Netazox Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Netazox Tablet is an antiparasitic medication, used in the treatment of diarrhea and worm infections. It inhibits the growth of the parasite and thus treats your infection.

Netazox Tablet should be used in the dose and duration as advised by your doctor. It should be taken with food, preferably at a fixed time. Avoid skipping any doses and finish the full course of treatment even if you feel better. Do not take a double dose to make up for a missed dose. Simply take the next dose as planned.

Some people may experience headaches, nausea, fever, hair loss, and vomiting as the side effects of this medicine. Please consult your doctor if these do not resolve or persist for a longer duration. You may be monitored with blood tests and liver function tests throughout your treatment.

Netazox Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Netazox Tablet in Tamil)

 • வயிற்றுப்போக்கு
 • ஒட்டுண்ணு புழுத் தொற்றுகள்

Netazox Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Netazox Tablet in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Netazox

 • தலைவலி
 • குமட்டல்
 • காய்ச்சல்
 • முடி கொட்டுவது
 • வாந்தி
 • அசாதாரண கல்லீரல் செயல்பாடு பரிசோதனைகள்
 • தூக்க கலக்கம்
 • வயிற்றில் வலி
 • வெர்டிகோ

Netazox Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Netazox Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Netazox Tablet உணவுடன் உட்கொள்வது மிகச்சிறந்தது.

Netazox Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Netazox Tablet works in Tamil)

நிடாஸோக்ஸனைடு என்பது ஒட்டுண்ணு எதிரான மற்றும் வைரஸ் எதிர்ப்பு பொருளை் என்று அழைக்கப்படும் மருந்து வகையை சார்ந்தது. அது சக்தி வளர்சிதை மாற்றத்திற்கும் ஒட்டுண்ணி வளர்ச்சிக்கும் அவசிமயான குறிப்பிட்ட இரசாயனங்கள் மற்றும் பொருட்களின் உற்பத்தியை அது தடுக்கிறது. நிடாஸோக்ஸனைடு என்பது ஒட்டுண்ணு எதிரான மற்றும் வைரஸ் எதிர்ப்பு பொருளை் என்று அழைக்கப்படும் மருந்து வகையை சார்ந்தது. அது சக்தி வளர்சிதை மாற்றத்திற்கும் ஒட்டுண்ணி வளர்ச்சிக்கும் அவசிமயான குறிப்பிட்ட இரசாயனங்கள் மற்றும் பொருட்களின் உற்பத்தியை அது தடுக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
SAFE IF PRESCRIBED
Netazox Tablet பெரும்பாலும் கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பானது.
விலங்கு ஆய்வுகள் இதில் கருவிற்கு குறைந்த அல்லது எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்று காண்பித்துள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுக்கு சில தடைகள் உள்ளன. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
எச்சரிக்கை
Netazox Tablet தாய்ப்பாலூட்டும் போது எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். தாயின் சிகிச்சை முடியும் வரை மற்றும் மருந்து அவரது உடலில் இருந்து நீங்கும் வரை தாய்ப்பாலூட்டுவது நிறுத்தி வைக்கப்பட வேண்டும்.
இரைப்பைக் குடல் சார்ந்த பக்கவிளைவுகளுக்காக தாய்பாலூட்டப்படும் குழந்தைகள் கண்காணிக்கப்பட வேண்டும்.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
Netazox Tablet எடுத்துக்கொள்ளும் போது நீங்கள் தலைச்சுற்றலாக, தூக்கம் வருவது போல அல்லது களைப்பாக உணரலாம். இது நிகழ்ந்தால், வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
CONSULT YOUR DOCTOR
சிறுநீரக நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் Netazox Tablet பயன்பாட்டின் வரையறுக்கப்பட்ட தகவல்களே கிடைக்கப் பெறுகின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
கல்லீரல்
CONSULT YOUR DOCTOR
கல்லீரல் நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் Netazox Tablet பயன்பாட்டின் வரையறுக்கப்பட்ட தகவல்களே கிடைக்கப் பெறுகின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Netazox Tablet
₹16.94/Tablet
Nitacure 500mg Tablet
Alembic Pharmaceuticals Ltd
₹6.53/Tablet
61% cheaper
Zstop 500mg Tablet
Maneesh Pharmaceuticals Ltd
₹7.12/Tablet
58% cheaper
Nozoa 500mg Tablet
Micro Labs Ltd
₹7.29/Tablet
57% cheaper
Nitadox 500mg Tablet
Signova Pharma Pvt Ltd
₹7.5/Tablet
56% cheaper
₹7.5/Tablet
56% cheaper

