Mesahenz 1200 Tablet PR

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
ஒத்த
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Mesahenz 1200 Tablet PR is an anti-inflammatory medicine used to treat a type of bowel disease known as ulcerative colitis. It helps to reduce symptoms such as diarrhea, bleeding and stomach pain by reducing inflammation in the bowel.

Mesahenz 1200 Tablet PR may also be used to treat another type of bowel disease known as Crohn’s ileocolitis. It should be taken with food. The tablets should be swallowed whole with water, do not break, crush, or chew them. The dose will depend on what you are being treated for but take it exactly as your doctor prescribes. You should keep taking this medicine for as long as your doctor recommends. If you stop treatment too early your symptoms may come back and your condition may worsen.

The most common side effects of this medicine include nausea, diarrhea, stomach pain, headache, hair loss, itching, and flatulence. If these symptoms bother you, do not go away or get worse, tell your doctor. There may be ways of reducing or preventing them. Some people may get a severe allergic reaction which needs urgent medical attention. Contact your doctor immediately if you notice symptoms like swelling of the face, tongue, throat or lips, unusual bleeding, bruising, rash, fever, sore throat, or excessive tiredness. 

Before taking it, tell your doctor if you have any kidney or liver problems or a blockage in your stomach. Your age may also be a factor in deciding whether this medicine is suitable. Pregnant or breastfeeding women should also consult their doctor before taking this medicine. Let your doctor know about all other medications you are taking as some may affect, or be affected by this medicine.

Mesahenz Tablet PR க்கான பயன்கள் (Uses of Mesahenz Tablet PR in Tamil)

 • பெருங்குடல் அழற்சி

Mesahenz Tablet PR இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Mesahenz Tablet PR in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Mesahenz

 • குமட்டல்
 • தலைவலி
 • வயிற்றுப்போக்கு
 • வயிற்றில் வலி
 • வாந்தி
 • சினப்பு

Mesahenz Tablet PR யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Mesahenz Tablet PR in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்தியபடி இதைப் பயன்படுத்தவும் அல்லது பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால் வழிகாட்டுதல்களுக்காக முகப்பு சீட்டினை சரி பார்க்கவும். Mesahenz 1200 Tablet PR உணவுடன் உட்கொள்வது மிகச்சிறந்தது.

Mesahenz Tablet PR எப்படி செயல்படுகிறது (How Mesahenz Tablet PR works in Tamil)

Mesahenz 1200 Tablet PR குடலின் உள்ளறையில் அழற்சியை உண்டாக்கும் இரசாயனங்களின் வெளியீட்டினைத் தடுக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Mesahenz 1200 Tablet PR கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Mesahenz 1200 Tablet PR தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பானதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கவில்லை என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பானது
Mesahenz 1200 Tablet PR வண்டி ஓட்டுவது அல்லது இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான உங்களின் திறனை வழக்கமாக பபாதிக்காது.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Mesahenz 1200 Tablet PR எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Mesahenz 1200 Tablet PRக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Mesahenz 1200 Tablet PR எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Mesahenz 1200 Tablet PRக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

நீங்கள் Mesahenz இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Mesahenz 1200 Tablet PR, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Mesahenz 1200 Tablet PR
₹20.9/Tablet PR
Mesaflux 1.2 CR Tablet
H & Care Incorp
₹25.9/Tablet PR
24% costlier
Mesaeuro 1.2gm Tablet PR
Gurmail Brothers
₹26/Tablet PR
24% costlier
Mesagon Tablet PR
Ergos Life Sciences
₹28.2/Tablet PR
35% costlier
Vegaz OD Tablet PR
Dr Reddy's Laboratories Ltd
₹34.1/Tablet PR
63% costlier
Coolgut Tablet PR
Torrent Pharmaceuticals Ltd
₹35.15/Tablet PR
68% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • You have been prescribed Mesahenz 1200 Tablet PR for treating and lowering the symptoms of mild inflammatory bowel disease such as ulcerative colitis.
 • Your doctor may monitor your kidney and liver functions before you start treatment with this medicine and regularly thereafter. Inform your doctor if you have severely decreased kidney or liver function.
 • Do not take Mesahenz 1200 Tablet PR if you are allergic to aspirin or if you have blood disorders.
 • Do not stop taking the medication suddenly without talking to your doctor.

