Metnyle 500mg Tablet in Tamil

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை

கண்ணோட்டம்

Introduction of Metnyle (Introduction of Metnyle in Tamil)

Metnyle 500 mg Tablet is a medicine used in the treatment of type 2 diabetes mellitus. It helps to lower the high blood sugar levels and prevents long-term complications. This drug should be used along with a proper diet and regular exercise for best results. It should be taken with food to avoid the side effects of nausea and upset stomach.

Metnyle க்கான பயன்கள் (Uses of Metnyle in Tamil)

 • வகை 2 நீரிழிவு

Metnyle இன் பக்க விளைவுகள் (Metnyle side effects in Tamil)

Common
 • குமட்டல்
 • வாந்தி
 • சுவை மாறுதல்
 • வயிற்றுப்போக்கு
 • வயிற்றில் வலி
 • பசியின்மை

Metnyle யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Metnyle in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Metnyle 500 mg Tablet உணவுடன் உட்கொள்வது மிகச்சிறந்தது.

எச்சரிக்கைகள் (Metnyle related warnings in Tamil)

மது
எச்சரிக்கை
Metnyle 500 mg Tablet -ஐ மதுவுடன் அருந்துவது பரிந்துரைக்கப்படமாட்டாது.
கர்ப்பகாலம்
ஓரளவு பாதுகாப்பானது
Metnyle 500 mg Tablet பெரும்பாலும் கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பானது.
விலங்கு ஆய்வுகள் இதில் கருவிற்கு குறைந்த அல்லது எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்று காண்பித்துள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுக்கு சில தடைகள் உள்ளன. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
Metnyle 500 mg Tablet தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பானதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கவில்லை என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
ஓட்டுவது
உங்கள் இரத்த சரக்க்ரை குறைவாகவோ அல்லது அதிகமாகவோ இருந்தால் அது உங்களின் வாகனம் ஓட்டுகிற திறனை பாதிக்கக்கூடும். இது நிகழ்ந்தால், வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Metnyle 500 mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Metnyle 500 mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Metnyle 500 mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Metnyle 500 mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

நீங்கள் Metnyle இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Metnyle 500 mg Tablet, skip it and continue with your normal schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Metnyle 500 mg Tablet
₹2/Tablet
₹1.65/Tablet
save 18%
Glyciphage Tablet
Franco-Indian Pharmaceuticals Pvt Ltd
₹1.64/Tablet
save 18%
₹1.64/Tablet
save 18%
Metatime 500 Tablet
Mankind Pharma Ltd
₹1.63/Tablet
save 18%
₹1.09/Tablet
save 46%

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Metnyle இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Digeplex T
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Densol
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Zencort-M, Welone
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Kopram, Ecit, Escnx
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Psycool, Proparise
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Nudiglue-C
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Defmark, Zacdef, Ecodef
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Leparox, Prx
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Acigo, Rin, Ranis
கடுமையான

நோயாளி கவலைகள்

Metnyle உடன் தொடர்புடைய கேள்விகள்

arrow
My mother, age 55, she has suffer type 2 diabetes, take glycomet GP2 500mg medicines. Suggest other similar medicine which low cost.
Dr. Sanjay Bhatt
Diabetes Specialist
It is good medicine
Sir/madam Diabetes type--Type-2 Diabetes Im taking 1 tablet in morning after TIFFIN. Tablet--GLYCOMET-GP2 FORTE. This 1 tablet sufficient as my Diabetes checkup results.& My liver Mildly enlarged this is my problem so pls expalin only 1 Tablet wii effect on any parts of my body Pls ExplainFBS-170 PPBS-190
Dr. Sanjay Bhatt
Diabetes Specialist
Need to examine and priscribe medicine for you.Without examine , can't priscribe any medicine in your case.so plz consult doctor near by or can visit our clinic
arrow
Metnyle 500 mg Tablet குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Does Metnyle clear acne?

Metnyle is not indicated specifically to clear acne. However, in women with polycystic ovarian syndrome (PCOS), it helps clear acne along with other problems like facial hair, abdominal obesity, and irregular menstruation.

Q. Can I take Metnyle forever?

Metnyle is generally a safe and well-tolerated drug even on long-term use. However, it should be used for the duration prescribed by your doctor.

Q. Does Metnyle cause weight gain?

No, weight gain has not been reported with Metnyle. Rather, it helps in decreasing weight especially in abdominal fat patients of type 2 diabetes mellitus. In women with polycystic ovarian syndrome (PCOS), it helps in losing weight along with relieving other problems like facial hair, acne, and irregular menstruation.

