Lonafest 0.5 Tablet MD

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
arrow
arrow

கண்ணோட்டம்

Introduction

Lonafest 0.5 Tablet MD is a prescription medicine used to treat epilepsy (seizures), panic and anxiety disorder. It helps to decrease the abnormal and excessive activity of the nerve cells and calms the brain.

Lonafest 0.5 Tablet MD may be taken with or without food. However, take it at the same time each day as this helps to maintain a consistent level of medicine in the body. Take this medicine in the dose and duration as advised by your doctor as it has a high potential of habit-forming. If you have missed a dose, take it as soon as you remember it and finish the full course of treatment even if you feel better. You should not stop this medicine suddenly without talking to your doctor as it may increase the seizure frequency and can cause nausea, anxiety, flu-like symptoms, and muscle pain.

Some common side effects of this medicine include fatigue, depression and impaired coordination. It may also cause dizziness and sleepiness, so do not drive or do anything that requires mental focus until you know how this medicine affects you. It is important to inform your doctor if you develop any unusual changes in mood or depression as this medicine may cause suicidal thoughts.

Lonafest Tablet MD க்கான பயன்கள் (Uses of Lonafest Tablet MD in Tamil)

 • கால் கை வலிப்பு
 • கவலைக்கான குறைபாடு

Lonafest Tablet MD இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Lonafest Tablet MD in Tamil)

Common
 • நினைவாற்றல் குறைபாடு
 • தூக்க கலக்கம்
 • மனசோர்வு
 • குழப்பம்
 • ஒருங்கிணையாத உடல் அசைவுகள்

Lonafest Tablet MD யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Lonafest Tablet MD in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். ஈரக் கைகளால் மாத்திரைகளை கையாள வேண்டாம். உங்கள் வாயில் அதை வைத்துக்கொள்ளவும் ஆனால் அதை விழுங்கி விடாதீர்கள். Lonafest 0.5 Tablet MD -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Lonafest Tablet MD எப்படி செயல்படுகிறது (How Lonafest Tablet MD works in Tamil)

Lonafest 0.5 Tablet MD GABA அளவுகளை அதிகரிப்பதன் மூலம் தூக்கத்தை தூண்டுகிறது மறும் வலிப்பிலிருந்து விடுவிக்கிறது அது மூளையில் நரம்பு செல்களின்அசாதாரணமான மற்றும அதிகப்பட்டியான செயல்பாடுகளை கட்டுப்படதுதுவதன்ஒரு இரசயான மெசென்ஜராகும்.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
பாதுகாப்பற்றது
Lonafest 0.5 Tablet MD மதுவுடன் உட்கொண்டால் அதிகப்படியான கிறுகிறுப்பு மற்றும் அமைதியின்மை உண்டாக்கக்கூடும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Lonafest 0.5 Tablet MD கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு உகந்தது அல்ல.
மனித கருவிற்கு சாத்தியமான ஆபத்துகள் வரக்கூடும். இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம், உதாரணமாக உயிர்கொல்லி நிலைகள். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Lonafest 0.5 Tablet MD தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பானதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கவில்லை என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
உங்கள் வாகனம் ஓட்டுகிற திறனை பாதிக்கக்கூடிய பக்கவிளைவுகளை Lonafest 0.5 Tablet MD விளைவிக்கக்கூடும்.
சிறுநீரகம்
SAFE IF PRESCRIBED
சிறுநீரக நோயுடனான நோயாளிகளில் Lonafest 0.5 Tablet MD பாதுகாப்பற்றது ஆகக்கூடும். Lonafest 0.5 Tablet MD க்கான மருந்தளவு சரி செய்தல்கள் தேவைப்படாமல் இருக்கலாம் என கிடைக்கப் பெறுகிற தகலவ்கள் தெரிவிக்கின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
முற்றிய கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Lonafest 0.5 Tablet MD எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Lonafest 0.5 Tablet MDக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

நீங்கள் Lonafest இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Lonafest 0.5 Tablet MD, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Lonafest 0.5 Tablet MD
₹3.4/Tablet MD
Clozepam 0.5mg Tablet MD
Sigmund Promedica
₹3.14/Tablet MD
save 8%
Clonafit 0.5 MD Tablet
Mankind Pharma Ltd
₹3.28/Tablet MD
save 4%
Melzap 0.5mg Tablet MD
Alkem Laboratories Ltd
₹3.4/Tablet MD
same price
Lonazep MD 0.5 Tablet
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
₹3.4/Tablet MD
same price
Petril-MD 0.5 Tablet
Micro Labs Ltd
₹3.41/Tablet MD
same price

