Moxopress 0.2mg Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Moxopress 0.2mg Tablet is a medicine used in the treatment of hypertension (high blood pressure). It lowers the blood pressure by relaxing the blood vessels. Lowering the blood pressure helps to prevent future stroke and heart attack.

Moxopress 0.2mg Tablet can be taken with or without food. You can take it at any time of day but try to take it at the same time each day. You should take this medicine as advised by the doctor and never stop it abruptly without consulting the doctor. Most people with high blood pressure do not feel ill, but if you stop taking this medicine, your condition could get worse. This may lead to your blood pressure rising up again and increase your risk of heart disease and stroke.

It is important to have your blood pressure checked regularly. This medicine is only one part of a treatment program which should also include a healthy diet, regular exercise, smoking cessation, moderation of alcohol intake and weight reduction. You can eat normally while taking this medicine, but try to reduce your salt intake.

Common side effects of this medicine include dry mouth, nausea, dizziness, headache, insomnia and back pain. Consult your doctor if these side effects bother you.

Before taking this medicine, its better to let your doctor know if you are suffering from any kidney or liver disease. Also, pregnant women and breastfeeding mothers should consult doctor before taking it.

Moxopress Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Moxopress Tablet in Tamil)

 • இரத்த அழுத்தம் அதிகரித்தல்

Moxopress Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Moxopress Tablet in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Moxopress

 • வாய் உலர்வு
 • தலைவலி
 • சினப்பு
 • தூக்க கலக்கம்
 • முதுகு வலி
 • தூக்கமின்மை
 • வாந்தி
 • பலவீனம்
 • குமட்டல்
 • Dyspepsia
 • வயிற்றுப்போக்கு
 • வெர்டிகோ

Moxopress Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Moxopress Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Moxopress 0.2mg Tablet -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Moxopress Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Moxopress Tablet works in Tamil)

Moxopress 0.2mg Tablet உடலில் குறிப்பிட்ட இயற்கை இரசாயனங்களின் அளவுகளைக் குறைப்பதன் மூலம் வேலை செய்கிறது. அதன் விளைவாக, Moxopress 0.2mg Tablet இரத்த நாளங்களைத் தளர்த்துவதன் மூலம் இரத்த அழுத்தத்தை தளர்த்துகிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Moxopress 0.2mg Tablet கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
CONSULT YOUR DOCTOR
பாலூட்டும் காலத்தின் போது Moxopress 0.2mg Tablet பயன்பாட்டை பற்றிய எந்த தகவலும் இல்லை. தயவுசெய்து உங்கள் மருத்துவரை அணுகவும்.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
Moxopress 0.2mg Tablet எடுத்துக்கொள்ளும் போது நீங்கள் தலைச்சுற்றலாக, தூக்கம் வருவது போல அல்லது களைப்பாக உணரலாம். இது நிகழ்ந்தால், வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Moxopress 0.2mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Moxopress 0.2mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
முற்றிய கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Moxopress 0.2mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Moxopress 0.2mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

நீங்கள் Moxopress இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Moxopress 0.2mg Tablet, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Moxopress 0.2mg Tablet
₹4.5/Tablet
Moxilong 0.2 Tablet
Micro Labs Ltd
₹7.3/Tablet
62% costlier
XYMAX 0.2MG TABLET
Grownbury Pharmaceuticals Pvt Ltd
₹7.5/Tablet
67% costlier
Moxovas 0.2 Tablet
Macleods Pharmaceuticals Pvt Ltd
₹7.9/Tablet
76% costlier
₹8.05/Tablet
79% costlier
Moxcent 0.2 Tablet
Torrent Pharmaceuticals Ltd
₹8.78/Tablet
95% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Moxopress 0.2mg Tablet lowers your blood pressure and makes it easier for your heart to pump blood around your body.
 • Lowering high blood pressure helps prevent stroke and heart attack.
 • Eat healthy (low-sodium diet), exercise, quit smoking, limit alcohol intake, and reduce stress along with taking Moxopress 0.2mg Tablet.
 • Dry mouth may occur as a side effect. Frequent mouth rinses, good oral hygiene, increased water intake and sugarless candy may help.
 • Moxopress 0.2mg Tablet may cause dizziness or sleepiness. Do not drive or do anything requiring concentration until you know how it affects you.
 • It may cause you to feel lightheaded especially when you stand up (orthostatic hypotension).  Rise slowly if you have been sitting or lying down.

