Mebecan-SR Capsule

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Mebecan-SR Capsule is a prescription medicine used to treat and relieve symptoms of irritable bowel syndrome such as stomach pain and spasm, cramps in the abdomen, gas, bloating and changes in bowel habits. This medicine relaxes muscles of the intestine and relieves spasm.

Mebecan-SR Capsule should be taken in a dose and duration as advised by your doctor. It is swallowed whole with a drink of water preferably 20 minutes before a meal to relieve or reduce post meal symptoms. Let your doctor know about all other medications you are taking as some may affect, or be affected by this medicine. You should keep taking this medicine for as long as your doctor recommends. If you stop treatment too early your symptoms may come back and your condition may worsen. Remember following lifestyle modifications like having fiber rich diet, increase fluid intake and regular exercise can help you to get better results.

This medicine has very less or minimal side effects but it may cause skin rash sometimes. Be cautious as it is important to stop the medication and inform the doctor if you encounter difficulty in breathing or swelling of face, neck, tongue or throat.

Before taking this medicine, you should let your doctor know if you have liver and kindly problems. Pregnant or breastfeeding women should also consult their doctor before taking this medicine.

Mebecan Capsule SR க்கான பயன்கள் (Uses of Mebecan Capsule SR in Tamil)

  • எரிச்சல் கொண்ட குடல் நோய்

Mebecan Capsule SR இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Mebecan Capsule SR in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Mebecan

  • தோல் சினப்பு

Mebecan Capsule SR யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Mebecan Capsule SR in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Mebecan-SR Capsule -ஐ காலியான வயிற்றில் (உணவிற்கு 1 மணிநேரம் முன்போ அல்லது உணவிற்கு 2 மணிநேரம் பிறகு)உட்கொள்ளவேண்டும்.

Mebecan Capsule SR எப்படி செயல்படுகிறது (How Mebecan Capsule SR works in Tamil)

Mebecan-SR Capsule குடலில் உள்ள தசைகளை தளர்த்துகிறது மற்றும் இசிவிலிருந்து நிவாரணம் தருகிறது

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Mebecan-SR Capsule கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு உகந்தது அல்ல.
மனித கருவிற்கு சாத்தியமான ஆபத்துகள் வரக்கூடும். இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம், உதாரணமாக உயிர்கொல்லி நிலைகள். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
CONSULT YOUR DOCTOR
பாலூட்டும் காலத்தின் போது Mebecan-SR Capsule பயன்பாட்டை பற்றிய எந்த தகவலும் இல்லை. தயவுசெய்து உங்கள் மருத்துவரை அணுகவும்.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பானது
Mebecan-SR Capsule வண்டி ஓட்டுவது அல்லது இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான உங்களின் திறனை வழக்கமாக பபாதிக்காது.
சிறுநீரகம்
SAFE IF PRESCRIBED
சிறுநீரக நோயுடனான நோயாளிகளில் Mebecan-SR Capsule பாதுகாப்பற்றது ஆகக்கூடும். Mebecan-SR Capsule க்கான மருந்தளவு சரி செய்தல்கள் தேவைப்படாமல் இருக்கலாம் என கிடைக்கப் பெறுகிற தகலவ்கள் தெரிவிக்கின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
கல்லீரல்
SAFE IF PRESCRIBED
கல்லீரல் நோயுடனான நோயாளிகளில் Mebecan-SR Capsule பாதுகாப்பற்றது ஆகக்கூடும். Mebecan-SR Capsule க்கான மருந்தளவு சரி செய்தல்கள் தேவைப்படாமல் இருக்கலாம் என கிடைக்கப் பெறுகிற தகலவ்கள் தெரிவிக்கின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

நீங்கள் Mebecan இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Mebecan-SR Capsule, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Mebecan-SR Capsule
₹17.5/Capsule SR
Normaxin-MB Capsule SR
Systopic Laboratories Pvt Ltd
₹9.4/Capsule SR
save 46%
Meb SR Capsule
Intas Pharmaceuticals Ltd
₹12.3/Capsule SR
save 30%
Morease- SR Capsule
Dr Reddy's Laboratories Ltd
₹14.36/Capsule SR
save 18%
Colovary 200mg Capsule SR
Nidus Pharma Pvt Ltd
₹14.5/Capsule SR
save 17%
Matiz SR Capsule
Tas Med India Pvt Ltd
₹19.1/Capsule SR
9% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

  • Mebecan-SR Capsule relieves symptoms of irritable bowel syndrome such as abdominal pain and cramps, bloating, flatulence and diarrhea alternating with constipation.
  • Take it 20 minutes before a meal to relieve or reduce post meal symptoms.
  • Talk to your doctor if your symptoms do not get better within two weeks of taking Mebecan-SR Capsule, or get worse at any time.
  • Stop taking Mebecan-SR Capsule and consult a doctor if you experience difficulty in breathing or swelling of face, neck, tongue or throat.
  • Do not stop taking the tablets without talking to your doctor, even if you feel better.

