Monobrite XL 500mg Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Monobrite XL 500mg Tablet is an antibiotic medicine used to treat bacterial infections in your body. It is effective in infections of the lungs (e.g. pneumonia), ear, throat, nasal sinus, urinary tract, skin, soft tissues, bones, and joints. It is also used to prevent infections during surgery.

Monobrite XL 500mg Tablet should be taken with food to avoid an upset stomach. You should take it regularly at evenly spaced intervals as per the schedule prescribed by your doctor. Taking it at the same time every day will help you to remember to take it. The dose will depend on what you are being treated for, but you should always complete a full course of this antibiotic as prescribed by your doctor. Do not stop taking it until you have finished, even when you feel better. If you stop taking it early, some bacteria may survive and the infection may come back. It will not work for viral infections such as flu or the common cold. Using any antibiotic when you do not need it can make it less effective for future infections.

The most common side effects of this medicine include rash, vomiting, increased liver enzymes, nausea, and diarrhea. These are usually mild but let your doctor know if they bother you or last more than a few days.

Before using it, you should tell your doctor if you are allergic to any antibiotics or have any kidney or liver problems. You should also let your doctor know all other medicines you are taking as they may affect, or be affected by this medicine. Pregnant and breastfeeding mothers should consult their doctor before using it.

Monobrite Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Monobrite Tablet in Tamil)

 • பாக்டீரியா தொற்றுகள்

Monobrite Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Monobrite Tablet in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Monobrite

 • சினப்பு
 • வாந்தி
 • ஒவ்வாமை எதிர்வினை
 • கல்லீரல் என்ஜைம் அதிகரித்தல்
 • குமட்டல்
 • ஊசிபோடும் தளத்தில் எதிர்வினை
 • வயிற்றுப்போக்கு

Monobrite Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Monobrite Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Monobrite XL 500mg Tablet உணவுடன் உட்கொள்வது மிகச்சிறந்தது.
Monobrite XL 500mg Tablet-ஐ டையட்டரி சோடியம் உடன் உட்கொள்ளவதை தவிர்க்கவும்.

Monobrite Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Monobrite Tablet works in Tamil)

Monobrite XL 500mg Tablet ஒரு ஆன்டிபயோடிக். அது பாக்டீரியாவை அவற்றில் செல் சுவரினைத் தாக்குவதன்மூலம் கொல்கிறது. குறிப்பாக, அது பெப்டிடோகிளைகன் என்று அழைக்கப்படுகிற என்று அழைக்கப்படுகிற ஒரு பொருளின் உற்பத்தியைத் அது தடுக்கிறது, அது மனித உடலில் பாக்டீரியா உயிர் வாழ்வதற்கு தேவையான பலத்தை செல் சுவரில் தருகிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
கர்ப்பகாலம்
SAFE IF PRESCRIBED
Monobrite XL 500mg Tablet பெரும்பாலும் கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பானது.
விலங்கு ஆய்வுகள் இதில் கருவிற்கு குறைந்த அல்லது எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்று காண்பித்துள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுக்கு சில தடைகள் உள்ளன. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Monobrite XL 500mg Tablet தாய்பாலூட்டும் போது பாதுகாப்பானது. மருந்து தாய்ப்பாலுக்குள் குறிப்பிடத்தக்க அளவு புகுவதில்லை அல்லது குழந்தைக்கு நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்துவதாக எதிர்பார்க்கப்படவில்லை என்று மனித ஆய்வுகள் காட்டியுள்ளன.
ஓட்டுவது
NOT RELEVANT
Monobrite XL 500mg Tablet மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கும் நோயாளிகளின் பயன்பாட்டுக்கு மட்டும் எண்ணப்படுவதால், தொடர்புடையதல்ல.
சிறுநீரகம்
CONSULT YOUR DOCTOR
சிறுநீரக நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் Monobrite XL 500mg Tablet பயன்பாட்டின் வரையறுக்கப்பட்ட தகவல்களே கிடைக்கப் பெறுகின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
கல்லீரல்
CONSULT YOUR DOCTOR
கல்லீரல் நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் Monobrite XL 500mg Tablet பயன்பாட்டின் வரையறுக்கப்பட்ட தகவல்களே கிடைக்கப் பெறுகின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

