Lynabutol 1000mg Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store below 30°C

Introduction

Lynabutol 1000mg Tablet is an antibiotic that belongs to a class of medicines known as anti tuberculosis drugs. It is used in the treatment and prevention of tuberculosis, an infectious disease that mainly affects the lungs and in some cases other parts of the body.

Lynabutol 1000mg Tablet is usually given in combination with at least one other tuberculosis medicine. It should be used in the dose and duration as advised by your doctor. This medicine may be taken with or without food, preferably at the same time every day. Do not skip any doses and finish the full course of treatment even if you feel better. Stopping it early can result in treatment failure and in the development of drug-resistant tuberculosis. This can lead to serious health complications.

If you miss a dose, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose as it may increase the side effects.

Some people may experience visual impairment and color blindness, as side effects of this medicine. Please consult your doctor if these side effects do not resolve or worsen. Inform your doctor if you have diabetes as it can lower the sugar levels in the blood. If you are diabetic, you should monitor your blood sugar regularly. Your doctor may monitor your liver function, vision, and thyroid function while on treatment with this medicine.

Lynabutol Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Lynabutol Tablet in Tamil)

 • காசநோய்

Lynabutol Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Lynabutol Tablet in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Lynabutol

 • பார்வைக் குறைபாடு
 • நிறக்குருடு

Lynabutol Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Lynabutol Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Lynabutol 1000mg Tablet உணவுடன் உட்கொள்வது மிகச்சிறந்தது.

Lynabutol Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Lynabutol Tablet works in Tamil)

Lynabutol 1000mg Tablet ஒரு ஆன்டிபயோடிக். அது காசநோயை உண்டாக்கும் பாக்டீரியாவின் வளர்ச்சியை தாமதப்படுத்துவதன்மூலம் செயல்படுகிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Lynabutol 1000mg Tablet கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Lynabutol 1000mg Tablet தாய்பாலூட்டும் போது பாதுகாப்பானது. மருந்து தாய்ப்பாலுக்குள் குறிப்பிடத்தக்க அளவு புகுவதில்லை அல்லது குழந்தைக்கு நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்துவதாக எதிர்பார்க்கப்படவில்லை என்று மனித ஆய்வுகள் காட்டியுள்ளன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
நீங்கள் நன்றாக உணரும் வரை வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Lynabutol 1000mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Lynabutol 1000mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Lynabutol 1000mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Lynabutol 1000mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

நீங்கள் Lynabutol இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Lynabutol 1000mg Tablet, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

அனைத்து மாற்றீடுகளும்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Lynabutol 1000mg Tablet
₹5.4/Tablet
Koxylar 1000mg Tablet
Lark Laboratories Ltd
₹3.62/tablet
33% cheaper
₹3.62/tablet
33% cheaper
Eurotol 1000mg Tablet
Euro Biogenics
₹5/tablet
7% cheaper
Abitol 1000mg Tablet
Alpic Remedies Ltd
₹5/tablet
7% cheaper
Anibutol 1000mg Tablet
Anikem Laboratories
₹5.25/tablet
3% cheaper

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Lynabutol 1000mg Tablet is effective at treating tuberculosis when taken together with other antibacterial drugs.
 • It has to be taken for several months in order for it work properly (usually 6 months).
 • Take it with food to avoid stomach upset.
 • It can lower your blood sugar. If you have diabetes, monitor your blood sugar regularly.
 • Your doctor may monitor your liver function, vision and thyroid function while on treatment with this medicine.
 • Avoid consuming alcohol while taking this medication.
 • Do not stop taking Lynabutol 1000mg Tablet even if you start to feel better. Stopping early can result in treatment failure and in the development of drug-resistant tuberculosis. This can be life-threatening and lead to other serious health risks.

Fact Box

Chemical Class
1,2-Aminoalcohols
Habit Forming
No
Therapeutic Class
ANTI INFECTIVES
Action Class
Mycobacterial cell wall inhibitors-Ethambutol

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Lynabutol இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Magflux, Magasip
சிறிய
பிராண்ட் (கள்): Sodamax, Sobinix, Sobimed
சிறிய

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. My child vomited after taking Lynabutol 1000mg Tablet. What should be done?

If your child vomited within 30 minutes of taking Lynabutol 1000mg Tablet, give the same dose again. If vomiting occurred 30 minutes after taking Lynabutol 1000mg Tablet, you need not repeat the dose. If your child vomits again after taking Lynabutol 1000mg Tablet, consult your doctor.

Q. For how long does Lynabutol 1000mg Tablet stay in your system?

Lynabutol 1000mg Tablet stays for about 24 hours in your system. This duration varies from person to person and maybe different for patients with kidney problems.

Q. Will Lynabutol 1000mg Tablet work if I have developed tuberculosis for the second time?

Yes, it will work if you had taken proper treatment and got cured when you developed tuberculosis for the first time. If you have any doubt, ask your doctor.

Q. Is it necessary to take so many TB drugs simultaneously? Is there no single medicine which can provide a cure for tuberculosis?

Yes, it is important that you take all the prescribed TB drugs together for the recommended duration, else you will not be cured. A single drug is not prescribed to treat TB because it may increase the risk of developing multi-drug resistant tuberculosis, which is very difficult to treat.

Q. What is drug resistance? Can I become resistant to Lynabutol 1000mg Tablet?

Sometimes it happens that bacteria gets modified in your body and stops reacting to the medicine. As a result, the medicine stops working. This is called drug resistance. Drug resistance is uncommon if Lynabutol 1000mg Tablet is used in combination with other TB drugs.

Q. Can Lynabutol 1000mg Tablet treatment be taken for more than two months?

Yes, Lynabutol 1000mg Tablet can be continued for more than 2 months, depending on your condition and as per your doctor’s advice. If after 2 months, your investigations show that the TB bacteria are still active, you may have to take Lynabutol 1000mg Tablet for 1 more month. In case you are resistant to other TB drugs, you may have to take Lynabutol 1000mg Tablet and other TB drugs (for which you are not drug resistant) for longer than 2 months.

Q. What are the warning signals which should prompt me to stop taking Lynabutol 1000mg Tablet?

You should consult your doctor and consider stopping the medicine immediately if you develop any vision problems like blurred vision, color blindness or any kidney problems like decreased amount of urine and swelling of your legs and feet. You may even develop liver troubles like nausea, vomiting and yellowish color of skin and eyes. Beware of all these symptoms and consult your doctor immediately.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

Want to share the information?

Disclaimer:

TATA 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Gumbo T. Chemotherapy of Tuberculosis, Mycobacterium Avium Complex Disease, and Leprosy. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 1558-559.
 2. Chambers HF, Deck DH. Antimycobacterial Drugs. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. pp. 826-27.
 3. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. p. 506.
 4. Ethambutol. Ontario, Canada: Patheon Inc.; 2007. [Accessed 01 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Chaves RG, Lamounier JA. Breastfeeding and maternal medications. J Pediatr (Rio J). 2004;80(5 Suppl):S189-S198. [Accessed 29 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

1572/15, 1st Floor, AC Market, Bhagirath Palace Near Central Bank Of India, Chandni Chowk, New Delhi - 110006, Delhi, India
Country of origin: India

NOT FOR SALE
We do not facilitate sale of this product at present

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160M+
Visitors
27M+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

Tata 1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About Tata 1mgdownArrow

Access medical and health information

Tata 1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.