Melasin Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store below 30°C

Introduction

Melasin Tablet is used to treat bleeding. It helps to prevent or reduce bleeding in conditions like tooth removal, heavy periods, dysfunctional uterine bleeding, nosebleed, and in any oral, prostate, or bladder surgery.

Melasin Tablet is an anti-fibrinolytic. It works by preventing the breakdown of clots which leads to the stoppage of bleeding. This medicine must be taken in the dose and duration as advised by the doctor. You should not take it if you have any known allergy to this medicine.

The most common side effects include tiredness, nasal congestion, and pain in muscle, bone, or joint. Inform your doctor if you have undergone any cardiac surgery or you are suffering from any kidney disease.

This medicine is safe to use in pregnant or breastfeeding mothers. It is also safe to use in patients suffering from liver diseases. It is advised not to consume alcohol after taking this medicine as there can be excessive drowsiness.

Melasin Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Melasin Tablet in Tamil)

 • இரத்தக்கசிவு

Melasin Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Melasin Tablet in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Melasin

 • மூக்கடைப்பு

Melasin Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Melasin Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Melasin Tablet உணவுடன் உட்கொள்வது மிகச்சிறந்தது.

Melasin Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Melasin Tablet works in Tamil)

Melasin Tablet is an anti-fibrinolytic. It works by preventing the breakdown of blood clots to control excessive bleeding during periods, or after surgery.

எச்சரிக்கைகள் (Safety advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
SAFE IF PRESCRIBED
Melasin Tablet பெரும்பாலும் கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பானது.
விலங்கு ஆய்வுகள் இதில் கருவிற்கு குறைந்த அல்லது எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்று காண்பித்துள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுக்கு சில தடைகள் உள்ளன. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Melasin Tablet தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பானதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கவில்லை என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பானது
Melasin Tablet வண்டி ஓட்டுவது அல்லது இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான உங்களின் திறனை வழக்கமாக பபாதிக்காது.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Melasin Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Melasin Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
SAFE IF PRESCRIBED
கல்லீரல் நோயுடனான நோயாளிகளில் Melasin Tablet பாதுகாப்பற்றது ஆகக்கூடும். Melasin Tablet க்கான மருந்தளவு சரி செய்தல்கள் தேவைப்படாமல் இருக்கலாம் என கிடைக்கப் பெறுகிற தகலவ்கள் தெரிவிக்கின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

நீங்கள் Melasin இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Melasin Tablet, skip it and continue with your normal schedule. Do not double the dose.

அனைத்து மாற்றீடுகளும்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Melasin Tablet
₹19.9/Tablet
Tyrodin Tablet
Canixa Life Sciences Pvt
₹11/tablet
45% cheaper
Snoglo 250mg Tablet
Tas Med India Pvt Ltd
₹11.5/tablet
42% cheaper
Pause 250mg Tablet
Emcure Pharmaceuticals Ltd
₹12.04/tablet
40% cheaper
Komela 250mg Tablet
Tetramed Biotek Pvt Ltd
₹13/tablet
35% cheaper
Clot Plus 250mg Tablet
Shrinivas Gujarat Laboratories Pvt Ltd
₹14/tablet
30% cheaper

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Melasin Tablet helps prevent or reduce heavy bleeding post surgery and in conditions such as heavy periods, dysfunctional uterine bleeding, and nosebleeds.
 • Your doctor will prescribe the lowest effective dose for the shortest possible time necessary to relieve your symptoms.
 • If taking for heavy periods, take it on the first day as taking it before or after will not have any benefit.
 • Your doctor may monitor your vision regularly while you are taking this medicine.
 • Inform your doctor if you have a history of kidney or liver disease.
 • Inform your doctor if there is no improvement in your bleeding after using this medicine for three consecutive periods.

Fact Box

Chemical Class
Amino Acids, Peptides Analogues
Habit Forming
No
Therapeutic Class
BLOOD RELATED
Action Class
Antifibrinolytic

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Can Melasin Tablet cause pulmonary embolism?

Melasin Tablet promotes blood clotting and can rarely cause blood clot to travel to the lungs (pulmonary embolism) which can turn fatal sometimes. Pulmonary embolism is not a common side effect in patients taking Melasin Tablet but can occur in overdosing, patients with long bedrest or prone individuals. Evidence suggests that the increased risk of clot can be due to some other additional risk factors as well.

