Lupigest 100mg Injection

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Lupigest 100mg Injection is used to restore menstrual cycles in women whose periods have stopped. It is a natural female hormone important for regulating ovulation (release of an egg from a woman's ovary) and menstruation. It is used in the treatment of infertility to help you get pregnant.

You should use Lupigest 100mg Injection as your doctor has advised. It is generally given by a healthcare professional and should not be self-administered at home. Do not use more or less than you have been advised and do not use it for longer than recommended. You may be asked to continue taking this medicine for a period after it is confirmed that you are pregnant.

The most common side effects include abdominal bloating, abdominal pain, dizziness, headache, depression, breast tenderness, hot flushes, vaginal discharge, joint paint, and urinary incontinence. Your doctor may be able to help you reduce or prevent side effects, consult with your doctor if they bother you or do not go away with time. Very occasionally people get a severe allergic reaction which needs urgent medical attention. Using this medicine may increase your risk of blood clots or breast cancer.

Lupigest 100mg Injection may not suit everybody, and you should tell your doctor if you have, or have had, breast cancer, unusual bleeding in the vagina, or liver disease. You may be monitored more carefully if you have liver, kidney, or heart problems or have diabetes or asthma. Let your doctor know your medical history to be safe. Check with your doctor about all other medicines which may affect, or be affected by, this medicine. You will probably have several tests both before and during treatment to check your womb. This medicine can alter your thinking or reactions and you may feel very tired so be careful if you drive or need to be alert. In general, alcohol is not recommended while taking this medicine.

Lupigest Injection க்கான பயன்கள் (Uses of Lupigest Injection in Tamil)

 • பெண் மலட்டுத்தன்மை (கருவுற இயலாமை)
 • ஹார்மோன் மாற்றீட்டு சிகிச்சை (HRT)

Lupigest Injection இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Lupigest Injection in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Lupigest

 • களைப்பு
 • தூக்க கலக்கம்
 • தலைவலி
 • வயிற்றில் வலி

Lupigest Injection யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Lupigest Injection in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர்அல்லது செவிலியர் உங்களுக்க இந்த மருந்தினைத் தருவார். தயவு செய்து சுயமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம்.

Lupigest Injection எப்படி செயல்படுகிறது (How Lupigest Injection works in Tamil)

ப்ராகெஸ்ட்ரான் என்பது ப்ராகெஸ்டின்கள் (பெண் ஹார்மோன்கள்) என்று அழைக்கப்படும் மருந்துகளின் வகையை சார்ந்தது. கருப்பையில் ஈஸ்ட்ரோஜன் அளவுகளைக் குறைப்பதன் மூலம் மற்றும் ப்ராகெஸ்ட்ரான் இல்லாத பெண்களில் இயற்கையாக மாற்றீடு செய்வதன் மூலம் மாதவிடாயைக் கொண்டு வருவதற்காக ஹார்முான் மாற்றீடு சிகிச்சையின் ஒரு பகுதியாக பயன்படுத்தபடுகிறது. ப்ராகெஸ்ட்ரான் என்பது ப்ராகெஸ்டின்கள் (பெண் ஹார்மோன்கள்) என்று அழைக்கப்படும் மருந்துகளின் வகையை சார்ந்தது. கருப்பையில் ஈஸ்ட்ரோஜன் அளவுகளைக் குறைப்பதன் மூலம் மற்றும் ப்ராகெஸ்ட்ரான் இல்லாத பெண்களில் இயற்கையாக மாற்றீடு செய்வதன் மூலம் மாதவிடாயைக் கொண்டு வருவதற்காக ஹார்முான் மாற்றீடு சிகிச்சையின் ஒரு பகுதியாக பயன்படுத்தபடுகிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
SAFE IF PRESCRIBED
Lupigest 100mg Injection மருந்து கற்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பானது.
போதுமான மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனித ஆய்வுகள் இதில் குறைந்த மற்றும் எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்று காண்பித்துள்ளது.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Lupigest 100mg Injection தாய்பாலூட்டும் போது பாதுகாப்பானது. மருந்து தாய்ப்பாலுக்குள் குறிப்பிடத்தக்க அளவு புகுவதில்லை அல்லது குழந்தைக்கு நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்துவதாக எதிர்பார்க்கப்படவில்லை என்று மனித ஆய்வுகள் காட்டியுள்ளன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
Lupigest 100mg Injection எடுத்துக்கொள்ளும் போது நீங்கள் தலைச்சுற்றலாக, தூக்கம் வருவது போல அல்லது களைப்பாக உணரலாம். இது நிகழ்ந்தால், வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
CONSULT YOUR DOCTOR
சிறுநீரக நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் Lupigest 100mg Injection பயன்பாட்டின் வரையறுக்கப்பட்ட தகவல்களே கிடைக்கப் பெறுகின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
கல்லீரல்
CONSULT YOUR DOCTOR
கல்லீரல் நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் Lupigest 100mg Injection பயன்பாட்டின் வரையறுக்கப்பட்ட தகவல்களே கிடைக்கப் பெறுகின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Lupigest 100mg Injection
₹115.0/Injection
Micpro 100mg Injection
Chandra Bhagat Pharma Pvt Ltd
₹36.05/Injection
69% cheaper
Utrovin 100mg Injection
BestoChem Formulations India Ltd
₹39.99/Injection
65% cheaper
Ogest 100mg Injection
Comed Chemicals Ltd
₹71.4/Injection
38% cheaper
Neogest 100mg Injection
Vhb Life Sciences Inc
₹71.5/Injection
38% cheaper
Miprogen Forte 100mg Injection
Bharat Serums & Vaccines Ltd
₹72.12/Injection
37% cheaper

