Livoluk Oral Solution

உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)
arrow
arrow

Introduction

Livoluk Oral Solution is a type of sugar used to treat constipation. It is known as a laxative and makes your stool easier to pass by drawing water into your bowel. It is also used to treat hepatic encephalopathy (a liver disease causing confusion, tremor, decreased level of consciousness).

Livoluk Oral Solution can be taken with or without food. You should take this medicine as advised by your doctor. Use this medicine regularly to get the maximum benefit and try to take it at the same time(s) each day. Your dose may go up or down depending on how well it is working. Do not take more than you are advised to and, if you miss a dose, do not take an extra one to make up for it. This medicine takes at least 48 hours to work. Talk to your doctor if you are still constipated after 3 days.

The most common side effects are nausea and vomiting. These are usually mild and go away after a couple of days. Occasionally people develop serious side effects including severe diarrhea and electrolyte imbalance. Talk to your doctor straight away if you notice any of these.

Before taking this medicine, you should tell your doctor if you have diabetes or if you are unable to digest milk sugar (lactose intolerant). If you use this medicine over a long period of time, your doctor may want you to have occasional blood tests to check the mineral levels (e.g. potassium and sodium). Do not take other laxative medicines while taking this medicine and check with your doctor if you are pregnant or breastfeeding.

Livoluk Oral Solution க்கான பயன்கள் (Uses of Livoluk Oral Solution in Tamil)

 • மலச்சிக்கல்

Livoluk Oral Solution இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Livoluk Oral Solution in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Livoluk

 • குமட்டல்
 • வாந்தி
 • வயிற்று வலி
 • வயிற்றுப்பொருமல்

Livoluk Oral Solution யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Livoluk Oral Solution in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால் வழிகாட்டுதல்களுக்காக முகப்பு சீட்டினை சரி பார்க்கவும்.அளவிடும் கோப்பையில் அதை அளவிடவும் மற்றும் வாய்வழியே எடுத்துக்கொள்ளவும். பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால் நன்றாகக் குலுக்கவும். Livoluk Oral Solution -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Livoluk Oral Solution எப்படி செயல்படுகிறது (How Livoluk Oral Solution works in Tamil)

Livoluk Oral Solution மலத்தை மென்மையாகவும் கழிப்பதற்கு எளிதாகவும் ஆக்குகிற, சவ்வூடுபரவல் மூலமாக குடலுக்குள் நீரை இறைப்பதன் மூலம் செயல்படுகிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
SAFE IF PRESCRIBED
Livoluk Oral Solution பெரும்பாலும் கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பானது.
விலங்கு ஆய்வுகள் இதில் கருவிற்கு குறைந்த அல்லது எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்று காண்பித்துள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுக்கு சில தடைகள் உள்ளன. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Livoluk Oral Solution தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பானதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கவில்லை என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பானது
Livoluk Oral Solution வண்டி ஓட்டுவது அல்லது இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான உங்களின் திறனை வழக்கமாக பபாதிக்காது.
சிறுநீரகம்
SAFE IF PRESCRIBED
சிறுநீரக நோயுடனான நோயாளிகளில் Livoluk Oral Solution பாதுகாப்பற்றது ஆகக்கூடும். Livoluk Oral Solution க்கான மருந்தளவு சரி செய்தல்கள் தேவைப்படாமல் இருக்கலாம் என கிடைக்கப் பெறுகிற தகலவ்கள் தெரிவிக்கின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
கல்லீரல்
SAFE IF PRESCRIBED
கல்லீரல் நோயுடனான நோயாளிகளில் Livoluk Oral Solution பாதுகாப்பற்றது ஆகக்கூடும். Livoluk Oral Solution க்கான மருந்தளவு சரி செய்தல்கள் தேவைப்படாமல் இருக்கலாம் என கிடைக்கப் பெறுகிற தகலவ்கள் தெரிவிக்கின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

நீங்கள் Livoluk இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Livoluk Oral Solution, skip it and continue with your normal schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Livoluk Oral Solution
₹1.14/ml of Oral Solution
Cadilose Oral Solution Pineapple
Cadila Pharmaceuticals Ltd
₹1.14/ml of Oral Solution
same price
Looz Oral Solution
Intas Pharmaceuticals Ltd
₹1.14/ml of Oral Solution
same price
Emty Oral Solution
Alkem Laboratories Ltd
₹1.14/ml of Oral Solution
same price
Emty Oral Solution
Alkem Laboratories Ltd
₹1.14/ml of Oral Solution
same price
Looz Oral Solution
Intas Pharmaceuticals Ltd
₹1.14/ml of Oral Solution
same price

வல்லுநர் அறிவுரை

 • மருத்துவர் பரிந்துரை செய்தால் அன்றி Livoluk Oral Solution-ஐ ஒரு வாரத்திற்கு மேலாக பயன்படுத்தக்கூடாது, ஏனெனில் இது லாக்செட்டிவ் செயல்பாட்டின் மீது சார்புத்தன்மையை விளைவிக்கக்கூடும்.
 • Livoluk Oral Solution உடன், நார்ச்சத்து நிறைந்த டயட் உள்ள முழு தானிய பிரெட் மற்றும் பருப்புகள், பிரான், பழங்கள் மற்றும் பச்சை காய்கறிகள், போன்றவற்றை உட்கொள்ளவேண்டும் இது ஆரோக்கியமான வயறு செயல்பாட்டிற்கு முக்கியமானது.
 • Livoluk Oral Solution -ஐ குறிப்பாக படுக்கும் நேரத்தில் உட்கொள்ளவேண்டும் ஏனெனில் இது பலனை அளிக்க 6 முதல் 8 மணிநேரங்கள் எடுக்கக்கூடும்.
 • நீங்கள் குறைந்த சர்க்கரை டயட்டில் இருந்தால் உங்கள் மருத்துவரிடம் தெரிவிக்கவும். ஏனெனில் Livoluk Oral Solution யில் சர்க்கரை உள்ளது.
 • இதர மருந்துகள் உட்கொண்ட பிறகு 2 மணிநேரத்திற்கு பிறகு Livoluk Oral Solution-ஐ உட்கொள்ளவேண்டும் ஏனெனில் இது இதர மருந்துகள் உறிஞ்சுதலுடன் தலையிடக்கூடும்.

