Merobax 250mg Injection

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Merobax 250mg Injection is an antibiotic that fights bacteria. It is used to treat severe infections of the skin, lungs, stomach, urinary tract, blood and brain (eg. meningitis). It works by killing the bacteria that cause these problems. However, it will not treat a viral infection.

Merobax 250mg Injection is commonly used to treat critically ill patients admitted to the hospital. This medicine is given by drip/infusion or by direct injection into a vein, under the supervision of a doctor or a nurse. The dose will depend on what type of infection you have, where it is in the body, and how serious it is. You should keep on taking the injection for as long as you have been prescribed, even if your symptoms quickly improve. If you stop taking it too early the infection may return or worsen.

Some people may develop side effects like headache, nausea, constipation, diarrhea, anemia, vomiting, and rash. These side effects are usually temporary and go away during treatment as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if these side effects bother you or do not go away.

Before starting treatment with this medicine, you should tell your doctor if you have epilepsy (seizures), liver or kidney problems or if you are allergic to any antibiotic. While using it, you may be advised blood tests to monitor your blood cell count and kidney function. This medicine is generally regarded as safe to use in pregnancy and breastfeeding if prescribed by your doctor.

Merobax Injection க்கான பயன்கள் (Uses of Merobax Injection in Tamil)

 • தீவிரமான பாக்டீரியா தொற்று

Merobax Injection இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Merobax Injection in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Merobax

 • சினப்பு
 • தலைவலி
 • வாந்தி
 • குமட்டல்

Merobax Injection யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Merobax Injection in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர்அல்லது செவிலியர் உங்களுக்க இந்த மருந்தினைத் தருவார். தயவு செய்து சுயமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம்.

Merobax Injection எப்படி செயல்படுகிறது (How Merobax Injection works in Tamil)

Merobax 250mg Injection ஒரு ஆன்டிபயோடிக். அது பாக்டீரியாவை அவற்றில் செல் சுவரினைத் தாக்குவதன்மூலம் கொல்கிறது. குறிப்பாக, அது பெப்டிடோகிளைகன் என்று அழைக்கப்படுகிற என்று அழைக்கப்படுகிற ஒரு பொருளின் உற்பத்தியைத் அது தடுக்கிறது, அது மனித உடலில் பாக்டீரியா உயிர் வாழ்வதற்கு தேவையான பலத்தை செல் சுவரில் தருகிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
SAFE IF PRESCRIBED
Merobax 250mg Injection பெரும்பாலும் கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பானது.
விலங்கு ஆய்வுகள் இதில் கருவிற்கு குறைந்த அல்லது எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்று காண்பித்துள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுக்கு சில தடைகள் உள்ளன. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Merobax 250mg Injection தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பானதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கவில்லை என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
ஓட்டுவது
CONSULT YOUR DOCTOR
வண்டி ஓட்டுவது அல்லது இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான திறனை Merobax 250mg Injection மாற்றுகிறதா என்பதை அறியப்படவில்லை. கவனம் செலுத்துவதற்க அல்லது எதிர்வினையாற்றுவதற்கான உங்களின் திறனை பாதிக்கக்கூடிய சிகிச்சைத் தொடர்பான அறிகுறிகளை நீங்கள் அனுபவித்தால் வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Merobax 250mg Injection எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Merobax 250mg Injectionக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
SAFE IF PRESCRIBED
Merobax 250mg Injection கல்லீரல் நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் பயன்படுத்தப் பாதுகாப்பானது.Merobax 250mg Injectionக்கான மருந்தளவு சரிசெய்தல் ஏதும் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.

நீங்கள் Merobax இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Merobax 250mg Injection, please consult your doctor.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Merobax 250mg Injection
₹437.0/Injection
Merotus 250mg Injection
Tusker Pharma Pvt Ltd
₹153/Injection
save 65%
₹220/Injection
save 50%
Merotec 250mg Injection
Zuventus Healthcare Ltd
₹269.65/Injection
save 38%
Eupen 250mg Injection
Neon Laboratories Ltd
₹303/Injection
save 31%
₹313.5/Injection
save 28%

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Merobax 250mg Injection is an antibiotic that's usually only given in the hospital for serious infections.
 • Inform your doctor if you are allergic to penicillin or if you are taking any seizure medication before starting treatment with this medication.
 • Diarrhea may occur as a side effect. Inform your doctor if you develop severe stomach pain or if you find blood in your stools.
 • Your doctor may monitor your kidney function and blood count while you are having treatment with this medication.

