Neogentin 150 Injection

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store in a refrigerator (2 - 8°C). Do not freeze.

Introduction

Neogentin 150 Injection is used in the treatment of female infertility. It is used in women who have a problem with ovulation or are undergoing fertility treatments like in-vitro fertilization.

Neogentin 150 Injection is given as an injection under the supervision of a doctor. Your doctor or nurse will help you to learn the exact method of self-administration. Your doctor will decide the right time to take the injection, so always follow your doctor's advice. The dose and how often you take it depends on what you are taking it for. You might be prescribed with certain other medicine as a part of your treatment. You should take this medicine for as long as it is prescribed for you.

The most common side effects of this medicine include pain in abdominal pain or cramp, headache, bloating, pelvic pain, nausea, hot flushes, and respiratory disorders. If these bother you or appear serious, let your doctor know. There may be ways of reducing or preventing them.

Before taking this medicine, tell your doctor if you have ever had vaginal bleeding, or had an ovarian cyst, or tumor of the uterus. Your doctor should also know about all other medicines you are taking as many of these may make this medicine less effective or change the way it works. Tell your doctor if you are already pregnant or breastfeeding.

Neogentin Injection க்கான பயன்கள் (Uses of Neogentin Injection in Tamil)

 • பெண் மலட்டுத்தன்மை (கருவுற இயலாமை)

Neogentin Injection இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Neogentin Injection in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Neogentin

 • தலைவலி
 • இடுப்பு சார்ந்த வலி
 • குமட்டல்
 • வலி
 • OHSS (Ovarian hyperstimulation syndrome)
 • சுவாச குறைபாடு
 • வெப்பத்தினால் முகம் சிவத்தல்
 • வயிற்றுப்பிடிப்பு
 • வீங்கல்

Neogentin Injection யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Neogentin Injection in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர்அல்லது செவிலியர் உங்களுக்க இந்த மருந்தினைத் தருவார். தயவு செய்து சுயமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம்.

Neogentin Injection எப்படி செயல்படுகிறது (How Neogentin Injection works in Tamil)

G-கப்புல்டு டிரான்ஸ்மெம்பரேன் ஏற்பிகளான நுண்ணறையைத் தூண்டுகிற ஹார்மோன் ரிசெப்டார்களை FSH இணைக்கிறது. FSH ஐ அதன் ஏற்பிகளுடன் இணைப்பது பாஸ்போரைலேஷனை தூண்டுவதாகவும் PI3K (பாஸ்பாடிடைலினாஸிடால்-3-கினேஸ்) மற்றும் AKT சமிக்ஞைக்கான வழியை செயல்படுத்துவதாகம் தோன்றுகிறது மற்றும் அது வேறு பிற வளர்சிதைமாற்றம் சார்ந்த மற்றும் செல்களில் வாழ்தல்/முதிர்வடைதல் செயல்பாடுகள் தொடர்பான செயல்பாடுகளை ஒழுங்குப்படுத்துவதாகவும் அறியப்படுகிறது. G-கப்புல்டு டிரான்ஸ்மெம்பரேன் ஏற்பிகளான நுண்ணறையைத் தூண்டுகிற ஹார்மோன் ரிசெப்டார்களை FSH இணைக்கிறது. FSH ஐ அதன் ஏற்பிகளுடன் இணைப்பது பாஸ்போரைலேஷனை தூண்டுவதாகவும் PI3K (பாஸ்பாடிடைலினாஸிடால்-3-கினேஸ்) மற்றும் AKT சமிக்ஞைக்கான வழியை செயல்படுத்துவதாகம் தோன்றுகிறது மற்றும் அது வேறு பிற வளர்சிதைமாற்றம் சார்ந்த மற்றும் செல்களில் வாழ்தல்/முதிர்வடைதல் செயல்பாடுகள் தொடர்பான செயல்பாடுகளை ஒழுங்குப்படுத்துவதாகவும் அறியப்படுகிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
பாதுகாப்பற்றது
Neogentin 150 Injection கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு அதிக பாதுகாப்பற்றது.
மனித மற்றும் விலங்கு ஆய்வுகள் கருவின் மீது சாத்தியமான பாதக விளைவுகளை காண்பித்துள்ளது. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
CONSULT YOUR DOCTOR
பாலூட்டும் காலத்தின் போது Neogentin 150 Injection பயன்பாட்டை பற்றிய எந்த தகவலும் இல்லை. தயவுசெய்து உங்கள் மருத்துவரை அணுகவும்.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பானது
Neogentin 150 Injection வண்டி ஓட்டுவது அல்லது இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான உங்களின் திறனை வழக்கமாக பபாதிக்காது.
சிறுநீரகம்
CONSULT YOUR DOCTOR
சிறுநீரக நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் Neogentin 150 Injection பயன்பாட்டின் வரையறுக்கப்பட்ட தகவல்களே கிடைக்கப் பெறுகின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
கல்லீரல்
CONSULT YOUR DOCTOR
கல்லீரல் நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் Neogentin 150 Injection பயன்பாட்டின் வரையறுக்கப்பட்ட தகவல்களே கிடைக்கப் பெறுகின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