நீங்கள் Monobrite இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Monobrite XL 500mg Tablet, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Monobrite XL 500mg Tablet
₹40.0/Tablet
Cefakind 500 Tablet
Mankind Pharma Ltd
₹34.61/Tablet
save 13%
Pulmocef 500 Tablet
Micro Labs Ltd
₹40/Tablet
same price
Mavxime 500mg Tablet
Maverick Pharma Pvt Ltd
₹58.33/Tablet
46% costlier
Zocef 500 Tablet
Alkem Laboratories Ltd
₹81/Tablet
102% costlier
Ceftum 500mg Tablet
Glaxo SmithKline Pharmaceuticals Ltd
₹107.75/Tablet
169% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Your doctor has prescribed Monobrite XL 500mg Tablet to cure your infection and improve your symptoms.
 • Do not skip any doses and finish the full course of treatment even if you feel better. Stopping it early may make the infection come back and harder to treat.
 • Take it with food to avoid an upset stomach.
 • Avoid consuming alcohol while taking Monobrite XL 500mg Tablet as it may cause increased side effects.
 • Diarrhea may occur as a side effect but should stop when your course is complete. Inform your doctor if it does not  stop or if you find blood in your stools.
 • Discontinue Monobrite XL 500mg Tablet and inform your doctor immediately if you get a rash, itchy skin, swelling of face and mouth, or have difficulty in breathing.

Fact Box

Chemical Class
Intermediate spectrum {Second generation cephalosporins}
Habit Forming
No
Therapeutic Class
ANTI INFECTIVES

நோயாளி கவலைகள்

arrow
For cold. I order AZAX 500MG tablet. I want prescription
Dr. Sunil Sekhri
Diabetology
you need to take physical prescription from a doctor
Hip pain ,I taking tablet naproxen 500mg But motion come blood
Dr. Trilok Kumar Jha
Orthopaedics
You stop Naproxen, ask your consultant to change the medicine.
arrow
Monobrite XL 500mg Tablet குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. How long does Monobrite XL 500mg Tablet take to work?

The amount of time Monobrite XL 500mg Tablet takes to work depends on the type of infection and response of the patient to the medicine. The antibiotic may start working after you take it but for maximum effect it may require some time. Usually, the symptoms of bacterial infections start to decrease in 48 to 72 hours after starting the medication.

Q. Can you drink alcohol on Monobrite XL 500mg Tablet?

No, alcohol consumption should be avoided while taking Monobrite XL 500mg Tablet. Although not common but there are chances of severe reaction on taking alcohol with Monobrite XL 500mg Tablet which could prove harmful for the patient. Consult your physician before you start taking this medication.

Q. How long should you take Monobrite XL 500mg Tablet?

The duration of therapy with Monobrite XL 500mg Tablet depends upon the type of infection. It is usually given for 7 days. It ranges from 5 to 10 days and depends on the response of the infection in the patient. Before starting the medication consult a doctor who will prescribe the exact duration of therapy and follow the instructions as given.

Q. Can Monobrite XL 500mg Tablet be taken on an empty stomach?

No, Monobrite XL 500mg Tablet should not be taken on an empty stomach like other antibiotics of its class. It should be taken twice daily after a meal. Taking Monobrite XL 500mg Tablet with food increases the absorption rate of the drug. This further enhances the effectiveness of the medicine to treat the infection.

Q. Can Monobrite XL 500mg Tablet treat UTI?

Yes, Monobrite XL 500mg Tablet can be used to treat urinary tract infection (UTI). But, it is prescribed only in cases of uncomplicated UTIs for 7 to 10 days. The medication is to be prescribed by the doctor only, self-medication is not advised. The severity of the UTI decides the kind of therapy needed to treat it.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்
Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. p. 232.
 2. Cefuroxime. Camberley Surrey: Sandoz Limited; 2005 [revised 17 Jul. 2016]. [Accessed 29 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 3. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

P-29, VII Avenue, Lal Bahadur Nagar, S.L.Marg, J.L.N. Marg, JAIPUR - 302018 India
Country of Origin: India
Expires on or after: January, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Monobrite XL 500mg Tablet. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP400  Get 15% OFF
Best Price
₹340
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
10 tablets in 1 strip
கார்ட் இல் போடவும்
Additional offers
Paytm: Pay with Paytm and get cashback up to ₹500. Assured cashback of ₹25. Minimum order value ₹500. Valid only on your first Paytm transaction on 1mg. Valid till 31st October, 2020
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.