MD Thide 250mg Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

MD Thide 250mg Tablet is an antibiotic that belongs to a class of medicines known as anti tuberculosis drugs. It is used in the treatment and prevention of tuberculosis, an infectious disease that mainly affects the lungs and in some cases other parts of the body.

MD Thide 250mg Tablet is usually given in combination with at least one other tuberculosis medicine. It is used in cases where bacteria have developed resistance to other antibacterial medicines. It should be used in the dose and duration as advised by your doctor. This medicine may be taken with or without food, preferably at the same time every day. Do not skip any doses and finish the full course of treatment even if you feel better. Stopping it early can result in treatment failure and in the development of drug-resistant tuberculosis. This can lead to serious health complications.

If you miss a dose, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose, as it may increase the side effects.

Some people may experience loss of appetite, nausea, vomiting, gastric irritation (inflammation of the stomach lining) and sudden lowering of blood pressure on standing (orthostatic hypotension), as side effects of this medicine. Please consult your doctor if these side effects worry you or do not get better.

Inform your doctor if you have diabetes as it can lower the sugar levels in the blood. If you are diabetic, you should monitor your blood sugar regularly. Your doctor may monitor your liver function, vision, and thyroid function while on treatment with this medicine. Pregnant or breastfeeding women should consult their doctor before using this medicine.

MD Thide Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of MD Thide Tablet in Tamil)

 • காசநோய்

MD Thide Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of MD Thide Tablet in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of MD Thide

 • பசியின்மை
 • குமட்டல்
 • வாந்தி
 • குடல் எரிச்சல்
 • ஆர்தோஸ்டேடிக் ஹைப்போடென்ஷன் (குறைந்த இரத்த அழுத்தம்)
 • பலவீனம்
 • மனசோர்வு
 • தூக்க கலக்கம்

MD Thide Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use MD Thide Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. MD Thide 250mg Tablet உணவுடன் உட்கொள்வது மிகச்சிறந்தது.

MD Thide Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How MD Thide Tablet works in Tamil)

MD Thide 250mg Tablet ஒரு ஆன்டிபயோடிக். அது காசநோயை உண்டாக்கும் பாக்டீரியாவின் வளர்ச்சியை தாமதப்படுத்துவதன்மூலம் செயல்படுகிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
MD Thide 250mg Tablet கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
CONSULT YOUR DOCTOR
MD Thide 250mg Tablet தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கிறது என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
நீங்கள் நன்றாக உணரும் வரை வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
SAFE IF PRESCRIBED
சிறுநீரக நோயுடனான நோயாளிகளில் MD Thide 250mg Tablet பாதுகாப்பற்றது ஆகக்கூடும். MD Thide 250mg Tablet க்கான மருந்தளவு சரி செய்தல்கள் தேவைப்படாமல் இருக்கலாம் என கிடைக்கப் பெறுகிற தகலவ்கள் தெரிவிக்கின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் MD Thide 250mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.MD Thide 250mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

நீங்கள் MD Thide இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of MD Thide 250mg Tablet, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
MD Thide 250mg Tablet
₹8.46/Tablet
Thiomid E 250mg Tablet
United Biotech Pvt Ltd
₹12.65/Tablet
49% costlier
Ethomid Tablet
Macleods Pharmaceuticals Pvt Ltd
₹15.45/Tablet
83% costlier
Myobid 250 Tablet
Panacea Biotec Ltd
₹16.04/Tablet
90% costlier
Ethio 250mg Tablet
Concept Pharmaceuticals Ltd
₹16.5/Tablet
95% costlier
Ethide Tablet
Lupin Ltd
₹17.57/Tablet
108% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • MD Thide 250mg Tablet is effective at treating tuberculosis when taken together with other antibacterial drugs.
 • It has to be taken for several months in order for it work properly (usually 6 months).
 • Take it with food to avoid stomach upset.
 • It can lower your blood sugar. If you have diabetes, monitor your blood sugar regularly.
 • Your doctor may monitor your liver function, vision and thyroid function while on treatment with this medicine.
 • Avoid consuming alcohol while taking this medication.
 • Do not stop taking MD Thide 250mg Tablet even if you start to feel better. Stopping early can result in treatment failure and in the development of drug-resistant tuberculosis. This can be life-threatening and lead to other serious health risks.

