Livogen 5ml Injection

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Livogen 5ml Injection is an iron replacement product. It is used to treat a type of anemia where you have too few red blood cells because you have too little iron in your body (iron-deficiency anemia). Iron is needed to produce the red blood cells that carry oxygen around your body.

Livogen 5ml Injection is generally given by a doctor or a nurse. You will be watched carefully to make sure you do not have an allergic reaction. The dose and duration will depend on the cause and severity of your anemia. It may help to eat a well-balanced diet that has enough iron, vitamins, and minerals. Good sources of iron include meat, eggs, raisins, broccoli, and lentils.

The most common side effects include vomiting, nausea, dark-colored stools, constipation, and diarrhea. Most of these usually go away within a short time. If you are bothered by them or they go on for longer, talk to your doctor or nurse.

You should not have this medicine if your anemia is not caused by a lack of iron. Before taking it, tell your doctor if you have rheumatoid arthritis, asthma or other allergies, high blood pressure, or liver problems. This may affect your treatment. It is not known whether this medicine is safe for use if you are pregnant or breastfeeding so please take advice from your doctor. You will have tests to check your blood cells and iron levels, monitor your progress, and check for side effects. It may be advisable to limit alcohol during treatment.

Livogen Injection க்கான பயன்கள் (Uses of Livogen Injection in Tamil)

 • இரும்புச்சத்துக் குறைபாடு இரத்தசோகை
 • நாட்பட்ட சிறுநீரக நோயின் காரணமாக இரத்தசோகை

Livogen Injection இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Livogen Injection in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Livogen

 • வாந்தி
 • குமட்டல்
 • கருப்பு/அடர்நிற மலம்
 • மலச்சிக்கல்
 • வயிற்றுப்போக்கு

Livogen Injection யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Livogen Injection in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர்அல்லது செவிலியர் உங்களுக்க இந்த மருந்தினைத் தருவார். தயவு செய்து சுயமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம்.

Livogen Injection எப்படி செயல்படுகிறது (How Livogen Injection works in Tamil)

Livogen 5ml Injection உடலில் உள்ள இரசாயனங்களின் எதிர்வினை செய்வதன் மூலம் உடலில் உறிஞ்சப்படுகிறது மற்றும் உடலில் குறைந்த அளவுகள் இரும்பு சத்து இடம் பெறுகிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Livogen 5ml Injection கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Livogen 5ml Injection தாய்பாலூட்டும் போது பாதுகாப்பானது. மருந்து தாய்ப்பாலுக்குள் குறிப்பிடத்தக்க அளவு புகுவதில்லை அல்லது குழந்தைக்கு நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்துவதாக எதிர்பார்க்கப்படவில்லை என்று மனித ஆய்வுகள் காட்டியுள்ளன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
நீங்கள் நன்றாக உணரும் வரை வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
CONSULT YOUR DOCTOR
சிறுநீரக நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் Livogen 5ml Injection பயன்பாட்டின் வரையறுக்கப்பட்ட தகவல்களே கிடைக்கப் பெறுகின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
கல்லீரல்
CONSULT YOUR DOCTOR
கல்லீரல் நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் Livogen 5ml Injection பயன்பாட்டின் வரையறுக்கப்பட்ட தகவல்களே கிடைக்கப் பெறுகின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

நீங்கள் Livogen இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Livogen 5ml Injection, please consult your doctor.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Livogen 5ml Injection
₹294.57/Injection
Roseus 100mg Injection
Akumentis Healthcare Ltd
₹49.8/ml of Injection
save 83%
I-Fag 100mg Injection
Akumentis Healthcare Ltd
₹49.8/ml of Injection
save 83%
Rubired S 100mg Injection
Macleods Pharmaceuticals Pvt Ltd
₹50.09/ml of Injection
save 83%
Overcom 100mg Injection
Panacea Biotec Ltd
₹54.6/ml of Injection
save 81%
Anofer S 100mg Injection
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
₹62.06/ml of Injection
save 79%

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Your doctor has prescribed Livogen 5ml Injection to replenish your iron stores and improve symptoms of anemia.
 • It may take a few months to see any benefits of Livogen 5ml Injection. Keep taking it as prescribed.
 • Your stool colour may become black. This is normal and only indicates that iron is being absorbed well by your body.
 • Avoid taking Livogen 5ml Injection with milk, coffee, antacids, or calcium supplements as they can reduce the amount of medicine absorbed.