வல்லுநர் அறிவுரை

 • You have been prescribed Netazox Tablet to treat a variety of parasitic worm infections.
 • It should be taken with food.
 • It can be harmful to an unborn baby. Do not take it during pregnancy. Use birth control measures to prevent pregnancy while taking Netazox Tablet.
 • Your doctor may monitor your blood counts and liver function before you start taking this medicine and regularly throughout your treatment.
 • Avoid being near people who are sick or have infections. Inform your doctor if you develop signs of infection.
 • Do not skip doses and finish the prescribed course, even if you start to feel better. Stopping it early may increase your risk of further infection.

Fact Box

Chemical Class
Acylsalicylamides (Benzoic acids and derivatives)
Habit Forming
No
Therapeutic Class
ANTI INFECTIVES
Action Class
Antiprotozoal agents

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Is Netazox Tablet effective?

Netazox Tablet is effective if used in the dose and duration advised by your doctor. Do not stop taking it even if you see improvement in your condition. If you stop using Netazox Tablet too early, the symptoms may return or worsen.

Q. Can the use of Netazox Tablet cause dizziness?

Yes, Netazox Tablet can make you feel dizzy. Avoid driving, operating on machinery, working at heights or participating in potentially dangerous activities, especially during the initial days of your treatment. However, if your condition does not improve, consult your doctor.

Q. Are there any specific contraindications associated with the use of Netazox Tablet?

The use of Netazox Tablet is contraindicated in patients with known allergy to any other ingredients of this medicine, and if you are suffering from asthma. Tell your doctor about all of your medical conditions before taking the medicine.

Q. What are the instructions for storage and disposal of Netazox Tablet?

Keep this medicine in the container or pack it came in, tightly closed. Store it as mentioned on the pack or label. Dispose of the unused medicine. Make sure it is not consumed by pets, children, and other people.

Q. What if I forget to take a dose of Netazox Tablet?

If you forget a dose of Netazox Tablet, take it as soon as you remember. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and take the next scheduled dose in the prescribed time. Do not double the dose to make up for the missed one as this may increase the chances of developing side effects.

Q. Is Netazox Tablet safe?

Netazox Tablet is safe if used in the dose and duration advised by your doctor. Take it exactly as directed and do not skip any dose. Follow your doctor's instructions carefully and let your doctor know if any of the side effects bother you.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்

தொடர்புடைய ஆயுர்வேத பொருட்கள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Phillips MA, Stanley SL Jr. Chemotherapy of Protozoal Infections: Amebiasis, Giardiasis, Trichomoniasis, Trypanosomiasis, Leishmaniasis, and Other Protozoal Infections. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 1432-33.
 2. Rosenthal PJ. Antiprotozoal Drugs. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 918.
 3. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. p. 983.
 4. Nitazoxanide. Tampa Florida: ROMARK PHARMACEUTICALS; 2005. [Accessed 31 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Drugs.com. Nitazoxanide. [Accessed 31 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 31 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

SCO 850, Shivalik Enclave, N.A.C. Manimajra, Chandigarh - 160101 INDIA
Country of Origin: India

Expires on or after: November, 2022

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Netazox Tablet. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
86.39101.64Get 15% OFF
84.36+ Free shipping and 5% cashback with
Care Plan members get extra discounts and free shipping. You also get free health screening, premium doctor consultation and more
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
6 tablets in 1 strip
கார்ட் இல் போடவும்

Additional offers

Amazon Pay: Pay with AmazonPay and get cashback up to ₹300. Minimum order value ₹100. Valid from 1st April - 30th April 2021
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160M+
Visitors
27M+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About 1mgdownArrow

Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.