Mkcin 250mg Injection

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store below 30°C

Introduction

Mkcin 250mg Injection is an antibiotic used to prevent or treat a wide variety of bacterial infections. These may include infections of the urinary tract, bones, and joints, lungs (eg. pneumonia), brain, blood, among others. It is also used in hospitalized patients to prevent infections.

Mkcin 250mg Injection works by stopping the growth of bacteria. It is given as a drip (intravenous infusion) or as an injection directly into a vein or a muscle under the supervision of a healthcare professional and should not be self-administered. It should be used regularly at evenly spaced time intervals as prescribed by your doctor. Do not skip any doses and finish the full course of treatment even if you feel better. Stopping the medicine too early may lead to the infection returning or worsening.

Common side effects of this medicine include injection site reactions and increased blood urea. Consult your doctor if any of these side effects persist or if your condition does not improve despite treatment.

Some patients receiving high doses may develop balance disorder (loss of balance), kidney damage, and hearing loss. Therefore, please follow all the instructions given by your doctor while using this medicine. Your doctor may also monitor you with regular kidney function tests, hearing tests, and urine tests during treatment. This medication is not recommended for use during pregnancy. Inform your doctor if you are pregnant, planning to conceive, or breastfeeding.

Mkcin Injection க்கான பயன்கள் (Uses of Mkcin Injection in Tamil)

 • பாக்டீரியா தொற்றுகள்

Mkcin Injection இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Mkcin Injection in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Mkcin

 • செவித்திறன் இழப்பு
 • சிறுநீரக வெட்டு
 • செவிநச்சுத்தன்மை

Mkcin Injection யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Mkcin Injection in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர்அல்லது செவிலியர் உங்களுக்க இந்த மருந்தினைத் தருவார். தயவு செய்து சுயமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம்.

Mkcin Injection எப்படி செயல்படுகிறது (How Mkcin Injection works in Tamil)

Mkcin 250mg Injection ஒரு ஆன்டிபயோடிக். அது முக்கிய செயல்பாடுகளை மேற்கொள்வதற்கு பாக்டீரியாவிற்குத் தேவைப்படும் அத்தியாவசியப் புரதங்களின் உற்பத்தியைத் தடுப்பதன் மூலம் பாக்டீரியாவைக் கொல்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Mkcin 250mg Injection கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு உகந்தது அல்ல.
மனித கருவிற்கு சாத்தியமான ஆபத்துகள் வரக்கூடும். இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம், உதாரணமாக உயிர்கொல்லி நிலைகள். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Mkcin 250mg Injection தாய்பாலூட்டும் போது பாதுகாப்பானது. மருந்து தாய்ப்பாலுக்குள் குறிப்பிடத்தக்க அளவு புகுவதில்லை அல்லது குழந்தைக்கு நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்துவதாக எதிர்பார்க்கப்படவில்லை என்று மனித ஆய்வுகள் காட்டியுள்ளன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
Mkcin 250mg Injection எடுத்துக்கொள்ளும் போது நீங்கள் தலைச்சுற்றலாக, தூக்கம் வருவது போல அல்லது களைப்பாக உணரலாம். இது நிகழ்ந்தால், வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Mkcin 250mg Injection எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Mkcin 250mg Injectionக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
SAFE IF PRESCRIBED
கல்லீரல் நோயுடனான நோயாளிகளில் Mkcin 250mg Injection பாதுகாப்பற்றது ஆகக்கூடும். Mkcin 250mg Injection க்கான மருந்தளவு சரி செய்தல்கள் தேவைப்படாமல் இருக்கலாம் என கிடைக்கப் பெறுகிற தகலவ்கள் தெரிவிக்கின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

நீங்கள் Mkcin இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Mkcin 250mg Injection, please consult your doctor.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Mkcin 250mg Injection
₹40.0/Injection
Cachmik 250mg Injection
Cachet Pharmaceuticals Pvt Ltd
₹8.18/Injection
80% cheaper
Amikas 250mg Injection
Chandra Bhagat Pharma Pvt Ltd
₹12.5/Injection
69% cheaper
Amibiotic 250mg Injection
Neon Laboratories Ltd
₹13.12/Injection
67% cheaper
LA Mika 250mg Injection
Zuventus Healthcare Ltd
₹26.6/Injection
34% cheaper
Eumik 250mg Injection
Euphoric Pharmaceuticals Pvt Ltd
₹28.2/Injection
30% cheaper

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Your doctor has prescribed Mkcin 250mg Injection to cure your infection and improve your symptoms.
 • Do not skip any doses and finish the full course of treatment even if you feel better. Stopping it early may make the infection come back and harder to treat.
 • It is given as a drip (intravenous infusion) or as an injection directly into a vein or a muscle.
 • Your doctor may get regular blood, urine, or hearing tests while you are on this medication.
 • Inform your doctor if you are pregnant, planning to conceive, or breastfeeding.
 • Discontinue Mkcin 250mg Injection and inform your doctor immediately if you get a rash, itchy skin, swelling of face and mouth, or have difficulty in breathing.