Fact Box

Chemical Class
P-Methoxybenzoic Acids and Derivatives
Habit Forming
No
Therapeutic Class
GASTRO INTESTINAL

நோயாளி கவலைகள்

arrow
She is having pain in upper abdomen and has done the vomiting 2-3 times What will you prescribe
Dr. Pushkar Mani
Physician
take PANTOP D 30 MG/40 MG CAPSULE SR twice daily before food for 3-4 days
Hi I am suffering from Diabetes. i am taking glycomet gp 1 from last 5 month. my sugar lavel is not under control.now i am taking metformin 1000. can it will take or suggest any other tablet. my sugar level is 200 in fasting and 350 after meal
Dr. Sanjay Bhatt
Physician
Tab Glycomet SR 850 morningTab Glycomet SR 500 in eveningTab Amryl 1 morning and evening
arrow
Mebecan-SR Capsule குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. What is Mebecan-SR Capsule/Colospa/Colospa retard/ Mebaspa/Mebiz-SR/Morease used for?

Colospa/Colospa retard/ Mebaspa/Mebiz-SR/Morease are all trade name for the active medicine Mebecan-SR Capsule. It is mainly used to treat and relieve symptoms of inflammatory bowel syndrome such as cramps in the abdomen, pain, gas, bloating and changes in bowel habits

Q. Can Mebecan-SR Capsule be used for period pain?

Mebecan-SR Capsule mainly acts on the smooth muscles of the intestine. Hence, it is used to relieve cramps or spasms of the stomach and intestines (gut). It is particularly useful in treating irritable bowel syndrome (IBS) and similar conditions. It is not known whether it can be used for period pain

Q. Can I take Mebecan-SR Capsule with buscopan?

Buscopan contains butylscopolamine which is also an antispasmodic like Mebecan-SR Capsule. Taking Mebecan-SR Capsule and buscopan together will provide added effect, but can cause additive side-effects. Consult your doctor before taking Mebecan-SR Capsule and buscopan together

Q. Can I take mebeverine with Omeprazole/Lansoprazole?

There are no known serious drug interactions between mebeverine and omeprazole/lansoprazole. Consult your doctor about all medications currently taken before starting and while on mebeverine

Q. Can I take mebeverine with Imodium/Loperamide?

There are no known serious drug interactions between mebeverine and Imodium/ Loperamide. Consult your doctor about all medications currently taken before starting and while on mebeverine

Q. Can I take mebeverine with paracetamol/ Co codamol?

There are no known serious drug interactions between mebeverine and paracetamol and co codamol preparation which contains codeine with paracetamol. Consult your doctor about all medications currently taken before starting and while on mebeverine

Q. Can I take Mebecan-SR Capsule with antibiotics?

There are no known serious drug interactions between Mebecan-SR Capsule and antibiotics. Consult your doctor about all medications currently taken before starting and while on Mebecan-SR Capsule

Q. Is Mebecan-SR Capsule a laxative?

No, Mebecan-SR Capsule is not a laxative; it belongs to a group of medicines called antispasmodics. It acts as a direct relaxant of the smooth muscles of the gut and relieves painfull contractions

Q. Does Mebecan-SR Capsule help constipation or stop diarrhea?

Mebecan-SR Capsule may cause constipation; however, it has no known effects on stopping diarrhea

Q. Does Mebecan-SR Capsule reduce bloating?

Yes, Mebecan-SR Capsule reduces all symptoms of inflammatory bowel syndrome such as abdominal cramps, pain, gas, and bloating

Q. Does Mebecan-SR Capsule affect pill/contraceptive pill?

No, there are no known interactions between Mebecan-SR Capsule and contraceptive pills. Consult your doctor about all medications currently taken before starting and while on Mebecan-SR Capsule

Q. Is Mebecan-SR Capsule anticholinergic?

Yes, Mebecan-SR Capsule is a synthetic anticholinergic agent

Q. Is Mebecan-SR Capsule a prescription /over the counter medicine?

Mebecan-SR Capsule is available over the counter. However, do not self-medicate and consult your doctor about your symptoms before taking Mebecan-SR Capsule

Q. How long can I take Mebecan-SR Capsule for?

Take Mebecan-SR Capsule as directed by your doctor.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்

தொடர்புடைய ஆயுர்வேத பொருட்கள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

  1. Mebeverine. The Boots Company PLC; Jun. 2016. [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
  2. Mebeverine. United Kingdom: Mylan Products Ltd.; 2005 [revised 26 Aug. 2016]. [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
  3. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

19/20,Dr. Bhopal Singh Market Begum Bagh , Meerut, (Uttar Pardesh)- 250001 (India)
Expires on or after: December, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Mebecan-SR Capsule. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP175  Get 15% OFF
Best Price
₹148.75
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
10 capsule sr in 1 strip
கார்ட் இல் போடவும்
Additional offers
Paytm: Pay with Paytm and get cashback up to ₹500. Assured cashback of ₹25. Minimum order value ₹750. Offer is applicable on 1st Paytm transaction with 1mg. Valid from 11th November to 30th November 2020.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.