Metadoxil 500mg Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Metadoxil 500mg Tablet is an antioxidant medicine used to treat alcoholic fatty liver. It works by protecting the liver from harmful chemical substances and also increases the alcohol elimination from blood and tissues.

Metadoxil 500mg Tablet should be taken with or without food. The dose will depend on what you are being treated for and your body weight. This medicine needs to be taken regularly to get the most benefit and you may have to take it for several months or longer, so try to get into a routine. Keep using it as prescribed even if your symptoms disappear.

The most common side effects are nausea, upset stomach, and diarrhea. Not everyone gets side effects. If you are worried about them, or they do not go away, let your doctor know. If you have problems with diarrhea your doctor may reduce the dose or stop the treatment. Drink enough water or fluids to stay hydrated in case of severe diarrhea.

Before taking this medicine, you should tell your doctor if you are pregnant, planning pregnancy or breastfeeding. Using this medicine can reduce or increase the effect of some other medicines, so tell your doctor about all the other medicines you are taking.

Metadoxil Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Metadoxil Tablet in Tamil)

 • பித்தத்தேக்க ஈரல் நோய்
 • ஆல்கஹால் உள்ள கொழுப்பு ஈரல் நோய்
 • ஆல்கஹால் அல்லாத கொழுப்பு ஈரல்

Metadoxil Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Metadoxil Tablet in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Metadoxil

 • குமட்டல்
 • வயிற்று நிலைகுலைவு
 • வயிற்றுப்போக்கு

Metadoxil Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Metadoxil Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Metadoxil 500mg Tablet -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Metadoxil Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Metadoxil Tablet works in Tamil)

மெடாக்ஸாலோன் கல்லீரல் பாதுகாப்பிகள் என்று அழைக்கப்படுகிற மருந்துகளின் வகையை சார்ந்த்து. இரத்தம் மற்றும் திசுக்களில், ஆல்கஹாலை அகற்றுவதை அதிகரிப்பதன் மூலம் செயல்படுகிறது, இவ்வாறு கல்லீரல் பாதிப்பை தடுக்கிறது. மெடாக்ஸாலோன் கல்லீரல் பாதுகாப்பிகள் என்று அழைக்கப்படுகிற மருந்துகளின் வகையை சார்ந்த்து. இரத்தம் மற்றும் திசுக்களில், ஆல்கஹாலை அகற்றுவதை அதிகரிப்பதன் மூலம் செயல்படுகிறது, இவ்வாறு கல்லீரல் பாதிப்பை தடுக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Metadoxil 500mg Tablet கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
CONSULT YOUR DOCTOR
பாலூட்டும் காலத்தின் போது Metadoxil 500mg Tablet பயன்பாட்டை பற்றிய எந்த தகவலும் இல்லை. தயவுசெய்து உங்கள் மருத்துவரை அணுகவும்.
ஓட்டுவது
CONSULT YOUR DOCTOR
வண்டி ஓட்டுவது அல்லது இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான திறனை Metadoxil 500mg Tablet மாற்றுகிறதா என்பதை அறியப்படவில்லை. கவனம் செலுத்துவதற்க அல்லது எதிர்வினையாற்றுவதற்கான உங்களின் திறனை பாதிக்கக்கூடிய சிகிச்சைத் தொடர்பான அறிகுறிகளை நீங்கள் அனுபவித்தால் வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
CONSULT YOUR DOCTOR
சிறுநீரக நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் Metadoxil 500mg Tablet பயன்பாட்டின் வரையறுக்கப்பட்ட தகவல்களே கிடைக்கப் பெறுகின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
கல்லீரல்
CONSULT YOUR DOCTOR
கல்லீரல் நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் Metadoxil 500mg Tablet பயன்பாட்டின் வரையறுக்கப்பட்ட தகவல்களே கிடைக்கப் பெறுகின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

நீங்கள் Metadoxil இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Metadoxil 500mg Tablet, skip it and continue with your normal schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Metadoxil 500mg Tablet
₹15.38/Tablet
METBAX TABLET
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
₹1.8/Tablet
save 88%
Livodox 500mg Tablet
Icon Life Sciences
₹14.5/Tablet
save 6%
Alcoliv Tablet
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
₹18.45/Tablet
20% costlier
Viboliv Tablet
Dr Reddy's Laboratories Ltd
₹19.09/Tablet
24% costlier
Toneliv 500mg Tablet
Esmatrix Life Sciences Pvt Ltd
₹36/Tablet
134% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • It protects the liver cells from toxins and helps the liver to perform its normal functions.
 • Take it as per dose and duration suggested by your doctor.
 • Diarrhea may occur as a side effect. Drink plenty of fluids and inform your doctor if diarrhea persists or if you find blood in your stools.
 • Consult with your doctor if you are pregnant, planning pregnancy or breastfeeding.

Fact Box

Habit Forming
No
Therapeutic Class
NEURO CNS

நோயாளி கவலைகள்

arrow
For cold. I order AZAX 500MG tablet. I want prescription
Dr. Sunil Sekhri
Diabetology
you need to take physical prescription from a doctor
Hip pain ,I taking tablet naproxen 500mg But motion come blood
Dr. Trilok Kumar Jha
Orthopaedics
You stop Naproxen, ask your consultant to change the medicine.
arrow
Metadoxil 500mg Tablet குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. What is Metadoxil 500mg Tablet? What is it used for?

Metadoxil 500mg Tablet belongs to a class of medicines known as hepatoprotective medicines which means that they protect the liver. It is used to treat chronic and acute alcohol intoxication. Metadoxil 500mg Tablet accelerates alcohol clearance from the blood and therefore, also helps in the treatment of fatty liver due to alcoholism.

Q. How does Metadoxil 500mg Tablet work?

Metadoxil 500mg Tablet works by increasing the rate of alcohol clearance from blood and tissues, which leads to faster recovery from alcohol intoxication. This in long term protects the liver from damage against harmful chemicals known as free radicals, thereby improving overall health of the liver.

Q. How to use Metadoxil 500mg Tablet?

Metadoxil 500mg Tablet may be taken with or without food as prescribed by the doctor. Take it in the dose and duration advised by the doctor. Swallow the tablet whole; do not crush, break or chew. The dose will depend on the condition you are being treated for and your total body weight. It is advised to follow your doctor’s instructions carefully to get maximum benefit of Metadoxil 500mg Tablet.

Q. What are the side effects of Metadoxil 500mg Tablet?

The most common side effects associated with Metadoxil 500mg Tablet include nausea, upset stomach and diarrhea. However, these effects are not observed in all patients. If you are worried about them or they do not go away, let your doctor know. If you have problems with diarrhea your doctor may reduce the dose or stop the treatment. Drink enough water or fluids to stay hydrated in case of severe diarrhea.

Q. Can Metadoxil 500mg Tablet be used in pregnancy and lactation?

Metadoxil 500mg Tablet is not advised to be taken by pregnant and breastfeeding women. Consult your doctor before taking Metadoxil 500mg Tablet if you are planning to conceive, pregnant or breastfeeding to prevent harmful effects on the baby.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்
Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Medindia. Metadoxine. [Aceessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 2. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

27, RACE COURSE ROAD, BANGALORE-560 001, INDIA
Best Price
₹130.75
MRP153.82  Get 15% OFF
Valid only on the orders above ₹649
10 tablets in 1 strip
விற்றுவிட்டது

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.