Nexpro IV Injection

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Nexpro IV Injection is a medicine that reduces the amount of acid produced in your stomach. It is used for treating acid-related diseases of the stomach and intestine such as acid reflux, peptic ulcer disease, and some other stomach conditions associated with excessive acid production.

Nexpro IV Injection is also used to prevent stress ulcers in seriously ill patients and is administered before anesthetic medication to help prevent aspiration-related complications. It belongs to a class of medicines known as proton pump inhibitors (PPIs). This medicine is administered into a vein by a healthcare professional and will only be given to you if your doctor thinks that an injection is more suitable for you at the moment than a tablet. The dose will depend on your underlying condition and how you respond to the medicine. Your doctor will decide the duration of treatment but you should keep on taking it as prescribed, even if your symptoms disappear quickly. You can increase the efficiency of the treatment by eating smaller meals more often and avoiding caffeinated drinks (like tea and coffee), and spicy or fatty foods.

The most common side effects observed with this medicine include nausea, headache, dizziness, flatulence, diarrhea, stomach pain, and injection site reactions. These symptoms are generally mild but if they bother you or do not go away, consult your doctor. Long-term use of this medicine may lead to an increased risk of side effects. For instance, using this medicine for more than 1 year may increase your risk for bone fractures, especially with higher doses. Talk to your doctor about ways to prevent bone loss (osteoporosis), like taking calcium and vitamin D supplements.

Nexpro IV Injection is not suitable for some people. Before taking this medicine, you need to tell your doctor if you have severe liver problems, are taking medicines for HIV, have ever had an allergic reaction to similar medicines in the past, or suffer from bone loss (osteoporosis). Pregnant or breastfeeding women should also consult their doctor before taking it. Avoid drinking alcohol as it makes your stomach produce excessive acid and can worsen your symptoms. Do not drive or use machinery or tools, if this medicine makes you feel dizzy or sleepy.

Nexpro Injection க்கான பயன்கள் (Uses of Nexpro Injection in Tamil)


Nexpro Injection இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Nexpro Injection in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Nexpro

 • குமட்டல்
 • தலைவலி
 • வயிற்றில் வலி
 • மலச்சிக்கல்
 • வயிற்றுப்பொருமல்
 • வயிற்றுப்போக்கு
 • தூக்க கலக்கம்
 • வாய் உலர்வு

Nexpro Injection யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Nexpro Injection in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர்அல்லது செவிலியர் உங்களுக்க இந்த மருந்தினைத் தருவார். தயவு செய்து சுயமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம்.

Nexpro Injection எப்படி செயல்படுகிறது (How Nexpro Injection works in Tamil)

Nexpro IV Injection வயிற்றில் அமில உற்பத்தியைக் குறைக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
பாதுகாப்பற்றது
Nexpro IV Injection -ஐ மதுவுடன் அருந்துவது பரிந்துரைக்கப்படமாட்டாது.
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Nexpro IV Injection கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Nexpro IV Injection தாய்பாலூட்டும் போது பாதுகாப்பானது. மருந்து தாய்ப்பாலுக்குள் குறிப்பிடத்தக்க அளவு புகுவதில்லை அல்லது குழந்தைக்கு நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்துவதாக எதிர்பார்க்கப்படவில்லை என்று மனித ஆய்வுகள் காட்டியுள்ளன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பானது
Nexpro IV Injection வண்டி ஓட்டுவது அல்லது இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான உங்களின் திறனை வழக்கமாக பபாதிக்காது.
சிறுநீரகம்
SAFE IF PRESCRIBED
Nexpro IV Injection சிறுநீரக நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் பயன்படுத்தப் பாதுகாப்பானது. Nexpro IV Injection க்கான மருந்தளவு சரிசெய்தல் ஏதும் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
முற்றிய கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Nexpro IV Injection எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Nexpro IV Injectionக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

நீங்கள் Nexpro இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Nexpro IV Injection, please consult your doctor.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Nexpro IV Injection
₹112.75/Injection
Esoprz 40mg Injection
Zyphar's Pharmaceuticals Pvt Ltd
₹68.57/Injection
39% cheaper
Mecipro 40mg Injection
Dokcare Life Sciences
₹69/Injection
39% cheaper
Sompraz 40mg Injection
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
₹78.5/Injection
30% cheaper
Raciper IV Injection
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
₹82.5/Injection
27% cheaper
Esium 40mg Injection
Tas Med India Pvt Ltd
₹89/Injection
21% cheaper

