Nftor 100mg Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Nftor 100mg Tablet is an antibiotic that fights bacteria. It is used to treat and prevent uncomplicated urinary tract infections. It works by killing the bacteria that cause such disease. But, it will not treat a viral infection.

Nftor 100mg Tablet should be taken in the dose and duration as advised by the doctor. You may take it with food to avoid nausea, which is a common side effect. It is better to have this medicine at the same time each day to get the most benefit and you should keep on taking this medicine for as long as you are prescribed it, even if your symptoms quickly improve. If you stop taking it too early the infection may return or worsen.

Some people may develop side effects like nausea, vomiting, and diarrhea. These side effects are usually temporary and go away during treatment as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if these side effects bother you or do not go away. This medicine may turn your urine into dark yellow or brown color. But, this is normal and nothing to worry about.

Before starting treatment with this medicine, you should tell your doctor if you are pregnant, breastfeeding or suffering from any liver, kidney or heart problems or if you are allergic to any antibiotic.

Nftor Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Nftor Tablet in Tamil)

 • சிறுநீர் தடத்தில் பாக்டீரியாத் தொற்றுகள்

Nftor Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Nftor Tablet in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Nftor

 • குமட்டல்
 • வாந்தி
 • வயிற்றுப்போக்கு

Nftor Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Nftor Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Nftor 100mg Tablet உணவுடன் உட்கொள்வது மிகச்சிறந்தது.

Nftor Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Nftor Tablet works in Tamil)

Nftor 100mg Tablet சிறுநீரில் பாக்டீரியாவை கொல்வரதன் மூலம் சிறுநீர் தட தொற்றுகளுக்கு சிகிச்சையளிக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
பாதுகாப்பானது
பொதுவாக Nftor 100mg Tablet மதுவுடன் அருந்துவதற்கு பாதுகாப்பானது.
கர்ப்பகாலம்
SAFE IF PRESCRIBED
Nftor 100mg Tablet பெரும்பாலும் கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பானது.
விலங்கு ஆய்வுகள் இதில் கருவிற்கு குறைந்த அல்லது எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்று காண்பித்துள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுக்கு சில தடைகள் உள்ளன. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
எச்சரிக்கை
Nftor 100mg Tablet தாய்ப்பாலூட்டும் போது எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். தாயின் சிகிச்சை முடியும் வரை மற்றும் மருந்து அவரது உடலில் இருந்து நீங்கும் வரை தாய்ப்பாலூட்டுவது நிறுத்தி வைக்கப்பட வேண்டும்.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
Nftor 100mg Tablet எடுத்துக்கொள்ளும் போது நீங்கள் தலைச்சுற்றலாக, தூக்கம் வருவது போல அல்லது களைப்பாக உணரலாம். இது நிகழ்ந்தால், வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Nftor 100mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Nftor 100mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Nftor 100mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Nftor 100mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

நீங்கள் Nftor இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Nftor 100mg Tablet, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Nftor 100mg Tablet
₹8.48/Tablet
Martifur Tablet
Walter Bushnell
₹5.11/Tablet
save 40%
Infura 100mg Tablet
RPG Life Sciences Ltd
₹7.56/Tablet
save 11%
Infuran NF 100mg Tablet
East West Pharma
₹7.61/Tablet
save 10%
Urosafe 100mg Tablet
Moral Nutraceuticals Pvt Ltd
₹7.9/Tablet
save 7%
Uribid Tablet
Intas Pharmaceuticals Ltd
₹12.3/Tablet
45% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • சரியான உறிஞ்சுதலுக்கு நைட்ரோபியூரான்டாயின் மாத்திரைகளை உணவு அல்லது பாலுக்கு பின்னர் உட்கொள்ளவேண்டும்.
 • நைட்ரோபியூரான்டாயின் உடன் சிகிச்சை அளிக்கப்படும்போது உங்களுக்கு தூக்கம் அல்லது மயக்கம் ஏற்படக்கூடும் என்பதால் இயந்திரங்களை இயக்கவோ அல்லது ஓட்டவோ கூடாது.
 • நைட்ரோபியூரான்டாயின் உட்கொள்கிறீர்கள் என்றால், க்ளுகோஸ் பரிசோதனையின்போது உங்கள் மருத்துவரிடம் தெரிவிக்கவும் ஏனெனில் இது பரிசோதனை முடிவுகளை பாதிக்கக்கூடும்.
 • நீங்கள் 2 முதல் 4 வாரங்கள் கர்ப்பகாலத்தில் உள்ளீர்கள் என்றால் இதனை உட்கொள்ளக்கூடாது.
 • நீங்கள் குழந்தைக்கு பால் புகட்டுகிறீர்கள் என்றால் இந்த மருந்தை உட்கொள்ளக்கூடாது.
 • மாக்னீஷியம் உள்ள ஆண்டஆசிட்ஸ் உடன் இதனை உட்கொள்ளக்கூடாது.