Fact Box

Chemical Class
Aminosalicylic Acids Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
GASTRO INTESTINAL

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Mesahenz இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Thioprinz, Lazorin, Azarid
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Empurine, Mercapto, Puri Nethol
கடுமையான

நோயாளி கவலைகள்

arrow
Breast cancer With lympnode and few skeletal metastatic
Dr. Vijay Sharnangat
Medical Oncology and Hematology
What a bout ER PR AND HER2
Price for scaling n cleaning of teeth.
Dr. Himanshu Arora
Dental Surgery
Depends on severity of stains ranges from 1200 to 2500 inr
arrow
Mesahenz 1200 Tablet PR குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. My symptoms have improved can I stop taking Mesahenz 1200 Tablet PR?

Continue to take Mesahenz 1200 Tablet PR as advised by the doctor, even if you feel better at the beginning of your treatment. Do not stop taking Mesahenz 1200 Tablet PR without consulting your doctor.

Q. I am suffering from ulcerative colitis (UC) and piles can I use Mesahenz 1200 Tablet PR?

Mesahenz 1200 Tablet PR is used for the treatment of ulcerative colitis, however, you should not start taking the medicine on your own. Consult a doctor who will prescribe you the right dose and duration of treatment and will address any related or other concerns that you have.

Q. Can I drink alcohol while taking Mesahenz 1200 Tablet PR?

You should avoid alcohol if you have ulcerative colitis, as alcohol will irritate your stomach and intestine which will worsen your condition. Although alcohol does not interfere with the working of Mesahenz 1200 Tablet PR, you should consult your doctor before taking alcohol.

Q. Does Mesahenz 1200 Tablet PR cause joint pain?

Yes, Mesahenz 1200 Tablet PR may cause joint pain. If the pain continues and bothers you inform your doctor.

Q. How should I use Mesahenz 1200 Tablet PR?

Mesahenz 1200 Tablet PR should be used exactly as directed by your doctor. The tablets should be swallowed as a whole with water; do not break, crush, or chew them. Remember to drink adequate fluids to remain well hydrated, especially after severe or prolonged episodes of vomiting and/or diarrhea, high fever, or heavy sweating while taking this medicine. This is done to avoid kidney problems.

Q. When is the best time to take Mesahenz 1200 Tablet PR?

Take Mesahenz 1200 Tablet PR exactly as directed by your doctor. You should take 3 or 6 tablets daily in divided doses (not to be taken at once).

Q. How should I use Mesahenz 1200 Tablet PR?

Mesahenz 1200 Tablet PR should be used exactly as directed by your doctor. The tablets should be swallowed as a whole with water; do not break, crush, or chew them. Remember to drink adequate fluids to remain well hydrated, especially after severe or prolonged episodes of vomiting and/or diarrhea, high fever, or heavy sweating while taking this medicine. This is done to avoid kidney problems.

Q. When is the best time to take Mesahenz 1200 Tablet PR?

Take Mesahenz 1200 Tablet PR exactly as directed by your doctor. You should take 3 or 6 tablets daily in divided doses (not to be taken at once).

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆயுர்வேத பொருட்கள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Mesalazine/Mesalamine. Milan, Italy: Cosmo S.p.A.; 1987 [revised date]. [Accessed on 28 Mar. 2018] (online) Available from:External Link
 2. Mesalamine. Weiterstadt Germany: Warner Chilcott Deutschland GmbH; [revised May 2010]. [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 3. Drugs and Lactation Database (LactMed) [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2006. Mesalamine. [Updated 2019 Apr 1]. [Accessed 20 Feb. 2020] (online) Available from:External Link
 4. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Behind Rajpath Club, Kensville Road, Opp. Infostretch Building, Off S.G. Highway, Ahmedabad- 380059, Gujarat- India
Country of Origin: India
Expires on or after: September, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Mesahenz 1200 Tablet PR. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP209  Get 15% OFF
Best Price
₹177.65
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
10 Tablet pr in 1 strip
கார்ட் இல் போடவும்
Additional offers
Paytm: Pay with Paytm and get cashback up to ₹500. Assured cashback of ₹25. Minimum order value ₹750. Offer is applicable on 1st Paytm transaction with 1mg. Valid from 11th November to 30th November 2020.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.