Martifur Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)
arrow
arrow

Introduction

Martifur Tablet is an antibiotic that fights bacteria. It is used to treat and prevent uncomplicated urinary tract infections. It works by killing the bacteria that cause such disease. But, it will not treat a viral infection.

Martifur Tablet should be taken in the dose and duration as advised by the doctor. You may take it with food to avoid nausea, which is a common side effect. It is better to have this medicine at the same time each day to get the most benefit and you should keep on taking this medicine for as long as you are prescribed it, even if your symptoms quickly improve. If you stop taking it too early the infection may return or worsen.

Some people may develop side effects like nausea, vomiting, and diarrhea. These side effects are usually temporary and go away during treatment as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if these side effects bother you or do not go away. This medicine may turn your urine into dark yellow or brown color. But, this is normal and nothing to worry about.

Before starting treatment with this medicine, you should tell your doctor if you are pregnant, breastfeeding or suffering from any liver, kidney or heart problems or if you are allergic to any antibiotic.

Martifur Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Martifur Tablet in Tamil)

 • சிறுநீர் தடத்தில் பாக்டீரியாத் தொற்றுகள்

Martifur Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Martifur Tablet in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Martifur

 • குமட்டல்
 • வாந்தி
 • வயிற்றுப்போக்கு

Martifur Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Martifur Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Martifur Tablet உணவுடன் உட்கொள்வது மிகச்சிறந்தது.

Martifur Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Martifur Tablet works in Tamil)

Martifur Tablet சிறுநீரில் பாக்டீரியாவை கொல்வரதன் மூலம் சிறுநீர் தட தொற்றுகளுக்கு சிகிச்சையளிக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
பாதுகாப்பானது
பொதுவாக Martifur Tablet மதுவுடன் அருந்துவதற்கு பாதுகாப்பானது.
கர்ப்பகாலம்
SAFE IF PRESCRIBED
Martifur Tablet பெரும்பாலும் கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பானது.
விலங்கு ஆய்வுகள் இதில் கருவிற்கு குறைந்த அல்லது எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்று காண்பித்துள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுக்கு சில தடைகள் உள்ளன. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
எச்சரிக்கை
Martifur Tablet தாய்ப்பாலூட்டும் போது எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். தாயின் சிகிச்சை முடியும் வரை மற்றும் மருந்து அவரது உடலில் இருந்து நீங்கும் வரை தாய்ப்பாலூட்டுவது நிறுத்தி வைக்கப்பட வேண்டும்.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
Martifur Tablet எடுத்துக்கொள்ளும் போது நீங்கள் தலைச்சுற்றலாக, தூக்கம் வருவது போல அல்லது களைப்பாக உணரலாம். இது நிகழ்ந்தால், வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Martifur Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Martifur Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Martifur Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Martifur Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

நீங்கள் Martifur இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Martifur Tablet, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Martifur Tablet
₹5.1/Tablet
Utifur 100mg Tablet
Chemo Healthcare Pvt Ltd
₹7/Tablet
37% costlier
Utirantin 100mg Tablet
Vasu Organics Pvt Ltd
₹7.6/Tablet
49% costlier
Infuran NF 100mg Tablet
East West Pharma
₹7.61/Tablet
49% costlier
Urosafe 100mg Tablet
Moral Nutraceuticals Pvt Ltd
₹7.9/Tablet
55% costlier
Uribid Tablet
Intas Pharmaceuticals Ltd
₹12.3/Tablet
141% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • சரியான உறிஞ்சுதலுக்கு நைட்ரோபியூரான்டாயின் மாத்திரைகளை உணவு அல்லது பாலுக்கு பின்னர் உட்கொள்ளவேண்டும்.
 • நைட்ரோபியூரான்டாயின் உடன் சிகிச்சை அளிக்கப்படும்போது உங்களுக்கு தூக்கம் அல்லது மயக்கம் ஏற்படக்கூடும் என்பதால் இயந்திரங்களை இயக்கவோ அல்லது ஓட்டவோ கூடாது.
 • நைட்ரோபியூரான்டாயின் உட்கொள்கிறீர்கள் என்றால், க்ளுகோஸ் பரிசோதனையின்போது உங்கள் மருத்துவரிடம் தெரிவிக்கவும் ஏனெனில் இது பரிசோதனை முடிவுகளை பாதிக்கக்கூடும்.
 • நீங்கள் 2 முதல் 4 வாரங்கள் கர்ப்பகாலத்தில் உள்ளீர்கள் என்றால் இதனை உட்கொள்ளக்கூடாது.
 • நீங்கள் குழந்தைக்கு பால் புகட்டுகிறீர்கள் என்றால் இந்த மருந்தை உட்கொள்ளக்கூடாது.
 • மாக்னீஷியம் உள்ள ஆண்டஆசிட்ஸ் உடன் இதனை உட்கொள்ளக்கூடாது.

