீரக நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் பயன்படுத்தப் பாதுகாப்பானது. Nicardia Retard 20 Tablet SR க்கான மருந்தளவு சரிசெய்தல் ஏதும் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Nicardia Retard 20 Tablet SR எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Nicardia Retard 20 Tablet SRக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

நீங்கள் Nicardia இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Nicardia Retard 20 Tablet SR, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Nicardia Retard 20 Tablet SR
₹3.53/Tablet SR
Nepin 20mg Tablet SR
Lincoln Pharmaceuticals Ltd
₹1.2/Tablet SR
save 66%
Angifine 20mg Tablet SR
Invision Medi Sciences Pvt Ltd
₹1.8/Tablet SR
save 49%
Nifcard 20mg Tablet SR
Intra Labs India Pvt Ltd
₹1.9/Tablet SR
save 46%
₹2.14/Tablet SR
save 39%
Genericart Nifedipine 20mg Tablet SR
Swast Aushadhi Seva Generic Medicine Store
₹2.18/Tablet SR
save 38%

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Take it at the same time every day to help you remember to take it.
 • A sudden drop in your blood pressure may occur, especially when you first start taking Nicardia Retard 20 Tablet SR. To lower the chance of feeling dizzy or passing out, rise slowly if you have been sitting or lying down.
 • It can cause ankle or foot swelling. To reduce the swelling, raise your legs while you are sitting down. Talk to your doctor if it does not go away.
 • It may cause dizziness. Do not drive or perform any activity that requires mental focus until you know how Nicardia Retard 20 Tablet SR affects you. 
 • Inform your doctor if you are pregnant, planning a pregnancy or breastfeeding. 

Fact Box

Chemical Class
Dihydropyridinecarboxylic derivatives
Habit Forming
No
Therapeutic Class
CARDIAC

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Nicardia இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Samlodon, Amodep, Amleod
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Aprepit, Aprepep, Fos-Aprepitant
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Atazor, Atavir, Virataz
கடுமையான

நோயாளி கவலைகள்

arrow
Is Nicardia retard 10 safe in pregnancy
Dr. Suman Rao
Obstetrics and Gynaecology
Can be taken if required.
Why suggested me Nicardia retard 10 in 29th weeks of pragnancy?
Dr. Sonu Balhara Ahlawat
Obstetrics and Gynaecology
ushould ask the doctor who has prescribed it
arrow
Nicardia Retard 20 Tablet SR குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Is Nicardia Retard 20 Tablet SR a diuretic?

No, Nicardia Retard 20 Tablet SR is not a diuretic medication. However, some evidence indicates that Nicardia Retard 20 Tablet SR has a partial diuretic property which may result in increased sodium loss through urine. It is a medication which relaxes the blood vessels by directly acting on them. This helps to decrease the blood pressure of the individual. As a result, blood flows more easily and lowers blood pressure, which helps to reduce the strain or pressure on your heart.

Q. Is Nicardia Retard 20 Tablet SR bad for kidneys?

No, Nicardia Retard 20 Tablet SR is not bad for kidneys. In few research studies, taking Nicardia Retard 20 Tablet SR in recommended doses has in fact been shown to be beneficial for the kidneys. It is not advised to use this medicine without consulting the doctor. It should be used exactly as prescribed.

Q. Can Nicardia Retard 20 Tablet SR cause liver damage?

Yes,Nicardia Retard 20 Tablet SR can cause liver damage in some cases, but this is very rare. However, some people may develop a rise in liver enzymes after taking Nicardia Retard 20 Tablet SR. Let your doctor know if you notice any such changes in your recent lab tests. Do not start this medication without consulting your doctor and do inform him if you have any history of liver disease or liver damage. This is because, in case of liver damage, dose adjustment may be required.

Q. Does Nicardia Retard 20 Tablet SR affect blood sugar?

No, Nicardia Retard 20 Tablet SR does not cause any change in blood sugar levels. It has been observed that Nicardia Retard 20 Tablet SR has no effect on the release of insulin or change in blood sugar levels. However, before starting the medicine, inform the doctor if you are diabetic. This is done because the medicine for blood pressure is suggested accordingly when a patient is diabetic.

Q. Can Nicardia Retard 20 Tablet SR be used in pregnancy and nursing mothers?

It is advised that you should consult your doctor before taking this medicine if you are pregnant, planning to become pregnant or breastfeeding. It should be used only if prescribed by the doctor in case of pregnancy. Studies have shown significant risks to the developing baby and it is given only if the benefits are clearly more than the risks involved.

Q. Does Nicardia Retard 20 Tablet SR cause palpitations?

Yes. Nicardia Retard 20 Tablet SR can cause palpitations as a side effect. However, this is usually not bothersome and resolves as you continue with the treatment. If the symptom persists for long, consult the doctor who will suggest the ways to prevent it.

Q. Do I need to change my diet while taking Nicardia Retard 20 Tablet SR?

Yes, making small changes to your diet can help your medicine work better. You must take a low sodium and low-fat diet, and adhere to the lifestyle changes as advised by your doctor. You should also avoid eating grapefruit (chakotra) or drinking grapefruit juice while taking Nicardia Retard 20 Tablet SR.

Q. My blood pressure is now controlled. Can I stop taking Nicardia Retard 20 Tablet SR now?

No, do not stop taking it on your own as it may worsen your condition. You should take Nicardia Retard 20 Tablet SR in the dose and duration advised by your doctor. Consult your doctor for any query or dose modification.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்

தொடர்புடைய ஆயுர்வேத பொருட்கள்

முதன்மை இதயநோயியல் மருத்துவர்கள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Michel T, Hoffman BB. Treatment of Myocardial Ischemia and Hypertension. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 757-58.
 2. Opie LH. Calcium Channel Blockers. In: Opie LH, Gersh BJ, editors. Drugs for the Heart. 8th ed. Philadelphia, Pennsylvania: Elsevier Saunders; 2013. pp. 84-86.
 3. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 978-79.
 4. Nifedipine. New York, New York: Pfizer Labs; 2013. [Accessed 19 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Chaves RG, Lamounier JA. Breastfeeding and maternal medications. J Pediatr (Rio J). 2004;80(5 Suppl):S189-S198. [Accessed 19 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 19 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Cnergy IT Park, 3rd floor Appa Saheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai 400025
Country of Origin: India

Expires on or after: January, 2022

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Nicardia Retard 20 Tablet SR. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP53.01  Get 15% OFF
Best Price
₹45.06
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
15 tablet sr in 1 strip
கார்ட் இல் போடவும்
Additional offers
Mobikwik: Pay with Mobikwik and get up to ₹500 instant cashback. Minimum cashback to be won is ₹35. Valid once per user only with minimum order value of ₹300. Valid from 10th Jan to 31st Jan, 2021.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.