Fact Box

Chemical Class
Nicotinic acid derivatives
Habit Forming
No
Therapeutic Class
ANTI INFECTIVES

நோயாளி கவலைகள்

arrow
Fever n cold. Suggest medicine
Dr. Sfurti Mann
Internal Medicine
For child consult pediatrician not md physician but md pediatrics doctor
Please help me for incrasing my hight
Dr. Atula Gupta
Dermatology
Contact MD Medicine doctor
arrow
MD Thide 250mg Tablet குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. What is MD Thide 250mg Tablet? What is it used for?

MD Thide 250mg Tablet is an antibiotic. It is used as a second-line medicine in combination with other anti-tuberculosis medicines for the treatment of all forms of tuberculosis caused by Mycobacterium tuberculosis.

Q. Why is MD Thide 250mg Tablet called a second line drug?

Tuberculosis (TB) is a difficult infection to treat and when it is detected for the first time, first-line drugs are used. Generally, the appropriate use of first-line drugs (e.g. isoniazid, rifampicin, ethambutol, pyrazinamide, and streptomycin) can effectively cure TB. But, if the patient does not respond to first-line medicines, then second-line medicines (e.g. MD Thide 250mg Tablet, kanamycin, ciprofloxacin, etc.) are used. Second-line medicines have more side effects and are the second choice in terms of effectiveness.

Q. Are there any precautions that I should take while taking MD Thide 250mg Tablet so that I respond to the treatment?

It is very important that you take the medicine exactly as directed by your doctor. Your doctor will prescribe at least two more medicines to be taken with MD Thide 250mg Tablet. Take all the prescribed medicines as per the instructions and do not miss or stop the treatment on your own. Missing doses and stopping the treatment without consulting the doctor are the major causes of treatment failure and drug resistance (not responding to the medication).

Q. For how long do I need to take MD Thide 250mg Tablet?

Your doctor will decide the duration of your treatment depending upon your response to the treatment. The doctor will observe your maximum improvement by evaluating you clinically as well as your blood tests.

Q. Why has my doctor asked me to get blood tests done regularly?

The blood tests are done to check if your liver is functioning properly or not, since MD Thide 250mg Tablet may affect your liver. MD Thide 250mg Tablet can also alter your blood glucose levels and thyroid hormone levels. Therefore, monitoring is required.

Q. What are the symptoms which are suggestive of liver toxicity caused by MD Thide 250mg Tablet?

If you develop symptoms such as loss of appetite, nausea, jaundice (yellowing of the skin and eye white), dark urine, discolored stools, pain and tenderness in the upper right abdomen, inform your doctor immediately. These could be the signs of liver toxicity.

Q. Is it necessary to take pyridoxine with MD Thide 250mg Tablet?

Pyridoxine is vitamin B6 that helps to prevent nerve damage, which may occur with the use of MD Thide 250mg Tablet. The symptoms of nerve damage are numbness, tingling, or pain in your hands or feet.

Q. My friend is taking MD Thide 250mg Tablet and other medicines for TB. I have noticed that sometimes she acts very aggressively. Is it because of the disease or the treatment?

These changes could be due to MD Thide 250mg Tablet or other medicines that she is taking for TB. MD Thide 250mg Tablet may cause depression, confusion, aggression, abnormal thinking, and even hallucinations. You should speak to her family or doctor and help her out.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Gumbo T. Chemotherapy of Tuberculosis, Mycobacterium Avium Complex Disease, and Leprosy. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 1561-562.
 2. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 513-14.
 3. Ethionamide. Philadelphia, PA: Wyeth Pharmaceuticals Inc.; 2016. [Accessed 19 Jun. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Ethionamide. Hosur, India: Micro Labs Limited; 2017. [Accessed 19 Jun. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Drugs.com. Ethionamide. [Accessed 01 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Chaves RG, Lamounier JA. Breastfeeding and maternal medications. J Pediatr (Rio J). 2004;80(5 Suppl):S189-S198. [Accessed 29 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Plot No. 29-33, Ancillary Industrial Plots, Govandi, Mumbai - 400 043.
Country of Origin: India

NOT FOR SALE
We do not facilitate sale of this product at present

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.