Lomicort 4mg Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Lomicort 4mg Tablet is a medicine used to treat wide variety of medical conditions such as severe allergic conditions, asthma, rheumatic disorder, skin and eye disorders, and systemic lupus erythematosus. It provides relief by preventing the release of substances that cause inflammation.

Lomicort 4mg Tablet should be taken with food. This will prevent you from getting an upset stomach. The dose and duration will depend on what you are being treated for. You should always take the amount prescribed. Do not take a larger dose or use it more often. Keep taking it regularly even if you feel well. Some conditions will become worse if you stop using this medicine.

The most common side effects of this medicine include skin thinning, increased risk of infection, reduction in bone density, weight gain, and mood changes. If these side effects bother you or do not go away, your doctor may suggest ways of preventing or reducing them. The use of this medicine may lower your ability to fight infections so avoid being near people who might pass on infections such as measles, chickenpox, or flu.

Before using this medicine, you should tell your doctor if you have brittle bones (osteoporosis), mood disorders, high blood pressure, or liver disease. Also, tell your doctor if you have diabetes, this medicine may increase blood glucose levels which can cause or worsen diabetes. Many other drugs may affect, or be affected by, this medicine so let your doctor know all other medicines you are using, to make sure it is safe. You should also tell your doctor if you are pregnant, planning pregnancy or breastfeeding.

Lomicort Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Lomicort Tablet in Tamil)

 • தீவிர ஒவ்வாமை எதிர்விளைவு
 • உணர்விழப்பு
 • ஆஸ்துமா
 • முடக்கு வாத குறைபாடு
 • தோல் குறைபாடுகள்
 • கண் குறைபாடுகள்
 • சிறுநீரகம் சார்ந்த சின்ரோம்

Lomicort Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Lomicort Tablet in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Lomicort

 • தொற்றுக்கான அதிகரித்த அபாயம்
 • எடை கூடுதல்
 • மனநிலை மாற்றங்கள்
 • வயிற்று நிலைகுலைவு
 • நடத்தை மாற்றங்கள்
 • எலும்பின் அடர்த்திக் குறைதல்
 • தோல் மெலிதல்
 • நீரிழிவு

Lomicort Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Lomicort Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Lomicort 4mg Tablet உணவுடன் உட்கொள்வது மிகச்சிறந்தது.
Lomicort 4mg Tablet-ஐ டையட்டரி சோடியம் உடன் உட்கொள்ளவதை தவிர்க்கவும்.

Lomicort Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Lomicort Tablet works in Tamil)

Lomicort 4mg Tablet வீக்கம் மற்றும் சிவத்தல் குறைப்பதன் மூலம் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பு செயல்படுகிறது வழி மாற்றுவதன் மூலம் சிகிச்சை வேலை. Lomicort 4mg Tablet பொதுவாக உடலில் இயற்கையாகவே உற்பத்தி என்று ஊக்க மருந்துகளை பதிலாக மூலம் கார்டிகோஸ்டீராய்டுகள் குறைந்த அளவு நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை வேலை செய்கிறது.
மெதில்பிரெட்னிசோலோன் என்பது கார்டிகோஸ்டிராய்டுகள் என்னும் மருந்துகளின் வகையை சார்ந்தது. அது உடலில் இயற்கையாகவே இருக்கும் கார்டிகோஸ்டீராய்டுளின் அளவை அதிகரிக்கிறது மற்றும் அதன் மூலம் அழற்சியை கட்டுப்படுத்துகிறது. அது அழற்சிஎதிர்ப்பு, வளர்சிதை மாற்றம், நோய் தடுப்பு, மற்றும் ஹார்மோனால் விளைவுகளை உடலில் கொண்டிருக்கிறது.
மெதில்பிரெட்னிசோலோன் என்பது கார்டிகோஸ்டிராய்டுகள் என்னும் மருந்துகளின் வகையை சார்ந்தது. அது உடலில் இயற்கையாகவே இருக்கும் கார்டிகோஸ்டீராய்டுளின் அளவை அதிகரிக்கிறது மற்றும் அதன் மூலம் அழற்சியை கட்டுப்படுத்துகிறது. அது அழற்சிஎதிர்ப்பு, வளர்சிதை மாற்றம், நோய் தடுப்பு, மற்றும் ஹார்மோனால் விளைவுகளை உடலில் கொண்டிருக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Lomicort 4mg Tablet கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Lomicort 4mg Tablet தாய்பாலூட்டும் போது பாதுகாப்பானது. மருந்து தாய்ப்பாலுக்குள் குறிப்பிடத்தக்க அளவு புகுவதில்லை அல்லது குழந்தைக்கு நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்துவதாக எதிர்பார்க்கப்படவில்லை என்று மனித ஆய்வுகள் காட்டியுள்ளன.
குறைகிறது
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
நீங்கள் நன்றாக உணரும் வரை வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
SAFE IF PRESCRIBED
Lomicort 4mg Tablet சிறுநீரக நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் பயன்படுத்தப் பாதுகாப்பானது. Lomicort 4mg Tablet க்கான மருந்தளவு சரிசெய்தல் ஏதும் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.
கல்லீரல்
CONSULT YOUR DOCTOR
கல்லீரல் நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் Lomicort 4mg Tablet பயன்பாட்டின் வரையறுக்கப்பட்ட தகவல்களே கிடைக்கப் பெறுகின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Lomicort 4mg Tablet
₹3.75/Tablet
Macpred 4 Tablet
Macleods Pharmaceuticals Pvt Ltd
₹4.83/Tablet
29% costlier
Predmet 4 Tablet
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
₹5.1/Tablet
36% costlier
Zempred 4 Tablet
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
₹5.1/Tablet
36% costlier
Ivepred 4 Tablet
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
₹5.1/Tablet
36% costlier
₹5.26/Tablet
40% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Lomicort 4mg Tablet helps treat inflammation, severe allergies, flare-ups of ongoing illnesses, and many other medical problems that require either reduction of inflammation or suppression of the immune system.
 • Do not use it more often or for longer than advised by your doctor.
 • Take it with food to avoid an upset stomach.
 • Lomicort 4mg Tablet can make it harder for you to fight off infections. Notify your doctor if you have any signs of infection such as a fever or sore throat.
 • Side effects such as mood changes or stomach problems can happen when you start taking Lomicort 4mg Tablet. Inform your doctor if this bothers you.
 • Do not stop taking Lomicort 4mg Tablet suddenly without talking to your doctor first as it may worsen your symptoms.