Fact Box

Chemical Class
Nitrofurans derivatives
Habit Forming
No
Therapeutic Class
UROLOGY

நோயாளி கவலைகள்

arrow
What is the prescribed dose of martifur
Dr. Pushkar Mani
Physician
100 mg twice daily
Iam taking pentaprazole40 daily for GERD.Today i have started 7 days course of Martifur100 (nitrofurantoin).Can i take both the drugs simultaneously.I am taking Aciloc 150 1 tab after dinner for acidity. Can i continue all the 3 drugs pl advise Martifur has been started for UTI.Ihave prostate problem for which i regularly take flodartplus evening and flodart.4mg morni g.At present some uti problem suffering so Martifur started today
Dr. Sfurti Mann
Internal Medicine
Continue for a week and repeat urine routine and urine culture tests after a week
arrow
Martifur Tablet குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. How long does Martifur Tablet take to work on a UTI?

Martifur Tablet starts acting quickly, but you will not start feeling better immediately after taking it. It may take a few days (2-3 days) before you see any improvement in your symptoms. If you do not start feeling better within 3 days of starting Martifur Tablet or your condition worsens, contact your doctor. It is important to complete the full course of Martifur Tablet as advised by your doctor, even if you start feeling better.

Q. What happens if you take Martifur Tablet without food?

You should take Martifur Tablet with your meal or straightaway after the meal. Taking with food helps in absorption of medicine so that it works better. If you take it without food, you are likely to get an upset stomach. The symptoms include nausea, vomiting, diarrhoea, and loss of appetite may also occur. Therefore, to avoid unpleasant side effects, take it exactly as prescribed by your doctor.

Q. Does Martifur Tablet make your urine orange?

Martifur Tablet may turn your urine brown or dark yellow in colour. However, you need not worry as this is usually temporary and completely harmless effect. It will disappear once you stop taking Martifur Tablet. Consult your doctor if you are not sure or still have any concern, but do not stop taking Martifur Tablet.

Q. Can Martifur Tablet give you a yeast infection?

Yes, some people may get a fungal or yeast infection known as ‘thrush’ after taking Martifur Tablet. This is because antibiotics kill the ‘good bacteria’ which help in preventing thrush. You should inform your doctor if you get vaginal itching or discharge after taking Martifur Tablet or soon after stopping it.

Q. Is Martifur Tablet a strong antibiotic?

Yes, Martifur Tablet is a strong antibiotic (or broad spectrum antibiotic), which means that it is effective against a wide variety of urinary bacteria. It is important that Martifur Tablet should be given to treat or prevent infections that are proven to be caused by susceptible bacteria. This is usually evaluated by a culture test which demonstrates a range of bacteria which cannot grow in the prence of an antibiotic. Martifur Tablet has seen to be effective against UTI caused by Escherichia coli, Enteroccus faecalis, Klebsiella species, Enterobacter species, Staphylococcus species: (eg S. aureus, S. saprophyticus, S. epidermidis). Some strains of Enterobacter and Klebsiella are resistant to Martifur Tablet.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்
Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Petri WA Jr. Sulfonamides, Trimethoprim-Sulfamethoxazole, Quinolones, and Agents for Urinary Tract Infections. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 1474-75.
 2. Chambers HF, Deck DH. Miscellaneous Antimicrobial Agents; Disingectants, Antiseptics, & Sterilants. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 878.
 3. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 984-86.
 4. Mayo Clinic. Nitrofurnatoin. [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Nitrofurantoin. North Norwich, New York: Norwich Pharmaceuticals, Inc.; 2008. [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available form:External Link
 6. U.S. Natioanl LIbrary of Medicine. Nitrofurantoin. [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 7. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Walter Bushnell, Unit No. 6, LSC, S-Block, Panchsheel Park, New Delhi – 110017
Country of Origin: India

Expires on or after: March, 2022

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Martifur Tablet. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP71.47  Get 15% OFF
Best Price
₹60.75
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
14 tablets in 1 strip
கார்ட் இல் போடவும்
Additional offers
Paytm: Pay with Paytm and get cashback up to ₹500. Assured cashback of ₹25. Minimum order value ₹750. Valid only on your first Paytm transaction on 1mg. Valid till 15th December 2020.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.