Macpod 100 Powder For Oral Suspension

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
மருந்து கலவை
Storage
Store below 30°C
arrow
arrow

Your Child’s Medicine At a Glance

Macpod 100 Powder For Oral Suspension is an antibiotic medicine. It is commonly given to children for the treatment of a wide range of bacterial infections targeting the ears, eyes, nose, throat, lungs, skin, gastrointestinal tract, and urinary tract. It is also effective in treating typhoid fever in children and adolescents.

Give this medicine to your child an hour before or two hours after meals. If your child develops a stomach upset, prefer giving it with food. Make sure to stick to the prescribed dose because it is given keeping in mind the type of infection, its severity, and the age and body weight of your child. In case your child gags and expels the medicine within 30 mins of intake, repeat the same dose but do not double dose if it's the time for the next dose.

Do not give this medicine to your child in case of cold and flu symptoms as this medicine is an antibiotic and doesn’t work on infections caused by viruses. Doctors prescribe this medicine for cough and cold only when they detect any underlying secondary bacterial infection.

Some of the minor and temporary side effects of this medicine include vomiting, diarrhea, nausea, rash, and headache. Usually, these episodes subside once your child’s body adapts to the medicine. However, if these effects persist or become bothersome for your child, call the doctor right away.

Narrate your child’s complete medical history to your child’s doctor, including any previous episodes of allergy, heart problem, blood disorder, birth defects, airway obstruction, lung anomaly, gastrointestinal problem, skin disorder, liver impairment, and kidney malfunction. This information is critical for dose alterations and for planning your child’s overall treatment.

Uses of Macpod 100 Powder For Oral Suspension in Children

 • பாக்டீரியா தொற்றுகள்

Side effects of Macpod 100 Powder For Oral Suspension in Children

Macpod 100 Powder For Oral Suspension does not pose serious side effects and is well-tolerated by children. In case the side effects do occur, they’re likely to subside once the body adapts to the medicine. Consult your child’s doctor if these side effects persist or bother your child. The most common side effects include-

Common side effects of Macpod

 • குமட்டல்
 • வயிற்றுப்போக்கு
 • வாந்தி
 • சினப்பு

How can I give Macpod 100 Powder For Oral Suspension to my child?

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால் வழிகாட்டுதல்களுக்காக முகப்பு சீட்டினை சரி பார்க்கவும். கிருமி நீக்கப்பட்ட நீரில் பவுடரை கலக்கவும். நன்றாக குலுக்கிப் பயன்படுத்தவும். Macpod 100 Powder For Oral Suspension உணவுடன் உட்கொள்வது மிகச்சிறந்தது.

Macpod Oral Suspension எப்படி செயல்படுகிறது (How Macpod Oral Suspension works in Tamil)

Macpod 100 Powder For Oral Suspension ஒரு ஆன்டிபயோடிக். அது பாக்டீரியாவை அவற்றில் செல் சுவரினைத் தாக்குவதன்மூலம் கொல்கிறது. குறிப்பாக, அது பெப்டிடோகிளைகன் என்று அழைக்கப்படுகிற என்று அழைக்கப்படுகிற ஒரு பொருளின் உற்பத்தியைத் அது தடுக்கிறது, அது மனித உடலில் பாக்டீரியா உயிர் வாழ்வதற்கு தேவையான பலத்தை செல் சுவரில் தருகிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety advice in Tamil)

சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
முற்றிய சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Macpod 100 Powder For Oral Suspension எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Macpod 100 Powder For Oral Suspensionக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
SAFE IF PRESCRIBED
Macpod 100 Powder For Oral Suspension கல்லீரல் நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் பயன்படுத்தப் பாதுகாப்பானது.Macpod 100 Powder For Oral Suspensionக்கான மருந்தளவு சரிசெய்தல் ஏதும் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.

What if I forget to give Macpod 100 Powder For Oral Suspension to my child?

Do not panic. Unless your child’s doctor has advised a specific regime for your child, you can give the missed dose as soon as you remember it. Skip the missed dose if it’s almost time for the next dose. Follow the prescribed dosing schedule and do not give the double dose to catch up.

அனைத்து மாற்றீடுகளும்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Macpod 100 Powder For Oral Suspension
₹5.77/ml of Oral Suspension
Safedox-DS Dry Syrup
Sun Life Sciences Pvt Ltd
₹3.5/ml of oral suspension
39% cheaper
₹4/ml of oral suspension
31% cheaper
Podspan 100 Dry Syrup
Ronish Bioceuticals
₹4/ml of oral suspension
31% cheaper
Podxetil 100 Oral Suspension Orange
Koye Pharmaceuticals Pvt ltd
₹4.3/ml of oral suspension
25% cheaper
Sodoxim 100 Dry Syrup
Sebert Lifesciences
₹4.4/ml of oral suspension
24% cheaper

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Your child must complete the entire course of antibiotics. Stopping too soon may cause the bacteria to multiply again, become resistant, or cause another infection.
 • Give this medicine with food to avoid an upset stomach.
 • Encourage your child to drink plenty of water in case diarrhea develops as a side effect.
 • Conditions like common cold and flu are caused by viruses. Never use this medicine for such conditions.
 • Only give Macpod 100 Powder For Oral Suspension to your child for their current infection. Never save medicine for future illnesses.
 • Stop this medicine and immediately report to your child’s doctor in case your child develops an itchy rash, facial swelling, or breathing difficulties while taking this medicine.

