Mefalth 100mg/5ml Suspension

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Your Child’s Medicine At a Glance

Mefalth 100mg/5ml Suspension is a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID). It helps to lower body temperature (fever) and reduce pain and inflammation (redness and swelling) both in infants and children. It works by blocking the action of a chemical messenger that is known to cause fever, pain, and inflammation.

Adhere to the prescribed dose, time, and way while giving Mefalth 100mg/5ml Suspension to your child. Give it orally before or after food, preferably at a fixed time. However, prefer giving it after meals as this will prevent the chance of developing an upset stomach. If your child vomits within 30 minutes of taking this medicine, give the same dose again. Avoid giving more than the recommended dose for fast relief as that may cause unwanted effects in your child.

Your child may exhibit side effects like nausea, vomiting, stomach pain, heartburn, and diarrhea after taking this medicine. These side effects are temporary and are likely to subside once your child’s body adapts to the medicine. In case they persist or become bothersome for your child, do consult your child’s doctor on a priority basis.

Before administering Mefalth 100mg/5ml Suspension to your child, do inform the doctor if your child is allergic to any medicine or products, or has a history of any heart problems, birth defects, liver disease, kidney disease, lung disease, or bleeding disorder. This information is critical for dose alteration and helps in planning your child's overall treatment.

Uses of Mefalth 100mg/5ml Suspension in Children

 • வலி

Side effects of Mefalth 100mg/5ml Suspension in Children

Mefalth 100mg/5ml Suspension does not pose serious side effects and is well-tolerated by children. In case the side effects do occur, they’re likely to subside once the body adapts to the medicine. Consult your child’s doctor if these side effects persist or bother your child. The most common side effects include-

Common side effects of Mefalth

 • வாந்தி
 • குமட்டல்
 • செறிமானமின்மை
 • வயிற்றுப்போக்கு
 • நெஞ்செரிச்சல்
 • பசியின்மை

How can I give Mefalth 100mg/5ml Suspension to my child?

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால் வழிகாட்டுதல்களுக்காக முகப்பு சீட்டினை சரி பார்க்கவும்.அளவிடும் கோப்பையில் அதை அளவிடவும் மற்றும் வாய்வழியே எடுத்துக்கொள்ளவும். பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால் நன்றாகக் குலுக்கவும். Mefalth 100mg/5ml Suspension உணவுடன் உட்கொள்வது மிகச்சிறந்தது.

Mefalth Suspension எப்படி செயல்படுகிறது (How Mefalth Suspension works in Tamil)

Mefalth 100mg/5ml Suspension என்பது ஒரு ஸ்டீராய்டு அல்லாத அழற்சி எதிர்ப்பு மருந்தாகும் [NSAID]. காய்ச்சல், வலி மற்றும் அழற்சியினை (சிவத்தல் மற்றும் வீக்கம்) உண்டாக்கும் குறிப்பிட்ட தகவலாளர்களின் வெளிப்பாட்டினை தடுப்பதன் மூலம் வேலை செய்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Mefalth 100mg/5ml Suspension எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Mefalth 100mg/5ml Suspensionக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Mefalth 100mg/5ml Suspension எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Mefalth 100mg/5ml Suspensionக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

What if I forget to give Mefalth 100mg/5ml Suspension to my child?

Do not panic. Unless your doctor has advised a specific regime for your child, you may give the missed dose as soon as you remember. However, if it is almost time for the next dose, do not give a double dose and follow the prescribed dosing schedule.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Mefalth 100mg/5ml Suspension
₹22.0/Suspension
Trumef 100mg/5ml Suspension
Olcare Laboratories
₹26.18/Suspension
19% costlier
Mefilong-P Suspension
Unigroups Pharma
₹31.5/Suspension
43% costlier
Rxmef 100mg/5ml Suspension
Veritaz Healthcare Ltd
₹31.55/Suspension
43% costlier
Mefimid 100mg Suspension
Bioplasmid Healthcare
₹31.98/Suspension
45% costlier
New Zydol Suspension
Jenburkt Pharmaceuticals Ltd
₹32.58/Suspension
48% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Inform your doctor if you have ever been diagnosed with kidney or liver problems.
 • Maintain a log of your child’s temperature. If you do not see any improvement, contact your child’s doctor for advice.
 • Keep a track of the dose and the frequency in which you have given this medicine to your child. This will help prevent overdosing.
 • Practice self-care tips like:
  1. Give plenty of fluids to your child to ensure proper body hydration (water-levels)
  2. Give your child a balanced diet
  3. Encourage your child to have optimum sleep since sick children get tired soon and getting plenty of rest helps them recover faster.
 • Stop the medicine and consult your child’s doctor in case your child exhibits allergic rash or stomach pain soon after taking this medicine.