Fact Box

Chemical Class
Carbapenem derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
ANTI INFECTIVES

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Merobax இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Valkid, Valprosh, Cylenc SV
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Develpin, Epsoval, Divazen
கடுமையான

நோயாளி கவலைகள்

arrow
I got my body tests done and found testosterone below the minimum range. Please advice.
Dr. Vinod Raina
Sexology
Take inj sustonone 250mg depot once a month
Having fever from last night
Dr. Prashant Singh
Paediatrics
give paracetamol suspension 250mg / 5ml, 5ml every 4 - 5 hours for 3 days
arrow
Merobax 250mg Injection குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. My friend has a history of epilepsy and she was on valproic acid while receiving treatment with Merobax 250mg Injection, still she had an episode of seizure. Why?

Any previous history with any other medication should be informed to the doctor before starting your treatment with Merobax 250mg Injection. Medicines like Merobax 250mg Injection can interfere with valproic acid which is used for the treatment of epilepsy, making it less effective. So, the reason for the recent episode of seizure could be the result of such drug interaction. Generally, in cases like these, the doctor prescribes a different medicine.

Q. Even though Merobax 250mg Injection is used for skin infections, can it cause any skin-related problems?

Serious skin reactions are rare, but some have been reported with the use of Merobax 250mg Injection. Therefore, before starting the treatment inform your doctor if you are allergic to any medicine or antibiotic. Serious skin reactions are a type of allergic reactions. But, if not properly managed then they can endanger life. So, if you notice any rash along with fever or peeling of the skin, discontinue the medication and inform your doctor.

Q. Is Merobax 250mg Injection a strong antibiotic? Which infections does it treat?

Merobax 250mg Injection is a broad-spectrum antibiotic which means it can treat a variety of bacterial infections. It is used to treat infection affecting the lungs (pneumonia) and complicated infections of the urinary tract, abdomen, and skin and soft tissue infections. Along with that, it is also helpful in treating bacterial infection of the membranes that surround the brain and spinal cord (meningitis) and infections that occur during or after delivery.

Q. Is Merobax 250mg Injection effective against bacteria only? Can it be used for any type of bacterial infection?

Yes, Merobax 250mg Injection is effective only against bacteria. It is not effective against virus or fungal infections. Merobax 250mg Injection is effective against some bacteria which include Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, S. pyogenes, S. viridans group, etc. Therefore, its use against any other type of bacteria should be avoided.

Q. My cousin was receiving Merobax 250mg Injection for severe skin infection, but the medicine was stopped when she had a fit. Was the fit due to Merobax 250mg Injection?

There are reports which suggest the occurrence of seizures or fits with the use of Merobax 250mg Injection. However, fits are more likely to occur in patients with a history of seizures or a brain lesion (wound, ulcer, abscess or tumor) or patients having bacterial meningitis or compromised kidney function. Consult your doctor to understand the exact reason.

Q. For how long will I need to take Merobax 250mg Injection?

The length of the treatment will be decided by your doctor. The doctor will decide the dose depending on your general health, the type of infection you have and how well you respond to Merobax 250mg Injection. Consult your doctor if you are not sure.

Q. What if Merobax 250mg Injection does not suit me?

It is common to have minor side effects such as nausea, vomiting, diarrhea and headache with the use of Merobax 250mg Injection. However, these symptoms generally settle down with continued medication as the body adapts the medicine. If the side effects bother you, inform your doctor. The doctor will suggest an alternative medicine if required. Serious side effects with Merobax 250mg Injection are very rare. In case you develop serious side effects, seek immediate medical advice.

Q. Does it matter if I miss or stop Merobax 250mg Injection?

It is important that you do not stop the treatment without consulting your doctor. Stopping the treatment may bring back the infection or you may develop resistance to Merobax 250mg Injection. Similar results may be seen if you skip any dose or are forgetful in taking the suggested doses. Therefore, it is recommended that you do not miss doses. If you do, take the missed dose as soon as you can and take the next dose as planned so that you stick to the same overall daily dose.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்
Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Petri WA Jr. Penicillins, Cephalosporins, and Other β -Lactam Antibiotics. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. p. 1500.
 2. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 866-67.
 3. Meropenem. Wilmington, DE: AstraZeneca Pharmaceuticals; 1996 [revised Nov. 2013]. [Accessed 29 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 4. U.S. National Library of Medicine. Meropenem. [Accessed 29 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Mercantile Chamber, 3rd Floor, 12, J.N. Heredia Marg, Ballard Estate, Mumbai – 400 001, India.
Country of Origin: India

Expires on or after: March, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Merobax 250mg Injection. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP437  Get 15% OFF
Best Price
₹371.45
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
1 Injection in 1 vial
கார்ட் இல் போடவும்
Additional offers
Paytm: Pay with Paytm and get cashback up to ₹500. Assured cashback of ₹25. Minimum order value ₹750. Valid only on your first Paytm transaction on 1mg. Valid till 15th December 2020.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.