Lonopin 60mg Injection

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை

Introduction

Lonopin 60mg Injection is an anticoagulant used to prevent and treat harmful blood clots. It stops the existing clots from getting any bigger and restricts the formation of any new clot. It is also helpful in the prevention of blood clot in veins, a condition called deep vein thrombosis (DVT) and pulmonary embolism.

Lonopin 60mg Injection is injected under the skin by a doctor or nurse. It should not be injected into a muscle. The dose and length of treatment are based on your medical condition, your response to the medicine, and what you are being treated for. It may also be based on your age and weight. It is important to keep using this medicine even if you do not notice any symptoms because it is preventing future harm. If you stop taking it, you could get a blood clot. While taking this medicine you should avoid doing things that increase your risk of bleeding or injury.

The most common side effect of this medicine include bleeding, headache, increased blood platelets, and increased liver enzymes. A severe headache could be a sign of bleeding in the brain. A severe stomach ache could be a sign of bleeding in the stomach. Bleeding can be dangerous and may not be obvious. Look out for symptoms and tell your doctor if you are worried.

Before using this medicine, you should tell your doctor if you have high blood pressure, diabetes, or have had a recent stroke. You should not take it if you have any current bleeding. Some medicines should not be used with Lonopin 60mg Injection. Tell your doctor what else you are taking to make sure it is safe. If you have low body weight, you may be at increased risk of bleeding, and drinking alcohol can increase the risk of stomach bleeding. Consult your doctor about using this medicine if you are pregnant or breastfeeding.

Lonopin Injection க்கான பயன்கள் (Uses of Lonopin Injection in Tamil)

Lonopin Injection இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Lonopin Injection in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Lonopin

 • இரத்தப்போக்கு
 • இரத்தவட்டுக்கள் குறைதல்
 • கல்லீரல் என்ஜைம் அதிகரித்தல்
 • இரத்த சோகை

Lonopin Injection யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Lonopin Injection in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அல்லது செவிலியர் மருந்தினைத் தருவதற்காக இந்த சாதனத்தைப் பயன்படுத்துவார். நீங்கள் அல்லது உங்கள் பராமரிப்பு அளிப்பவர் வீட்டில் இந்த சாதனத்தை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்று கற்பிக்கப்படுவீர்கள்.

Lonopin Injection எப்படி செயல்படுகிறது (How Lonopin Injection works in Tamil)

Lonopin 60mg Injection is an anticoagulant. It works by inactivating certain blood-clotting proteins. This prevents the formation of blood clots and prevents blockages in the blood vessels of the body.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
SAFE IF PRESCRIBED
Lonopin 60mg Injection பெரும்பாலும் கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பானது.
விலங்கு ஆய்வுகள் இதில் கருவிற்கு குறைந்த அல்லது எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்று காண்பித்துள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுக்கு சில தடைகள் உள்ளன. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Lonopin 60mg Injection தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பானதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கவில்லை என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பானது
Lonopin 60mg Injection வண்டி ஓட்டுவது அல்லது இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான உங்களின் திறனை வழக்கமாக பபாதிக்காது.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Lonopin 60mg Injection எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Lonopin 60mg Injectionக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
CONSULT YOUR DOCTOR
கல்லீரல் நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் Lonopin 60mg Injection பயன்பாட்டின் வரையறுக்கப்பட்ட தகவல்களே கிடைக்கப் பெறுகின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

நீங்கள் Lonopin இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Lonopin 60mg Injection, please consult your doctor.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Lonopin 60mg Injection
₹638.51/ml of Injection
₹626.46/ml of Injection
save 2%
Livex Injection
Excella Life Sciences Pvt Ltd
₹638/ml of Injection
same price
Clexane 60mg Injection
Sanofi India Ltd
₹638.5/ml of Injection
same price
₹638.5/ml of Injection
same price
Enoxarin 60 Injection
Zuventus Healthcare Ltd
₹638.5/ml of Injection
same price

வல்லுநர் அறிவுரை

 • You have been prescribed Lonopin 60mg Injection for the treatment and prevention of blood clots.
 • Lonopin 60mg Injection increases your risk of bleeding. Be careful while shaving, using sharp objects or cutting fingernails or toenails. 
 • Inform your doctor if you are also taking other medicines that increase the bleeding risk like aspirin and NSAIDs.
 • Inform your doctor if there is bleeding from gums, nose or wounds that lasts more than 15 minutes or if blood appears in your urine, stool or vomit.
 • Do not stop taking the medication suddenly without talking to your doctor.

Fact Box

Chemical Class
Low molecular weight heparin (LMWH)
Habit Forming
No
Therapeutic Class
BLOOD RELATED

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Lonopin இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Apriace, Bampril
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Candesar, Candestan, Kandisar
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Capotril, Aceten, Angiopril
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Clopinorm
கடுமையான

நோயாளி கவலைகள்

arrow
What is APLA problem. Low cost injection wanted to me Enoxaparin injection Lonopin cost pls
Dr. Asmita Kaundal
Obstetrics and Gynaecology
its a thrombophilic disorder which can lead to miscarriage or fetal death. one injection vl coat around 700
Hi, I want to know alternate substitute for LONOPIN 40 mg for wife. She is ANA positive and doctors have prescribe LONOPIN 40mg inj daily for the entire pregnancy period. Kindly let know is it safe to use the other substitute which can be affordable also.
Dr. Dharna Gupta
Obstetrics and Gynaecology
She'll need these injections.alternative to lonopin is enoxarin 40 mg
arrow
Lonopin 60mg Injection குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. How do you administer Lonopin 60mg Injection?