Fact Box

Chemical Class
Homogeneous Transition Metal Compounds
Habit Forming
No
Therapeutic Class
GYNAECOLOGICAL

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Livogen இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Clorocin, Sitamycetine, Kidopalm
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Alendrate, Alenost, Aldrofos
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Ibawin, Bondria, Zodric
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Magflux
கடுமையான

நோயாளி கவலைகள்

arrow
Sir, My haemoglobin rate is 8.5 mg.Please prescribe medicine for hb improvement .
Dr. Sonu Balhara Ahlawat
Obstetrics and Gynaecology
Cap autrin or livogen z
always Feel too much hot and tired.
Dr. Vasim Khatri
Physician
Tab neurokind plus 0-1-0 Tab livogen-z 0-1-0
arrow
Livogen 5ml Injection குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. How long can I take Livogen 5ml Injection for?

Livogen 5ml Injection is used to regulate hemoglobin levels in the human body. It is usually given to patients who have iron deficient anemia or iron deficiency. The doctor may suggest using this medicine till the hemoglobin level becomes normal. Do consult your doctor to understand the usage of this medicine properly.

Q. Can I take Livogen 5ml Injection for anemia and iron deficiency?

Yes, Livogen 5ml Injection can be taken for iron deficiency anemia and iron deficiency. However, its use for other types of anemia is not recommended. Take Livogen 5ml Injection in the dose and duration advised by your doctor.

Q. What types of food items should I take other than Livogen 5ml Injection?

You can consume food items that are rich in iron content (like red meat, pork, poultry and seafood). Other food items which contain rich iron content include beans, dark green leafy vegetables (like spinach), peas, dried fruit (raisins and apricots), iron-fortified cereals, breads and pastas. You can also try iron supplements (tablets or capsules) available at pharmacy stores for iron deficient anemia.

Q. Can I take iron with vitamin C/ Vitamin D/ multivitamin/ folic acid?

Yes, iron and vitamin C/ Vitamin D/ multivitamin/ folic acid can be taken together. Taking vitamin C and iron together helps the body absorb the iron. However, it would be best to consult your doctor before using Livogen 5ml Injection with other medicines.

Q. Can I take Livogen 5ml Injection with zinc?

No, Livogen 5ml Injection may alter the absorption of zinc, if given together. Therefore, it is advisable not to take Livogen 5ml Injection with zinc.

Q. Can I take iron with Tylenol?

Yes, you can take Tylenol (paracetamol) with iron. However, it is advised to always consult your doctor before taking any medicine to avoid any complexity.

Q. Does Livogen 5ml Injection increase weight?

Yes, Livogen 5ml Injection can increase weight. Exercise regularly and take a balanced diet that includes whole grains, fresh fruits, vegetables and fat-free products. You should consult your doctor if you need any further help to manage your weight.

Q. Does Livogen 5ml Injection cause constipation or acne?

Yes, Livogen 5ml Injection may cause constipation or acne. Constipation and acne are among some of the most common side effects of Livogen 5ml Injection. Please consult your doctor if any of these side effects bother you.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்
Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Masters SB. Agents Used in Anemias; Hematopoetic Growth Factors. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. pp. 570-73.External Link
 2. Zehnder JL. Agents Used in Cytopenias; Hematopoietic Growth Factors. In: Katzung BG, Trevor AJ, editors. Basic & Clinical Pharmacology. 13th ed. New York, New York: McGraw-Hill Education; 2015. [Accessed 25 Jan. 2019] (online) Available from:External Link
 3. PubChem. Iron. [Accessed 07 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Drugs.com. Iron. [Accessed 07 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 07 Apr. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

L-2, J.R. Complex, Gate No. 4, Village Mandoli, Delhi-110 093, India
DISCONTINUED
We do not facilitate sale of this product at present

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.