Q. Can you take Melasin Tablet on an empty stomach?

Melasin Tablet can be taken with or without food with a glass of water. The medicine should be swallowed as a whole and should not be crushed or chewed.

Q. Can I take Melasin Tablet for more than 5 days?

The dose and duration of this medicine is decided by the type of disease for which it is prescribed. For heavy bleeding during monthly menstruation, it is usually taken for up to 5 days. For other conditions it can be prescribed for less than 5 days and even more that 5 days which is decided by the prescribing physician.

Q. Does Melasin Tablet affect fertility?

No, Melasin Tablet does not affect fertility. It is taken for heavy menstrual bleeding and evidence suggests no interference of this medicine with ovulation (release of eggs from the ovaries). Therefore, this medicine is not a type of contraceptive medicine and it will not affect your chances of becoming pregnant.

Q. Can Melasin Tablet be taken for nose bleeding?

Yes, Melasin Tablet can be used for nose bleeding. It helps to clot the blood and prevent bleeding. If the bleeding is frequently observed then the medicine can be even taken for a week.

Q. Can Melasin Tablet cause pulmonary embolism?

Melasin Tablet promotes blood clotting and can rarely cause blood clot to travel to the lungs (pulmonary embolism) which can turn fatal sometimes. Pulmonary embolism is not a common side effect in patients taking Melasin Tablet but can occur in overdosing, patients with long bedrest or prone individuals. Evidence suggests that the increased risk of clot can be due to some other additional risk factors as well.

Q. Can you take Melasin Tablet on an empty stomach?

Melasin Tablet can be taken with or without food with a glass of water. The medicine should be swallowed as a whole and should not be crushed or chewed.

Q. Can I take Melasin Tablet for more than 5 days?

The dose and duration of this medicine is decided by the type of disease for which it is prescribed. For heavy bleeding during monthly menstruation, it is usually taken for up to 5 days. For other conditions it can be prescribed for less than 5 days and even more that 5 days which is decided by the prescribing physician.

Q. Does Melasin Tablet affect fertility?

No, Melasin Tablet does not affect fertility. It is taken for heavy menstrual bleeding and evidence suggests no interference of this medicine with ovulation (release of eggs from the ovaries). Therefore, this medicine is not a type of contraceptive medicine and it will not affect your chances of becoming pregnant.

Q. Can Melasin Tablet be taken for nose bleeding?

Yes, Melasin Tablet can be used for nose bleeding. It helps to clot the blood and prevent bleeding. If the bleeding is frequently observed then the medicine can be even taken for a week.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

முதன்மை இதயநோயியல் மருத்துவர்கள்

Want to share the information?

Disclaimer:

Tata 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Zehnder JL. Drugs Used in Disorders of Coagulation. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 602.External Link
 2. Weitz JI. Blood Coagulation and Anticoagulant, Fibrinolytic, and Antiplatelet Drugs. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics.12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 867-68.External Link
 3. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 1388-89.External Link
 4. Tranexamic Acid. United Kingdom: Sandoz Ltd; 12 Mar. 2003 [revised 29 Aug. 2017]. [Accessed 07 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Medscape. Tranexamic Acid. [Accessed 07 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 07 Apr. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

GSC B 109, Arcadia South City 2,Nirwana Country, Gurgaon 122018
Country of origin: India

Expires on or after: April, 2022

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Melasin Tablet. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
149.25199Get 25% OFF
145.27+ free shipping and 5% cashback with
Care plan members get extra discounts, free shipping, free health screening, premium doctor consultation and more.
Inclusive of all taxes
This offer price is valid on orders above ₹1999. Apply coupon FLAT25 on the cart.
10 tablets in 1 strip
கார்ட் இல் போடவும்
Cash on delivery available

Additional offers

Paytm Postpaid | Wallet: Pay with Paytm Postpaid or Paytm wallet on Tata 1mg for ₹999 or more and get 4000 cashback points. Offer ends 5th February 2022.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160m+
Visitors
27m+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

Tata 1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/ IEC 27001 certified online healthcare platform

Know more about Tata 1mgdownArrow

Access medical and health information

Tata 1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.