Fact Box

Chemical Class
Aminoglycosides
Habit Forming
No
Therapeutic Class
OPHTHAL
Action Class
Aminoglycosides

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Mkcin இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Abamune, A-Bec, Virol
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Adesera, Adheb, Adfovir
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Alendrate, Alenost, Aldrofos
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Hospicin B
கடுமையான

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. For how long can Mkcin 250mg Injection be taken?

The usual course of treatment with Mkcin 250mg Injection is about 7 to 10 days. However, your doctor will decide your dose depending on the condition you are being treated for. Continue taking Mkcin 250mg Injection in the dose and duration prescribed by the doctor to get maximum benefit. Do not alter the dose of the medicine on your own, consult your doctor first.

Q. Is Mkcin 250mg Injection safe?

Mkcin 250mg Injection is safe if used in the dose and duration advised by your doctor. Take it exactly as directed and do not skip any dose. Follow your doctor's instructions carefully and let your doctor know if any of the side effects bother you.

Q. How is Mkcin 250mg Injection administered?

Mkcin 250mg Injection should be administered under the supervision of a trained healthcare professional or a doctor only and should not be self-administered. The dose will depend on the condition you are being treated for and will be decided by your doctor. Follow your doctor’s instructions carefully to get the maximum benefit from Mkcin 250mg Injection.

Q. Can I take a higher than the recommended dose of this medicine?

No, Mkcin 250mg Injection should be taken in the recommended dose only. Overdose of Mkcin 250mg Injection can increase the risks of side effects. If you experience an increase in the severity of your symptoms during the treatment, please consult your doctor for re-evaluation.

Q. What are the instructions for the storage and disposal of Mkcin 250mg Injection?

Keep this medicine in the container or the pack it came in, tightly closed. Store it according to the instructions mentioned on the pack or label. Dispose of the unused medicine. Make sure it is not consumed by pets, children, and other people.

Q. What if I don't get better after using Mkcin 250mg Injection?

Inform your doctor if you don't feel better after finishing the full course of treatment. Also, consult your doctor if your symptoms are getting worse while using this medicine. The doctor may modify the dose or suggest an alternative medicine.

Q. Can I stop taking Mkcin 250mg Injection when I feel better?

No, do not stop taking Mkcin 250mg Injection and complete the full course of treatment even if you are feeling better. Your symptoms may improve before the infection is completely cured.

Q. Can I take alcohol while on Mkcin 250mg Injection?

You should avoid alcohol while being on treatment with Mkcin 250mg Injection. Alcohol consumption may worsen the dizziness and sleepiness that might be caused by Mkcin 250mg Injection. However, if you do have alcohol and experience any side effects, consult your doctor.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. MacDougall C, Chambers HF. Aminoglycosides. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 1516-17.
 2. Chambers HF, Deck DH. Aminoglycosides & Spectinomycin. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 812.
 3. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. p. 51.
 4. Amikacin. Hurley Maidenhead: Hospira UK Limited; 1996 [revised Aug. 2015]. [Accessed 30 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Drugs.com. Amikacin. [Accessed 30 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

208, Okhla Industrial Estate, Phase III, New Delhi - 110020
Country of Origin: India

Expires on or after: August, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Mkcin 250mg Injection. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
35.240Get 12% OFF
34.4+ Free shipping and 5% cashback with
Care Plan members get extra discounts and free shipping. You also get free health screening, premium doctor consultation and more
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
2 ml in 1 vial
கார்ட் இல் போடவும்

Additional offers

Freecharge PayLater | Wallet: Get flat 15% cashback (up to ₹50) on your first ever Freecharge transaction on 1mg. The cashback will be in the form of Freecharge gift and will be credited within 72 hours of purchase. Offer valid till 31st May 2021.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160M+
Visitors
27M+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About 1mgdownArrow

Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.