Fact Box

Chemical Class
Pyrimidines derivatives
Habit Forming
No
Therapeutic Class
CARDIAC

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Moxopress இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Triptam, Tryptomec, Amsha
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Oxcap, Depilox, A Pine
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Imi-CI, Arimip, Clopic
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Thpin
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

நோயாளி கவலைகள்

arrow
Pls give me substitute of Tab VOLIX 0.2mg as it has got side effects.
Dr. Sanjay Bhatt
Physician
Needs to see the patient for priscribing medicine as complete medical history and sugar level variation chart required. So consult doctor near by or visit our clinic.
Is Voglibose 0.2mg safe medicine for diabetes? How should it be administered? I have an average of 135 fasting and 155 post meal. I am also taking Metformin 500mg twice a day. Could you kindly advise me. Rgds, PATIENT
Dr. Sanjay Bhatt
Physician
It is safe. Needs complete medical history and sugar level variation chart for suggesting required dose. So discuss with your own doctor as he knows your complete medical history.
arrow
Moxopress 0.2mg Tablet குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Can I stop Moxopress 0.2mg Tablet if my blood pressure is controlled?

Do not stop taking Moxopress 0.2mg Tablet without talking to your doctor, even if you feel fine or your blood pressure is controlled. Suddenly stopping the medicine may cause serious changes in your blood pressure. If required, your doctor will slowly reduce the dose over 2 weeks.

Q. When can I take Moxopress 0.2mg Tablet?

In case you are prescribed a single lowest dose of Moxopress 0.2mg Tablet, you can take it in the morning. On the other hand, if divided doses are to be taken, one dose can be taken in the morning and the other in the evening.

Q. How should I take Moxopress 0.2mg Tablet?

You should take Moxopress 0.2mg Tablet exactly as prescribed by your doctor. Take it as a whole (without crushing or chewing it) with sufficient amount of water. It can be taken before, during or after meals, as food does not affect the working of Moxopress 0.2mg Tablet.

Q. Who should not take Moxopress 0.2mg Tablet?

You should not take Moxopress 0.2mg Tablet if you are allergic to it or have heart function insufficiency. Prefer not to use the medicine if you have a slow heart rate (below 50 beats/minute at rest) or suffer from an abnormal heart rhythm or a change in the rate of the heartbeat (called sick-sinus syndrome or second or third degree AV-block).

Q. What are the symptoms of overdose of Moxopress 0.2mg Tablet?

Symptoms of overdose of Moxopress 0.2mg Tablet include headache, feeling sleepy, fall in blood pressure, feeling dizzy, unusual weakness, and slow heart rate. The other symptoms can be dry mouth, being sick, feeling tired, and abdominal pain. In case of overdose contact your doctor or nearest hospital emergency department immediately.

Q. Can I take atenolol with Moxopress 0.2mg Tablet?

You can take atenolol along with Moxopress 0.2mg Tablet but inform your doctor that you are taking atenolol also. Also, if you plan to stop Moxopress 0.2mg Tablet, stop taking atenolol few days before you stop Moxopress 0.2mg Tablet. This is because stopping both treatments at the same time could result in an increased blood pressure.

Q. Can Moxopress 0.2mg Tablet affect my sleep?

Sleep disturbance is a common side effect of Moxopress 0.2mg Tablet. This tends to be mild and settles down soon. Other common side effects may include headache, dizziness, vertigo (a spinning sensation), and sleepiness. Contact your doctor if these effects persist or worry you.

Q. What type of drug is Moxopress 0.2mg Tablet?

Moxopress 0.2mg Tablet belongs to antihypertensive class of medicines. It is used to lower blood pressure of hypertensive patients.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்

தொடர்புடைய ஆயுர்வேத பொருட்கள்

முதன்மை இதயநோயியல் மருத்துவர்கள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Moxonidine. Camberley, Surrey: Sandoz Limited; 2008 [revised 24 May 2018]. [Accessed 19 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 2. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 19 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Zydus Tower, Satellite Cross Roads,Ahmedabad – 380015 Gujarat, India.
Best Price
₹38.25
MRP45  Get 15% OFF
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
10 tablets in 1 strip
விற்றுவிட்டது

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.