Lazithro 100mg/5ml Syrup

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Your Child’s Medicine At a Glance

Lazithro 100mg/5ml Syrup is an antibiotic medication. It is commonly given to children for the treatment of a wide range of bacterial infections targeting the ear, eyes, nose, throat, lungs, skin, and gastrointestinal tract.

Lazithro 100mg/5ml Syrup works by inhibiting the growth of the infection-causing bacteria and stopping it from multiplying. As a result of this, the spread of the infection is disabled. Lazithro 100mg/5ml Syrup is usually given once a day, preferably in the morning. Give it with or without food at about the same time each day. However, it is best given with food since children often have a sensitive stomach and could easily get a stomach upset.

Medicine dose depends on the type of infection your child has, its severity, and your child’s age and body weight. So stick to the dose, time, and way prescribed by the doctor. In case your child vomits within 30 minutes of taking this medicine, give the same dose again.

Your child may start to feel better within 2 days of regular dosing. However, you must still complete the full prescribed course of the medicine and never stop it abruptly as that may worsen your child’s condition or increase the risk of reinfection. Some of the minor and temporary side effects of this medicine include vomiting, diarrhea, nausea, and stomach pain. Usually, these episodes subside once your child’s body adapts to the medicine. However, in case these effects persist or become bothersome for your child, consult your child’s doctor without any delay.

Inform your child’s doctor about any previous episode of any allergy, heart problem, liver impairment, and kidney malfunction. Knowing the child’s medical history is critical for dose alterations and for planning your child’s overall treatment.

Uses of Lazithro 100mg/5ml Syrup in Children

 • பாக்டீரியா தொற்றுகள்
 • டைஃபாய்டு காய்ச்சல்
 • கர்ப்பத்தின் போது டாக்ஸோப்ளாஸ்மோசிஸ் (பூனைகளில் இருந்து ஏற்படும் தொற்று)
 • வெண்படலம்

Side effects of Lazithro 100mg/5ml Syrup in Children

Lazithro 100mg/5ml Syrup does not pose serious side effects and is well-tolerated by children. In case the side effects do occur, they’re likely to subside once the body adapts to the medicine. Consult your child’s doctor if these side effects persist or bother your child. The most common side effects include-

Common side effects of Lazithro

 • வயிற்றுப்போக்கு
 • குமட்டல்
 • வாந்தி
 • வயிற்றில் வலி

How can I give Lazithro 100mg/5ml Syrup to my child?

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால் வழிகாட்டுதல்களுக்காக முகப்பு சீட்டினை சரி பார்க்கவும்.அளவிடும் கோப்பையில் அதை அளவிடவும் மற்றும் வாய்வழியே எடுத்துக்கொள்ளவும். பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால் நன்றாகக் குலுக்கவும். Lazithro 100mg/5ml Syrup -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Lazithro Syrup எப்படி செயல்படுகிறது (How Lazithro Syrup works in Tamil)

Lazithro 100mg/5ml Syrup ஒரு ஆன்டிபயோடிக். அது முக்கிய செயல்பாடுகளை மேற்கொள்வதற்கு பாக்டீரியாவிற்குத் தேவைப்படும் அத்தியாவசியப் புரதங்களின் உற்பத்தியைத் தடுப்பதன் மூலம் பாக்டீரியாவின் வளர்ச்சியைத் தடுக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
முற்றிய சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Lazithro 100mg/5ml Syrup எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Lazithro 100mg/5ml Syrupக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Lazithro 100mg/5ml Syrup எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Lazithro 100mg/5ml Syrupக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

What if I forget to give Lazithro 100mg/5ml Syrup to my child?

Do not panic. Unless your child’s doctor has advised a specific regime for your child, you can give the missed dose as soon as you remember, but at least 12 hours before the next dose is due.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Lazithro 100mg/5ml Syrup
₹24.41/Syrup
Aziwar 100mg/5ml Syrup
Bio Warriors Pharmaceuticals Pvt Ltd
₹24.41/Syrup
same price
Aziter 100mg/5ml Syrup
Gujarat Terce Laboratories Ltd
₹26.66/Syrup
9% costlier
Azysafe 100mg/5ml Syrup
Overseas Healthcare Pvt Ltd
₹26.9/Syrup
10% costlier
Zofacin 100mg/5ml Syrup
Shine Pharmaceuticals Ltd
₹26.9/Syrup
10% costlier
ATM XL 100mg/5ml Syrup
Indoco Remedies Ltd
₹63.25/Syrup
159% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Your child must complete the entire course of this medicine. Stopping too soon may cause the bacteria to multiply again, become resistant, or cause another infection.
 • Give Lazithro 100mg/5ml Syrup with food to avoid an upset stomach.
 • Encourage your child to drink plenty of water in case diarrhea develops as a side effect.
 • Lazithro 100mg/5ml Syrup will not be effective for viral infections. However, the doctor may prescribe this medicine in case of a secondary bacterial infection. So make sure to speak to your child’s doctor first.
 • Only give Lazithro 100mg/5ml Syrup to your child for their current infection. Never save medicine for future illnesses.
 • Stop the medicine and contact the doctor immediately if your child develops an itchy rash, facial swelling, and breathing difficulties soon after the intake.