Q. Can the use of Metnyle cause vitamin B12 deficiency?

Yes, long-term use of Metnyle can cause vitamin B12 deficiency. long-term use interferes with the absorption of vitamin B12 in the stomach. If untreated, it may cause anemia and nerve problems and the patient can have tingling sensation and numbness in hands and feet, weakness, urinary problems, change in mental status and difficulty in making balance (ataxia). To avoid these problems, doctors usually suggest an intake of vitamin B12 from outside at least once every year.

Q. Is Metnyle helpful in patients with polycystic ovarian syndrome (PCOS)?

Yes. Metnyle is used off-label in the treatment of PCOS. It may be used along with other medicines to induce ovulation and regularize menstrual cycles.

Q. How does Metnyle help in weight loss?

Metnyle helps in weight loss by decreasing the hunger (appetite), and hence, the food intake. It makes the insulin already available in your body to work more effectively. This leads to a decrease in glucose production, increase the glucose use and decrease the fat deposits which further helps to lower the body weight.

Q. Does Metnyle cause bloating?

Yes, the use of Metnyle can cause bloating. To minimize this side effect, it is advised to take it after your meals.

Q. Is Metnyle useful in the treatment of infertility?

Metnyle is prescribed to improve the insulin resistance in the body. Proper insulin resistance regulates ovulation, maintains proper androgen levels in the body, and improves menstrual regularity. This increases the pregnancy rates and outcomes and indirectly treats the infertility associated with polycystic ovary syndrome (PCOS).

Q. Is Metnyle useful in the treatment of prediabetes?

Metnyle is seen to be useful in the management of prediabetes, a condition with blood glucose levels higher than normal but not high enough to label you as diabetic. Metnyle makes the insulin already available in your body to work more effectively, decreases glucose production by liver and increases use of glucose by the muscles and lowers body weight. However, lifestyle modifications like a change in diet and exercise should be tried first as they are seen to be more effective than Metnyle.

Q. Does Metnyle cause blurry vision?

Metnyle is not known to cause blurred vision. Change in vision in a patient with diabetes could be due to multiple reasons. Please consult your doctor if blurred vision occurs.

Q. Does Metnyle use leads to anemia?

Metnyle may decrease the levels of vitamin B12 on long term use which may rarely cause a type of anemia in which blood cells are larger than normal (megaloblastic anemia). You may need to take foods rich in vitamin B12 like eggs, dairy products, and meat or a supplement from outside.

Q. How beneficial is it to take Metnyle with linagliptin?

Both Metnyle and linagliptin are anti-diabetic drugs and can be used together. Their fixed dose combinations are also available and commonly advised once Metnyle is unable to control blood sugar levels even after giving the maximum tolerated dose. As they work by different mechanisms, they help in better control of blood sugar levels compared to either drug taken alone.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்
முதன்மை நீரிழிவு மருத்துவர்கள்
Disclaimer: 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.
Frequent searches leading to this page
Metnyle uses in TamilMetnyle side effects in Tamil
References
 1. Powers AC, D’Alessio D. Endocrine Pancreas and Pharmacotherapy of Diabetes Mellitus and Hypoglycemia. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 1258-60.
 2. Nolte MS. Pancreatic hormones and antidiabetic drugs. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. pp. 741-42.
 3. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 873-75.
 4. Metformin hydrochloride. Princeton, New Jersey: Bristol-Myers Squibb Company. [Accessed 12 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Metformin hydrochloride oral solution. Gloversville, New York: Ranbaxy Pharmaceuticals Inc.; 2003. [Accessed 12 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Chaves RG, Lamounier JA. Breastfeeding and maternal medications. J Pediatr (Rio J). 2004;80(5 Suppl):S189-98. [Accessed 12 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி
H.No. 11-7-196, Huda Colony, Saroornagar, Hyderabad, Telangana 500032
A licensed pharmacy from your nearest location will deliver Metnyle 500mg Tablet. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your prescription and the availability of this medicine.
Best Price
₹16
MRP20  Get 20% OFF
This price is valid only on the orders above ₹500
10 tablets in 1 strip
ADD TO CART

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
+91
Reliable

All products displayed on 1mg are 100% genuine and all labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Enjoy 20% off on allopathy medicines, up to 50% off on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mg
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are 100% genuine.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.