Loparet 2mg Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store below 30°C

Introduction

Loparet 2mg Tablet is used in the treatment of diarrhea. It should not be used in patients with dysentery (diarrhea with blood).

Loparet 2mg Tablet is taken with or without food in a dose and duration as advised by the doctor. You should keep taking this medicine for as long as your doctor recommends. If you stop treatment too early your symptoms may come back and your condition may worsen. Let your doctor know about all other medications you are taking as some may affect, or be affected by this medicine.

The most common side effects are headache, nausea, and constipation. Most of these are temporary and usually resolve with time. Contact your doctor straight away if you are at all concerned about any of these side effects. It may also cause dizziness, so do not drive or do anything that requires mental focus until you know how this medicine affects you. Avoid drinking alcohol while taking this medicine as it can worsen your sleepiness.

Diarrhea can cause water loss and electrolyte imbalance, so drink plenty of fluids to help keep yourself hydrated. It is important to avoid this medicine if you have blood in your stool or if you are severely constipated.

Loparet Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Loparet Tablet in Tamil)

 • வயிற்றுப்போக்கு

Loparet Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Loparet Tablet in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Loparet

 • குமட்டல்
 • மலச்சிக்கல்
 • வயற்றுப் பிடிப்பு

Loparet Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Loparet Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Loparet 2mg Tablet -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Loparet Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Loparet Tablet works in Tamil)

Loparet 2mg Tablet ஒரு வயிற்றுப்போக்கு எதிர்ப்பு மருந்தாகும். அது குடல்கள் சுருக்கத்தைக் குறைக்கிறது, அது மலம் அதிக திடமாகவும் குறைவான அடிக்கடியும் உண்டாகச் செய்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety advice in Tamil)

மது
பாதுகாப்பற்றது
Loparet 2mg Tablet மதுவுடன் உட்கொண்டால் அதிகப்படியான கிறுகிறுப்பு மற்றும் அமைதியின்மை உண்டாக்கக்கூடும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Loparet 2mg Tablet கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Loparet 2mg Tablet தாய்பாலூட்டும் போது பாதுகாப்பானது. மருந்து தாய்ப்பாலுக்குள் குறிப்பிடத்தக்க அளவு புகுவதில்லை அல்லது குழந்தைக்கு நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்துவதாக எதிர்பார்க்கப்படவில்லை என்று மனித ஆய்வுகள் காட்டியுள்ளன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
Loparet 2mg Tablet எடுத்துக்கொள்ளும் போது நீங்கள் தலைச்சுற்றலாக, தூக்கம் வருவது போல அல்லது களைப்பாக உணரலாம். இது நிகழ்ந்தால், வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
SAFE IF PRESCRIBED
Loparet 2mg Tablet சிறுநீரக நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் பயன்படுத்தப் பாதுகாப்பானது. Loparet 2mg Tablet க்கான மருந்தளவு சரிசெய்தல் ஏதும் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Loparet 2mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Loparet 2mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Loparet 2mg Tablet
₹2.2/Tablet
Lopramide 2mg Tablet
Makers Laboratories Ltd
₹0.41/tablet
81% cheaper
Lopramide 2mg Tablet
Cadila Pharmaceuticals Ltd
₹0.5/tablet
77% cheaper
Dyr F 2mg Tablet
Symet Drugs Ltd
₹1/tablet
55% cheaper
Lopox 2mg Tablet
Shalman Pharma Pvt Ltd
₹1/tablet
55% cheaper
Lomide 2mg Tablet
Medicraft Group
₹1.34/tablet
39% cheaper

வல்லுநர் அறிவுரை

 • You have been prescribed Loparet 2mg Tablet for the treatment of diarrhea.
 • Diarrhea can cause water loss and electrolyte imbalance. Drink plenty of fluids to help keep you hydrated.
 • Consult your doctor if your diarrhea lasts for more than 48 hours.
 • Do not use Loparet 2mg Tablet if you have blood in your stool or if you are severely constipated.
 • Use caution while driving or doing anything that requires concentration as Loparet 2mg Tablet can cause dizziness and sleepiness.
 • Stop taking the medication as soon as your symptoms are relieved.

Fact Box

Chemical Class
Phenylpiperidine Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
GASTRO INTESTINAL
Action Class
Opioid Agonist- Antidiarrheal

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Loparet இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Natcardine
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Camopan
மிதமான
பிராண்ட் (கள்): Uli-Vin, Miratryp, Ulinicel
மிதமான

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Is Loparet 2mg Tablet safe?

Loparet 2mg Tablet is relatively safe if used as recommended. In case of any side effects, consult your doctor.

Q. What is Loparet 2mg Tablet used for?

Loparet 2mg Tablet is used for treating short-term or long-term diarrhea, with or without any associated disease.

Q. Can Loparet 2mg Tablet be used for IBS?

Loparet 2mg Tablet may be used in few cases of IBS but please consult your doctor before its use.

Q. Can I take Loparet 2mg Tablet with antibiotics, paracetamol, ibuprofen, omeprazole, ciprofloxacin, desmopressin, ritonavir, quinidine or cotrimoxazole?

Loparet 2mg Tablet may be taken simultaneously with antibiotics, paracetamol, ibuprofen, omiprazole or ciprofloxacin. Loparet 2mg Tablet might interact with desmopressin, ritonavir, quinidine or cotrimoxazole. Please consult your doctor before use

Q. Does Loparet 2mg Tablet help in opiate withdrawal?

Loparet 2mg Tablet is used in higher doses as a part of opiate withdrawal process. However, do consult your doctor regarding the same.

Q. Is Loparet 2mg Tablet addictive?

No, Loparet 2mg Tablet is a safe and non-addictive anti-diarrheal drug.

Q. Can Loparet 2mg Tablet be used for stomach cramps, nausea, stomach flu, rota virus diarrhea and gas?

Loparet 2mg Tablet may benefit few cases of stomach cramps or nausea associated with diarrhea. It is sometimes used for stomach flu, rota virus diarrhea. It is not used for gas. Please consult your doctor before taking the drug.

Q. Can I take Loparet 2mg Tablet with cimetidine?

Cimetidine can decrease the metabolism of Loparet 2mg Tablet, increase its blood levels and hence, increase its effects and side effects. Your dose of Loparet 2mg Tablet may needs to be decreased. Consult your doctor prior to taking both the drugs together.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்

தொடர்புடைய ஆயுர்வேத பொருட்கள்

முதன்மை மருத்தவர்கள

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. McQuaid KR. Drugs Used in the Treatment of Gastrointestinal Diseases. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 1081.
 2. Loperamide hydrochloride. Beeston, Nottingham: THE BOOTS COMPANY PLC; 2018. [Accessed 25 Jan. 2019] (online) Available from:External Link
 3. Drugs.com. Loperamide Pregnancy and Breastfeeding Warnings. [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Chaves RG, Lamounier JA. Breastfeeding and maternal medications. J Pediatr (Rio J). 2004;80(5 Suppl):S189-S198. [Accessed 29 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

21/2,Mc Nichols Road, Chetpet, Chennai-600 031, India
Country of origin: India

MRP
22
Inclusive of all taxes
10 tablets in 1 strip
விற்றுவிட்டது
எனக்கு தெரிவிக்கவும்
Available substitutes
Available substitutes
Contains the same salt composition as
Loparet 2mg Tablet
Verified by experts
Top & trusted brands

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160M+
Visitors
27M+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

Tata 1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About Tata 1mgdownArrow

Access medical and health information

Tata 1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.