Fact Box

Chemical Class
Macrolides
Habit Forming
No
Therapeutic Class
ANTI INFECTIVES

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Lazithro இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Alestol, Astelong, Astem
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Qubast, Basbat, Ebaler
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Zehist
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Terfed
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

நோயாளி கவலைகள்

arrow
Mobicity.g getting pain.please suggest
Dr. Rohan Bhatt
Dental Surgery
5ml paracetamol syrup or tab 100mg
Very high fever up to 104f with cough and cold.medicine given Taxim o DT 100mg 1?2 P- 250 mg syrup 5ml ?2 Altime cf junior syrup 5ml ? 2time .no improvement
Dr. Gopal Bansilal Samdani
Paediatrics
you can give P 250 every 6hrlyRevisit to your consultant or take 2nd opinion. Some times investigations are required to make diagnosis
arrow
Lazithro 100mg/5ml Syrup குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. What if I give too much of Lazithro 100mg/5ml Syrup by mistake?

Lazithro 100mg/5ml Syrup is unlikely to cause any harm if an extra dose is given by mistake. However, if you think you have given too much of Lazithro 100mg/5ml Syrup to your child, immediately speak to a doctor. Overdose may cause unwanted side effects and may even worsen your child’s condition.

Q. Are there any possible serious side effects of Lazithro 100mg/5ml Syrup?

Some serious side effects of this medicine include persistent vomiting, kidney damage, allergy, diarrhea, and severe gastrointestinal infections. Always consult your child’s doctor for help in such a situation.

Q. What other medicines should not be given along with Lazithro 100mg/5ml Syrup?

Lazithro 100mg/5ml Syrup should not be taken with some medicines. Tell the doctor about all other medicines that your child is taking. Leave a gap of at least 2 hours between giving this medicine and medicines for indigestion (antacids). Also, avoid combining Lazithro 100mg/5ml Syrup with cetirizine or hydroxychloroquine that are usually given as COVID-19 prophylaxis.

Q. Can I vaccinate my child while he is taking Lazithro 100mg/5ml Syrup?

It is advised to inform your child’s doctor if your child is taking Lazithro 100mg/5ml Syrup at the time of vaccinations like BCG, cholera, and typhoid as it can neutralize the effect of these vaccines.

Q. Which all lab tests should my child undergo while taking Lazithro 100mg/5ml Syrup on a long term basis?

The doctor may prescribe getting kidney function tests and liver function tests periodically to keep a check on your child’s condition.

Q. My child is having a sore throat and ear infection. Can I give antibiotics?

No. More than 80% of sore throats and ear infections are caused by a virus, and antibiotics are not given for viral infections. If your child has a sore throat, runny nose, cough, pain, or discharge from the ear, it is most likely because of a virus. Consult your child’s doctor to seek guidance.

Q. Can Lazithro 100mg/5ml Syrup impact my child’s digestion?

Children often have a sensitive stomach and develop a stomach upset while taking medicines. When antibiotics are given, the good bacteria in their gastrointestinal tract may too get affected. Lazithro 100mg/5ml Syrup may kill off good bacteria along with the bad ones, increasing your child’s risk of developing other infections. So, in case your child is having diarrhea while on Lazithro 100mg/5ml Syrup, do not stop the medicine course. Instead, call your child’s doctor to ask the next steps. In some cases, the doctor may alter the dose.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்
Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Chambers HF, Deck DH. Tetracyclines, Macrolides, Clindamycin, Chloramphenicol, Streptogramins, & Oxazolidiones. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 801.
 2. Medline Plus. Azithromycin. [Accessed 04 Jan. 2021] (online) Available from:External Link
 3. Royal College of Paediatrics and Child Health. Medicines for Children - information for parents and carers. [Accessed 04 Jan. 2021] (online) Available from:External Link
 4. Medicines for Children [Leaflet Information]. Azithromycin for bacterial infections. [Accessed 04 Jan. 2021] (online) Available from:External Link
 5. Children’s Health Queensland Hospital and Health Service. Emergency care of children: Medication guides for use in Queensland. [Accessed 26 Dec. 2020] (online) Available from:External Link
 6. Azithromycin monohydrate [EMC Label]. Surrey, UK: Sandoz Limited; 2007 [revised 08 Aug. 2020]. [Accessed 04 Jan. 2021] (online) Available from:External Link
 7. Healio. The role of azithromycin in pediatrics. [Updated 01 Jul. 2014]. [Accessed 04 Jan. 2021] (online) Available from:External Link
 8. Höffler D, Koeppe P, Paeske B. Pharmacokinetics of azithromycin in normal and impaired renal function. Infection. 1995;23(6):356-361. [Accessed 04 Jan. 2021] (online) Available from:External Link
 9. Ma TK, Chow KM, Choy AS, et al. Clinical manifestation of macrolide antibiotic toxicity in CKD and dialysis patients. Clin Kidney J. 2014;7(6):507-512. [Accessed 31 Dec. 2020] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

4, 5, 6, Om Sai Karan Palace, Eksar Road, Borivali (West), Mumbai - 400 091.
Country of Origin: India

Expires on or after: April, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Lazithro 100mg/5ml Syrup. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP
24.41
Inclusive of all taxes
15 ml in 1 bottle
கார்ட் இல் போடவும்
Additional offers
Mobikwik: Pay with Mobikwik and get up to ₹500 instant cashback. Minimum cashback to be won is ₹35. Valid once per user only with minimum order value of ₹300. Valid from 10th Jan to 31st Jan, 2021.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.