Fact Box

Chemical Class
Broad Spectrum (Third & fourth generation cephalosporins)
Habit Forming
No
Therapeutic Class
ANTI INFECTIVES
Action Class
Cephalosporins: 3 generation

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Macpod இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Magflux, Magasip
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Sodamax, Sobinix, Sobimed
கடுமையான

நோயாளி கவலைகள்

arrow
just wanted to check cefoprox 100 and Macpod 100 are same medicine ?
Dr. Rahul Yadav
Paediatrics
Hello, yes these are you same compound. You can use either of the two.
can l take macpod dt100+levotiz plus together for cough nd cold
Dr. Vijay Verma
ENT
see any medicine should only be started after examination as vital.infection doesn't require antibiotics
arrow

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. What if I give too much of Macpod 100 Powder For Oral Suspension by mistake?

An extra dose of Macpod 100 Powder For Oral Suspension is unlikely to do harm. However, if you think you have given too much of Macpod 100 Powder For Oral Suspension to your child, immediately speak to a doctor. Overdose may cause unwanted side effects and may even worsen your child’s condition.

Q. Are there any possible serious side effects of Macpod 100 Powder For Oral Suspension?

Some serious side effects of this medicine include persistent vomiting, kidney damage, allergy, diarrhea, and severe gastrointestinal infections. Always consult your child’s doctor for help in such a situation.

Q. Can other medicines be given at the same time as Macpod 100 Powder For Oral Suspension?

Macpod 100 Powder For Oral Suspension can sometimes interact with other medicines or substances. Tell your doctor about any other medicines your child is taking before starting Macpod 100 Powder For Oral Suspension. Also, check with your child’s doctor before giving any medicine to your child.

Q. Can I get my child vaccinated while on treatment with Macpod 100 Powder For Oral Suspension?

Antibiotics usually do not interfere with the ingredients in vaccines or cause a bad reaction in a child who has just been vaccinated. However, children taking antibiotics should not get vaccinated until they recover from the illness. As soon as your child feels better, the vaccine can be given.

Q. Which lab tests may my child undergo while taking Macpod 100 Powder For Oral Suspension on a long-term basis?

The doctor may prescribe getting kidney function tests and liver function tests periodically to keep a check on your child’s condition.

Q. The mucus coming out of my child’s nose is yellow-green. Is it a sign of a bacterial infection?

Yellow or green mucus in the nose does not mean that antibiotics are needed. During a common cold, it is normal for mucus to thicken up and change from clear to yellow or green. Symptoms often last for 7-10 days.

Q. My child is having a sore throat and ear infection. Can I give antibiotics?

No. More than 80% of sore throats and ear infections are caused by a virus and antibiotics are not given for viral infections. If your child has a sore throat, runny nose, a barky cough, pain, and discharge from the ear, it is most likely because of a virus. Consult your child’s doctor to seek guidance.

Q. Does a common cold caused by viruses always result in a secondary bacterial infection? When to start an antibiotic to prevent infection?

In most cases, bacterial infections do not follow viral infections. Using antibiotics to treat viral infections may instead lead to side effects without benefiting your child's health. Use antibiotics only after consulting with your child’s doctor.

Q. Can Macpod 100 Powder For Oral Suspension impact my child’s digestive system?

Children often have a sensitive stomach and develop a stomach upset while taking antibiotics. When antibiotics are given, the good bacteria in their gastrointestinal tract may take a hit too. Macpod 100 Powder For Oral Suspension may kill off the good bacteria along with the bad, increasing the risk of developing other infections. In case your child is having diarrhea while on Macpod 100 Powder For Oral Suspension, do not stop the medicine course. Instead, call your child’s doctor to ask about the next steps. In some cases, the doctor may alter the dose.

Q. Can Macpod 100 Powder For Oral Suspension lead to bacterial resistance in my child?

Yes, irregular treatment, repeated use, and misuse of Macpod 100 Powder For Oral Suspension can lead to resistance. Resistant bacteria are no longer killed by the antibiotics and may lead to reinfection.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்

Want to share the information?

Disclaimer:

Tata 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Royal College of Paediatrics and Child Health. Medicines for Children - information for parents and carers. [Accessed 26 Dec. 2020] (online) Available from:External Link
 2. Children’s Health Queensland Hospital and Health Service. Emergency care of children: Medication guides for use in Queensland. [Accessed 26 Dec. 2020] (online) Available from:External Link
 3. Ma TK, Chow KM, Choy AS, et al. Clinical manifestation of macrolide antibiotic toxicity in CKD and dialysis patients. Clin Kidney J. 2014;7(6):507-512. [Accessed 31 Dec. 2020] (online) Available from:External Link
 4. Pegues DA, Miller Harrison SI. Salmonellosis. In: Jameson JL, Fauci AS, Kasper DL, et al. (Editors). Harrison's Principles of Internal Medicine. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2018. p. 1177.
Country of origin: India

Expires on or after: February, 2022

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Macpod 100 Powder For Oral Suspension. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
129.75173Get 25% OFF
126.29+ free shipping and 5% cashback with
Care plan members get extra discounts, free shipping, free health screening, premium doctor consultation and more.
Inclusive of all taxes
This offer price is valid on orders above ₹1299. Apply coupon SAVE35 on the cart.
30 ml in 1 bottle
கார்ட் இல் போடவும்
Cash on delivery available

Additional offers

Paytm: Pay with Paytm wallet and get flat ₹100 cashback with a minimum cart value of ₹1499. Offer ends 30th November 2021.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160M+
Visitors
27M+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

Tata 1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About Tata 1mgdownArrow

Access medical and health information

Tata 1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.