Mox Suspension

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
ஒத்த
Storage
Store at room temperature (10-30°C)
arrow
arrow

Your Child’s Medicine At a Glance

Mox Suspension is an antibiotic medicine with versatile actions. It can treat a multitude of bacterial infections including those of the ears, eyes, nose, sinus, tonsils, tooth, throat, lungs, skin, gastrointestinal tract, and urinary tract. It may also be effective against peptic ulcer disease.

Give Mox Suspension either with or without food but it is best to give it with food if it upsets your child’s stomach. It is generally given three times a day. Stick to the dose, time, and way prescribed by the doctor as these depend on the severity of the infection, its type, and your child’s body weight and age. If your child vomits within 30 minutes of taking the medicine, repeat the dose when your child feels better. However, do not double the dose if it is the time for the next dose.

Mox Suspension can cause some minor and temporary side effects such as nausea, vomiting, headache, diarrhea, abdominal pain, and mild skin rash. These side effects should ideally subside on their own. But, in case these side effects persist or become bothersome for your child, report to the doctor without a delay.

Tell your child’s doctor if your child has had any previous episode of allergy, heart problem, blood disorder, birth defects, airway obstruction, lung anomaly, gastrointestinal problem, skin disorder, and kidney malfunction. Knowledge of your child’s medical history will help the dose make dose alterations and plan your child’s overall treatment.

Uses of Mox Suspension in Children

 • பாக்டீரியா தொற்றுகள்

Side effects of Mox Suspension in Children

Mox Suspension does not pose serious side effects and is well-tolerated by children. In case the side effects do occur, they’re likely to subside once the body adapts to the medicine. Consult your child’s doctor if these side effects persist or bother your child. The most common side effects include-

Common side effects of Mox

 • குமட்டல்
 • ஒவ்வாமை எதிர்வினை
 • சினப்பு
 • வாந்தி
 • வயிற்றுப்போக்கு

How can I give Mox Suspension to my child?

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால் வழிகாட்டுதல்களுக்காக முகப்பு சீட்டினை சரி பார்க்கவும்.அளவிடும் கோப்பையில் அதை அளவிடவும் மற்றும் வாய்வழியே எடுத்துக்கொள்ளவும். பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால் நன்றாகக் குலுக்கவும். Mox Suspension -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Mox Suspension எப்படி செயல்படுகிறது (How Mox Suspension works in Tamil)

Mox Suspension ஒரு ஆன்டிபயோடிக். அது பாக்டீரியாவை அவற்றில் செல் சுவரினைத் தாக்குவதன்மூலம் கொல்கிறது. குறிப்பாக, அது பெப்டிடோகிளைகன் என்று அழைக்கப்படுகிற என்று அழைக்கப்படுகிற ஒரு பொருளின் உற்பத்தியைத் அது தடுக்கிறது, அது மனித உடலில் பாக்டீரியா உயிர் வாழ்வதற்கு தேவையான பலத்தை செல் சுவரில் தருகிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Mox Suspension எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Mox Suspensionக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Mox Suspension எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Mox Suspensionக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

What if I forget to give Mox Suspension to my child?

Unless your child’s doctor has advised a specific regime for your child, you can give the missed dose as soon as you remember. Skip the missed dose if it’s almost time for the next dose. Do not give a double dose to catch up and follow the prescribed dosing schedule.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Mox Suspension
₹26.0/Suspension
Amoxivan 125mg Suspension
Khandelwal Laboratories Pvt Ltd
₹10/Suspension
62% cheaper
₹10.4/Suspension
60% cheaper
Amurol NX 125mg Suspension
Alembic Pharmaceuticals Ltd
₹14.23/Suspension
45% cheaper
Amoxitus 125mg Suspension
Tusker Pharma Pvt Ltd
₹19.2/Suspension
26% cheaper
₹19.35/Suspension
26% cheaper

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Complete the entire course of antibiotics without stopping the medicine in between. Doing so may cause the bacteria to multiply again, become resistant, or cause another infection.
 • Make sure your child drinks plenty of water if they develop diarrhea as a side effect.
 • Conditions like common cold and flu are caused by viruses. Never use this medicine for such conditions.
 • Give Mox Suspension to your child only for their current infection. Avoid storing the medicine for future use as it is impossible to judge whether the same medicine would work for any future illnesses.
 • Stop this medicine and immediately report to your child’s doctor in case your child develops an itchy rash, facial swelling, or breathing difficulties while taking this medicine.