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Lupigest 100mg Injection is a natural progesterone available as a micronized formulation which helps in better absorption of this medicine.
 • It is used as a part of hormone replacement therapy generally in combination with estrogen.
 • It may also be used in the treatment of problems related to menstrual periods such as amenorrhea (absence of periods).
 • It also helps in the maintenance of pregnancy in women who are at higher risk of miscarriage.
 • It may cause sleepiness or drowsiness. If this happens to you, do not drive or use machinery.

Fact Box

Chemical Class
Progesterone Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
GYNAECOLOGICAL
Action Class
Natural Progesterone

நோயாளி கவலைகள்

arrow
I am pregnant, and my doctor suggested me lupigest 200, is it safe
Dr. Suman Rao
Obstetrics and Gynaecology
Yes you can take this if required. It's usually given to support pregnancy in case you have any high risk factor for miscarriage
I have irregular periods and want to conceive plz help My periods are irregular and I took lupigest injection last month and period came twice plz help
Dr. Sonu Balhara Ahlawat
Obstetrics and Gynaecology
U can come with all your reports Visit my website Www.drsonubalhara.inOvulation induction and follicular monitoring will help
arrow
Lupigest 100mg Injection குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. What is Lupigest 100mg Injection and what is it used for?

Lupigest 100mg Injection contains progesterone, which is a natural female sex hormone. It is used to treat menstrual and pregnancy-related issues that are caused due to hormonal imbalance. It is also prescribed along with estrogen as a part of hormonal replacement therapy for preventing endometrial hyperplasia (thickening of the lining of the uterus).

Q. How and in what dose should I take Lupigest 100mg Injection?

Lupigest 100mg Injection is given as an injection into the muscle, by a doctor or nurse only. The dose and duration are decided by your doctor, depending on your exact medical condition. Follow your doctor’s instructions carefully to get maximum benefit from Lupigest 100mg Injection.

Q. What are the common side effects which I can experience while taking Lupigest 100mg Injection?

The common side effects associated with Lupigest 100mg Injection are local injection site reactions (redness, pain or swelling), nausea, vaginal discharge, weight changes, jaundice, mental depression and fever. If any of these side effects bother you, please consult with your doctor.

Q. Does Lupigest 100mg Injection cause weight gain?

Yes, the use of Lupigest 100mg Injection may cause weight gain. The weight gain may be due to water retention and may not be a serious sign. However, contact your doctor in case your weight gain is worrying you.

Q. How is Lupigest 100mg Injection beneficial for fertility and pregnancy?

Lupigest 100mg Injection is a very crucial hormone in fertility. It is the hormone secreted by the ovaries that helps prepare the uterus for pregnancy and maintain it. This is given as a medicine in cases of infertility to support the uterus in preparing itself for the pregnancy and to prevent the abortions in some cases. It is also used to prevent premature labor.

Q. Is Lupigest 100mg Injection effective?

Lupigest 100mg Injection is effective if used in the dose and duration advised by your doctor. Do not stop taking it even if you see improvement in your condition. If you stop using Lupigest 100mg Injection too early, the symptoms may return or worsen.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Chrousos GP. The Gonadal Hormones & Inhibitors. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. pp. 706-707.
 2. Progesterone. Lodi, Italy: IBSA Farmaceutici Italia Srl; 2013. [Accessed 21 Jun. 2019] (online) Available from:External Link
 3. Apgar S, Greenberg G. Using Progestins in Clinical Practice. Am Fam Physician. 2000;62(8):1839-46. [Accessed 03 Apr. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Lupin Ltd, 3rd floor Kalpataru Inspire, Off. W E Highway, Santacruz (East), Mumbai 400 055. India
Country of Origin: India

Expires on or after: July, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Lupigest 100mg Injection. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
97.75115Get 15% OFF
95.45+ Free shipping and 5% cashback with
Care Plan members get extra discounts and free shipping. You also get free health screening, premium doctor consultation and more
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
2 ml in 1 vial
கார்ட் இல் போடவும்

Additional offers

Amazon Pay: Pay with AmazonPay and get cashback up to ₹300. Minimum order value ₹100. Valid from 1st April - 30th April 2021
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160M+
Visitors
27M+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About 1mgdownArrow

Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.