Fact Box

Chemical Class
Aminobenzoic Acids Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
PAIN ANALGESICS
Action Class
NSAID's- Non-Selective COX 1&2 Inhibitors (fenamates)

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Mefalth இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Nimsun, Neil, Sanim
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Oxy Triactin, Sioril
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Pyregin, Alpagin, Novalgin RC
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. How much Mefalth 100mg/5ml Suspension should I give to my child?

Your doctor will prescribe the dose according to your child’s condition and body weight. Stick to the prescribed dosing schedule as that is the best way to ensure the safe and complete recovery of your child.

Q. Can I increase or decrease the dose of Mefalth 100mg/5ml Suspension for my child by myself according to the severity of illness?

No, it is not recommended to alter the dose of the medicine without consulting a doctor. While increasing the dose without proper judgment may lead to toxicity, decreasing it may cause recurrence of symptoms. So, for best results, speak to your child’s doctor if you feel a change in dose may be needed.

Q. Can all children be given the same dose of Mefalth 100mg/5ml Suspension?

No. Mefalth 100mg/5ml Suspension cannot be given to everyone in the same dose. The doctor decides the appropriate dose of Mefalth 100mg/5ml Suspension based on the child’s age and body weight. The dose will even change for your child when he/she becomes older. Since the dose changes so unpredictably, you must never give any dose of this medicine to anyone without consulting a doctor. Follow your doctor’s instructions carefully to get the most benefit.

Q. When will my child feel better?

You may be required to give Mefalth 100mg/5ml Suspension to your child for a few days to weeks, depending upon the severity of the infection. Keep giving this medicine to your child in the dose and frequency advised by the doctor and you’ll notice that the pain or fever will reduce and your child will start feeling better. However, if your child continues to feel unwell even after completion of the full prescribed course of the medicine, consult your child’s doctor as soon as possible.

Q. Are there any serious side effects of this medicine for my child?

Mefalth 100mg/5ml Suspension is well-tolerated by most children. However, if your child experiences any intolerable episodes like persistent vomiting, body swelling, decreased urine frequency, serious allergic reaction, and severe pain due to gastric ulcers, then rush to your doctor on an immediate basis.

Q. How should Mefalth 100mg/5ml Suspension be stored?

Mefalth 100mg/5ml Suspension should be stored at room temperature, in a dry place, away from direct heat and light. Also, keep all medicines out of the reach and sight of children to avoid any accidental intake.

Q. Can I give Mefalth 100mg/5ml Suspension to my child for fever associated with dengue or COVID-19?

Mefalth 100mg/5ml Suspension can interfere with blood clotting processes which are already impaired in dengue, and hence, the use of Mefalth 100mg/5ml Suspension can result in excessive bleeding. Do not use Mefalth 100mg/5ml Suspension for COVID-19 as well because the safety of painkillers and antipyretics except paracetamol has not yet been established.

Q. My child is having a toothache and is taking Mefalth 100mg/5ml Suspension for the same. Now he has to undergo an extraction procedure. Should I continue giving Mefalth 100mg/5ml Suspension?

Withhold Mefalth 100mg/5ml Suspension for at least 3 to 5 days prior to a surgical procedure to prevent excessive bleeding. In case of any confusion, do not hesitate to reach out to your child’s doctor.

Q. What medicines should my child avoid while taking Mefalth 100mg/5ml Suspension?

Mefalth 100mg/5ml Suspension should not be given along with medicines like blood thinners, water pills, and aminoglycosides (amikacin, gentamicin, streptomycin).

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்

முதன்மை முடுக்குவாதவியல் மருத்துவர்கள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Grosser T, Smyth E, FitzGerald GA. Anti-Inflammatory, Antipyretic, and Analgesic Agents; Pharmacotherapy of Gout. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. p. 989.
 2. Medline Plus. Mefenamic Acid. [Accessed 06 Jan. 2021] (online) Available from:External Link
 3. University of Michigan: C.S. Mott Children’s Hospital. Mefenamic acid. [Accessed 06 Jan. 2020] (online) Available from:External Link
 4. Mefenamic Acid [FDA Label]. Atlanta, GA: Sciele Pharma, Inc.; 2018. [Accessed 06 Jan. 2021] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Orchid Towers', #313, Valluvar Kottam High Road, Nungambakkam, Chennai - 600 034, Tamil Nadu, India
Country of Origin: India

Best Price
₹18.7
MRP22  Get 15% OFF
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
60 ml in 1 bottle
விற்றுவிட்டது

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About 1mgdownArrow

Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.