Fact Box

Chemical Class
Aminopenicillins {Penicillins}
Habit Forming
No
Therapeutic Class
ANTI INFECTIVES
Action Class
Cell wall active agent -Extended spectrum Penicillin

நோயாளி கவலைகள்

arrow
Can I use coexdx with Mox 25o syrup
Dr. Gopal Bansilal Samdani
Paediatrics
Please share content details
Cavity teeth pain and new teeth Sir my daughter is facing this ptoblem
Dr. Rohan Bhatt
Dental Surgery
Ibujesic syrup 2.5ml 2times a dayKid mox syrup 3ml 2times a dayVisit to dentist for examination
arrow
Mox Suspension குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Can I give Mox Suspension to my child repeatedly for a long time?

Giving your child Mox Suspension for a long term can cause fungal infection (oral thrush) in the mouth and severe gastrointestinal infections (superinfections). Therefore, do not alter the dose and duration on your own and give Mox Suspension to your child exactly as prescribed. Additionally, irregular treatment, repeated use, and misuse of Mox Suspension can make the bacteria resistant.

Q. Are there any possible serious side effects of Mox Suspension?

Although rare, Mox Suspension may cause some serious side effects such as persistent vomiting, kidney damage, allergy, diarrhea, and severe gastrointestinal infections. Always consult your child’s doctor for help in such a situation.

Q. What other medicines should not be given along with Mox Suspension?

Avoid giving Mox Suspension along with medicines like aminoglycosides (such as amikacin, gentamicin, streptomycin) and anticoagulants or blood-thinners (such as warfarin). Before you start giving Mox Suspension to your child, let your child’s doctor know if your child is taking any of the above-mentioned medicines.

Q. Can I vaccinate my child while he is taking Mox Suspension?

Inform the doctor if your child is taking Mox Suspension at the time of vaccinations like BCG, cholera, and typhoid as Mox Suspension can neutralize the effect of these vaccines.

Q. The mucus coming out of my child’s nose is yellow-green. Is it a sign of a bacterial infection?

In the common cold, the mucus changes its color and thickens up with time, but this does not mean that your child needs antibiotics. Common cold symptoms often last for 7-10 days. In case they fail to clear up within this duration, reach out to your child’s doctor for guidance.

Q. Is Mox Suspension safe for children suffering from infectious mononucleosis?

No, do not give this medicine to your child in this case as a high percentage of children with infectious mononucleosis develop a skin rash (erythematous rash) while taking Mox Suspension.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Petri WA Jr. Penicillins, Cephalosporins, and Other β -Lactam Antibiotics. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 1487-90.
 2. Chambers HF, Deck DH. Beta-Lactam and Other Cell Wall- & Membrane-Active Antibiotics. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 780.
 3. Medicines for Children [Leaflet Information]. Amoxicillin for bacterial infections. [Updated 20 Jun. 2019]. [Accesses 13 Jan. 2021] (online) Available from:External Link
 4. eMed Expert. Amoxicillin. [Accesses 13 Jan. 2021] (online) Available from:External Link
 5. Drugs.com. Amoxicillin: 13 Burning Questions. [Accesses 13 Jan. 2021] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

90, Delhi - Jaipur Road, Sector 32, Gurugram, Haryana 122001
Country of Origin: India

Expires on or after: June, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Mox Suspension. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP26  Get 15% OFF
Best Price
₹22.1
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
30 ml in 1 bottle
கார்ட் இல் போடவும்
Price for Care Plan Members:
₹21.58 + Earn ₹4 1mgCash
arrow

Additional offers

Freecharge: Get flat 15% cashback (up to ₹50) on your first ever Freecharge transaction on 1mg. The cashback will be in the form of Freecharge gift and will be credited within 72 hours of purchase. Offer valid from 1st March to 31st Mar 2021.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About 1mgdownArrow

Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.