Fact Box

Chemical Class
Nitrofurans derivatives
Habit Forming
No
Therapeutic Class
UROLOGY

நோயாளி கவலைகள்

arrow
Taking 100mg tablet in morning
Dr. Shubhra Chandan Pradhan
ENT
Which tablet for what
Suhagra 100mg tablet have any side effect?
Dr. Pranay Gandhi
Sexology
all pills have side effects. if ur heart is fine its ok and for others google it.
arrow
Nftor 100mg Tablet குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. How long does Nftor 100mg Tablet take to work on a UTI?

Nftor 100mg Tablet starts acting quickly, but you will not start feeling better immediately after taking it. It may take a few days (2-3 days) before you see any improvement in your symptoms. If you do not start feeling better within 3 days of starting Nftor 100mg Tablet or your condition worsens, contact your doctor. It is important to complete the full course of Nftor 100mg Tablet as advised by your doctor, even if you start feeling better.

Q. What happens if you take Nftor 100mg Tablet without food?

You should take Nftor 100mg Tablet with your meal or straightaway after the meal. Taking with food helps in absorption of medicine so that it works better. If you take it without food, you are likely to get an upset stomach. The symptoms include nausea, vomiting, diarrhoea, and loss of appetite may also occur. Therefore, to avoid unpleasant side effects, take it exactly as prescribed by your doctor.

Q. Does Nftor 100mg Tablet make your urine orange?

Nftor 100mg Tablet may turn your urine brown or dark yellow in colour. However, you need not worry as this is usually temporary and completely harmless effect. It will disappear once you stop taking Nftor 100mg Tablet. Consult your doctor if you are not sure or still have any concern, but do not stop taking Nftor 100mg Tablet.

Q. Can Nftor 100mg Tablet give you a yeast infection?

Yes, some people may get a fungal or yeast infection known as ‘thrush’ after taking Nftor 100mg Tablet. This is because antibiotics kill the ‘good bacteria’ which help in preventing thrush. You should inform your doctor if you get vaginal itching or discharge after taking Nftor 100mg Tablet or soon after stopping it.

Q. Is Nftor 100mg Tablet a strong antibiotic?

Yes, Nftor 100mg Tablet is a strong antibiotic (or broad spectrum antibiotic), which means that it is effective against a wide variety of urinary bacteria. It is important that Nftor 100mg Tablet should be given to treat or prevent infections that are proven to be caused by susceptible bacteria. This is usually evaluated by a culture test which demonstrates a range of bacteria which cannot grow in the prence of an antibiotic. Nftor 100mg Tablet has seen to be effective against UTI caused by Escherichia coli, Enteroccus faecalis, Klebsiella species, Enterobacter species, Staphylococcus species: (eg S. aureus, S. saprophyticus, S. epidermidis). Some strains of Enterobacter and Klebsiella are resistant to Nftor 100mg Tablet.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்

முதன்மை மருத்தவர்கள

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Petri WA Jr. Sulfonamides, Trimethoprim-Sulfamethoxazole, Quinolones, and Agents for Urinary Tract Infections. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 1474-75.
 2. Chambers HF, Deck DH. Miscellaneous Antimicrobial Agents; Disingectants, Antiseptics, & Sterilants. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 878.
 3. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 984-86.
 4. Mayo Clinic. Nitrofurnatoin. [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Nitrofurantoin. North Norwich, New York: Norwich Pharmaceuticals, Inc.; 2008. [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available form:External Link
 6. U.S. Natioanl LIbrary of Medicine. Nitrofurantoin. [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 7. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Off. Ashram Road, Ahmedabad - 380 009., Gujarat, India
Country of Origin: India

Best Price
₹72.04
MRP84.75  Get 15% OFF
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
10 tablets in 1 strip
விற்றுவிட்டது

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.