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Nexpro IV Injection -ஐ நீண்ட கால சிகிச்சைக்கு பயன்படுத்தும்போது, உங்களுக்கு மாக்னீஷியம் ஊட்டச்சத்து தேவைப்படக்கூடும், வருடத்திற்கு ஒருமுறை உங்கள் உடலில் உள்ள மாக்னீஷியம் அளவை தெரிந்துகொள்ள இரத்த பரிசோதனையை மேற்கொள்ளவேண்டும்.
 • Nexpro IV Injection நீண்ட காலம் பயன்படுத்துவது, தளர்ந்த அல்லது உடைந்த எலும்புகளை விளைவிக்கக்கூடும்.

Fact Box

Chemical Class
Sulfinylbenzimidazole Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
GASTRO INTESTINAL
Action Class
Proton pump inhibitors

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Nexpro இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Atazor, Atavir, Virataz
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Pencil, Cilobact, Vascilol
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Inbec, Indease, Indivan
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Nel
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

நோயாளி கவலைகள்

arrow
Having Amaryl 2 on a daily basis having vomiting tendencies
Dr. Sanjay Bhatt
Physician
Tab cap Nexpro 40 DSR twice dailyCheck blood sugar levels
Frequently stomac buring and burbing
Dr. Ankur Gupta
Internal Medicine
Take tab. Nexpro RD once daily 1 hr before breakfast for 2 weeks . Get ur H.Pylori IgA done . let me know
arrow
Nexpro IV Injection குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Is Nexpro IV Injection safe to use?

Yes, Nexpro IV Injection is relatively safe to use. Most of the people who take Nexpro IV Injection do not get a side effect. It is advised to be taken as directed by the doctor for maximum benefit.

Q. Can Nexpro IV Injection cause weight gain?

Weight gain is reported in less than 1% of the patients taking Nexpro IV Injection but the exact cause is unknown. One possible explanation is higher food intake once the reflux symptoms are relieved. Lifestyle modifications such as proper diet and exercise can help to prevent weight gain.

Q. Can I take alcohol with Nexpro IV Injection?

No, alcohol intake is not advised with Nexpro IV Injection. Alcohol itself does not affect the working of Nexpro IV Injection, but it can increase the acid production. This may further cause worsening of your symptoms

Q. Can I take antacids along with Nexpro IV Injection?

Yes, you can take antacids along with Nexpro IV Injection. Take it 2 hours before or after you take Nexpro IV Injection.

Q. What dietary changes should I make to get relief from acidity?

Nexpro IV Injection is best taken 1 hour before a meal. You should avoid spicy and fatty foods while taking this medicine. You must refrain from caffeinated drinks such as tea, coffee and cola. Alcohol intake should also be avoided as it may worsen your symptoms.

Q. Are painkillers safe to take along with Nexpro IV Injection?

Yes, it is safe to take painkillers along with Nexpro IV Injection. Nexpro IV Injection prevents acidity and stomach ulcers associated with the intake of painkillers. Nexpro IV Injection is taken 1 hour before a meal. On the other hand, painkillers are usually taken with, or after a meal to avoid stomach upset.

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Wallace JL, Sharkey KA. Pharmacotherapy of Gastric Acidity, Peptic Ulcers, and Gastroesophageal Reflux Disease. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.; 2011. [Accessed 24 Jan. 2019] (online) Available from:External Link
 2. Esomeprazole sodium [FDA Label]. Wilmington, DE: AstraZeneca LP; 2012. [Accessed 24 Apr. 2020] (online) Available from: External Link
 3. Drugs and Lactation Database (LactMed) [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2006. Esomeprazole. [Updated 2019 Jun 3]. [Accessed 20 Feb. 2020] (online) Available from:External Link
 4. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Off. Ashram Road, Ahmedabad - 380 009., Gujarat, India
Country of Origin: India

Expires on or after: July, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Nexpro IV Injection. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
99.22112.75Get 12% OFF
96.97+ Free shipping and 5% cashback with
Care Plan members get extra discounts and free shipping. You also get free health screening, premium doctor consultation and more
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
1 Injection in 1 vial
கார்ட் இல் போடவும்

Additional offers

Amazon Pay: Pay with AmazonPay and get cashback up to ₹300. Minimum order value ₹100. Valid from 1st April - 30th April 2021
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160M+
Visitors
27M+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About 1mgdownArrow

Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.