Lonopin 60mg Injection is a medicine which is injected beneath the skin. Fix the dose of the medicine and pinch the skin of your stomach between your finger and thumb to make a fold. After having cleaned the area, hold the syringe like a pencil and insert the full length of the needle into the skin fold. Inject the medicine and discard the syringe as instructed by your prescribing physician. Follow the instructions given by the healthcare provider strictly. Contact your doctor in case of any doubt or any reactions associated with the medicine.

Q. What are the conditions where I should be cautious before taking Lonopin 60mg Injection?

You must give a proper history to your doctor before you start taking Lonopin 60mg Injection. Inform your doctor if you have a heart valve fitted or have gastric ulcer, high blood pressure, diabetes, or kidney problems. You should also let your doctor know if you ever had a reaction to heparin or had a recent stroke, brain or spinal surgery. The chances of side effects and complications increase in presence of these conditions. Consult with your doctor and follow the instructions strictly.

Q. How to store Lonopin 60mg Injection injections?

Store Lonopin 60mg Injection injections at 25°C and do not freeze them. The multiple-dose vials should not be stored for more than 28 days after the first use. Discard the injection if you notice any particulate matter or abnormal color in the solution or any damage in the syringe. Read the medicine package leaflet before using this medication and ask the pharmacist in case of any doubt.

Q. Can Lonopin 60mg Injection be used in heart attack?

Yes, Lonopin 60mg Injection is used in the treatment of chest pain and heart attack once the standard treatment has been provided to the patient. It is given along with another blood thinner like aspirin. Being a blood-thinning agent, it prevents the blood from clotting and prevents any further episodes and complications.

Q. Is it ok to inject the air bubble in Lonopin 60mg Injection?

Yes, you should push the air bubbles into the site of injection. Removing the air bubbles leads to loss of the medicine thereby altering the prescribed dose.

Q. How do you administer Lonopin 60mg Injection?

Lonopin 60mg Injection is a medicine which is injected beneath the skin. Fix the dose of the medicine and pinch the skin of your stomach between your finger and thumb to make a fold. After having cleaned the area, hold the syringe like a pencil and insert the full length of the needle into the skin fold. Inject the medicine and discard the syringe as instructed by your prescribing physician. Follow the instructions given by the healthcare provider strictly. Contact your doctor in case of any doubt or any reactions associated with the medicine.

Q. What are the conditions where I should be cautious before taking Lonopin 60mg Injection?

You must inform the doctor all about your previous or present medical history before you start taking Lonopin 60mg Injection. Inform your doctor if you have a heart valve fitted or have gastric ulcer, high blood pressure, diabetes or kidney problems. You should also let your doctor know if you ever had a reaction to heparin or had a recent stroke, brain or spinal surgery. The chances of side effects and complications increase in the presence of these conditions. Consult with your doctor and follow the instructions strictly.

Q. How to store Lonopin 60mg Injection injections?

Store Lonopin 60mg Injection injections at 25°C and do not freeze them. The multiple-dose vials should not be stored for more than 28 days after the first use. Discard the injection if you notice any particulate matter or abnormal color in the solution or any damage in the syringe. Read the medicine package leaflet before using this medication and ask the pharmacist in case of any doubt.

Q. Can Lonopin 60mg Injection be used in heart attack?

Yes, Lonopin 60mg Injection is used in the treatment of chest pain and heart attack once the standard treatment has been provided to the patient. It is given along with another blood thinner like aspirin. Being a blood-thinning agent, it prevents the blood from clotting and prevents any further episodes and complications.

Q. Is it ok to inject the air bubble in Lonopin 60mg Injection?

Yes, you can inject air bubbles into the site of injection. In fact, removing the air bubbles from Lonopin 60mg Injection can lead to loss of the medicine thereby altering the prescribed dose.

Q. When will I feel better after taking Lonopin 60mg Injection?

Lonopin 60mg Injection reduces your risk of developing blood clots in the blood vessels of your leg, lungs, heart and brain. You may not feel any difference after taking Lonopin 60mg Injection. However, keep taking this medicine as prescribed by your doctor because you will still be getting its full benefits.
Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Fox KA, White HD, Gersh BJ, et al. Antithrombotic Agents: Platelete Inhibitors, Acute Anticoagulants, Fibrinolytics, and Chronic Anticoagulants. In: Opie LH, Gersh BJ, editors. Drugs for the Heart. 8th ed. Philadelphia, Pennsylvania: Elsevier Saunders; 2013. pp. 373-74.
 2. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 471.
 3. Enoxaparin sodium. Guildford, Surrey: SANOFI; 1997 [revised 08 Apr. 2018]. [Accessed 18 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Drugs.com. Enoxaparin Pregnancy and Breastfeeding Warnings. [Accessed 18 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Drugs and Lactation Database (LactMed) [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2006. Enoxaparin. [Updated 2020 Jan 20]. [Accessed 19 Feb. 2020] (online) Available from:External Link
 6. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). Enoxaparin. [Accessed 18 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

17th Floor, Hoechst House, Nariman Point, Mumbai – 400 021, Maharashtra, India.
Expires on or after: February, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Lonopin 60mg Injection. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP638.51  Get 15% OFF
Best Price
₹542.73
Inclusive of all taxes
0.6 ml in 1 prefilled syringe
கார்ட் இல் போடவும்
Additional offers
Paytm: Pay with Paytm and get cashback up to ₹500. Assured cashback of ₹25. Minimum order value ₹750. Offer is applicable on 1st Paytm transaction with 1mg. Valid from 11th November to 30th November 2020.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.