Fact Box

Chemical Class
Glucocorticoids
Habit Forming
No
Therapeutic Class
HORMONES

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Lomicort இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Diadose, Abacus, Disorb
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): M Spirin, Asalite, Dilsprin
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Samlodon, Amodep, Amleod
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Hospicin B
கடுமையான

நோயாளி கவலைகள்

arrow
Vomitting sensation and 1 time vomitted. Given emset 4mg tablet.but no improvement And also gave tablet LANZOL junior 15mg half tablet on morning on empty stomach
Dr. Gopal Samdani
Paediatrics
Vomiting Loose motion. If it?s a breastfed baby, breastfeed as and when the baby demands. It helps to restore the water lost from the body. If the baby is formula fed or above 6 months, ORS could be given. ORS packets are easily available in medical stores. If the ORS packets are not available, 1 teaspoon of sugar and equal amount of salt can be mixed in the cooled boiled water and provided after each bowel movement. This helps to restore the lost ions and water from the body.There are many underlying causes of Patient?s symptoms. Different cause needs different treatment. Specific treatment cannot be given unless we establish exact underlying cause. Advice given without doing clinical examination can be imperfect or some time harmful to patient.
pain in right side abdomen below
Dr. Pushkar Mani
Physician
take myoril 4mg sos
arrow
Lomicort 4mg Tablet குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. What is Lomicort 4mg Tablet used for?

Lomicort 4mg Tablet has anti-inflammatory and immunosuppressant properties. It is used to treat conditions like allergic conditions, anaphylaxis, asthma, rheumatoid arthritis and inflammatory skin diseases. It is also helpful in treating autoimmune diseases (these diseases happen when your body’s immune system attacks the body itself and causes damage) and certain eye disorders.

Q. How does Lomicort 4mg Tablet work?

Lomicort 4mg Tablet works by reducing the inflammation which helps in treating many illnesses caused due to active inflammation. In addition to that, it stops the autoimmune reactions which occur when your body's immune system attacks the body itself and causes damage.

Q. Is Lomicort 4mg Tablet effective?

Lomicort 4mg Tablet is effective if used in the dose and duration advised by your doctor. Do not stop taking it even if you see improvement in your condition. If you stop using Lomicort 4mg Tablet too early, the symptoms may return or worsen.

Q. When will I feel better after taking Lomicort 4mg Tablet?

Lomicort 4mg Tablet effectively treats pain and inflammation. However, its effect may vary from person to person, depending on the condition you are being treated for and also your body weight. Your doctor will prescribe you Lomicort 4mg Tablet in the dose that suits your requirement. Do not alter your dose thinking that a higher dose will provide faster relief. Rather, you may end up having undesirable side effects. Be patient, and follow your doctor’s instructions regarding the use of Lomicort 4mg Tablet. Consult your doctor if you do not see improvement in your condition even after completing the full course of treatment.

Q. What if I forget to take a dose of Lomicort 4mg Tablet?

If you forget a dose of Lomicort 4mg Tablet, take it as soon as you remember. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and take the next scheduled dose on the prescribed time. Do not double the dose to make up for the missed one as this may increase the chances of developing side effects.

Q. Is Lomicort 4mg Tablet safe?

Lomicort 4mg Tablet is safe if used in the dose and duration advised by your doctor. Take it exactly as directed and do not skip any dose. Follow your doctor's instructions carefully and let your doctor know if any of the side effects bother you.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆயுர்வேத பொருட்கள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Methylprednisolone. Sandwich, Kent: Pfizer Limited; 1989 [revised Mar. 2019]. [Accessed 04 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 2. Mayo Clinic. Methylprednisolone. [Accessed 04 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 3. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 04 Apr. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

25/13, Whites Road, 4th Floor, Mamatha Complex, Royapettah, Chennai – 600 014, India.
DISCONTINUED
We do not facilitate sale of this product at present

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.