நீங்கள் Neogentin இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Neogentin 150 Injection, please consult your doctor.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Neogentin 150 Injection
₹1130.0/ml of Injection
₹1016.98/ml of Injection
save 10%
Diva FSH 150IU Injection
Bharat Serums & Vaccines Ltd
₹1659/Injection
47% costlier
Foliculin 150IU Injection
Bharat Serums & Vaccines Ltd
₹1659/Injection
47% costlier
₹2113.7/Injection
87% costlier
Foligraf 150IU Injection
Bharat Serums & Vaccines Ltd
₹4039/Injection
257% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Your doctor may prescribe more than one medicine as part of a pregnancy plan.
 • The injection is administered under the skin. Follow the recommended dosage and monitoring schedules to minimise the possibility of ovarian hyperstimulation.
 • Inform your doctor immediately if you have severe pelvic pain, nausea, vomiting, diarrhea, sudden weight gain, trouble breathing, or decreased or no urination during treatment, as these could be symptoms of ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS).
 • Do not use Neogentin 150 Injection if you are already pregnant or breastfeeding.
 • Pregnancy following treatment with Neogentin 150 Injection is more likely to result in a multiple pregnancy (twins or more) than if you had conceived naturally.
 • Neogentin 150 Injection stimulates the production of eggs in women having treatment for anovulatory infertility.

Fact Box

Chemical Class
Hormones
Habit Forming
No
Therapeutic Class
GYNAECOLOGICAL

நோயாளி கவலைகள்

arrow
infertility, since 2 years we are try to conceive to day doctor given injection persinal 150 HP
Dr. Megha Tuli
Obstetrics and Gynaecology
Infertility is a complex issue and can be due to many reasons. A detailed evaluation of both partners is a must before you try out any treatment.
i want to know if the Injection Persinal 150 IU will effect my hormones or will that do mood swing
Dr. Megha Tuli
Obstetrics and Gynaecology
Yes it is a hormone containing injection and can cause lot os changes including mood swings.
arrow
Neogentin 150 Injection குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. How and in what dose should I take Neogentin 150 Injection?

It is given as an injection just under the skin by a medical healthcare professional only. The dose and treatment duration depends on your ovarian response for which you would be constantly monitored by your doctor during the treatment.

Q. What if I miss a dose of Neogentin 150 Injection?

Ideally, you should try not to miss a dose of Neogentin 150 Injection. However, please talk to your doctor as soon as you remember that you have missed a dose.

Q. What are the side effects of using Neogentin 150 Injection?

The most common side effects are headache and pain in the abdomen. The other common side effects include hot flushes, nausea, vomiting, diarrhea, rashes and breast tenderness. If any of these side effects bother you, please consult with your doctor. In addition, this medicine may increase the likelihood of conditions like ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS) and multiple pregnancy.

Q. What is Neogentin 150 Injection, and what is it used for?

Neogentin 150 Injection contains a medicine called Urofollitropin. Urofollitropin is a type of follicle stimulating hormone (FSH). It helps to treat women who can not become pregnant because their ovaries do not produce eggs [including polycystic ovary disease (PCOD)]. It is also used in assisted reproductive technology (ART) procedures such as in-vitro fertilization (IVF), which help women to become pregnant.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்
Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Drugs.com. Urofollitropin. [Accessed 03 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 2. Urofollitropin. Parsippany, New Jersey: Ferring Pharmaceuticals Inc.; 2002 [revised Feb. 2014]. [Accessed 03 Apr. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Plot No. 29-33, Ancillary Industrial Plots, Govandi, Mumbai - 400 043.
Country of Origin: India
Best Price
₹960.5
MRP1130  Get 15% OFF
Inclusive of all taxes
1 ml in 1 vial
விற்றுவிட்டது

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.