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Lonafest 0.5 Tablet MD அடிமை மருந்தாக ஆகலாம் அதனால் மருத்துவர் பரிந்துரை செய்தபடி உட்கொள்ளவும்.
 • மருத்துவர் பரிந்துரை செய்தால் அன்றி, Lonafest 0.5 Tablet MD பயன்படுத்துவதை நிறுத்த கூடாது. இதனை நிறுத்தினால் வலிப்பு நோய் போன்ற விலகல் அறிகுறிகளை உண்டாக்கக்கூடும்.
 • Lonafest 0.5 Tablet MD நினைவாற்றல் பிரச்சனைகள், மயக்கம், குழப்பம் போன்றவற்றை விளைவிக்கக்கூடும் குறிப்பாக வயதானவர்களுக்கு.
 • பெரும்பாலான மக்கள் நாளடைவில் இது பயன் குறைகிறது என்று நினைக்கின்றனர்.
 • Lonafest 0.5 Tablet MD-ஐ உட்கொண்டபிறகு ஓட்டுவதை தவிர்க்கவேண்டும் ஏனெனில் இது மயக்கம், கிறுகிறுப்பு மற்றும் குழப்பத்தை உண்டாக்கக்கூடும்.
 • Lonafest 0.5 Tablet MD -ஐ உட்கொள்ளும்போது மது அருந்துவதை தவிர்க்கவேண்டும் ஏனெனில் இது கூடுதல் மயக்கத்தை விளைவிக்கக்கூடும்.
 • இந்த மருந்தை உட்கொள்ளும்போது நீங்கள் கருவூட்டிருந்தாலோ அல்லது கருவுற திட்டமிட்டிருந்தாலோ அல்லது பால் புகட்டும் தாயாக இருந்தாலோ உங்கள் மருத்துவரிடம் உடனடியாக தெரிவிக்கவும்.
  n

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Lonafest இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Abamune, A-Bec, Virol
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Adesera, Adheb, Adfovir
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Stozen, Sulpigold, Amisulide
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Triptam
கடுமையான

நோயாளி கவலைகள்

arrow
Problem in breathing. Bp 160/100 Doctor suggest me some tablet ondem MD , cyra d , trika 0.5 Plz suggest me as soon as possible
Dr. Nabajit Talukdar
Cardiology
Get ECG n echo renal Doppler if kidney function normal n renal Doppler normal can start telmisartan
Timolet 0.5% eye drop is not available what is the substitute
Dr. Richa Jain
Ophthalmology
Iotim Tim 0.5 prcnt
arrow
Lonafest 0.5 Tablet MD குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Is Lonafest a sleeping pill?

Lonafest is not used as a sleeping pill, as it may cause difficulty in sleeping.

Q. Can Lonafest be taken for longer term?

You need to take Lonafest as long as doctor has advised you. Suddenly stopping it or changing the dose may cause seizures to recur. Long-term use may make you dependent on it so consult your doctor if you have any concerns.

Q. On stopping Lonafest what kind of withdrawal symptoms occur?

The common symptoms seen after stopping Lonafest abruptly or reducing the dose too quickly include difficulty in sleeping, changes in mood, and increased sweating. It can also result in muscle pain, headache, shaking (tremor) or feeling restless, feeling very anxious, tense, confused, and irritable or agitated.

Q. How can I look for early symptoms of suicidal thoughts and actions?

You should pay attention to any changes, especially sudden changes in mood, behaviors, thoughts, or feelings. Keep all follow-up visits with your doctor as scheduled. Call your doctor as needed, especially if you are worried about symptoms.

Q. Does Lonafest cause weight gain?

Both weight gain and weight loss have been reported with the use of Lonafest. However, these are uncommon side effects of Lonafest. Consult a dietician and follow a diet plan to maintain your weight.

Q. Can Lonafest affect my memory?

Though memory does not get affected in everyone but in some cases the use of Lonafest has shown memory-related problems. The patient may complain of partial or complete inability to recall the recent past.

Q. Can Lonafest be harmful if more than the recommended doses are used?

If more than the recommended doses of Lonafest are taken, it can cause sleepiness, changes in speech, abnormalities in eye movements, and confusion. Coma may also occur but lasts only for few hours. Usually overdose of Lonafest is not life threatening.

Q. Can I take Lonafest and zolpidem together?

The combination of Lonafest and zolpidem should be avoided as it may have increased chances of side effects. If both are to be used then dose of Lonafest should be reduced, to prevent side effects.

Q. Can Lonafest and quetiapine be taken together?

If both Lonafest and quetiapine are used together the side effects may increase. The side effects which may appear are drowsiness, confusion, weakness, breathing trouble, and ataxia (loss of full control of bodily movements).

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

முதன்மை நரம்பியல் மருத்துவர்கள்
Disclaimer: 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.
References
 1. Stahl SM, editor. Clonazepam. In: Stahl's Essential Pschopharmacology: Prescriber's Guide. 5th ed. New York, New York: Cambridge University Press; 2014. pp. 137-41.
 2. McNamara JO. Pharmacotherapy of the Epilepsies. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 598-99.
 3. Porters RJ, Meldrum BS. Antiseizure Drugs. Sedative-Hypnotic Drugs. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. pp. 415.
 4. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 301-303.
 5. Clonazepam. Roche; [revised Apr. 2009]. [Accessed 22 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Drugs and Lactation Database (LactMed) [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2006. Clonazepam. [Updated 2018 Oct 31]. [Accessed 20 Feb. 2020] (online) Available from:External Link
 7. Clonazepam. Boucherville, Québec: Sandoz Canada Inc.; 2018. [Accessed 22 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 8. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 22 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி
A – 504, Shapath-4, B/S Hotel Crowne Plaza, Opp. Karnavati Club, S. G. Highway ,Ahmedabad 380 051 Gujarat
NOT FOR SALE
We do not facilitate sale of this product at present

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.