Fact Box

Chemical Class
Synthetic Disaccharide
Habit Forming
No
Therapeutic Class
GASTRO INTESTINAL

நோயாளி கவலைகள்

arrow
My daughter has constipation problem and I give Livoluk twice a day for last three days 5ml each no result
Dr. Gopal Samdani
Paediatrics
Constipation Give your child more fluids. Drinking enough water and other liquids helps stools move more easily through the intestines. Serve more fiber. Make sure kids get enough exercise. Develop a regular meal schedule. Get kids into the habit of going. Specific Treatment for constipation depends on the cause, how long you've had it and how severe your symptoms are.There are many underlying causes of Patient?s symptoms. Different cause needs different treatment. Specific treatment cannot be given unless we establish exact underlying cause. Final and perfect diagnosis cannot be done without doing clinical examination of patient. Please consult me or any other Paediatrician. will take detail history and will examine patient in detail. All information will be used to determine exact underlying cause of problem. Depending upon cause will give opinion and prescribe you treatment. At time may ask you relevant investigations if necessary.
My child is having constipation problem since 4/5 months and I have given first muout then livoluk but no relief and now piclin kid .it works but when I stop then again problem of constipation comes. Kindly suggest. Is it safe to give piclin for long ?
Dr. Gopal Samdani
Paediatrics
Yes it is a safe drug
arrow
Livoluk Oral Solution குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. How long does it take for Livoluk Oral Solution to work?

It takes about 2-3 days to see the benefits of the treatment. Talk to your doctor if you feel constipated even after 3 days of taking Livoluk Oral Solution.

Q. What is Livoluk Oral Solution used for?

Livoluk Oral Solution is used to treat constipation which is presented as infrequent bowel movements, hard and dry stools. It is also used in patients with hepatic encephalopathy which is a serious liver problem causing confusion, tremors and decreased level of consciousness.

Q. Is Livoluk Oral Solution a laxative?

Yes, Livoluk Oral Solution is a laxative which softens the stools by pulling in water from the body to the large intestine. It is also used to reduce the amount of ammonia in the blood of patients with liver disease.

Q. What are the side effects of taking Livoluk Oral Solution?

Livoluk Oral Solution very commonly causes diarrhea, flatulence, nausea, vomiting and abdominal pain. Diarrhea and abdominal pain occur due to a high dose. In such cases, the dose should be reduced. Flatulence may occur during the first few days of treatment and may disappear after sometime. This medicine may also cause electrolyte imbalance. However, this is an uncommon side effect.

Q. Is it okay to take Livoluk Oral Solution every day?

You should take Livoluk Oral Solution for as long as advised by your doctor. You may also take it for as long as constipation lasts, which may be up to a week. For hepatic encephalopathy, the treatment may be longer, even several months.

Q. Who should not be given Livoluk Oral Solution?

Livoluk Oral Solution should not be given to patients who are allergic to it or are intolerant to lactose (cannot process lactose). It should also be avoided in patients having galactosemia, a rare health problem where the body cannot process galactose.

Q. Can I take other laxatives along with Livoluk Oral Solution?

Usually, one laxative is sufficient to relieve constipation. In case you need more, your doctor may advise you to take one more laxative along with Livoluk Oral Solution. The risk of side effects is more with two laxatives.

Q. What if I take more than the recommended dose of Livoluk Oral Solution?

Taking more than the recommended dose of Livoluk Oral Solution may cause abdominal pain, electrolyte imbalance and diarrhea, which may last for a couple of days.

Q. How should Livoluk Oral Solution be taken?

You should take the prescribed amount in the measuring cup or spoon that is provided with the medicine. You can take it with water or fruit juice if you find it very sweet. Drink plenty of water for better results. Swallow it as soon as you keep it in mouth to prevent tooth decay which can occur if you take it for a longer time.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்

தொடர்புடைய ஆயுர்வேத பொருட்கள்

முதன்மை மருத்தவர்கள

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Sharkey KA, Wallace JL. Treatment of Disorders of Bowel Motility and Water Flux; Anti-Emetics; Agents Used in Biliary and Pancreatic Disease. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. p. 1332.
 2. McQuaid KR. Drugs Used in the Treatment of Gastrointestinal Diseases. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 1079.
 3. Lactulose. Maidenhead, Berkshire: Intrapharm Laboratories Limited; 2015 [revised 12 Jan. 2017]. [Accessed 27 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Drugs.com. Lactulose. [Accessed 27 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 27 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Ambala- Chandigarh Highway, Lalru – 140501, Punjab
Country of Origin: India

Expires on or after: February, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Livoluk Oral Solution. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP114.4  Get 15% OFF
Best Price
₹97.24
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
100 ml in 1 bottle
கார்ட் இல் போடவும்
Additional offers
Paytm: Pay with Paytm and get cashback up to ₹500. Assured cashback of ₹25. Minimum order value ₹750. Offer is applicable on 1st Paytm transaction with 1mg. Valid from 11th November to 30th November 2020.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.